Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ridercz
Last active Aug 25, 2019
Embed
What would you like to do?
Outline místo Streisand

Před několika lety jsem vytvořil elektronického průvodce instalací VPN serveru založeného na projektu Streisand. Tento průvodce nebude nadále aktualizován a informace v něm jsou zastaralé. K dispozici je poslední verze z 5. 12. 2017.

Proč nepoužívat Streisand a co místo něj?

Projekt Streisand se poslední dobou poněkud rozpadá a nedoporučuji ho nadále používat. Naštěstí se objevila pro většinu případů mnohem jednodušší a praktičtější alternativa v podobě projektu Outline. Jeho cílem je umožnit vytvoření a používání vlastního VPN serveru každému, bez jakýchkoliv technických znalostí. Je primárně určen pro novináře a zpravodajství, ale může ho využívat kdokoliv.

Bezplatné online školení

Vytvořil jsem bezplatný online kurz, který obsahuje podrobný návod, jak krok za krokem nainstalovat a zkonfigurovat VPN server u cloudového poskytovatele DigitalOcean a jak nainstalovat a použít klientský software. Provoz serveru stojí $ 5 měsíčně. Součástí návodu je též kód, který vám umožní na vyzkoušení získat kredit $ 50.

Školení v systému Altairis eLearning

Školení je zdarma, ale musíte si vytvořit registraci v našem eLearningovém systému.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment