Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mvexel
Created May 3, 2021
Embed
What would you like to do?
amazon query
area[name="Utah"]->.a;
nwr(user:"abidhm", "abirseng", "abvincen", "accheela", "achsaw", "achyutha", "aepunavy", "afurquan", "aggopak", "agnisn", "ahabdu", "airangam", "ajijohn", "ajitak", "akalohri", "allkrupa", "amanura", "amarajz", "ambarapu", "amitbish", "amithrav", "ammrita", "amzmkuma", "amznruth", "aniaswin", "anuds", "anukrits", "anuvashi", "appank", "apsai", "arehaan", "arfif", "arjuu", "arkdatta", "arrojuh", "ashbeesa", "ashradha", "asnghpi", "asrdd", "attaragi", "avipsha", "avssr", "bachurev", "baggg", "baigzake", "bakarapu", "bansimmi", "bashwith", "bathines", "bathis", "bdevek", "befit1", "begumfai", "bhanuban", "bhardwk", "bhavant", "bhiy", "bibasra", "bjnlm", "bmmh", "bmmundad", "bmuskaan", "bnilima", "boddushr", "bommbabu", "bongaram", "borramou", "borvikas", "branib", "bsreeja", "bttejas", "buchula", "buddhirv", "bvvams", "chagasru", "chandeek", "chatrags", "chaturvh", "chauaak", "chaubean", "chekasat", "chepteja", "chepurb", "chettups", "chharsha", "chhava", "chitikv", "chosayan", "cpalanki", "cseema", "cswaroo", "cvamsi", "dabbis", "daggarw", "daitv", "darshree", "dasbham", "dasnei", "dasthagd", "datbrahm", "debanka", "deepikja", "degmadhu", "depsm", "desuman", "devasen", "devratc", "dggorant", "dhaird", "duggemps", "dupputur", "dviraja", "dvvuyyur", "dvyasha", "dyellak", "ejjoshy", "ekkakkas", "flevin", "gadipeh", "gandlur", "gauvibhu", "gazsri", "gdodlapa", "gilasri", "girinj", "gnischa", "goltapan", "gouddine", "govvala", "gppavani", "grandhs", "gsravya1", "gssankee", "gsubhan", "gujelapg", "gundanar", "harinikh", "harpreo", "harshjs", "harsmula", "hasnabak", "hemasvn", "himabudd", "himansne", "hrikrib", "hvannere", "hyyenugu", "iggujja", "inagans", "indukun", "jaabhil", "jacorohi", "jalajm", "jaravn", "javmoh", "jdoniche", "jedidy", "jgopatho", "jojoyal", "jomsjaco", "jshaju", "jssunkar", "jyotkuma", "kanleela", "kanthvk", "karmsudi", "karnatim", "karragha", "kasals", "kasbadri", "katakp", "kaurrupa", "khatriai", "kirashas", "kksamhi", "kllahari", "kmarifo", "kmarjbh", "kmneh", "kollipay", "kommsree", "kondokum", "kotamadh", "kotaprad", "kotharu", "krishcss", "krjayakr", "kshtdh", "ksnghr", "kuavula", "kukarana", "kumartcx", "kumarxeq", "kumaswat", "kumrnls", "kumrrst", "kurugunk", "kusweta", "kvss", "laharicl", "leelamrs", "limmmoh", "loyakris", "lsshruti", "madnikhi", "mahmedqg", "maitsana", "majumdea", "makkera", "malihars", "manasaka", "mandalat", "manikyal", "manitec", "manognar", "mansipan", "mashakum", "mathpras", "mavudur", "mcingara", "mdevinen", "mekrishn", "michaedz", "miuddin", "moalnzn", "modukv", "mohapd", "mohmpr", "mounicb", "mrfa", "mshahaba", "mubbasa", "mubshh", "mudithp", "mundlk", "muthyamj", "mwakram", "mzamam", "nadikoh", "nairnidh", "nallebr", "nallivn", "namanees", "nambim", "nampeb", "nandinab", "naniran", "naresksv", "navuddin", "nbhiss", "neerdixi", "nehnaaz", "nihaalr", "nimmalki", "niraredd", "nllucky", "nmmarri", "nmotupal", "nnpriyn", "nrohsing", "nschg", "nsripz", "ommundu", "paasthan", "pachilam", "pachpora", "paliks", "panchis1", "pandypr", "panmohin", "pantus", "papankum", "paravag", "pareps", "parijatg", "pathkh", "payelgh", "pbellamk", "pbobbili", "pbudhara", "peddil", "pendotm", "penimire", "pillaap", "pillalp", "pirigine", "pjij", "pkkv", "pmmegh", "pmmohith", "posampat", "posrujan", "ppallam", "ppatlmn", "ppgne", "pppadal", "pppalepu", "ppparsi", "prachen", "prafupan", "praghath", "prakhasr", "pravallg", "pravdama", "prddym", "priymose", "prreddyz", "prudhraj", "psusmith", "puppalg", "pupsachi", "pzharsh", "qkkmrg", "qsudarji", "qureahme", "rababdul", "rahuchin", "rahuzod", "Raihas", "raknm", "ramijcr", "ramsaivr", "randerv", "raonara", "rapush", "rathjoth", "rawamegh", "rayaraoa", "rbhawa", "rddeepth", "rekasruj", "rekulc1", "remoh10", "reswara", "riskhann", "riysingh", "rjjaura", "rkkapilk", "rkkarnee", "rkkasams", "rkkomat1", "rkumreo", "rmmunnan", "rnupam", "rojganes", "rpakma", "rppalagu", "rrkum", "runkanp", "rvitm", "rzsi", "sabaamzn", "sabodige", "sabok", "sagisa", "sahithpe", "saiguru", "saikariv", "sailajc", "sainiyam", "sairamns", "saisidd", "saksudan", "sanayani", "sanbukke", "sandchi", "sanganh", "sankethn", "sanuhya", "savithrd", "sawhs", "saxvidit", "sbbollep", "scchevel", "scharith", "sefbisht", "sekta1", "semwalas", "sgaraboi", "sggaland", "sgmamz", "sgudiva", "shabkhat", "shamitab", "shhys", "shishf", "shoshibu", "shreeush", "shresht", "shushmit", "siayu", "siddhaam", "sidhrk", "sijjacob", "silakshm", "singhiyv", "singhyyd", "sinreeya", "sireeshp", "sivachak", "sivaib", "sivapaid", "skanduk", "skharwal", "smbharan", "smediump", "snghcvv", "snyash", "somanch", "somaswap", "sonmanek", "soumybha", "soundred", "sourabik", "spavulur", "sprsdv", "srderang", "sreejam", "sreelekk", "srigirip", "sriharsd", "srikmar", "srinatpa", "srirohan", "srmudava", "sruthp", "srygy", "ssahithi", "ssange", "ssnjan", "ssohila", "ssomeya", "ssrijeet", "staslima", "stoyrahu", "sttbss", "sunilaak", "sunilvs", "svvakkal", "svyshna", "swarnimv", "swathiku", "swaverma", "swebarla", "tahuram", "talukdm", "tammpava", "teliks", "thadad", "thadekam", "thaggela", "tishbh", "tiwdeves", "tmmanish", "tnayini", "tusnayak", "tvineela", "twra", "uchodip", "uhhany1", "utkap", "utkshukl", "uttarann", "vaibkaus", "vaidhev", "vaisn", "vardhamk", "varmasa", "vasamd", "vatsomya", "vbbukka", "vchndl", "vddontha", "venkakaz", "vinitht", "vinujan", "viplavm", "vishsath", "vissushm", "vjjeevan", "vkanduku", "vkatredd", "vkkasarl", "vkmarhy", "vpprahar", "vrevanth", "vsahith", "vshnsa", "vuliset", "vvvnm", "vvvuppal", "vysyarp", "wellasus", "yadathot", "yagyikh", "yallasan", "yasaura", "yerrawa")(area.a);
out meta geom qt;
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment