Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Catalan translation for Devise
ca:
errors:
messages:
expired: "ha caducat, demana'n un de nou"
not_found: "no s'ha trobat"
already_confirmed: "ja està confirmat"
not_locked: "no està bloquejat"
not_saved:
one: "1 error ha evitat que %{resource} es pugui desar:"
other: "%{count} errors han evitat que %{resource} es pugui desar:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Ja estàs identificat.'
unauthenticated: "Has d'iniciar sessió o bé registrar-te abans de continuar."
unconfirmed: 'Has de confirmar el teu compte abans de continuar.'
locked: 'El teu compte està bloquejat.'
invalid: 'Correu electrònic o contrasenya invàlids.'
invalid_token: "Codi d'autenticació invàlid."
timeout: 'La teva sessió ha caducat. Si us plau, torna a iniciar sessió per a continuar.'
inactive: 'El teu compte encara no ha estat activat.'
sessions:
signed_in: 'Sessió iniciada correctament.'
signed_out: 'Sessió tancada correctament.'
passwords:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com restablir la teva contrasenya.'
updated: "La teva contrasenya ha estat canviada correctament. S'ha iniciat la sessió."
updated_not_active: "La teva contrasenya ha estat canviada correctament."
send_paranoid_instructions: "Si la teva adreça electrònica existeix a la base de dades, rebràs un correu electrònic amb un enllaç per reestablir la contrasenya."
confirmations:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar el teu compte.'
send_paranoid_instructions: "Si la teva adreça electrònica existeix a la base de dades, rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar el teu compte."
confirmed: "El teu compte ha estat confirmat correctament. S'ha iniciat la sessió."
registrations:
signed_up: 'Has estat registrat correctament.'
inactive_signed_up: 'Has estat registrat correctament. Tanmateix, no hem pogut processar el teu compte perquẻ %{reason}.'
updated: 'Has actualitzat el teu compte correctament.'
destroyed: 'Adéu! El teu compte ha estat cancel·lat correctament. Esperem tornar-te a veure!'
reasons:
inactive: 'inactiu'
unconfirmed: 'no confirmat'
locked: 'bloquejat'
unlocks:
send_instructions: 'En breu rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejar el teu compte.'
unlocked: "El teu compte ha estat desbloquejat correctament. S'ha iniciat la sessió."
send_paranoid_instructions: "Si el teu compte existeix, rebràs un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejar-lo."
omniauth_callbacks:
success: 'Autoritzat satisfactoriament el compte des de %{kind}.'
failure: 'No hem pogut autoritzar el compte des de %{kind} perquè "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instruccions de confirmació'
reset_password_instructions:
subject: 'Instruccions de regeneració de contrasenya'
unlock_instructions:
subject: 'Instruccions de desbloqueig'
@ghost

This comment has been minimized.

Copy link

ghost commented Jan 15, 2014

Gràcies!

@arcnexus

This comment has been minimized.

Copy link

arcnexus commented Feb 3, 2015

Genial, gràcies 💫

@coopeu

This comment has been minimized.

Copy link

coopeu commented Sep 9, 2019

Moltes gràcies, et devem una!

@mrcasals

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

mrcasals commented Sep 9, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.