Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@olekstomek
Created November 6, 2023 23:12
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Log z PRO Speed Test na Windows (narzędzie certyfikowate przez UKE) pomiar łącza Orange FTTH
2023-11-07 12:02:33 ------ ### ROZPOCZĘTO NOWY TEST ###
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwerów
2023-11-07 12:02:33 ------ waw34.fireinfra.net 9113
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwera: 51.83.204.233:9113
2023-11-07 12:02:33 ------ waw32.fireinfra.net 9113
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwera: 51.75.42.4:9113
2023-11-07 12:02:33 ------ waw35.fireinfra.net 9113
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwera: 51.38.158.8:9113
2023-11-07 12:02:33 ------ waw31.fireinfra.net 9113
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwera: 54.38.207.81:9113
2023-11-07 12:02:33 ------ testowanie serwerów pending
2023-11-07 12:02:33 ------ działające serwery: 4
2023-11-07 12:02:33 ------ działające serwery pending: 0
2023-11-07 12:02:44 ------ ROZPOCZĘTO PRETEST
2023-11-07 12:02:44 ------ WYNIKI PRETESTU
2023-11-07 12:02:44 PATH MTU: 1500 B
2023-11-07 12:02:44 TCP MSS: 1460 B
2023-11-07 12:02:44 RTT: 8 ms
PRETEST DOWNLOAD: Połączenia nawiązane, liczba: 1
iteracja: 0, download: 18386 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 1, download: 18425 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 2, download: 18165 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 3, download: 18222 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 4, download: 18071 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 5, download: 17886 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 6, download: 17917 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 7, download: 51162 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 8, download: 53761 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 9, download: 54843 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 10, download: 55540 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 11, download: 55955 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 12, download: 56233 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 13, download: 91821 kb/s, rtt-icmp: 13 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 14, download: 94401 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 15, download: 94804 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 16, download: 95575 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 17, download: 96751 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 18, download: 97403 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 19, download: 168998 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 20, download: 173060 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 21, download: 175251 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 22, download: 177069 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 23, download: 178007 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 24, download: 178663 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
### Dodano nowe połączenia, liczba: 2
iteracja: 25, download: 379649 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 26, download: 391247 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 27, download: 396615 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 28, download: 399142 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 29, download: 401618 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 30, download: 403602 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
### Dodano nowe połączenia, liczba: 4
iteracja: 31, download: 529722 kb/s, rtt-icmp: 14 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 32, download: 562872 kb/s, rtt-icmp: 12 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 33, download: 555746 kb/s, rtt-icmp: 11 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 34, download: 555023 kb/s, rtt-icmp: 12 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 35, download: 555641 kb/s, rtt-icmp: 13 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 36, download: 556638 kb/s, rtt-icmp: 14 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
### Dodano nowe połączenia, liczba: 8
iteracja: 37, download: 515386 kb/s, rtt-icmp: 15 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 38, download: 485012 kb/s, rtt-icmp: 23 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 39, download: 504049 kb/s, rtt-icmp: 20 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 40, download: 543717 kb/s, rtt-icmp: 19 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 41, download: 541538 kb/s, rtt-icmp: 26 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 42, download: 536639 kb/s, rtt-icmp: 18 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 43, download: 531564 kb/s, rtt-icmp: 21 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 44, download: 530717 kb/s, rtt-icmp: 23 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 45, download: 526043 kb/s, rtt-icmp: 23 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 46, download: 526647 kb/s, rtt-icmp: 21 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 47, download: 525041 kb/s, rtt-icmp: 19 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 48, download: 523022 kb/s, rtt-icmp: 21 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 49, download: 520168 kb/s, rtt-icmp: 24 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 50, download: 553406 kb/s, rtt-icmp: 23 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 51, download: 553668 kb/s, rtt-icmp: 27 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
iteracja: 52, download: 566410 kb/s, rtt-icmp: 23 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 18
2023-11-07 12:02:52 szacowana prędkość download: 566410.06 kb/s
2023-11-07 12:02:52 szacowana prędkość download (interfejs): 572222.15 kb/s
PRETEST UPLOAD: Połączenia nawiązane, liczba: 1
iteracja: 0, upload: 17249 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 1, upload: 17520 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 2, upload: 17480 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 3, upload: 17551 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 4, upload: 17546 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 5, upload: 17362 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
iteracja: 6, upload: 17256 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 1
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 7, upload: 47768 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 8, upload: 48733 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 9, upload: 50042 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 10, upload: 50715 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 11, upload: 51089 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
iteracja: 12, upload: 51424 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 2
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 13, upload: 81971 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 14, upload: 84006 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 15, upload: 84888 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 16, upload: 86101 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 17, upload: 86462 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
iteracja: 18, upload: 86893 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 3
### Dodano nowe połączenia, liczba: 1
iteracja: 19, upload: 148068 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 20, upload: 153441 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 21, upload: 154394 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 22, upload: 155237 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 23, upload: 157113 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
iteracja: 24, upload: 157709 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 4
### Dodano nowe połączenia, liczba: 2
iteracja: 25, upload: 287573 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 26, upload: 298319 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 27, upload: 305474 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 28, upload: 305900 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 29, upload: 307116 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
iteracja: 30, upload: 308086 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 0 (0 %), rtto: 0, liczba połączeń: 6
### Dodano nowe połączenia, liczba: 4
iteracja: 31, upload: 314931 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 77 (1.29 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 32, upload: 209314 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 77 (1.29 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 33, upload: 154917 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 77 (1.29 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 34, upload: 184063 kb/s, rtt-icmp: 14 ms, rtr: 342 (3.93 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 35, upload: 176087 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 380 (3.79 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 36, upload: 151480 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 380 (3.78 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 37, upload: 132758 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 380 (3.78 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 38, upload: 128748 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 380 (3.78 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 39, upload: 148867 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 580 (5.3 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 40, upload: 140926 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 610 (4.17 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 41, upload: 128874 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 610 (4.17 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 42, upload: 119298 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 615 (4.2 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 43, upload: 121488 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 615 (4.2 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 44, upload: 135782 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 810 (4.27 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 45, upload: 126796 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 845 (4.38 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 46, upload: 119618 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 845 (4.38 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 47, upload: 113823 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 851 (4.41 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 48, upload: 119572 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 1030 (5.04 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 49, upload: 125166 kb/s, rtt-icmp: 6 ms, rtr: 1035 (4.47 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 50, upload: 119397 kb/s, rtt-icmp: 7 ms, rtr: 1164 (4.86 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 51, upload: 113996 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 1164 (4.85 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 52, upload: 112423 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 1166 (4.86 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 53, upload: 117472 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 1262 (4.99 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 54, upload: 120190 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 1262 (4.49 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
iteracja: 55, upload: 115990 kb/s, rtt-icmp: 8 ms, rtr: 1352 (4.71 %), rtto: 0, liczba połączeń: 10
2023-11-07 12:03:04 Skorygowano BDP dla upload o 259880 B
2023-11-07 12:03:04 szacowana prędkość upload: 115990.46 kb/s
2023-11-07 12:03:04 szacowana prędkość upload (interfejs): 120795.71 kb/s
2023-11-07 12:03:04 BDP download: 1898000 B
2023-11-07 12:03:04 BDP upload: 598600 B
2023-11-07 12:03:04 ------ DOSTOSOWANO PARAMETRY TESTU
2023-11-07 12:03:04 liczba połączeń testu download: 30
2023-11-07 12:03:04 bufor wejściowy: 64240 B
2023-11-07 12:03:04 liczba połączeń testu upload: 10
2023-11-07 12:03:04 bufor wyjściowy: 64240 B
2023-11-07 12:03:09 ------ ROZPOCZĘTO TEST WŁAŚCIWY
2023-11-07 12:03:24 prędkość download: 600508.26 kb/s
2023-11-07 12:03:24 prędkość download (interfejs): 620674.65 kb/s
2023-11-07 12:03:45 prędkość upload: 112692.24 kb/s
2023-11-07 12:03:45 prędkość upload (interfejs): 121428.86 kb/s
2023-11-07 12:03:45 ------ CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
2023-11-07 12:03:45 BUFFER DELAY (Download / Upload): 13 ms / 0 ms
2023-11-07 12:03:45 CPU: 13.3/62.33/17.52 %
2023-11-07 12:03:45 MEM: 28.14/28.18/28.61/28.38 %
2023-11-07 12:03:49 ------ Segmenty retransmitowane
2023-11-07 12:03:49 DOWNLOAD %: 0%
2023-11-07 12:03:49 DOWNLOAD - liczba: 0
2023-11-07 12:03:49 UPLOAD %: 3.87%
2023-11-07 12:03:49 UPLOAD - liczba: 5951
2023-11-07 12:03:50 ------ ZAKOŃCZONO TEST
2023-11-07 12:03:50 WYNIK WYSŁANO. ID: 1276150945
2023-11-07 12:03:50 CERTIFICATION: False
@olekstomek
Copy link
Author

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment