Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ridercz
Last active August 25, 2019 09:31
Embed
What would you like to do?
Outline místo Streisand

Před několika lety jsem vytvořil elektronického průvodce instalací VPN serveru založeného na projektu Streisand. Tento průvodce nebude nadále aktualizován a informace v něm jsou zastaralé. K dispozici je poslední verze z 5. 12. 2017.

Proč nepoužívat Streisand a co místo něj?

Projekt Streisand se poslední dobou poněkud rozpadá a nedoporučuji ho nadále používat. Naštěstí se objevila pro většinu případů mnohem jednodušší a praktičtější alternativa v podobě projektu Outline. Jeho cílem je umožnit vytvoření a používání vlastního VPN serveru každému, bez jakýchkoliv technických znalostí. Je primárně určen pro novináře a zpravodajství, ale může ho využívat kdokoliv.

Bezplatné online školení

Vytvořil jsem bezplatný online kurz, který obsahuje podrobný návod, jak krok za krokem nainstalovat a zkonfigurovat VPN server u cloudového poskytovatele DigitalOcean a jak nainstalovat a použít klientský software. Provoz serveru stojí $ 5 měsíčně. Součástí návodu je též kód, který vám umožní na vyzkoušení získat kredit $ 50.

Školení v systému Altairis eLearning

Školení je zdarma, ale musíte si vytvořit registraci v našem eLearningovém systému.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment