Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View genymotionwithplay.txt
Download the following ZIPs:
ARM Translation Installer v1.1 (http://www.mirrorcreator.com/files/0ZIO8PME/Genymotion-ARM-Translation_v1.1.zip_links)
Download the correct GApps for your Android version:
Google Apps for Android 4.4.4 (https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=15801)
Google Apps for Android 4.3 (https://www.androidfilehost.com/?fid=23060877490000124 - gapps-jb-20130813-signed.zip)
Google Apps for Android 4.2 (https://www.androidfilehost.com/?fid=23060877490000128 - gapps-jb-20130812-signed.zip)
Google Apps for Android 4.1 (https://www.androidfilehost.com/?fid=22979706399755082 - gapps-jb-20121011-signed.zip)
View GetNYPLCollectionImagesHelper.py
# Written by Can Uludag
# Co-Founder at Peakode & Lead Android Engineer
# www.peakode.com
# We are using below libraries
import requests
import json
import urllib
# Base public search api
@peakode
peakode / Device.php
Last active Feb 9, 2016
Device.php sınıfı, iOS platform adı sistem çıktısını ilgili iOS cihaz bilgisine çevirmenizi sağlar. Her yıl Apple tarafından farklı iOS cihazlar tanıtıldığından bu bilgileri iOS uygulamasında gömülü olarak çevirmektense bu sınıf aracılığıyla çevirmek iş yükünü azaltıyor.
View Device.php
<?php
/**
*
*/
class Device
{
public function getModel($os, $platform) {