Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Nille af Ekenstam nille

Block or report user

Report or block nille

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am nille on github.
  • I am nille (https://keybase.io/nille) on keybase.
  • I have a public key ASD2Q6xpnWCYcLxiN9QxfyRwaraVEZz8kAMUpFEuGgRFgQo

To claim this, I am signing this object:

@nille
nille / gist:2b59c0ce5fa99bfaeb10
Created Nov 26, 2014
Folk som heter vad de är
View gist:2b59c0ce5fa99bfaeb10
Björn Sprängare - Styrelseordförande LKAB
Gunnar Ågren - Generaldirektör folkhälsoinstitutet
Benny Ruus - Motormännens nykterhetsförbund
Annika Winsth - Chefsanalytiker på Nordea (numera chefsekonom)
Lisa Frost - Meteorolog, hörs på radio stockholm
Robert Tennisberg - Reporter på radiosporten
Bo Präntare - Tidningsman, journalist, författare
Niklas Röja - Nattklubbschef/ansvarig (Candy, Laroy)
Mats Selling - försäljningsdirektör på Microsoft Advertising
Doktor Anders Dolk - Kirurg Danderyds sjukhus
View Vila i frid Ivan Turina
<script src="http://www.mutumbalizer.se/script/turina.js"></script>
<!--
Valmöjligheter:
<script>
window.turina_position= "left|right"; //Vilken sida av browsern vill du ha bandet? Default: left
window.turina_link="http://xxxxx"; //Ändra länkadress. Default: http://www.aikfotboll.se/Article.aspx?contentID=7003
window.turina_img="/img/ribbon.png"; //Ändra till en annan bild
window.turina_skiplink=true; //Gör så att bandet inte är klickbart. Default: true
</script>
You can’t perform that action at this time.