Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jani Rahkola rahcola

View GitHub Profile
@rahcola
rahcola / laskin_code.js
Created Nov 10, 2012 — forked from anonymous/laskin_code.js
Selainohjelmointi, viikko 2
View laskin_code.js
function init() {
naytaLuku("0");
/*eka näytä nolla */
var nappula = document.getElementById("nappi");
var laskin = new Laskin();
/* on nyt tosi rumasti tehty, mutta en keksinyt parempaakaan
* eli siis en päässyt tuolta hanskaaHomma-funktiosta
* käsiksi laskimeen, yritin vaikka mitä esim. antaa sen olion
* tolle hanskaaHommalle parametrina, mutta ei jostain
* syystä toiminut. Terkuin 4 tuntia myöhemmin päätin muuttaa
View gist:2314660
module Kuulaskuri (luo, monesko, seuraava) where
import Data.IORef
newtype Kuulaskuri = Kuulaskuri (IORef Int)
luo :: IO Kuulaskuri
luo = do
c <- newIORef 1
return $ Kuulaskuri c
You can’t perform that action at this time.