Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
#!/bin/bash
set -x
HOST=https://www.ticketswap.nl
FISSA="$1" # Example: /53148/de-beste-singer-songwriter-van-nederland
while :
do
date
URI=$(curl -s "$HOST$FISSA" \
-H 'user-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36' \
-H 'accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'cache-control: max-age=0' \
--compressed |
grep -B 3 offerurl | grep Aangeboden -A 3 | grep offerurl | head -n 1 | awk -F\" '{print $2}')
if [ ! $URI ]; then
sleep 0
continue
fi
say I can make you feel better
URI="$(curl -s "https://www.ticketswap.nl$URI" \
-H 'user-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36' \
-H 'accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'cache-control: max-age=0' \
--compressed |
grep /reserveren/ | head -n 1 | awk -F\" '{print $2}')"
if [ $URI ]; then
open "$HOST$URI"
fi
sleep 1
done

Line 17 suggestion:

say -v "good news" "i can make you feel better"

Why the sleep 1? Why not sleep 0.1?

Owner

pepijn commented Dec 22, 2014

beetje rust voor de servers Koen ;-)

Aycoo commented Mar 6, 2016

hoe gebruik ik zon script?

Owner

pepijn commented Jun 27, 2016

@Aycoo middels captcha's voorkomt Ticketswap inmiddels (sinds ruim anderhalf jaar) dat scripts als deze tickets kunnen reserveren.

MaudMe commented Jun 23, 2017

Hallo Pepijn, Ik kwam het artikel tegen toen ik zocht naar een tips om als snelste een kaartje te kunnen kopen op ticketswap. Ik ben de afgelopen dagen al mijn vrije tijd aar het scherm 'aan het staren' om kaartjes te bemachtigen voor camping The Hive op Rock Werchter. Het lijkt alsof ze binnen een seconde verkocht zijn....... kan het zijn, dat de scripts toch weer in werking zijn? en zo ja... Kun je me uitleggen hoe deze te activeren :) Mocht het zo zijn en er toe bereid zijn.... Alvast: Thx

^ Got the same problem/question as above. Let me know als je me kan helpen :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment