Created

Embed URL

HTTPS clone URL

SSH clone URL

You can clone with HTTPS or SSH.

Download Gist

Songbook example

View gist:2972279
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
 
\documentclass[a4paper,11pt,onecolumn]{book}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{times}
\usepackage{a4wide}
 
\usepackage[lyric]{songs}
 
\renewcommand{\chorusfont}{\it}
 
\versesep=10pt
 
\addtolength{\hoffset}{-1cm}
 
\newindex{titleidx}{titleidx}
 
% \begin{hack}
\chordson
\begin{document}
\chordsoff
% \end{hack}
 
\newpage\pagestyle{empty}
 
\newpage
\begin{songs}{titleidx}
\setcounter{songnum}{0}
 
\beginsong{Stand by me}[by={\footnotesize Ben E. King},
cr={}]
\beginverse
When the night has come
and the land is dark
And the moon is the only light we'll see
\endverse
 
\beginverse
No, I won't be afraid
No, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me.
\endverse
 
\beginchorus
So, darling darling
Stand by me, oh, Stand by me
Oh, stand... stand by me, stand by me
\endchorus
\beginverse
If the sea that we look upon
should tumble and fall
Or the Mountain should crumble in the sea
\endverse
 
\beginverse
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
\endverse
 
\beginchorus
So, darling darling ...
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en lejrbål-sang? Gå til 118} \\
\endsong
 
\beginsong{Subject: Papirmangel}[by={\footnotesize DIKUrevy 2010},
sr={\footnotesize Mel: Langt ude i skoven lå et lille bjerg},
cr={}]
\noindent\textbf{S0:} \\
\vspace*{2mm}
\beginverse
Nog'n her der ved, hvor jeg kan få papir?
Printer'n i Midgård den er løbet tør.
Papiret ligger ikke i skabet!
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Har du prøv't at kig' i bakke nummer 3?
Jeg tjekker altid først i bakke 3!
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Jeg skal love for det var en god idé
men der er ik' papir i bakke 3
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Kig ned i bakken
(Jeg skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
I informationen er en sekretær
Hun ved nok hvor papirerne de er
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Ikke i bakken
(Jeg skrev:)
Kig ned i bakken
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Det er ikke blevet annonceret at
de holder åbent... (pause) i øvrigt er det nat!
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Informationen
(Jeg skrev:)
Ikke i bakken
(Du skrev:)
Kig ned i bakken
(Jeg skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Det er altså også ganske sent du spørg'
Du skulle nok ha' printet noget før
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
De holder lukket
(Jeg skrev:)
Informationen
(Du skrev:)
Ikke i bakken
(Jeg skrev:)
Kig ned i bakken
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S2:} \\
\beginverse
Det er fandme svært at læse dette rod.
Aldrig så jeg så dybt-nestet en tråd.
Tråden her er langt ud' i skoven!
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Tak for dine råd, men hvor er mit papir?
Deadlinen den er ved at rykke nær
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Tråden er rodet
Noget om nesting
Tråden her er langt ud i skoven
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Sikke noget vrøvl, jeg fatter ikke spor.
Dyb-nesting?, er det noget om min mor?
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Skal aflevere
(Han skrev:)
Tråden er rodet
Noget om nesting
Tråden her er langt ud i skoven
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S2:} \\
\beginchorus
(Du skrev:)
Sikke noget vrøvl, jeg fatter ikke spor.
Dyb-nesting?, er det noget om min mor?
(Jeg siger!:)
\endchorus
\beginverse
Hold nu fucking op, med at top-post'!
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en nørdet-sang? Gå til 118} \\
\noindent\textbf{Endnu en revy-sang? Gå til 103} \\
\noindent\textbf{Endnu en DIKUrevy-sang? Gå til 73} \\
\endsong
\beginsong{Svært at læse}[by={\footnotesize DIKUrevy 2003},
sr={\footnotesize Mel: Ludwig van Beethoven: Ode an die Freude; Per Dich: Kapitalismen; Søren Kragh Jakobsen: Kender du det},
cr={}]
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\vspace*{2mm}
\beginverse
Det var første dag på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg blev oplyst om Caféen?, og jeg så det var et hul.
\endverse
 
\beginverse
Allig'vel blev jeg hæng'nde, for jeg mødte en revyt.
Han fortalte om Revyen - jeg sku' prøve noget nyt.
\endverse
 
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid...
til at lave de... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Det var første dag på DIKU
og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg kom aldrig på Caféen?
Jeg så ej det var et hul.
\endverse
 
\beginverse
Forelæsningerne tar' jeg
alle bøgerne blir' læst.
Jeg har stakkevis af noter.
Jeg-er et rigtigt læse-bæst.
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Det var første dag på DIKU
og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg har masser tid til fester
men Caféen? er et hul.
\endverse
 
\beginchorus
Der er intet jeg har svært ved.
Alle rapporter skriver jeg.
Der er folk der kæmper hårdt, men
jeg tar' studiet som en leg.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\beginverse
Det var 3. år på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg drak GT på Caféen?, det var stadigvæk et hul.
\endverse
 
\beginverse
Som revyt så skal man skrive. Jeg har skrevet mig en sang,
den skal bruges i Revyen allerede næste gang.
\endverse
 
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid ...
til at lave de ... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Efter stopprøven og DAT-0
gik historien sin gang.
Med DAT-1E og DAT-1F
føltes kampen meget lang.
\endverse
 
\beginverse
Oversætter, arkitektur,
netværk og så lidt OS.
Assembler-kode i min kerne
var for mig for stort et læs.
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Jeg har lagt de andre bag mig
Jeg er blevet Bachelor.
Det var nemmer' end jeg tro'd,
men jeg er jo også hård.
\endverse
 
\beginchorus
Studiet kører. Jeg følger snildt med.
Jeg påbegynder 2.del.
Det gik hurtigt -- jeg er færdig.
Jeg sad kun en dag i HEL.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\beginverse
Det var 5. år på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Sad alene på Caféen?, alle sir' det er et hul.
\endverse
 
\beginverse
Jeg er stadig rusvejleder, nøglebærer og revyt.
Jeg har travlt med alt det sjove, og mit studie ryger yt!
\endverse
 
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid
til at lave de ... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Det var aldrig her på DIKU,
at jeg sjoflede min tid.
Det at finde sig et bifag,
var for mig et kæmpe slid.
\endverse
 
\beginverse
Det blir' dejligt her til sommer,
når de sidste point jeg får.
Så har jeg E-C-T-S nok,
og jeg bliver Bachelor.
\endverse
 
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Nu skal forskningen begynde.
Jeg har få'd stipendiat,
egen arbejdsplads med udsigt
og personlig datamat.
\endverse
 
\beginchorus
Jeg får stress af tanken om stilstand --
den dag jeg ikke læser mer',
meeen det kan dog klares ved at,
jeg bliver professor her.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en røde-sang? Gå til 109} \\
\noindent\textbf{Endnu en svær-sang? Gå til 78} \\
\noindent\textbf{Endnu en revy-sang? Gå til 46} \\
\noindent\textbf{Endnu en DIKUrevy-sang? Gå til 87} \\
\endsong\end{songs}
 
\end{document}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.