Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@pybokeh
Created May 11, 2014 20:34
Show Gist options
  • Save pybokeh/b61818ded904d43954bf to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save pybokeh/b61818ded904d43954bf to your computer and use it in GitHub Desktop.
airport_codes2
{
"metadata": {
"name": "",
"signature": "sha256:301afd87d658a412506524909456a7fba8397f29804721b39ddfb47353c0f0f9"
},
"nbformat": 3,
"nbformat_minor": 0,
"worksheets": [
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"- [Code that works](#works)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"import csv\n",
"from urllib import request\n",
"\n",
"input_file = request.urlopen('https://dl.dropboxusercontent.com/u/1929216/airport-codes.csv').read().decode('utf-8')\n",
"\n",
"with open(input_file,'r') as csvfile:\n",
" for row in csv.reader(csvfile, delimiter=',', quotechar='\"'):\n",
" print(row[1])"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"ename": "OSError",

"output_type": "pyerr",
"traceback": [
"\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m\n\u001b[1;31mOSError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[1;32m<ipython-input-69-ff3e6333d936>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[1;34m()\u001b[0m\n\u001b[0;32m 4\u001b[0m \u001b[0minput_file\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0mrequest\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0murlopen\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;34m'https://dl.dropboxusercontent.com/u/1929216/airport-codes.csv'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mread\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mdecode\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;34m'utf-8'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 5\u001b[0m \u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m----> 6\u001b[1;33m \u001b[1;32mwith\u001b[0m \u001b[0mopen\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0minput_file\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;34m'r'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m \u001b[1;32mas\u001b[0m \u001b[0mcsvfile\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 7\u001b[0m \u001b[1;32mfor\u001b[0m \u001b[0mrow\u001b[0m \u001b[1;32min\u001b[0m \u001b[0mcsv\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mreader\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mcsvfile\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mdelimiter\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;34m','\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mquotechar\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;34m'\"'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 8\u001b[0m \u001b[0mprint\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mrow\u001b[0m\u001b[1;33m[\u001b[0m\u001b[1;36m1\u001b[0m\u001b[1;33m]\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n",

]
}
],
"prompt_number": 69
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"<a name='works'></a>"
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"import csv\n",
"\n",
"with open('/home/imyerrow/Downloads/airport-codes.csv','r') as csvfile:\n",
" for row in csv.reader(csvfile, delimiter=',', quotechar='\"'):\n",
" print(row[1])"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"stream": "stdout",
"text": [
"AAL\n",
"AES\n",
"ZID\n",
"AAR\n",
"JEG\n",
"ABD\n",
"ABA\n",
"YXX\n",
"ABR\n",
"ABZ\n",
"AHB\n",
"ABJ\n",
"ABI\n",
"AUH\n",
"ABS\n",
"ABV\n",
"ACA\n",
"AGV\n",
"ACC\n",
"ADK\n",
"ADA\n",
"ADD\n",
"ADL\n",
"ADE\n",
"AER\n",
"AZR\n",
"AFT\n",
"AGA\n",
"IXA\n",
"AUP\n",
"AGF\n",
"AGR\n",
"AJI\n",
"BQN\n",
"AGU\n",
"AGJ\n",
"AMD\n",
"AWZ\n",
"AIM\n",
"AEO\n",
"AIC\n",
"AIT\n",
"AJL\n",
"AJA\n",
"KKI\n",
"AKI\n",
"AXT\n",
"CAK\n",
"AKU\n",
"AKX\n",
"AKV\n",
"AEY\n",
"KQA\n",
"AAN\n",
"AAC\n",
"AAY\n",
"AHU\n",
"AUK\n",
"ALM\n",
"ALS\n",
"ABT\n",
"ALB\n",
"CVO\n",
"QWY\n",
"ABQ\n",
"ABX\n",
"ACI\n",
"XLY\n",
"WKK\n",
"ALP\n",
"ALJ\n",
"ALY\n",
"AEX\n",
"XFS\n",
"AXD\n",
"FJR\n",
"AHO\n",
"ALG\n",
"ALC\n",
"ASP\n",
"AET\n",
"ABE\n",
"AIA\n",
"YTF\n",
"AKX\n",
"LEI\n",
"ARD\n",
"AOR\n",
"GUR\n",
"APN\n",
"ALF\n",
"ATM\n",
"AAT\n",
"ACH\n",
"ARR\n",
"AOO\n",
"ASJ\n",
"AMA\n",
"AZB\n",
"IVA\n",
"AMY\n",
"WAM\n",
"ABL\n",
"AMQ\n",
"ASV\n",
"AMV\n",
"ADJ\n",
"AMM\n",
"ATQ\n",
"AMS\n",
"DYR\n",
"YAA\n",
"AKP\n",
"HVA\n",
"AAQ\n",
"ANC\n",
"AOI\n",
"ANX\n",
"AZN\n",
"AUY\n",
"JHE\n",
"ANE\n",
"QXG\n",
"AGD\n",
"AQG\n",
"YAX\n",
"AGN\n",
"ANG\n",
"AXA\n",
"ANI\n",
"AWD\n",
"AKA\n",
"ESB\n",
"ANK\n",
"JVA\n",
"AAE\n",
"NCY\n",
"ANM\n",
"AYT\n",
"TNR\n",
"ANU\n",
"ANF\n",
"WAQ\n",
"DIE\n",
"WAI\n",
"ZAY\n",
"ANR\n",
"ANV\n",
"AOJ\n",
"AOT\n",
"APO\n",
"APW\n",
"FGI\n",
"ATW\n",
"AQJ\n",
"AJU\n",
"ARU\n",
"ARW\n",
"ARP\n",
"AUX\n",
"AAG\n",
"RAE\n",
"AUC\n",
"AMH\n",
"ACV\n",
"YAB\n",
"ARC\n",
"ADU\n",
"AQP\n",
"AGH\n",
"GYL\n",
"ARI\n",
"ARH\n",
"AXM\n",
"ARM\n",
"ATC\n",
"RUA\n",
"AUA\n",
"ARK\n",
"YEK\n",
"AJR\n",
"AKJ\n",
"AVL\n",
"ASB\n",
"HTS\n",
"ASM\n",
"ASO\n",
"ASE\n",
"ATZ\n",
"TSE\n",
"ASF\n",
"OVD\n",
"ASU\n",
"ASW\n",
"AXK\n",
"AHN\n",
"ATH\n",
"AIU\n",
"AKB\n",
"ATL\n",
"AIY\n",
"ATD\n",
"ATK\n",
"YAT\n",
"AUQ\n",
"GUW\n",
"AKL\n",
"AGB\n",
"AGS\n",
"AUG\n",
"AKS\n",
"YPJ\n",
"AUL\n",
"IXU\n",
"AUR\n",
"AUU\n",
"AUS\n",
"AVN\n",
"AYW\n",
"AYQ\n",
"BXB\n",
"BCD\n",
"BJZ\n",
"BXD\n",
"BDD\n",
"IXB\n",
"YBG\n",
"BJR\n",
"BHV\n",
"BHI\n",
"BFQ\n",
"BSC\n",
"BAH\n",
"BAY\n",
"YBC\n",
"VMU\n",
"YBK\n",
"BFL\n",
"GYD\n",
"BAS\n",
"BZI\n",
"BPN\n",
"OPU\n",
"BNK\n",
"BBA\n",
"BWI\n",
"BXR\n",
"ABM\n",
"BKO\n",
"BTJ\n",
"BND\n",
"TKG\n",
"BDH\n",
"BWN\n",
"BDO\n",
"BLR\n",
"BPX\n",
"BKK\n",
"BGR\n",
"BNX\n",
"BDJ\n",
"BJL\n",
"BMV\n",
"BNP\n",
"BGF\n",
"BSD\n",
"BAV\n",
"BHB\n",
"BCA\n",
"BCI\n",
"BCN\n",
"BLA\n",
"BDU\n",
"BRI\n",
"BNS\n",
"BBN\n",
"BZL\n",
"BAX\n",
"BRM\n",
"BCL\n",
"BRR\n",
"EJA\n",
"BAQ\n",
"BRA\n",
"BRW\n",
"BTI\n",
"BSO\n",
"BSL\n",
"ZDH\n",
"BUZ\n",
"BIA\n",
"BTH\n",
"ZBF\n",
"BRT\n",
"BHS\n",
"BAL\n",
"BLJ\n",
"BXM\n",
"BTR\n",
"BJF\n",
"BBM\n",
"BUS\n",
"BPF\n",
"BAU\n",
"MBS\n",
"BYM\n",
"BYU\n",
"XBE\n",
"BPT\n",
"ZBV\n",
"WBQ\n",
"CBH\n",
"BKW\n",
"BED\n",
"BEU\n",
"EIS\n",
"BEI\n",
"LAQ\n",
"BHY\n",
"PEK\n",
"BEW\n",
"BEY\n",
"BJA\n",
"BLG\n",
"BEL\n",
"BMY\n",
"BFS\n",
"BHD\n",
"EGO\n",
"BEG\n",
"BZE\n",
"TZA\n",
"ZEL\n",
"QBC\n",
"BLV\n",
"XVV\n",
"BLI\n",
"BNY\n",
"PLU\n",
"CNF\n",
"BMD\n",
"BJI\n",
"BEB\n",
"BEN\n",
"BKS\n",
"BEH\n",
"BEJ\n",
"BBO\n",
"YBV\n",
"BGO\n",
"EGC\n",
"BVG\n",
"BER\n",
"SXF\n",
"TXL\n",
"THF\n",
"BDA\n",
"BRN\n",
"ZDJ\n",
"BPY\n",
"BET\n",
"ABE\n",
"BTT\n",
"BZR\n",
"BDP\n",
"BWA\n",
"BMO\n",
"BHR\n",
"BHU\n",
"BHO\n",
"BBI\n",
"BHJ\n",
"BIK\n",
"BIQ\n",
"YTL\n",
"BII\n",
"BIO\n",
"BIL\n",
"BLL\n",
"GPT\n",
"BMU\n",
"BIM\n",
"NSB\n",
"BGM\n",
"BTU\n",
"NTI\n",
"BIR\n",
"KBC\n",
"BVI\n",
"BHM\n",
"BHX\n",
"BHH\n",
"FRU\n",
"BSK\n",
"BIS\n",
"OXB\n",
"YBI\n",
"BKQ\n",
"BLK\n",
"BLT\n",
"BQS\n",
"YBX\n",
"BLZ\n",
"BHE\n",
"CNF\n",
"BID\n",
"BFN\n",
"BMI\n",
"BLF\n",
"BVC\n",
"BOV\n",
"BVB\n",
"BOC\n",
"BOO\n",
"BJV\n",
"BOG\n",
"GIC\n",
"BOI\n",
"BJB\n",
"BUI\n",
"BWK\n",
"BZO\n",
"BOA\n",
"BOM\n",
"BON\n",
"YVB\n",
"BNJ\n",
"BOB\n",
"BOD\n",
"HBE\n",
"BMK\n",
"BLE\n",
"RNN\n",
"BOX\n",
"BSA\n",
"BOS\n",
"XHH\n",
"WHH\n",
"WBU\n",
"BQL\n",
"BYA\n",
"BOJ\n",
"BRK\n",
"BOH\n",
"BWG\n",
"BZN\n",
"BCQ\n",
"BFD\n",
"BRD\n",
"BMP\n",
"XPN\n",
"YBR\n",
"XFV\n",
"BSB\n",
"BTS\n",
"BTK\n",
"BWE\n",
"BWD\n",
"BZV\n",
"QKB\n",
"BRE\n",
"BES\n",
"BWQ\n",
"BGI\n",
"BDS\n",
"BNE\n",
"BRS\n",
"TRI\n",
"BVE\n",
"ZDN\n",
"BRQ\n",
"YBT\n",
"XBR\n",
"BHQ\n",
"BNN\n",
"BKX\n",
"RBH\n",
"BME\n",
"BRO\n",
"BQK\n",
"BHG\n",
"BRU\n",
"ZYR\n",
"CRL\n",
"BGA\n",
"BBU\n",
"OTP\n",
"BKC\n",
"BUD\n",
"AEP\n",
"EZE\n",
"BUF\n",
"UUA\n",
"BJM\n",
"BUA\n",
"BHK\n",
"BKZ\n",
"BUQ\n",
"UUA\n",
"IFP\n",
"BDB\n",
"BXZ\n",
"BUO\n",
"BUR\n",
"LEV\n",
"BFV\n",
"BUC\n",
"BRL\n",
"BTV\n",
"BWT\n",
"YPZ\n",
"PUS\n",
"BTM\n",
"BXU\n",
"BZG\n",
"SJD\n",
"CFR\n",
"CGY\n",
"CAG\n",
"CNS\n",
"CAI\n",
"CJA\n",
"CBQ\n",
"CJC\n",
"CCU\n",
"YYC\n",
"CLO\n",
"CLY\n",
"CMW\n",
"YCB\n",
"CBG\n",
"CRD\n",
"YBL\n",
"XAZ\n",
"CAL\n",
"CPE\n",
"CPV\n",
"CPQ\n",
"CGR\n",
"CAW\n",
"CAS\n",
"CBR\n",
"CUN\n",
"JCA\n",
"CEQ\n",
"QYW\n",
"CIW\n",
"CAK\n",
"CAP\n",
"YTE\n",
"CGI\n",
"LUR\n",
"EHM\n",
"CPI\n",
"CPT\n",
"CVL\n",
"XAW\n",
"CCS\n",
"CKS\n",
"MDH\n",
"CCF\n",
"CWL\n",
"CLD\n",
"CNM\n",
"MRY\n",
"CVQ\n",
"RIK\n",
"CTG\n",
"YRF\n",
"CUP\n",
"CAS\n",
"CMN\n",
"CAC\n",
"CSI\n",
"CPR\n",
"XZB\n",
"CST\n",
"YCG\n",
"DCM\n",
"YAC\n",
"CTC\n",
"CTA\n",
"CAQ\n",
"CXJ\n",
"CAY\n",
"CYB\n",
"CYO\n",
"CEB\n",
"CDC\n",
"CID\n",
"CED\n",
"CEM\n",
"JCU\n",
"CDR\n",
"ZBR\n",
"CIK\n",
"CMF\n",
"XCI\n",
"CMI\n",
"IXC\n",
"XDL\n",
"CGQ\n",
"CGD\n",
"CHX\n",
"CZX\n",
"CHQ\n",
"CHG\n",
"XAP\n",
"YLD\n",
"CHS\n",
"CRW\n",
"CTL\n",
"CLT\n",
"CHO\n",
"YHG\n",
"YYG\n",
"CHT\n",
"XCM\n",
"CHA\n",
"CSY\n",
"CYF\n",
"CEK\n",
"XHS\n",
"MAA\n",
"CJJ\n",
"CEE\n",
"CTU\n",
"CEG\n",
"YCS\n",
"CTM\n",
"VAK\n",
"CEE\n",
"YHR\n",
"CYS\n",
"CMJ\n",
"CNX\n",
"CEI\n",
"CYI\n",
"YMT\n",
"CHI\n",
"MDW\n",
"ORD\n",
"CIX\n",
"CKX\n",
"CIC\n",
"CIF\n",
"KCQ\n",
"KCG\n",
"KCL\n",
"CUU\n",
"YAI\n",
"CIP\n",
"CZN\n",
"YKU\n",
"HIB\n",
"KIV\n",
"HTA\n",
"CJL\n",
"CTD\n",
"CGP\n",
"CHY\n",
"CKG\n",
"CHC\n",
"XCH\n",
"CHU\n",
"ZUM\n",
"YYQ\n",
"XAD\n",
"ICI\n",
"AVI\n",
"CVG\n",
"CHP\n",
"IRC\n",
"CBL\n",
"CME\n",
"AGT\n",
"CJS\n",
"CEN\n",
"CVM\n",
"CLP\n",
"CKB\n",
"PIE\n",
"CFE\n",
"CVC\n",
"CLE\n",
"CNJ\n",
"CVN\n",
"CMK\n",
"CLJ\n",
"YCY\n",
"CAZ\n",
"CIJ\n",
"XGJ\n",
"CBB\n",
"COK\n",
"CNC\n",
"Keeling\n",
"COD\n",
"CUQ\n",
"CFA\n",
"KCC\n",
"CFS\n",
"CJB\n",
"CDB\n",
"CLQ\n",
"CLL\n",
"CGN\n",
"QKL\n",
"CMB\n",
"ONX\n",
"COS\n",
"COU\n",
"CAE\n",
"CSG\n",
"GTR\n",
"CMH\n",
"YCK\n",
"YQQ\n",
"CKY\n",
"CCP\n",
"CCR\n",
"COC\n",
"CNK\n",
"COG\n",
"CND\n",
"CZL\n",
"OTD\n",
"CPD\n",
"CTN\n",
"OOM\n",
"CNB\n",
"CPH\n",
"CPO\n",
"QCE\n",
"YZS\n",
"COR\n",
"CDV\n",
"ORK\n",
"YCC\n",
"CZE\n",
"CZH\n",
"CRP\n",
"CNQ\n",
"CEZ\n",
"CMG\n",
"CVU\n",
"CBO\n",
"COC\n",
"XGK\n",
"YCA\n",
"CXB\n",
"CZM\n",
"CCV\n",
"CGA\n",
"YXC\n",
"CEC\n",
"CCM\n",
"CKI\n",
"CKO\n",
"CRI\n",
"YCR\n",
"CRV\n",
"CZS\n",
"CUW\n",
"CUC\n",
"CUE\n",
"CVJ\n",
"CGB\n",
"CUL\n",
"CUM\n",
"CBE\n",
"CMA\n",
"CUR\n",
"CWB\n",
"CUZ\n",
"DAD\n",
"DRH\n",
"TAE\n",
"DKR\n",
"VIL\n",
"DLM\n",
"\n",
"DLU\n",
"DLC\n",
"DFW\n",
"DAL\n",
"DAM\n",
"DMM\n",
"DGA\n",
"DAR\n",
"NLF\n",
"DAU\n",
"DRW\n",
"DTD\n",
"YDN\n",
"DVO\n",
"DAV\n",
"YDI\n",
"TVY\n",
"YDA\n",
"YDQ\n",
"DAX\n",
"DYG\n",
"DDI\n",
"DAY\n",
"DAB\n",
"DOL\n",
"DBM\n",
"DBT\n",
"DEC\n",
"YDF\n",
"YVZ\n",
"DRG\n",
"DEZ\n",
"DRT\n",
"DEL\n",
"YWJ\n",
"DJN\n",
"DEM\n",
"DNM\n",
"DNZ\n",
"DPS\n",
"DEN\n",
"QWM\n",
"DEA\n",
"DSK\n",
"DRB\n",
"DER\n",
"DSM\n",
"DSE\n",
"DTT\n",
"DTW\n",
"DVL\n",
"DPO\n",
"DAC\n",
"DIB\n",
"DIK\n",
"DIN\n",
"DIJ\n",
"DIL\n",
"DLG\n",
"DLY\n",
"DMU\n",
"DNR\n",
"DPL\n",
"DIR\n",
"DIU\n",
"DIY\n",
"DJG\n",
"DJE\n",
"JIB\n",
"DNK\n",
"DOB\n",
"DDC\n",
"DDM\n",
"DOD\n",
"DOH\n",
"DCF\n",
"DOM\n",
"CFN\n",
"DOK\n",
"DOG\n",
"DMD\n",
"DTM\n",
"DHN\n",
"DOU\n",
"DLA\n",
"DRS\n",
"XDM\n",
"YHD\n",
"XNB\n",
"DXB\n",
"DBO\n",
"DUB\n",
"DUJ\n",
"DBV\n",
"DBQ\n",
"DLH\n",
"DGT\n",
"DUM\n",
"DUQ\n",
"DND\n",
"DUD\n",
"DNH\n",
"DKI\n",
"DRO\n",
"DGO\n",
"DUR\n",
"RDU\n",
"RDU\n",
"DYU\n",
"DUS\n",
"MGL\n",
"QDU\n",
"DUT\n",
"DZA\n",
"ELS\n",
"ZEM\n",
"ABE\n",
"EAU\n",
"EBO\n",
"EOI\n",
"EDI\n",
"YEG\n",
"XZL\n",
"EDA\n",
"EDO\n",
"EDR\n",
"EEK\n",
"EGS\n",
"EIN\n",
"EIB\n",
"SVX\n",
"KKU\n",
"KEK\n",
"EHL\n",
"IPL\n",
"ELD\n",
"ELF\n",
"EMX\n",
"EBD\n",
"ELU\n",
"ELP\n",
"EPS\n",
"ELE\n",
"ESR\n",
"VIG\n",
"EYP\n",
"ETH\n",
"EZS\n",
"EBA\n",
"ELC\n",
"EDL\n",
"ELH\n",
"ELV\n",
"ELI\n",
"ESL\n",
"EKO\n",
"ELM\n",
"LYU\n",
"EAE\n",
"EMS\n",
"EMD\n",
"EMK\n",
"EMO\n",
"EWI\n",
"ENE\n",
"BGM\n",
"ENT\n",
"WDG\n",
"ENF\n",
"ENH\n",
"EBB\n",
"ENU\n",
"EPL\n",
"ECN\n",
"ERF\n",
"ERI\n",
"ERC\n",
"ERZ\n",
"EBJ\n",
"ZBB\n",
"ESC\n",
"ESM\n",
"EPR\n",
"SON\n",
"EQS\n",
"YPF\n",
"EUG\n",
"EUE\n",
"ACV\n",
"EVV\n",
"EXT\n",
"EWE\n",
"EXM\n",
"VDB\n",
"FIE\n",
"FAI\n",
"LYP\n",
"FAJ\n",
"FKQ\n",
"FAV\n",
"RVA\n",
"FAR\n",
"FMN\n",
"FAO\n",
"FAE\n",
"FYV\n",
"XNA\n",
"FAY\n",
"FRE\n",
"FEG\n",
"FEN\n",
"FEZ\n",
"WFI\n",
"FSC\n",
"FZO\n",
"XFW\n",
"FIZ\n",
"FLG\n",
"FLF\n",
"YFO\n",
"FNT\n",
"PSA\n",
"FLR\n",
"FLO\n",
"MSL\n",
"FLA\n",
"FLW\n",
"FRS\n",
"FLN\n",
"FRO\n",
"FOG\n",
"ZFD\n",
"FDE\n",
"FMA\n",
"YFA\n",
"YPY\n",
"QWF\n",
"FNL\n",
"FTU\n",
"FDF\n",
"FOD\n",
"YAG\n",
"YGH\n",
"YFH\n",
"FLL\n",
"TBN\n",
"YMM\n",
"RSW\n",
"YYE\n",
"YER\n",
"YFS\n",
"FSM\n",
"YSM\n",
"YXJ\n",
"VPS\n",
"FWA\n",
"DFW\n",
"FOR\n",
"YFX\n",
"FRC\n",
"MVB\n",
"FRW\n",
"HHN\n",
"FRA\n",
"FKL\n",
"ZBJ\n",
"XFC\n",
"YFC\n",
"FPO\n",
"FNA\n",
"FAT\n",
"FDH\n",
"FUE\n",
"FUJ\n",
"FUK\n",
"FKS\n",
"FUN\n",
"FNC\n",
"FTA\n",
"FUT\n",
"FUG\n",
"FOC\n",
"GBE\n",
"GAF\n",
"GGN\n",
"GNV\n",
"GPS\n",
"GEV\n",
"GUP\n",
"GWY\n",
"GAX\n",
"GMB\n",
"GAN\n",
"YQX\n",
"KAG\n",
"GHE\n",
"GAR\n",
"GRL\n",
"GCK\n",
"GPN\n",
"GOV\n",
"GYY\n",
"YGP\n",
"XDD\n",
"ELQ\n",
"ZGU\n",
"GAU\n",
"GZA\n",
"GZT\n",
"GDN\n",
"GEB\n",
"GDZ\n",
"EGN\n",
"GES\n",
"GVA\n",
"GOA\n",
"GGT\n",
"GRJ\n",
"GEO\n",
"XHM\n",
"GET\n",
"GRO\n",
"ZGS\n",
"LTD\n",
"GHA\n",
"GHT\n",
"GIB\n",
"GIL\n",
"YGX\n",
"GCC\n",
"YGB\n",
"GIS\n",
"GIZ\n",
"GZO\n",
"YHK\n",
"GGG\n",
"GLT\n",
"GGW\n",
"GLA\n",
"PIK\n",
"GLI\n",
"XZC\n",
"GDV\n",
"GOI\n",
"GOB\n",
"GGS\n",
"GDE\n",
"YGO\n",
"ZGI\n",
"GYN\n",
"OOL\n",
"GLF\n",
"GOQ\n",
"GLV\n",
"GOE\n",
"GDQ\n",
"GNU\n",
"YYR\n",
"GOR\n",
"GKA\n",
"GTO\n",
"GOT\n",
"GSE\n",
"GBL\n",
"GUD\n",
"GOV\n",
"GVR\n",
"GHB\n",
"OYA\n",
"GZM\n",
"GRW\n",
"GFN\n",
"GRX\n",
"JGC\n",
"GCN\n",
"GCM\n",
"GFK\n",
"GRI\n",
"GJT\n",
"GRR\n",
"GPZ\n",
"GDT\n",
"YQU\n",
"KGX\n",
"GRZ\n",
"GTF\n",
"GRB\n",
"GSO\n",
"GLH\n",
"PGV\n",
"GSP\n",
"GND\n",
"GNB\n",
"GFF\n",
"XGY\n",
"GRY\n",
"YGZ\n",
"JGR\n",
"GRQ\n",
"GTE\n",
"GON\n",
"GDL\n",
"GUM\n",
"GJA\n",
"BJX\n",
"CAN\n",
"GAO\n",
"GUA\n",
"GYE\n",
"GYA\n",
"GYM\n",
"XIA\n",
"GCI\n",
"GUB\n",
"KWL\n",
"GUI\n",
"GPT\n",
"ULU\n",
"KWE\n",
"GUC\n",
"KUV\n",
"URY\n",
"GST\n",
"GWD\n",
"GWL\n",
"KWJ\n",
"KVD\n",
"LWN\n",
"HPA\n",
"HAC\n",
"HGR\n",
"HFS\n",
"HFA\n",
"HAK\n",
"HAS\n",
"HLD\n",
"SUN\n",
"HNS\n",
"HPH\n",
"HKD\n",
"ZHQ\n",
"YHZ\n",
"XDG\n",
"YUX\n",
"HCQ\n",
"HAD\n",
"HAM\n",
"LBC\n",
"HTI\n",
"BDA\n",
"HLZ\n",
"YHM\n",
"HFT\n",
"PHF\n",
"HNM\n",
"PAK\n",
"CMX\n",
"HGH\n",
"HAQ\n",
"HAN\n",
"HAJ\n",
"LEB\n",
"HZG\n",
"HRE\n",
"HRB\n",
"HGA\n",
"HRL\n",
"MDT\n",
"HRO\n",
"EVE\n",
"BDL\n",
"HME\n",
"HAA\n",
"HDY\n",
"HTR\n",
"HAU\n",
"HAV\n",
"HAE\n",
"YGV\n",
"HVR\n",
"YHY\n",
"HDN\n",
"HIS\n",
"HYS\n",
"HKB\n",
"HFE\n",
"HDB\n",
"HLN\n",
"HGL\n",
"HEL\n",
"AVL\n",
"HEH\n",
"HER\n",
"HDF\n",
"HMV\n",
"HMO\n",
"XAK\n",
"HVB\n",
"XDU\n",
"HIB\n",
"HKY\n",
"YOJ\n",
"GSO\n",
"ITO\n",
"HHH\n",
"HIW\n",
"HIJ\n",
"HIT\n",
"SGN\n",
"HBA\n",
"HBB\n",
"HOD\n",
"HDS\n",
"HOQ\n",
"HOF\n",
"HET\n",
"HKK\n",
"HOG\n",
"HYL\n",
"YHI\n",
"HCR\n",
"HOM\n",
"HKG\n",
"HIR\n",
"HVG\n",
"HNL\n",
"HOK\n",
"MKK\n",
"HNH\n",
"HPB\n",
"YHO\n",
"HID\n",
"HFN\n",
"HOR\n",
"HKN\n",
"HOT\n",
"HTN\n",
"HOE\n",
"HUQ\n",
"ZHO\n",
"HOU\n",
"HOU\n",
"IAH\n",
"HUH\n",
"HUN\n",
"HHQ\n",
"HUU\n",
"HYN\n",
"HUX\n",
"HUV\n",
"YHB\n",
"HUI\n",
"HGD\n",
"HUS\n",
"HLF\n",
"HUY\n",
"HTS\n",
"HSV\n",
"HRG\n",
"HON\n",
"HSL\n",
"HWN\n",
"HYA\n",
"HYG\n",
"HYD\n",
"IAS\n",
"IBE\n",
"IBZ\n",
"IDA\n",
"IAA\n",
"IGG\n",
"YGT\n",
"IGU\n",
"IGR\n",
"IHU\n",
"ILP\n",
"YGR\n",
"ILF\n",
"IOS\n",
"ILI\n",
"ILA\n",
"ILO\n",
"IUL\n",
"JAV\n",
"IMP\n",
"IPL\n",
"IMF\n",
"IAM\n",
"IGA\n",
"INX\n",
"IDN\n",
"IND\n",
"IDR\n",
"XIB\n",
"INN\n",
"INA\n",
"INL\n",
"YPH\n",
"YEV\n",
"IVC\n",
"IVR\n",
"INV\n",
"IYK\n",
"IOA\n",
"IOP\n",
"IPN\n",
"IPI\n",
"IPE\n",
"IPH\n",
"IPA\n",
"YFB\n",
"IQQ\n",
"IQT\n",
"IKT\n",
"IMT\n",
"IWD\n",
"IFJ\n",
"IFN\n",
"ISG\n",
"ISB\n",
"YIV\n",
"YIV\n",
"ILY\n",
"IOM\n",
"ISC\n",
"TSO\n",
"ISP\n",
"IST\n",
"ITB\n",
"ITH\n",
"ITK\n",
"IVL\n",
"IFO\n",
"YIK\n",
"IWJ\n",
"ZIH\n",
"IZT\n",
"ADB\n",
"IZO\n",
"JAT\n",
"JCR\n",
"JAC\n",
"JAN\n",
"MKL\n",
"JAX\n",
"OAJ\n",
"JAG\n",
"JAQ\n",
"JAI\n",
"CGK\n",
"JAL\n",
"UIT\n",
"DJB\n",
"JMS\n",
"JHW\n",
"JGA\n",
"JKR\n",
"JVL\n",
"JQE\n",
"XDH\n",
"DJJ\n",
"JED\n",
"JEJ\n",
"CJU\n",
"XRY\n",
"JER\n",
"JSR\n",
"JMU\n",
"JGN\n",
"GJL\n",
"JIJ\n",
"JIM\n",
"TNA\n",
"JDZ\n",
"JHG\n",
"JIN\n",
"JJN\n",
"HIN\n",
"BCO\n",
"JNZ\n",
"JPR\n",
"JIW\n",
"JPA\n",
"JDH\n",
"JOE\n",
"JNB\n",
"BGM\n",
"TRI\n",
"JON\n",
"JST\n",
"JHB\n",
"JOI\n",
"XJL\n",
"IXJ\n",
"JMO\n",
"JBR\n",
"JKG\n",
"XJQ\n",
"JLN\n",
"JRH\n",
"JSM\n",
"AJF\n",
"JDO\n",
"JUI\n",
"JDF\n",
"JUJ\n",
"JCK\n",
"JUL\n",
"JNU\n",
"JUZ\n",
"JYV\n",
"KDM\n",
"KBT\n",
"ABK\n",
"KBL\n",
"KBM\n",
"KCF\n",
"KDO\n",
"KCM\n",
"OGG\n",
"KZF\n",
"KAT\n",
"KAJ\n",
"KAE\n",
"KNK\n",
"AZO\n",
"LUP\n",
"KAX\n",
"KGD\n",
"KLG\n",
"KAL\n",
"KBX\n",
"KAC\n",
"YKA\n",
"MUE\n",
"KCD\n",
"KUY\n",
"XGR\n",
"YWB\n",
"YKG\n",
"KAN\n",
"MCI\n",
"JHM\n",
"YYU\n",
"KHI\n",
"KDL\n",
"KAB\n",
"FKB\n",
"AOK\n",
"KBF\n",
"KXA\n",
"ZKB\n",
"XKS\n",
"KAA\n",
"BBK\n",
"ZKE\n",
"KUK\n",
"KTR\n",
"KTM\n",
"KTW\n",
"LIH\n",
"KUN\n",
"KVA\n",
"KVG\n",
"KAW\n",
"ASR\n",
"KZN\n",
"EAR\n",
"EEN\n",
"KEW\n",
"EFL\n",
"ZKG\n",
"YLW\n",
"ENA\n",
"KDI\n",
"YQK\n",
"CFU\n",
"KTN\n",
"EYW\n",
"QKS\n",
"HJR\n",
"UVL\n",
"HRK\n",
"LBD\n",
"KDD\n",
"IAN\n",
"KBP\n",
"IEV\n",
"KGL\n",
"TKQ\n",
"GGG\n",
"JRO\n",
"ILE\n",
"YLC\n",
"YLC\n",
"KVC\n",
"AKN\n",
"KIF\n",
"IGM\n",
"TRI\n",
"KIN\n",
"KTP\n",
"YGK\n",
"XEG\n",
"FIH\n",
"KPN\n",
"IRA\n",
"IRK\n",
"KTD\n",
"YKF\n",
"KTT\n",
"UNG\n",
"KVL\n",
"KWY\n",
"LMT\n",
"KLW\n",
"YKT\n",
"NOC\n",
"TYS\n",
"OBU\n",
"KCZ\n",
"ADQ\n",
"USM\n",
"CCU\n",
"QJY\n",
"KXK\n",
"KOA\n",
"KKH\n",
"KYA\n",
"ROR\n",
"OSZ\n",
"KBR\n",
"BKI\n",
"KOT\n",
"OTZ\n",
"KWM\n",
"KYU\n",
"CCJ\n",
"KBV\n",
"KRK\n",
"KWG\n",
"KUL\n",
"TGG\n",
"KUA\n",
"KUG\n",
"KCH\n",
"KUD\n",
"AKF\n",
"YBB\n",
"YCO\n",
"KUS\n",
"UEO\n",
"CMU\n",
"KUO\n",
"KUQ\n",
"KUH\n",
"KUT\n",
"YVP\n",
"YGW\n",
"KAO\n",
"KWI\n",
"KWA\n",
"KWT\n",
"KWK\n",
"KYZ\n",
"LCE\n",
"LCG\n",
"LSE\n",
"YGL\n",
"PLP\n",
"LPB\n",
"LAP\n",
"IRJ\n",
"LRM\n",
"YVC\n",
"LSC\n",
"ZLT\n",
"YLQ\n",
"EUN\n",
"LBS\n",
"LAB\n",
"LBJ\n",
"LBU\n",
"XLB\n",
"XEE\n",
"XEH\n",
"LML\n",
"LAE\n",
"LAF\n",
"LFT\n",
"LAJ\n",
"LGQ\n",
"ING\n",
"LOS\n",
"LDU\n",
"LHE\n",
"LCH\n",
"HII\n",
"LMA\n",
"LKB\n",
"LKL\n",
"LLI\n",
"LPM\n",
"LNB\n",
"SUF\n",
"LPI\n",
"LMP\n",
"LAU\n",
"LNY\n",
"LNS\n",
"LEQ\n",
"XEJ\n",
"LUV\n",
"LGK\n",
"LAI\n",
"YLH\n",
"LAN\n",
"ACE\n",
"LHW\n",
"ZGC\n",
"LAO\n",
"LPP\n",
"LAR\n",
"LKA\n",
"LRD\n",
"LCA\n",
"LRH\n",
"LPA\n",
"LSP\n",
"LAS\n",
"LTK\n",
"LBE\n",
"LUC\n",
"LST\n",
"PIB\n",
"LVO\n",
"LWY\n",
"LAW\n",
"LEH\n",
"ZLN\n",
"LPY\n",
"LTQ\n",
"YLR\n",
"LEA\n",
"LEB\n",
"LBA\n",
"LGP\n",
"IXL\n",
"LER\n",
"LEJ\n",
"LKN\n",
"LXS\n",
"BJX\n",
"LNO\n",
"YQL\n",
"LET\n",
"KLL\n",
"LWB\n",
"LWS\n",
"LWT\n",
"LEX\n",
"LXA\n",
"LYG\n",
"LBL\n",
"LIR\n",
"LBV\n",
"VXC\n",
"LGG\n",
"LIF\n",
"LHG\n",
"LNV\n",
"LIH\n",
"LJG\n",
"LIK\n",
"LIL\n",
"XDB\n",
"LLW\n",
"LIM\n",
"LMN\n",
"LIG\n",
"LNK\n",
"LDC\n",
"LDI\n",
"LPI\n",
"LYI\n",
"LNZ\n",
"LIS\n",
"LSY\n",
"LIT\n",
"LZH\n",
"LPL\n",
"LVI\n",
"LZR\n",
"LJU\n",
"YLL\n",
"IRG\n",
"LOF\n",
"LOH\n",
"LFW\n",
"YXU\n",
"XDQ\n",
"LON\n",
"BQH\n",
"LGW\n",
"LHR\n",
"LCY\n",
"LTN\n",
"STN\n",
"LDY\n",
"QQP\n",
"LDB\n",
"LPU\n",
"LBP\n",
"LBW\n",
"LGB\n",
"HAP\n",
"LGI\n",
"LGL\n",
"ODN\n",
"LOD\n",
"LRE\n",
"GGG\n",
"LYR\n",
"LNE\n",
"LPS\n",
"LDH\n",
"LTO\n",
"LRT\n",
"LAX\n",
"SJD\n",
"LMM\n",
"LSA\n",
"SDF\n",
"LDE\n",
"QWF\n",
"FNL\n",
"LZC\n",
"LAD\n",
"LAD\n",
"LXG\n",
"LPQ\n",
"LBB\n",
"LKO\n",
"LUD\n",
"LUG\n",
"VSG\n",
"LUA\n",
"LLA\n",
"FBM\n",
"LYA\n",
"LUN\n",
"YSG\n",
"LUW\n",
"LUX\n",
"LUM\n",
"LXR\n",
"LZO\n",
"LWO\n",
"LYC\n",
"XYD\n",
"LYS\n",
"MST\n",
"UBB\n",
"MCP\n",
"XMS\n",
"MFM\n",
"MCZ\n",
"MCH\n",
"MKY\n",
"MCN\n",
"MAG\n",
"MED\n",
"MSN\n",
"MDJ\n",
"MAD\n",
"IXM\n",
"HGN\n",
"MAQ\n",
"MWF\n",
"MFA\n",
"GDX\n",
"MQF\n",
"VVB\n",
"SEZ\n",
"MXT\n",
"MMO\n",
"MJE\n",
"MJN\n",
"MAJ\n",
"MQX\n",
"MCX\n",
"MKU\n",
"MZG\n",
"SSG\n",
"MKZ\n",
"AGP\n",
"MAK\n",
"LGS\n",
"MLX\n",
"MLE\n",
"MYD\n",
"MMX\n",
"MAV\n",
"PTF\n",
"MLA\n",
"WMP\n",
"MNF\n",
"MDC\n",
"MGA\n",
"WVK\n",
"WMR\n",
"NGX\n",
"MNJ\n",
"MAO\n",
"MHT\n",
"MAN\n",
"MDL\n",
"WMA\n",
"MGS\n",
"IXE\n",
"MAY\n",
"MNR\n",
"MFO\n",
"MHK\n",
"XMH\n",
"MHX\n",
"MNL\n",
"MNG\n",
"MBL\n",
"MZL\n",
"MJA\n",
"MKT\n",
"MLY\n",
"MHG\n",
"KMO\n",
"MKW\n",
"MSE\n",
"MEC\n",
"MAS\n",
"MZO\n",
"ZLO\n",
"MTS\n",
"AMO\n",
"MXS\n",
"MPM\n",
"MDQ\n",
"MRE\n",
"MAB\n",
"MAR\n",
"MYC\n",
"MEE\n",
"MGH\n",
"MBX\n",
"MHQ\n",
"PKB\n",
"JSU\n",
"MII\n",
"MGF\n",
"MWA\n",
"MPW\n",
"WMN\n",
"MVR\n",
"MQT\n",
"MRS\n",
"MHH\n",
"MLL\n",
"MVY\n",
"AOO\n",
"MUR\n",
"MBH\n",
"YMH\n",
"MBT\n",
"MSU\n",
"MHD\n",
"MCW\n",
"MSS\n",
"MAM\n",
"AMI\n",
"MMJ\n",
"MYJ\n",
"MUN\n",
"OGG\n",
"MUK\n",
"MNU\n",
"MOF\n",
"MUB\n",
"MAU\n",
"MRU\n",
"XID\n",
"MYG\n",
"MAZ\n",
"MZT\n",
"MDK\n",
"MJM\n",
"MFE\n",
"MCV\n",
"MCK\n",
"MCG\n",
"MES\n",
"EOH\n",
"MDE\n",
"MFR\n",
"YXH\n",
"MKR\n",
"MEH\n",
"MXZ\n",
"MJB\n",
"MKS\n",
"MYU\n",
"MLB\n",
"MEL\n",
"MLN\n",
"XEK\n",
"MMB\n",
"MEM\n",
"NDM\n",
"MDU\n",
"MDZ\n",
"MAH\n",
"MYX\n",
"MKQ\n",
"MWE\n",
"MCE\n",
"RDE\n",
"MID\n",
"MRD\n",
"MEI\n",
"MIM\n",
"MUH\n",
"MTM\n",
"ETZ\n",
"MXL\n",
"MEX\n",
"WMK\n",
"MFU\n",
"MIA\n",
"MPB\n",
"ZVA\n",
"MDS\n",
"MBS\n",
"MAF\n",
"MDY\n",
"MIK\n",
"JMK\n",
"LIN\n",
"MXP\n",
"BGY\n",
"PMF\n",
"MQL\n",
"MLS\n",
"MIJ\n",
"MGT\n",
"MKE\n",
"MMD\n",
"MTT\n",
"MDP\n",
"MRV\n",
"MSP\n",
"MOT\n",
"MHP\n",
"MSQ\n",
"MNT\n",
"XEY\n",
"MYY\n",
"MJZ\n",
"MSJ\n",
"MIS\n",
"MFE\n",
"MSO\n",
"MRA\n",
"MOI\n",
"MYE\n",
"MMY\n",
"MTF\n",
"MQN\n",
"MOA\n",
"CNY\n",
"MFJ\n",
"ONI\n",
"MNB\n",
"MFF\n",
"MOB\n",
"MOD\n",
"MGQ\n",
"MJD\n",
"MPK\n",
"OKU\n",
"MOL\n",
"MLI\n",
"MBA\n",
"MIR\n",
"MBE\n",
"LOV\n",
"YQM\n",
"XDP\n",
"MJK\n",
"MNY\n",
"MLU\n",
"ROB\n",
"YYY\n",
"MCM\n",
"MEU\n",
"MBJ\n",
"MRY\n",
"MTR\n",
"MTY\n",
"MOC\n",
"MVD\n",
"MGM\n",
"MPL\n",
"YMQ\n",
"YUL\n",
"XAX\n",
"YMY\n",
"YMX\n",
"XLM\n",
"MTJ\n",
"MNI\n",
"MOZ\n",
"YMO\n",
"MZI\n",
"MXX\n",
"TVA\n",
"MXM\n",
"MOV\n",
"MRZ\n",
"MLM\n",
"MGW\n",
"HNA\n",
"ONG\n",
"MXH\n",
"MOQ\n",
"HAH\n",
"MYA\n",
"MOW\n",
"BKA\n",
"DME\n",
"SVO\n",
"VKO\n",
"MWH\n",
"MJF\n",
"OMO\n",
"MTV\n",
"MJL\n",
"MON\n",
"MGB\n",
"HGU\n",
"MHU\n",
"ISA\n",
"WME\n",
"MMG\n",
"MPN\n",
"WMH\n",
"MOU\n",
"MPA\n",
"MYW\n",
"MVS\n",