Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

rela589n

View GitHub Profile
View lecture.md

Роль командної роботи в створенні програмного забезпечення. Загальна характеристика команди розробників ПЗ. Класифікація команд

(1) Роль командної роботи в створенні програмного забезпечення

Команда – це не просто група, під якою розуміється об’єднання людей за інтересами. Команда – це група, що діє спільно з метою досягнення певних цілей або результатів, до яких прагне кожна людина з групи.

Основні відмінності між командою і групою показано в таблиці 1.

       Група           Команда