Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
++++--------------- aktuális level 1, 2, 3, 4 linuxon
|||| +------------ szokásos billentyűfelirat
|||| | +------- javaslat (1234)
|||| | | +- megjegyzés
|||| | | |
|||| | | |
0§¬¬ 0§. 101 gomboson altgr-rel íÍ, nem bántjuk
1'~~ 1'~ 1'~~ 4. a deadkey
2"ˇˇ 2"ˇ 2"ˇˇ 3. a deadkey
3+^^ 3+^ 3+^^ 4. a deadkey
4!˘˘ 4!˘ 4!˘˘ 3. a deadkey
5%°° 5%° 5%°° 3. a deadkey (miért?)
6/˛˛ 6/˛ 6/˛˛ 3. a deadkey
7=`` 7=` 7=`` 4. a deadkey, Windowson csak msword alatt van deadkey ctrl-alttal
8(˙˙ 8(˙ 8(˙˙ 3. a deadkey
9)'´ 9)´ 9)'´ 3. a deadkey
öÖ˝˝ Ö˝ öÖ˝˝ 3. a deadkey (ez nem idézőjel!)
üÜ"¨ ܨ üÜ"¨ 3. a deadkey
óÓ¸¸ Ó¸ óÓ¸¸ 3. a deadkey
qQ\Ω Q\ qQ\Ω SI-hez kell az Ω.
wW|Ł W¦ wW|¦ Ha már ezt festik fel, legyen.
eEeE E eEÄ∃ [létezikjel]. Windows alatt eredetileg is Ä.
rR¶® R rR Msword: ®. Magyar jogban nincs ilyen, fölösleges. ???
tTŧŦ T tT Msword: ™. Magyar jogban nincs ilyen, fölösleges. ???
zZ←¥ Z zZ–¥ [félkvirtmínusz, jen/jüan]
uU€↑ U€ uU€∈ [euró, eleme] (Gyakran használják helyette.)
iIÍí I iIÍí 101 gomboson használják.
oOøØ O oO„»
pPþÞ P pP”«
őŐ÷° Ő÷ őŐ÷− [mínusz]
úÚׯ Ú× úÚ×⋅ [szorzópont]
aAäÄ A aAäÄ ne bántsuk
sSđ§ Sđ sSđĐ. § van már 0-n.
dDĐÐ DĐ dDĐ
fF[ª F[ fF[⟨ Osiris Helyesírás szerint van kúpos zárójel.
gG]Ŋ G] gG]⟩ Osiris Helyesírás szerint van kúpos zárójel.
hHħĦ H hH±∓ máltaiul nem biztos, hogy kell írni tudnunk.
jJíÍ J jJíÍ notebookon néha Í is fel van festve?
kKł& Kł kKł≠
lLŁŁ LŁ lLŁ ???
éÉ$¢ É$ éÉ$¢
áÁߡ Áß áÁßẞ [kis és nagy sz]
űۤ˘ ۤ űŰ’‘ ¤ nem használatos, ezek a félidézőjelek (6-alakú használata bizonytalan/ritka)
íÍ<> Í< íÍ<>
yY>< Y> yY><
xX#> X# xX#>
cC&© C& cC&©
vV@‘ V@ vV@ ???
bB{’ B{ bB{ ???
nN}N N} nN} ???
mM<º M mM<µ [mikro-: SI-hez kell]. < maradjon 101 gombos miatt.
,?;× ,?; ,?; ???
.:>÷ .: .:…>
-_*˙ -_* -_*¯(dead)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.