Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@qalle2
qalle2 / mbnet97.txt
Created Jan 22, 2022
List of files in MBnet BBS (1997)
View mbnet97.txt
This file has been truncated, but you can view the full file.
List of files in the MBnet BBS in January 1997.
Source: MBFILES.LST on MikroBitti Sähköinen lehti CD-ROM 1996.
Päätaso: 1) Tiedostoja
======================
MBCD.LST 266888 30.05.96 MBCD:n tiedostojen lista kommentteineen.
Tarkoitettu MBRead-ohjelman ja MBCD:n kanssa
käytettäväksi. MBRead ja muut MBnetin
View bps_spec.md

BPS File Format Specification

by byuu. Public domain. https://byuu.org/

BPS patches encode the differences between two files.

string "BPS1"
number source-size
number target-size

number metadata-size

@qalle2
qalle2 / katunimi.md
Created Oct 12, 2021
Suomen- ja ruotsinkielisten kadunnimien vastaavuudesta
View katunimi.md

Suomen- ja ruotsinkielisten kadunnimien vastaavuudesta

(Briefly in English: a list of partially duplicate Finnish/Swedish street names in Finland)

Luettelo Suomen kaduista, joilla on eri kunnissa sama suomenkielinen nimi mutta eri ruotsinkielinen nimi, tai päinvastoin. Esimerkiksi Turussa on Ahdetie/Brinkvägen, Vantaalla Ahdetie/Sluttningsvägen ja Helsingissä Kalteentie/Sluttningsvägen.

Sisältö

@qalle2
qalle2 / osahomon.md
Last active Oct 5, 2022
Suomen kielen osittaisia homonyymejä
View osahomon.md

Suomen kielen osittaisia homonyymejä

Briefly in English: Finnish partial homonyms.

Suomen kielen sanapareja, jotka ovat homonyymejä joissakin taivutusmuodoissa mutta eivät kaikissa. Lista on varsin keskeneräinen.

Sisältö

@qalle2
qalle2 / pelvksis.txt
Last active Sep 23, 2021
Pelit-vuosikirjojen peliarvosteluluettelo
View pelvksis.txt
Luettelo Pelit-vuosikirjojen peliarvosteluista
(List of video game reviews in the Finnish "Pelit" computer game books)
Lähde: 'All reviews from "Pelit"-magazine', https://solvalou.com/pelit
Hakusanoja: arvostelu, peliarvostelu, Pelit-vuosikirja, sisällys,
sisällysluettelo, sisältö
Ennen kunkin pelin nimeä on kirjan ilmestymisvuosi ja K niin kuin kevät tai
S niin kuin syksy, jos kirjoja ilmestyi kaksi.
@qalle2
qalle2 / suomsana.md
Last active Aug 20, 2022
Poimintoja suomen kielen sanalistalta
View suomsana.md

Poimintoja suomen kielen sanalistalta

Briefly in English: lists of interesting Finnish words.

Tällä sivulla on lueteltu kiinnostavia suomenkielisiä sanoja. Olen etsinyt sanat Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) nykysuomen sanalistalta, jossa on 94 110 sanaa.

Sisällysluettelo

View links.md
@qalle2
qalle2 / clehtsis.txt
Last active Jan 16, 2022
Kaikkien C=Lehtien sisällysluettelo
View clehtsis.txt
Kaikkien C=Lehtien (Commodore-käyttäjän erikoislehtien) sisällysluettelo
(1/1987-1/1992)
(Table of contents of all issues of the Finnish Commodore computer magazine
C=Lehti)
Lähde: http://amiga.unikko.org/C-lehti/jpeg/ (index-*.txt). Numeron 1/92
sisällön kopioin itse. Yhdistin peligenret.
Hakusanoja: c=lehti, c-lehti, commodore-käyttäjän erikoislehti, commodore 64,
c-64, commodore 128, c-128, commodore amiga, 1988, 1989, 1990, 1991
@qalle2
qalle2 / mb97sis.txt
Last active Sep 25, 2021
Mikrobitin sisällysluettelo 1997
View mb97sis.txt
Mikrobitti-lehden sisällysluettelo 1997
(1997 table of contents of the Finnish computer magazine Mikrobitti)
Lähde: Mikrobitti 12/1997, sivut 134-136.
Hakusanoja: 97, Mikrobitin, sisällys, sisältö
Kunkin artikkelin nimen edellä on lehden numero (6 = numero 6-7).
== Testit ==
@qalle2
qalle2 / mb96sis.txt
Last active Sep 26, 2021
Mikrobitin sisällysluettelo 1996
View mb96sis.txt
Mikrobitti-lehden sisällysluettelo 1996
(1996 table of contents of the Finnish computer magazine Mikrobitti)
Lähde: Mikrobitti 12/1996, sivut 138-139.
Hakusanoja: 96, Mikrobitin, sisällys, sisältö
Kunkin artikkelin nimen edellä on lehden numero (6 = numero 6-7).
== Testit - laitteet ==