Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Adem Budak p1v0t

View GitHub Profile
View cxx_tools_n0.md

C++ araç seti: clang-format - n sayılık serinin 0.yazısı

clang-format nedir?

clang-format C, C++ ve Objective-C dilleri için kod formatlayan bir komut satırı programıdır. Formatlanmış kod bir ölçüde stil tutarlılığı sağlar ve eğer iyi yapılırsa kodun okunurluğunu büyük ölçüde kolaylaştırır.

Kullandığınız sisteme göre ön derlenmiş paketleri indirip kullanabilir veya paket yöneticinizle arayıp, yükleyebilirsiniz.

clang-format LLVM, Google, Chromium, Mozilla, WebKit stilleriyle gelir. Bunlardan birini kullanabilir veya bu stillerin istediğiniz yerlerini değiştirerek kendi stilinizi oluşturabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.