Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nguyenl95 nguyenl95/vn.json
Last active Oct 16, 2018

Embed
What would you like to do?
iso 3166-2
{
"VN-44": "An Giang",
"VN-43": "Bà Rịa–Vũng Tàu",
"VN-54": "Bắc Giang",
"VN-53": "Bắc Kạn",
"VN-55": "Bạc Liêu",
"VN-56": "Bắc Ninh",
"VN-50": "Bến Tre",
"VN-31": "Bình Định",
"VN-57": "Bình Dương",
"VN-58": "Bình Phước",
"VN-40": "Bình Thuận",
"VN-59": "Cà Mau",
"VN-04": "Cao Bằng",
"VN-33": "Đắk Lắk",
"VN-72": "Đắk Nông",
"VN-71": "Điện Biên",
"VN-39": "Đồng Nai",
"VN-45": "Đồng Tháp",
"VN-30": "Gia Lai",
"VN-03": "Hà Giang",
"VN-63": "Hà Nam",
"VN-23": "Hà Tĩnh",
"VN-61": "Hải Dương",
"VN-73": "Hậu Giang",
"VN-14": "Hòa Bình",
"VN-66": "Hưng Yên",
"VN-34": "Khánh Hòa",
"VN-47": "Kiến Giang",
"VN-28": "Kon Tum",
"VN-01": "Lai Châu",
"VN-35": "Lâm Đồng",
"VN-09": "Lạng Sơn",
"VN-02": "Lào Cai",
"VN-41": "Long An",
"VN-67": "Nam Định",
"VN-22": "Nghệ An",
"VN-18": "Ninh Bình",
"VN-36": "Ninh Thuận",
"VN-68": "Phú Thọ",
"VN-32": "Phú Yên",
"VN-24": "Quảng Bình",
"VN-27": "Quảng Nam",
"VN-29": "Quảng Ngãi",
"VN-13": "Quảng Ninh",
"VN-25": "Quảng Trị",
"VN-52": "Sóc Trăng",
"VN-05": "Sơn La",
"VN-37": "Tây Ninh",
"VN-20": "Thái Bình",
"VN-69": "Thái Nguyên",
"VN-21": "Thanh Hóa",
"VN-26": "Thừa Thiên–Huế",
"VN-46": "Tiền Giang",
"VN-51": "Trà Vinh",
"VN-07": "Tuyên Quang",
"VN-49": "Vĩnh Long",
"VN-70": "Vĩnh Phúc",
"VN-06": "Yên Bái",
"VN-CT": "Can Tho",
"VN-DN": "Da Nang",
"VN-HN": "Ha Noi",
"VN-HP": "Hai Phong",
"VN-SG": "Ho Chi Minh"
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.