Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@molnarg
Last active Dec 16, 2015
Embed
What would you like to do?

Szent Angéla programozás szakkör - 2013. 04. 22.

Objektumok

Jegyzetek:

Chrome konzol használata

 • Konzol megnyitása: Ctrl+Shift+J
 • Enter: a beírt parancs kiértékelése
 • Shift + Enter: parancs folytatása új sorban
 • Változó neve, utána Enter kiírja a változó aktuális értékét (objektumoknál kiírja a tulajdonságokat is!)
 1. feladat

 • A konzolban hozzunk létre egy objektumot
 • Minden táblán levő műveletet végezzünk el vele
  • tulajdonság lekérdezés
  • tulajdonság értékadás
  • tulajdonság törlés
  • egy tulajdonság kiíratása
var o = {
 a: 16,
 szin: "zold",
 letezik: true,
 x: 5 + 6
};
o.y = false;
delete o.letezik;
console.log(o.a);
 1. feladat:

 • Hozunk létre egy könyv objektumot ezekkel a tulajdonságokkal:
  • szerző
  • cím
  • kiadás dátuma
 • Hozzunk létre egy függvényt
  • ami egy könyv objektumot kap argumentumként
  • visszaadja a könyv adatait sztringként, pl: "Douglas Adams - Galaxis utikalauz stopposoknak (1979)"
 • A függvény használva irassuk ki a könyv objektumunkat
var konyv = {
 szerzo: "Dzsordzs Bush",
 cim: "My war",
 datum: 2014
};
var f = function(konyv) {
 return konyv.szerzo + " - " + konyv.cim + " (" + konyv.datum + ")";
};
var s = f(konyv);
console.log(s);

Canvas API

Jegyzet: https://gist.github.com/molnarg/5429284

Példa

Egy elforgatott négyzet a vászon közepére:

context.translate(300, 300);
context.rotate(1);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
 1. feladat

Rajzoljunk virágot!

context.translate(300, 300);

context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.rotate((2 * Math.PI) / 3);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.rotate((2 * Math.PI) / 3);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
 1. feladat

Rajzoljunk kört téglalapokkal! :)

context.translate(300, 300);

context.rotate(1);
context.translate(0, 150);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.translate(0, -150);

context.rotate(1);
context.translate(0, 150);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.translate(0, -150);

context.rotate(1);
context.translate(0, 150);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.translate(0, -150);

context.rotate(1);
context.translate(0, 150);
context.strokeRect(0, 0, 100, 100);
context.translate(0, -150);
 1. feladat

Rajzoljunk spirált!

var x = 0;
for (var k = 1; k <= 13; k++) {
  context.rotate(1);
  context.strokeRect(x, 0, 10, 10);
  x = x + 10;
}

Bónusz: Fibonacci spirál

https://gist.github.com/molnarg/5442948

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment