Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@molnarg
Last active Dec 17, 2015
Embed
What would you like to do?
Szent Angéla programozás szakkör - 2013. 04. 30.

Szent Angéla programozás szakkör - 2013. 04. 30.

Chrome konzol kisérletezéshez:

 • Konzol megnyitása Chrome-ban: Ctrl+Shift+J
 • Enter: a beírt parancs kiértékelése
 • Shift + enter: parancs folytatása új sorba

Előző jegyzetek puskázáshoz:

 1. feladat

 1. Hozzunk létre két JavaScript fájlt, és egy HTML-t, ami a két JavaScript fájlt hivatkozza
 2. Az első hozzon létre egy objektumot
 3. A második írja ki document.write()-ot használva a tulajdonságainak az értékét

A HTML és a két JS fájl legyen egy könyvtárban!

feladat1.html:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Hivatkozva</title>
</head>

<body>
 <script src="forras.js"></script>
 <script src="hivatkozas.js"></script>
</body>

</html>

forras.js:

var gitar = {
 marka : "Gibson",
 hossz : 22,
 raktar : true
};

hivatkozas.js:

document.writeln('Márka: ');
document.writeln(gitar.marka);
document.writeln('<br>');

document.writeln('Hossz: ');
document.writeln(gitar.hossz);
document.writeln('<br>');

document.writeln('Raktáron van: ');
document.writeln(gitar.raktar === true ? 'Igen' : 'Nem');
document.writeln('<br>');
 1. feladat

Írjuk át az előző példát úgy, hogy:

  1. fájl: tömb, bármilyen elemekkel
  1. fájl: tömb kiíratása, for ciklussal

forras.js:

var days = ['monday','tuesday','wednesday','thursday','friday','saturday','sunday'];

hivatkozas.js:

for (var i = 0; i < 7; i++) {
 document.writeln('The ' + i + '. day of the week: ');
 document.writeln(days[i]);
 document.writeln('<br>');
}
 1. feladat

 • Ez a fájl létrehoz egy tömbobjektumot, ami hőmérséklet mérési adatokat tárol: http://molnar.es/temperature.js
 • Állapítsuk meg a legkisebb, és legnagyobb mért adatot
 • Állapítsuk meg az átlaghőmérsékletet

feladat3.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<!-- A hőmérséklet fájl betöltése a t globális változóba -->
<script src="http://molnar.es/temperature.js"></script>

<script>
 // Minimum hőmérséklet:
 var min = t[0];
 for (var i = 0; i < t.length; i++) {
  if (t[i] < min) min = t[i];
 }
 document.write('A minimum hőmérséklet: ' + min);
 
 // Maximum hőmérséklet:
 var max = t[0];
 for (var i = 0; i < t.length; i++) {
  if (t[i] > max) max = t[i];
 }
 document.write('A maximum hőmérséklet: ' + max);
 
 // Átlaghőmérséklet:
 var sum = 0;
 for (var i = 0; i < t.length; i++) {
  sum = sum + t[i];
 }
 var atlag = sum / t.length;
 document.write('Az átlaghőmérséklet: ' + atlag);
</script>

<body>
</html>
 1. feladat

 • Az előző példa tömbje egy 49x28-as terület mérési eredményeit tartalmazza.
 • Rajzoljuk ki a hőmérsékleti térképet <canvas>-on!
 • Segédfüggvény a szín beállítására a hőmérsékletnek megfelelően:
var set_temperature_color = function(t) {
  if (t < 0) {
    context.fillStyle = 'hsl(243, ' + (-t / 0.4) + '%, 50%)';
  } else if (t < 20) {
    context.fillStyle = 'hsl(50, ' + (t / 20 * 100) + '%, 50%)';
  } else {
    context.fillStyle = 'hsl(' + (50 - (t - 20) * 2.5) + ', 100%, 50%)';
  }
};

feladat4.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
</head>

<body>

<!-- Egy 500x500 pixel méretű rajzvászon, "rajz" id-vel. -->
<canvas width="500" height="500" id="rajz"></canvas>

<!-- A hőmérséklet fájl betöltése -->
<script src="http://molnar.es/temperature.js"></script>

<script>
 // A canvas objektumhoz az id-je alapján lehet hozzáférni:
 var rajz = document.getElementById('rajz');

 // A rajzoló függvényeket a vászon 2 dimenziós "kontextusában" fogjuk használni
 // (van 3 dimenziós is, de azzal most nem foglalkozunk)
 var context = rajz.getContext('2d');

 // Ide jön a további rajzoló kód
 var set_temperature_color = function(t) {
  if (t < 0) {
    context.fillStyle = 'hsl(243, ' + (-t / 0.4) + '%, 50%)';
  } else if (t < 20) {
    context.fillStyle = 'hsl(50, ' + (t / 20 * 100) + '%, 50%)';
  } else {
    context.fillStyle = 'hsl(' + (50 - (t - 20) * 2.5) + ', 100%, 50%)';
  }
 };
 
 var box_w = rajz.width / 49,
   box_h = rajz.height / 28;

 for (var y = 0; y < 28; y++) {
   for (var x = 0; x < 49; x++) {
     set_temperature_color(t[y*49 + x]);
     context.fillRect(x * box_w, rajz.height - y * box_h, box_w, box_h);
   }
 }
</script>

<body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment