Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Mikus Rozenbergs mixisLv

View GitHub Profile
@mixisLv
mixisLv / display-size-badge.html
Created Mar 13, 2020
Bootstrap 4.* display size badge
View display-size-badge.html
<div style="position: fixed;top:7px;left:5px; z-index: 99999;">
<span class="badge d-block d-sm-none" style="background: #CC0000;">XS</span>
<span class="badge d-none d-sm-block d-md-none" style="background: #CC6600;">SM</span>
<span class="badge d-none d-md-block d-lg-none" style="background: #CCCC00;">MD</span>
<span class="badge d-none d-lg-block d-xl-none" style="background: #00CC00;">LG</span>
<span class="badge d-none d-xl-block" style="background: #0066CC;">XL</span>
</div>
View sesas-minutes.txt
Liktenīgās 6 minūtes (cieta sisadmins)
Izrādās, ka man bija jābūt tik radošam un jāieliekas sešās minūtēs, citādi āmen un basta - viss uzrakstītais priekš kaķiem nogulst dziļākajās tīkla TRASH annālēs!! "Pie velna tādu kārtību" - es teicu Mārim vēlā nakts stundā un sisadmins pēc aladina (Māra) pavēles leca kājās, vilka zeķes, brauca uz Juglu, ielauzās Tubercolosis serverī un tagad es varu izpausties stundu, nebaidoties zaudēt vērtīgos emociju plūdus!!
Sešas minūtes...... gandrīz kā pēdējais "kalpotājs" 2.05, kad pieturā esi 2.11... un saraxtā balsts uz melna - "pirmais tramvajs 4.15"
Sešas minūtes.... kad gastranomā 22.06 tev pasaka - "alu, vecīt, varēsi dabūt pēc astoņām stundām!!"
Sešas minūtes... kā 18.46 nokavēt "Lusijas mīla" fināla ainu un klausīties atreferējumu no nīstas kaimiņienes mutes, kas zem taviem logiem baro kaķus ar smirdīgām zivju galvām (tu dzīvo pirmajā stāvā un smaka ir ar tevi, kaimiņiene ir no piektā)
@mixisLv
mixisLv / Typeahead-BS3-css.css
Last active Nov 7, 2016 — forked from joelhaasnoot/Typeahead-BS3-css
Bootstrap 3 style fixes for using Typeahead.js
View Typeahead-BS3-css.css
.twitter-typeahead .tt-query,
.twitter-typeahead .tt-hint {
margin-bottom: 0;
}
.tt-hint {
display: block;
width: 100%;
height: 38px;
padding: 8px 12px;
font-size: 14px;
@mixisLv
mixisLv / .evn
Created Mar 18, 2016
temporary disable laravel cache
View .evn
CACHE_DRIVER=array
You can’t perform that action at this time.