Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Rolands Usāns rolandsusans

View GitHub Profile
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am rolandsusans on github.
  • I am rusans (https://keybase.io/rusans) on keybase.
  • I have a public key ASAEXKgICvkpYu5QTJRlun0_WD0ZHTrygXWTOveN2fUY3wo

To claim this, I am signing this object:

@rolandsusans
rolandsusans / inserts.sql
Last active Jul 24, 2017
mysql spatial world country boundaries
View inserts.sql
INSERT INTO location_shp VALUES ( '1', FROM_BASE64('AQAAAAEDAAAAAQAAAIIAAABj7lpCPg5XwAgCZOjYCS1AINJvXwcKV8CQ9j/AWj0tQKvP1VbsC1fA\ncy1agLadLUDJdr6fGgdXwEVHcvkPCS5AlIeFWtMIV8BbQj7o2SwuQCDSb18HClfAK0zfawg2LkDC\nFyZTBQ9XwD1FDhE3Py5A/yH99nUSV8D2QZYFE1cuQE+vlGWID1fAs0C7Q4qJLkB+jLlrCQVXwN/g\nC5OpAi9AokW28/34VsDXEvJBz4YvQPmgZ7Pq61bAstmR6jsTMEB90LNZ9edWwPd14JwRFTBAswxx\nrIvVVsALmwEuyBIwQIhjXdxGrVbAroODvYkVMEAHzhlR2p9WwK5hhsYTFTBAFvvL7smdVsA4vCAi\nNRkwQNc07zhFnVbA83SuKCUwMEDzjlN0JJlWwFA4u7VMSjBAjgbwFkiYVsAhsHJokV0wQI4G8BZI\nmFbAlEvjF15lMEC+nxov3ZpWwMJsAgzLazBA2PD0SlmqVsA17zhFR4IwQGPuWkI+rFbAqkavBiiJ\nMECvJeSDnq1WwJCGU+bmpzBA6+I2GsCxVsAdHsL4abgwQGWqYFRSuVbAqBso8E7KMEAMAiuHFsdW\nwNibGJKT3TBAOpLLf0jNVsB6Nqs+V+swQMzuycNC11bAMswJ2uQcMUDM7snDQtdWwEvIBz2bJTFA\nwcqhRbbVVsAzb9V1qCoxQJHtfD810FbAvady2lMuMUDjx5i7lrxWwJEpH4KqNTFAorQ3+MK8VsBJ\nFFrW/X8xQIcW2c73vVbAAiuHFtm+MUBiodY077xWwHak+s4vxjFAcM6I0t66VsAaa39ne8gxQLN7\n8rBQmVbAd4L917nFMUDJ5T+k33BWwO1JYHMOwjFAm+Ydp+hMVsAwKqkT0MQxQNUJaCJsSFbAW5ca\noZ/FMUCh1jTvOEVWwC6QoPgxxjFA/Knx0k1G
View DB
11. Ražojot transporta līdzekļus, rūpnīca iepriekš izplata Tipa Apstiprinājumus (TA). Tipa apstiprinājumā ir aprakstīti konkrētā transporta līdzekļa modeļa varianta un versijas tehniskie rādītāji. (Modelim ir vairāki varianti, variantam vairākas versijas). Transporta līdzeklim ir marka un modelis. TA satur vairākus simtus tehnisko rādītāju, piemēram, degviela, motora tilpums, pašmasa, pilna masa, garums, platums utt. Katram rādītājam var būt vai nu viena vai vairākas vērtības. Katrs tehniskais rādītājs var būt vai nu vienai vai vairākiem variantiem vai versijām. Vērtības var būt vai nu ievadāmas, vai arī atrasties sistēmā kodētā veidā. Transporta līdzekļi sadalās pa kategorijām (motocikli, vieglās automašīnas, kravas auto utt). Katrai kategorijai ir nedaudz atšķirīgs tehnisko rādītāju komplekts - daļa rādītāju ir vairākām kategorijām, daļa tikai vienai konkrētai, daļa - visām kategorijām. Izveidot ER modeli, kur glabājas Tipa apstiprinājumi, ar visu augstāk minēto informāciju.
View exam_2example.cpp
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
struct binary
{
void generate_write_bin_fail(fstream &fout, char *name,int amount)
{
fout.close();
View exam_1example.cpp
/*****
A. Dots vienvirziena saistītais saraksts, kur katrs elements ir ar tipu:
struct elem {
int num;
elem* next; }
Uzrakstīt funkciju void delete_last_2 (elem* &sar),
kas izdzēš no saraksta pēdējos 2 elementus, ja tādi eksistē (citādi izdzēš visus). Piemērs #1.
Saraksts sākumā: {1,2,3,4,5}; Saraksts beigās: {1,2,3}. Piemērs #2. Saraksts sākumā: {7}; Saraksts
beigās: {}.
*****/
View h13.cpp
/***
=== H13 ===
Izveidot programmu valodā C++. Ja programma darbojas ar failu, nedrīkst dublēt visa faila saturu operatīvajā atmiņā.
Ar faila komponenti tiek saprasts fiksēta garuma ieraksts. Sīkākās prasības sk. Laboratorijas darbu noteikumos.
H13. Uzrakstīt programmu, kas ļauj izveidot un labot bināru failu,
kura glabājas datumi, un kura ieraksta struktūra ir sekojoša:
gads (int), mēnesis (int), diena (int), ieraksta statuss (0 vai 1).
Programmai katrs jauns ieraksts jāieliek faila beigās. Ja failā tāds datums jau eksistē, tas nav jāpieliek.
Jāparedz iespēja:
@rolandsusans
rolandsusans / jsbin.quhes.css
Created Jun 3, 2014
Sorting table data with javascript.
View jsbin.quhes.css
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700);
@import url("http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.0/css/bootstrap.min.css");
@import url("http://cdn.datatables.net/plug-ins/28e7751dbec/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css");
@import url("");
body { font-size: 140%; }
tr:hover{
background-color:#3071a9;
@rolandsusans
rolandsusans / jsbin.gosegoya.css
Created May 25, 2014
Javascript drawing canvas
View jsbin.gosegoya.css
body {
width:500px;
margin:0 auto;
}
* {font-family:Helvetica,Arial, sans-serif;}
input[type=text], select {width:250px;}
label {width:160px; display:inline-block;}
#buttons {
text-align:right;