Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Catalan translation for Devise
ca:
errors:
messages:
expired: "ha caducat, demana'n un de nou"
not_found: "no s'ha trobat"
already_confirmed: "ja està confirmat"
not_locked: "no està bloquejat"
not_saved:
one: "1 error ha evitat que %{resource} es pugui desar:"
other: "%{count} errors han evitat que %{resource} es pugui desar:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Ja estàs identificat.'
unauthenticated: "Has d'iniciar sessió o bé registrar-te abans de continuar."
unconfirmed: 'Has de confirmar el teu compte abans de continuar.'
locked: 'El teu compte està bloquejat.'
invalid: 'Correu electrònic o contrasenya invàlids.'
invalid_token: "Codi d'autenticació invàlid."
timeout: 'La teva sessió ha caducat. Si us plau, torna a iniciar sessió per a continuar.'
inactive: 'El teu compte encara no ha estat activat.'
sessions:
signed_in: 'Sessió iniciada correctament.'
signed_out: 'Sessió tancada correctament.'
passwords:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com restablir la teva contrasenya.'
updated: "La teva contrasenya ha estat canviada correctament. S'ha iniciat la sessió."
updated_not_active: "La teva contrasenya ha estat canviada correctament."
send_paranoid_instructions: "Si la teva adreça electrònica existeix a la base de dades, rebràs un correu electrònic amb un enllaç per reestablir la contrasenya."
confirmations:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar el teu compte.'
send_paranoid_instructions: "Si la teva adreça electrònica existeix a la base de dades, rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar el teu compte."
confirmed: "El teu compte ha estat confirmat correctament. S'ha iniciat la sessió."
registrations:
signed_up: 'Has estat registrat correctament.'
inactive_signed_up: 'Has estat registrat correctament. Tanmateix, no hem pogut processar el teu compte perquẻ %{reason}.'
updated: 'Has actualitzat el teu compte correctament.'
destroyed: 'Adéu! El teu compte ha estat cancel·lat correctament. Esperem tornar-te a veure!'
reasons:
inactive: 'inactiu'
unconfirmed: 'no confirmat'
locked: 'bloquejat'
unlocks:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejar el teu compte.'
unlocked: "El teu compte ha estat desbloquejat correctament. S'ha iniciat la sessió."
send_paranoid_instructions: "Si el teu compte existeix, rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejar-lo."
omniauth_callbacks:
success: 'Autoritzat satisfactoriament el compte des de %{kind}.'
failure: 'No hem pogut autoritzar el compte des de %{kind} perquè "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instruccions de confirmació'
reset_password_instructions:
subject: 'Instruccions de regeneració de contrasenya'
unlock_instructions:
subject: 'Instruccions de desbloqueig'
@ghost

This comment has been minimized.

Copy link

@ghost ghost commented Jan 15, 2014

Gràcies!

@arcnexus

This comment has been minimized.

Copy link

@arcnexus arcnexus commented Feb 3, 2015

Genial, gràcies 💫

@coopeu

This comment has been minimized.

Copy link

@coopeu coopeu commented Sep 9, 2019

Moltes gràcies, et devem una!

@mrcasals

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@mrcasals mrcasals commented Sep 9, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment