Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
Devise 1.4.6 polish translation
# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
# Devise v1.4.6 polish translation by saepia based on @rogal111's translation
pl:
errors:
messages:
expired: "stracił ważność, wyślij zapytanie o nowy"
not_found: "nie znaleziono"
already_confirmed: "już został aktywowany, możesz się zalogować"
not_locked: "nie był zablokowany"
not_saved:
one: "%{resource} nie został zapisany z powodu jednego błędu:"
other: "%{resource} nie został zapisany z powodu %{count} błędów:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Jesteś już zalogowany.'
unauthenticated: 'Aby kontynuować zaloguj lub zarejestruj się.'
unconfirmed: 'Aby kontynuować aktywuj konto.'
locked: 'Twoje konto jest zablokowane.'
invalid: 'Niepoprawny adres email lub hasło.'
invalid_token: 'Niepoprawny token.'
timeout: 'Sesja wygasła, aby kontynuować zaloguj się ponownie.'
inactive: 'Konto nie zostało jeszcze aktywowane.'
sessions:
signed_in: 'Zalogowano pomyślnie.'
signed_out: 'Wylogowano pomyślnie.'
passwords:
send_instructions: 'Instrukcja zmiany hasła zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
updated: 'Hasło zmienione poprawnie. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
updated_not_active: 'Hasło zmienione poprawnie.'
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twój mail istnieje w naszej bazie, otrzymasz zaraz email z instrukcjami odzyskiwania hasła"
confirmations:
send_instructions: 'Instrukcja jak aktywować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
send_paranoid_instructions: 'Jeśli Twój email istnieje w naszej bazie, w ciągu najbliższych minut otrzymasz instrukcję jak aktywować konto.'
confirmed: 'Konto zostało poprawnie aktywowane. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
registrations:
signed_up: 'Witaj! Rejestracja zakończyła się sukcesem.'
inactive_signed_up: 'Rejestracja zakończyła się pomyślnie. Nie zostałeś jednak zalogowany ponieważ konto jest %{reason}.'
updated: 'Konto zostało pomyślnie zaktualizowane.'
destroyed: 'Konto zostało usunięte.'
reasons:
inactive: 'nieaktywne'
unconfirmed: 'niepotwierdzone'
locked: 'zablokowane'
unlocks:
send_instructions: 'Wkrótce powinieneś otrzymać email z instrukcją jak odblokować swoje konto.'
unlocked: 'Twoje konto zostało odblokowane. Jesteś już zalogowany.'
send_paranoid_instructions: 'Jeśli Twoje konto istnieje w naszej bazie, otrzymasz zaraz email z instrukcją jak odblokować swoje konto.'
omniauth_callbacks:
success: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się sukcesem.'
failure: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się błędem z powodu "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instrukcja aktywacji konta'
reset_password_instructions:
subject: 'Instrukcja ustawienia nowego hasła'
unlock_instructions:
subject: 'Instrukcja odblokowania konta'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment