Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
Songbook example
\documentclass[a4paper,11pt,onecolumn]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{times}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[lyric]{songs}
\renewcommand{\chorusfont}{\it}
\versesep=10pt
\addtolength{\hoffset}{-1cm}
\newindex{titleidx}{titleidx}
% \begin{hack}
\chordson
\begin{document}
\chordsoff
% \end{hack}
\newpage\pagestyle{empty}
\newpage
\begin{songs}{titleidx}
\setcounter{songnum}{0}
\beginsong{Stand by me}[by={\footnotesize Ben E. King},
cr={}]
\beginverse
When the night has come
and the land is dark
And the moon is the only light we'll see
\endverse
\beginverse
No, I won't be afraid
No, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me.
\endverse
\beginchorus
So, darling darling
Stand by me, oh, Stand by me
Oh, stand... stand by me, stand by me
\endchorus
\beginverse
If the sea that we look upon
should tumble and fall
Or the Mountain should crumble in the sea
\endverse
\beginverse
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
\endverse
\beginchorus
So, darling darling ...
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en lejrbål-sang? Gå til 118} \\
\endsong
\beginsong{Subject: Papirmangel}[by={\footnotesize DIKUrevy 2010},
sr={\footnotesize Mel: Langt ude i skoven lå et lille bjerg},
cr={}]
\noindent\textbf{S0:} \\
\vspace*{2mm}
\beginverse
Nog'n her der ved, hvor jeg kan få papir?
Printer'n i Midgård den er løbet tør.
Papiret ligger ikke i skabet!
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Har du prøv't at kig' i bakke nummer 3?
Jeg tjekker altid først i bakke 3!
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Jeg skal love for det var en god idé
men der er ik' papir i bakke 3
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Kig ned i bakken
(Jeg skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
I informationen er en sekretær
Hun ved nok hvor papirerne de er
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Ikke i bakken
(Jeg skrev:)
Kig ned i bakken
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Det er ikke blevet annonceret at
de holder åbent... (pause) i øvrigt er det nat!
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Informationen
(Jeg skrev:)
Ikke i bakken
(Du skrev:)
Kig ned i bakken
(Jeg skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Det er altså også ganske sent du spørg'
Du skulle nok ha' printet noget før
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
De holder lukket
(Jeg skrev:)
Informationen
(Du skrev:)
Ikke i bakken
(Jeg skrev:)
Kig ned i bakken
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Papiret ligger ikke i skabet!
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S2:} \\
\beginverse
Det er fandme svært at læse dette rod.
Aldrig så jeg så dybt-nestet en tråd.
Tråden her er langt ud' i skoven!
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S0:} \\
\beginverse
Tak for dine råd, men hvor er mit papir?
Deadlinen den er ved at rykke nær
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Tråden er rodet
Noget om nesting
Tråden her er langt ud i skoven
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S1:} \\
\beginverse
Sikke noget vrøvl, jeg fatter ikke spor.
Dyb-nesting?, er det noget om min mor?
\endverse
\beginchorus
(Du skrev:)
Hvor er papiret?!
Skal aflevere
(Han skrev:)
Tråden er rodet
Noget om nesting
Tråden her er langt ud i skoven
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{S2:} \\
\beginchorus
(Du skrev:)
Sikke noget vrøvl, jeg fatter ikke spor.
Dyb-nesting?, er det noget om min mor?
(Jeg siger!:)
\endchorus
\beginverse
Hold nu fucking op, med at top-post'!
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en nørdet-sang? Gå til 118} \\
\noindent\textbf{Endnu en revy-sang? Gå til 103} \\
\noindent\textbf{Endnu en DIKUrevy-sang? Gå til 73} \\
\endsong
\beginsong{Svært at læse}[by={\footnotesize DIKUrevy 2003},
sr={\footnotesize Mel: Ludwig van Beethoven: Ode an die Freude; Per Dich: Kapitalismen; Søren Kragh Jakobsen: Kender du det},
cr={}]
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\vspace*{2mm}
\beginverse
Det var første dag på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg blev oplyst om Caféen?, og jeg så det var et hul.
\endverse
\beginverse
Allig'vel blev jeg hæng'nde, for jeg mødte en revyt.
Han fortalte om Revyen - jeg sku' prøve noget nyt.
\endverse
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid...
til at lave de... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Det var første dag på DIKU
og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg kom aldrig på Caféen?
Jeg så ej det var et hul.
\endverse
\beginverse
Forelæsningerne tar' jeg
alle bøgerne blir' læst.
Jeg har stakkevis af noter.
Jeg-er et rigtigt læse-bæst.
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Det var første dag på DIKU
og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg har masser tid til fester
men Caféen? er et hul.
\endverse
\beginchorus
Der er intet jeg har svært ved.
Alle rapporter skriver jeg.
Der er folk der kæmper hårdt, men
jeg tar' studiet som en leg.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\beginverse
Det var 3. år på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Jeg drak GT på Caféen?, det var stadigvæk et hul.
\endverse
\beginverse
Som revyt så skal man skrive. Jeg har skrevet mig en sang,
den skal bruges i Revyen allerede næste gang.
\endverse
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid ...
til at lave de ... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Efter stopprøven og DAT-0
gik historien sin gang.
Med DAT-1E og DAT-1F
føltes kampen meget lang.
\endverse
\beginverse
Oversætter, arkitektur,
netværk og så lidt OS.
Assembler-kode i min kerne
var for mig for stort et læs.
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Jeg har lagt de andre bag mig
Jeg er blevet Bachelor.
Det var nemmer' end jeg tro'd,
men jeg er jo også hård.
\endverse
\beginchorus
Studiet kører. Jeg følger snildt med.
Jeg påbegynder 2.del.
Det gik hurtigt -- jeg er færdig.
Jeg sad kun en dag i HEL.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kender Du Det} \\
\beginverse
Det var 5. år på DIKU og jeg skulle ha' DAT-0.
Sad alene på Caféen?, alle sir' det er et hul.
\endverse
\beginverse
Jeg er stadig rusvejleder, nøglebærer og revyt.
Jeg har travlt med alt det sjove, og mit studie ryger yt!
\endverse
\beginchorus
Mit studie går ad helved til, men bar' vi har det sjov.
Eksam'ner går jeg gerne til, hvis bare jeg får lov.
Oh lektor, lektor, lektor du må da ku' se
at jeg har ikke tid
til at lave de ... rapporter.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Kapitalismen} \\
\beginverse
Det var aldrig her på DIKU,
at jeg sjoflede min tid.
Det at finde sig et bifag,
var for mig et kæmpe slid.
\endverse
\beginverse
Det blir' dejligt her til sommer,
når de sidste point jeg får.
Så har jeg E-C-T-S nok,
og jeg bliver Bachelor.
\endverse
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Mel: Ode an die Freude} \\
\beginverse
Nu skal forskningen begynde.
Jeg har få'd stipendiat,
egen arbejdsplads med udsigt
og personlig datamat.
\endverse
\beginchorus
Jeg får stress af tanken om stilstand --
den dag jeg ikke læser mer',
meeen det kan dog klares ved at,
jeg bliver professor her.
\endchorus
\vspace*{2mm}
\noindent\textbf{Endnu en røde-sang? Gå til 109} \\
\noindent\textbf{Endnu en svær-sang? Gå til 78} \\
\noindent\textbf{Endnu en revy-sang? Gå til 46} \\
\noindent\textbf{Endnu en DIKUrevy-sang? Gå til 87} \\
\endsong\end{songs}
\end{document}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment