Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

PetrasJ nokia6290

Block or report user

Report or block nokia6290

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@nokia6290
nokia6290 / README-frontend.md
Last active Jan 26, 2020
NFQ 2019 rudens stojimo užduotis FRONTEND
View README-frontend.md

Įžanga 'frontend'

Užduotį galima atlikti pagal skirtingus sudėtingumo lygius (level 1, level 2, level 3 ir Bonus). Kiekviename lygmenyje gaunami taškai už atliktus reikalavimus. Taškai sumuojami į bendrą balą pagal kurį sprendžiamas tavo stojimas į NFQ Akademiją.

Geriausiai atlikusiems užduotį dar bus 30 min pokalbis susipažinimui ( telefonu ).

Užduotį atlikti ir atsiųsti iki rugsėjo 23-tos vidurnakčio. Siųsti čia - https://forms.gle/cUpGNWfi991iicidA

@nokia6290
nokia6290 / README-backend.md
Last active Sep 24, 2019
NFQ 2019 rudens stojimo užduotis BACKEND
View README-backend.md

Įžanga 'backend'

Užduotį galima atlikti pagal skirtingus sudėtingumo lygius ( level 1, level 2, level 3 ir Bonus). Kiekviename lygmenyje gaunami taškai už atliktus reikalavimus. Taškai sumuojami į bendrą balą pagal kurį sprendžiamas tavo stojimas į NFQ Akademiją.

Geriausiai atlikusiems užduotį dar bus 30 min pokalbis susipažinimui ( telefonu ).

Užduotį atlikti ir atsiųsti iki rugsėjo 23-tos vidurnakčio. Siųsti čia - https://forms.gle/cUpGNWfi991iicidA

You can’t perform that action at this time.