Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Oğuzhan Varsak oguzhanvarsak

  • Istanbul, TR
View GitHub Profile
@oguzhanvarsak
oguzhanvarsak / Evatro Questions 2.m
Created Dec 29, 2020
Write code to find the first prime fibonacci number larger than a given minimum, Use your code to compute the smallest prime fibonacci number 
greater than 227,000 (X) and find the sum of prime divisors of X + 1.
View Evatro Questions 2.m
//
// main.m
// Evatro Questions
//
// Created by Oğuzhan Varsak on 29.12.2020.
//
#import <Foundation/Foundation.h>
int Fibb(int number);
@oguzhanvarsak
oguzhanvarsak / CircularDoublyLinkedList.c
Last active Nov 1, 2020
Circular Doubly Linked List - Dairesel Çift Yönlü Bağlı Liste
View CircularDoublyLinkedList.c
/*
*************** RAPOR ***************
Onceki odevde ogrendigim gibi C++'da main() fonksiyonunu diger fonksiyonlar içerisinden cagirilamayacagindan tamamen C'ye gecmeye karar verdim.
Cogu kodu Doubly Linked List kodumdan aldim ve kullandim.
Silme isleminde tam cozemedigim bir durumdan dolayi tamamlayamadim. Kod sadece silinen degeri en sona atiyor. O kisim biraz karisikti bu yuzden bu sekilde biraktim.
Bu sefer node olusturmak icin ayri bir fonksiyon olusturdum. Arama ve Silme icin her olusturdugumda bir deger arttirdim.
Bu sayede DLL odevinde kullandigim while(temp->next != NULL) dongude en sona gelindiginde basa donme durumundan kurtulmak istedim.
Yeni bir for dongu kullanimi ogrendim, bu sekilde daha guzel gorundugunu dusundugumden cogunlukla for dongulerini o sekilde kullandım.
for (temp = head, i = 0;i < number;i++,temp = temp->next)
@oguzhanvarsak
oguzhanvarsak / DoublyLinkedList.cpp
Last active Nov 1, 2020
Doubly Linked List - Çift Yönlü Bağlı Liste
View DoublyLinkedList.cpp
/*
*************** RAPOR ***************
C++'da main() fonksiyonunu diğer fonksiyonlar içerisinden çağıramayacağımı öğrendim.
Bu yüzden istenen switch-case yapısını main() içerisinde hazırlamak yerine anamenu() isimli fonksiyonu tanımlayıp onun içerisinde hazırladım.
Çünkü programın işlemler tamamlandıktan sonra tekrardan ana menüye dönülecek şekilde çalışmasını istedim.
Bu şekilde ana menüye istediğim zaman dönüş yapıp tekrardan kullanıcı girdisi alabildim.
Diğer fonksiyonları başlangıçta tanımlayıp sonradan açıklamalarını yazmam gerekti çünkü anamenu() içerisinde kullanmam için fonksiyonların anamenu()
fonksiyonunun kendisinden önce tanımlanması gerekiyordu. Aynı kısıtlamadan dolayı anamenu() fonksiyonunu ise diğer fonksiyonlardan önce tanımladım.
Sonuç olarak böyle bir kod yapısı ortaya çıktı.
View DoublyLinkedList.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct node {
int data;
struct node *next;
struct node *prev;
}*head=NULL;
struct node *yeniNodeOlustur(int gelen){