Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
{"data":{"build-a-blog-in-elixir-with-nabo-and-phoenix":[{"content":"# g","created_at":"2019-01-14T08:18:53.347875Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/26930297?v=4","name":"Kalipts","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/Kalipts"}}],"chet-server-lam-gi-day":[{"content":"s","created_at":"2019-06-24T13:33:26.312600Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/35627119?v=4","name":"Juniorsz","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/Juniorsz"}}],"chuyen-an-cap":[{"content":"Vậy nếu vi phạm Creative Commons License thì sẽ bị 'xử lý' như thế nào vậy anh?","created_at":"2018-04-22T14:40:23.413143Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/15165794?v=4","name":"j1nz","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/j1nz"}},{"content":"[@j1nz](https://github.com/j1nz) Mình cũng chả muốn \"xử lý\" làm gì cả ☹️. Mình là developer, mình không phải luật sư. Mình chúc họ cắn rứt lương tâm vậy.","created_at":"2018-04-22T14:57:13.031165Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"「不問自取,即為賊也」\nBất vấn tự thủ, tức vi tặc dã.\n\nCái này mới là câu đúng nhá tác giả :D. tektalk thì thôi quá nổi tiếng rồi ko ai phải bàn.","created_at":"2018-05-10T07:05:45.293633Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/16013462?v=4","name":"trancongthanh1992","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/trancongthanh1992"}}],"chuyen-phat-am":[{"content":"hồi nhỏ em đọc tiếng anh như tiếng việt, sau bao nhiêu năm tu hành cũng chả khá là bào :(","created_at":"2019-01-04T14:19:16.642798Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/26732967?v=4","name":"vominhhieu1451010056","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/vominhhieu1451010056"}}],"do-while-0-loop":[{"content":"Hoặc bạn có thể dùng Rust để không cần phải hack như vậy","created_at":"2018-07-06T10:01:42.327369Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/1218094?v=4","name":"unrealhoang","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/unrealhoang"}},{"content":"quá nhanh quá nguy hiểm @unrealhoang ơi!","created_at":"2018-07-06T10:50:51.440188Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"#define LOG_DEBUG(message) printf(ANSI_COLOR_RED \"line=%d %s\" ANSI_COLOR_RESET, __LINE__, message)\nANSI_COLOR_RED anh viết nhầm với ANSI_COLOR_BLUE hay sao vậy ạ ?","created_at":"2018-07-23T12:16:17.726062Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/21233282?v=4","name":"TinhHuynh","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/TinhHuynh"}},{"content":"Thế này thì sao nhỉ\n#define IN {printf(\"Hello World\");\\\nprintf(\"Hello World\");}","created_at":"2020-04-18T14:22:00.747547Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/26188668?v=4","name":"VoLinhTruc","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/VoLinhTruc"}},{"content":"hay vế lù (test)","created_at":"2020-11-16T12:18:19.318817Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}}],"du-lieu-va-quang-cao":[{"content":"Vô SG nhất định ghé quán :D","created_at":"2018-06-18T10:52:14.784885Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/4394552?v=4","name":"jaredchu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/jaredchu"}}],"elixir-erlang-actors-model-va-concurrency":[{"content":"em đi học elixir đây :3","created_at":"2018-05-09T02:26:37.279904Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/4585708?v=4","name":"codeaholicguy","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/codeaholicguy"}},{"content":"Chắc phải học lại ELixir :D","created_at":"2018-05-09T03:26:05.154077Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5525866?v=4","name":"thienlhh","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/thienlhh"}},{"content":"Công nhận hôm rồi ngồi nghiên cứu Elixir, mình đã tìm được giải pháp cho vấn đề mình đang bị bí bên Rust :)))","created_at":"2018-05-09T05:21:27.012855Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/613943?v=4","name":"huytd","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huytd"}},{"content":"@codeaholicguy @thienlhh đúng rồi, ngay và luôn và tắp lự đi các bác.\n\n@huytd Thấy chưa, mindset của Elixir/Erlang người ta “solve the problem”. Nghiên cứu Elixir để biết rõ thêm mindset nhé.","created_at":"2018-05-09T05:44:24.784047Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"\"Erlang process có memory footprint rất nhỏ, khoảng 2KB - 4KB tùy OS\"\nNếu như process đang trong quá trình xử lý và cần nhiều hơn lượng memory đó thì phía Erlang sẽ xử lý sao anh Quần Cam?","created_at":"2018-05-09T09:00:36.952245Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/28592133?v=4","name":"g-viet","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/g-viet"}},{"content":"@g-viet: Về mặt memory thì mỗi process sẽ được cấp một heap, mặc định là 233 words (1 word là 4 hoặc 8 bytes tùy 32 hay 64-bit).\n\nHeap của process có thể grows hoặc shrink trong runtime bởi garbage collector. Chi tiết GC chạy thế nào thì bác có thể xem qua bài viết này nhé: [https://www.erlang-solutions.com/blog/erlang-garbage-collector.html](https://www.erlang-solutions.com/blog/erlang-garbage-collector.html).","created_at":"2018-05-09T09:25:29.848093Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Nice :)","created_at":"2018-07-17T15:33:50.742970Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/14562481?v=4","name":"bachnxhedspi","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/bachnxhedspi"}},{"content":"Thấy bảo elixr bị hay bị 100% cpu nếu chạy mỗi elixir trên 1 máy hoặc giới hạn cpu bằng docker chắc là ổn.","created_at":"2019-10-01T17:50:38.505879Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/35399427?v=4","name":"daoan1412","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/daoan1412"}},{"content":"Bạn viết tuyệt vời quá, với ví dụ trực quan như vầy, bạn là một người hiểu rõ vấn đề đến mức thượng thừa","created_at":"2020-12-07T09:09:34.965571Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/11309244?v=4","name":"guensuanhoa","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/guensuanhoa"}},{"content":"Bác viết hay quá. Em cũng đang học elixir rồi làm con nho nhỏ của công ty, tranh thủ áp dụng công nghệ tuy mới mà cũ 😂","created_at":"2020-12-22T07:45:31.764653Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/10118456?v=4","name":"ThanhDev2703","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/ThanhDev2703"}}],"exunit-capture-log-va-erlang-io-system":[{"content":"test","created_at":"2019-12-27T03:22:46.069700Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/22436404?v=4","name":"daipham1210","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/daipham1210"}}],"lamport-timestamp":[{"content":"Bài hay như này mà không ai đọc. Đang cày cuyển của kleppman phần riak và leaderless (lần thứ 3 lol), thử tìm gg xem có ông việt nam nào viết, thì tìm đc chỗ này. Hình như mấy cha elixir ở VN đều bá đạo cả :o","created_at":"2020-05-08T19:32:33.654861Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/22721156?v=4","name":"nvmnghia","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/nvmnghia"}},{"content":"Chúc anh thớt có thêm nhiều bài viết kĩ thuật bá đạo như này. Nhưng anh thớt cho em hỏi tí, mấy cái biểu đồ anh vẽ bằng gì mà địep thế ạ?","created_at":"2020-05-08T19:33:59.676775Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/22721156?v=4","name":"nvmnghia","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/nvmnghia"}},{"content":"hình như bài này viết xong quên publish LOL.\n\nMình vẽ bằng draw.io bạn ạ.","created_at":"2020-05-09T04:33:37.117110Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Bài hay quá anh ơi. Mà ảo thật sáng em vô tình thế nào chui vào repo ruby-vietnam/hardcore-rule, lòng vòng thì thấy bài về chủ đề này của anh cơ mà commit từ 2 năm trước. Giờ vào nhìn title bài này đúng là giật mình","created_at":"2020-05-12T06:13:43.959439Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/35915460?v=4","name":"Goose97","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/Goose97"}}],"my-engineering-life":[{"content":"FML == F$ckMyLife ạ? :)))) Btw, link FML bị die rồi ạ :D","created_at":"2018-05-08T14:41:46.105501Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/4617357?v=4","name":"ltpquang","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/ltpquang"}},{"content":"@ltpquang\n\n> FML == F$ckMyLife ạ?\n\nỜ, 🙊, cơ mà đó là tên ở nhà, tên giấy tờ là Functional XML nhóe.\n\nLink vẫn hoạt động mà nhỉ? https://github.com/qcam/fml","created_at":"2018-05-09T05:33:09.335944Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}}],"packfile-nguoi-hung-tham-lang-cua-git":[{"content":"Ảnh mind map bị die link rồi bạn ơi","created_at":"2019-12-24T09:21:06.893863Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/25130410?v=4","name":"HoangNguyen679","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/HoangNguyen679"}}],"poolboy":[{"content":"<script>alert('add')</script>","created_at":"2018-05-01T16:30:44.731034Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/20961936?v=4","name":"linxGnu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/linxGnu"}},{"content":"Nice try!","created_at":"2018-05-01T16:35:44.852746Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"&lt;/p&gt;&lt;script&gt;alert('add')&lt;/script&gt;","created_at":"2018-05-01T16:39:08.767059Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/20961936?v=4","name":"linxGnu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/linxGnu"}},{"content":"a < b","created_at":"2018-05-01T17:54:45.374142Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/20961936?v=4","name":"linxGnu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/linxGnu"}},{"content":"<script>alert('test2');</script>","created_at":"2018-05-01T17:56:02.826119Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/20961936?v=4","name":"linxGnu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/linxGnu"}},{"content":"vãi các bác debug xss trên blog đại cả hả :')","created_at":"2019-01-08T09:55:40.969530Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/8992414?v=4","name":"trungx","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/trungx"}},{"content":"Khoai to không lo chết đói 💪🏼","created_at":"2019-01-09T09:58:47.624205Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}}],"review-sach-never-split-the-difference":[{"content":"> Ví dụ bạn phỏng vấn công ty XHub nhưng công ty chỉ có thể trả cho bạn mức lương Y, nhưng bạn cực kì thích các sản phẩm XXX của công ty này, bạn có thể yêu cầu họ cho bạn account Premium, nó chẳng mất gì của họ cả.\n\nThiết nghĩ là cũng nên đàm phán thêm quyền sử dụng sản phẩm xhub trong giờ làm việc nữa.","created_at":"2018-05-14T02:54:59.462656Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/613943?v=4","name":"huytd","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huytd"}},{"content":"@huytd Ôi vậy chắc working from home tuần 7 buổi quá.","created_at":"2018-05-14T05:52:51.730990Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Sắp tới kì deal lương rồi, bổ ích bổ ích quá :D","created_at":"2018-05-14T09:41:46.166209Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/7991658?v=4","name":"jinhduong","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/jinhduong"}},{"content":"Cái link jobs, chỉ có 2 jobs thôi và đều là designer :thinkhard:","created_at":"2018-05-14T11:25:01.187493Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/9484412?v=4","name":"Bdragon93","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/Bdragon93"}},{"content":"@bê-đê-dragon-93 stay tuned nhé.","created_at":"2018-05-14T12:04:46.096591Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Liked. Những bài viết hay nhất của lập trình viên thường không phải là chủ đề kỹ thuật :v","created_at":"2018-05-21T06:35:56.913268Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/4394552?v=4","name":"jaredchu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/jaredchu"}},{"content":"> Ví dụ bạn phỏng vấn công ty XHub nhưng công ty chỉ có thể trả cho bạn mức lương Y, nhưng bạn cực kì thích các sản phẩm XXX của công ty này, bạn có thể yêu cầu họ cho bạn account Premium, nó chẳng mất gì của họ cả.\n\nCái này em tưởng mặc nhiên là được rồi chứ. Anw, bài viết quá xuất sắc. Chúc anh sớm cho ra lò nhiều bài mới!","created_at":"2018-06-10T15:08:42.616222Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/2004218?v=4","name":"duykhoa","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/duykhoa"}},{"content":"hi mọi người","created_at":"2018-06-16T19:14:29.110648Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/6152718?v=4","name":"fr0stf0x","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/fr0stf0x"}},{"content":"*hello","created_at":"2018-07-10T14:38:41.248868Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/13765987?v=4","name":"m4z1","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/m4z1"}},{"content":"oh","created_at":"2018-09-02T11:35:49.289135Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/35627119?v=4","name":"Juniorsz","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/Juniorsz"}}],"review-work-effectively-with-legacy-code":[{"content":"cảm ơn đại hiệp","created_at":"2019-01-15T08:35:20.426203Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/24975260?v=4","name":"hta218","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/hta218"}}],"timing-attack":[{"content":"công nhận hacker ngày càng thông minh ...:D","created_at":"2018-12-25T14:26:21.597997Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/24806564?v=4","name":"lbcong","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/lbcong"}}],"toi-da-tiet-kiem-5-do-moi-thang-voi-heroku-nhu-the-nao":[{"content":"hình như ảnh đầu bị hỏng đó","created_at":"2018-04-28T12:58:43.713803Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/34399297?v=4","name":"dnhuan","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/dnhuan"}},{"content":"@dnhuan và con tim đã vui trở lại nha.","created_at":"2018-04-28T15:45:27.429065Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Còn dùng heroku không fen?","created_at":"2021-07-26T10:05:52.402203Z","user":{"avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/35532964?v=4","name":"f97-old","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/f97-old"}}],"trung-long-dao-va-dong-ho":[{"content":"Còn một vấn đề mà tác giả chưa tính đến đó là thời gian hạ nhiệt (cool down) của nước và cả của mặt lò, đáy nồi, kể từ khi tắt bếp. Mỗi một thiết bị kể trên đều có một khoảng thời gian/tốc độ cool down khác nhau, nên chắc chắn dù tắt bếp đúng vào phút thứ 6, thì lòng đào cũng sẽ hỏng!","created_at":"2018-07-31T20:30:04.040978Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/613943?v=4","name":"huytd","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huytd"}},{"content":"test","created_at":"2018-08-15T09:49:02.758941Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/17477620?v=4","name":"vulongepu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/vulongepu"}}],"tui-da-viet-chuc-nang-chem-gio-nhu-the-nao":[{"content":"Đọc cái 1 thấy giống như đá xoáy blog mình ![](https://afinde-production.s3.amazonaws.com/uploads/Kappa.jpg)","created_at":"2018-04-28T06:21:40.845025Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/613943?v=4","name":"huytd","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huytd"}},{"content":"hay a","created_at":"2018-04-28T06:34:18.551029Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/35488290?v=4","name":"hisiter97","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/hisiter97"}},{"content":"hay a","created_at":"2018-04-28T06:34:19.119120Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/35488290?v=4","name":"hisiter97","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/hisiter97"}},{"content":"@huytd: trả lời ờ có làm bạn đau lòng không? 😢","created_at":"2018-04-28T08:40:22.298229Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"### kaka","created_at":"2018-04-28T09:51:36.644453Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/19367683?v=4","name":"thanhngvpt","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/thanhngvpt"}},{"content":"Bài viết hay và assmin có dọng văn dí dỏm quá :satisfied:","created_at":"2018-04-28T12:14:32.454794Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/28009014?v=4","name":"teoanhss113","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/teoanhss113"}},{"content":"`broswer` viet sai kia` ong quan cam oi","created_at":"2018-04-28T14:10:01.874885Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/2004218?v=4","name":"duykhoa","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/duykhoa"}},{"content":"@duykhoa: ờ, cơ mà YOLO đi.","created_at":"2018-04-28T15:32:58.479943Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Sao assmin lại sài cái quần màu cam ???","created_at":"2018-04-29T11:25:25.223266Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/12777018?v=4","name":"haconglinh1990","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/haconglinh1990"}},{"content":"@haconglinh1990 bạn vừa đặt câu hỏi bí mật quốc gia đó.","created_at":"2018-05-01T06:24:33.717897Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Test một cái comment thật dài\n\n>>>>>>>>>>>>>>>>\n\nEDITED: Admin đã xóa bớt text vì comment chiếm quá nhiều chỗ.","created_at":"2018-05-01T15:37:59.372757Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/535718?v=4","name":"huydx","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huydx"}},{"content":"Ủa vậy bạn lưu gist lại vào đâu để khi heroku resart thì dùng gist để load lại ?","created_at":"2018-05-02T08:44:23.981779Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/12237080?v=4","name":"duongnv1996","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/duongnv1996"}},{"content":"@duongnv1996 Mình lưu comment trên memory. Sau một khoảng thời gian nhất định (như 5 phút) thì mình upload file này lên [Github Gist](https://gist.github.com/). Khi Heroku restart, mình sẽ load lại từ file gist vào memory.","created_at":"2018-05-02T15:27:44.368423Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Ủa lỡ trước 5p server tự dưng restart, là mất comment của mình chăng? 😨","created_at":"2018-05-08T01:53:43.280747Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/7991658?v=4","name":"jinhduong","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/jinhduong"}},{"content":"@jinhduong mình (chính xác là Erlang VM) có trap exit signal từ Heroku, khi nhận được tín hiệu, hệ thống sẽ sync lại với Heroku lần cuối.\n\nNếu việc sync này fail, một con bot chạy bằng cơm sẽ nhập lại comment của bạn vào file gist. 😁","created_at":"2018-05-09T05:15:06.436009Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Thấy nó quái quái thế nhỉ? gist github có giới hạn gì không bác?","created_at":"2018-05-30T07:27:18.569353Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/35532964?v=4","name":"huynhduckhoan","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huynhduckhoan"}},{"content":"@huynhduckhoan nó là file, nên file càng to thì càng chậm thôi. Cơ chừng chừng nào to thì mình tính tiếp. Ahihi.","created_at":"2018-05-31T08:29:51.309448Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"đẹp","created_at":"2018-06-19T14:35:40.851297Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/23125529?v=4","name":"thachleviet","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/thachleviet"}},{"content":"texxt","created_at":"2018-07-12T08:37:21.526038Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/1908955?v=4","name":"thanhrossi","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/thanhrossi"}},{"content":"Ko biết có phải bug k 🤔[![ScreenShot2018-10-24at5.55.51PM.png](https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/24/ScreenShot2018-10-24at5.55.51PM.png)](https://uphinhnhanh.com/image/89IwKh)","created_at":"2018-10-24T09:58:17.915786Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/8291457?v=4","name":"dqhieu","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/dqhieu"}},{"content":"Thank anh!","created_at":"2019-01-04T01:56:54.239563Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/26732967?v=4","name":"vominhhieu1451010056","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/vominhhieu1451010056"}},{"content":"Đọc thấy muốn cmt phải dùng github nên gắng tạo cái account để vào spam cho rách cái quần cam =))","created_at":"2019-02-17T13:47:23.730677Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/46993395?v=4","name":"caoanchay","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/caoanchay"}},{"content":"Test","created_at":"2019-05-03T06:41:10.653434Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/44892850?v=4","name":"HienDinh3010","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/HienDinh3010"}},{"content":"bác thiệt đáng eo quá đi :3","created_at":"2019-05-07T11:31:53.929249Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/45988643?v=4","name":"huenguyen111","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/huenguyen111"}}],"uong-tra":[{"content":"Ôi người gì mà viết bài hay thế không biết 😍😍😍!","created_at":"2018-04-22T13:05:01.030500Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"☝️Câu nói hay nhất trong ngày!","created_at":"2018-04-22T13:08:08.745499Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"Lúc trước toàn caffe sao giờ lại đổi qua trà rùi hay là do caffe pin:D","created_at":"2018-04-23T02:34:53.750838Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/8535630?v=4","name":"nguyenthenguyen","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/nguyenthenguyen"}},{"content":"Lúc trước toàn coffee hoặc là cafe (cà phê) sao giờ lại đổi qua trà rùi hay là do coffee pin:D Report? Thiếu tính năng edit message nha a Cẩm.","created_at":"2018-04-23T02:37:22.599230Z","user":{"avatar_url":"https://avatars3.githubusercontent.com/u/8535630?v=4","name":"nguyenthenguyen","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/nguyenthenguyen"}},{"content":"wow hịn quá ;)) 20 ký tự","created_at":"2018-04-23T04:03:23.102766Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/32288278?v=4","name":"letuananh0604","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/letuananh0604"}},{"content":"@nguyenthenguyen\n1) nguyên nhân ở trên đó ☝️.\n2) Lời nói ra không rút lại được nha.","created_at":"2018-04-23T05:54:20.774790Z","user":{"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/5930347?v=4","name":"qcam","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/qcam"}},{"content":"VL tự viết rồi tự khen.","created_at":"2018-04-26T17:22:37.322738Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/2752802?v=4","name":"duythinht","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/duythinht"}},{"content":"Ở chỗ mình cũng có hội anh em đi học master, phd hay tụ tập buổi trưa uống trà xem FatTV hoặc phim VTV hoặc xem thời sự. Cơ mà uống trà vào mồm chỉ thấy bình thường như nước lọc. Không biết có phải là mình không biết thưởng thức như ông cha ta nói \"đàn gảy tai trâu\" hay không. Anh Quan-Cam có thể khai sáng cho một ít về mảng hương vị trà không?","created_at":"2018-07-20T08:28:32.651387Z","user":{"avatar_url":"https://avatars0.githubusercontent.com/u/36529136?v=4","name":"developerkeep","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/developerkeep"}}],"viet-cho-tuoi-20":[{"content":"Hay quá anh :adore:","created_at":"2020-11-16T14:07:01.518550Z","user":{"avatar_url":"https://avatars2.githubusercontent.com/u/22408713?v=4","name":"xuanvan229","provider":"github","provider_user_url":"https://github.com/xuanvan229"}}]},"exported_at":"2021-07-26T10:07:33.022918Z"}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment