Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@scy
Last active February 8, 2020 12:51
Show Gist options
 • Save scy/9681416 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save scy/9681416 to your computer and use it in GitHub Desktop.
keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am scy on github.
 • I am scy (https://keybase.io/scy) on keybase.
 • I have a public key ASAdsSlXz8yCDiWmbQDYVCO2FiNRysGf4rIxRieOYynBIgo

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "0120ceff2ac8baf6517459f11488c182288465181bb5be9dd79bd8bd07b4db9d756f0a",
   "host": "keybase.io",
   "kid": "01201db12957cfcc820e25a66d00d85423b6162351cac19fe2b23146278e6329c1220a",
   "uid": "b1acc910a9cc5bbfb6e2ad7923db4c00",
   "username": "scy"
  },
  "merkle_root": {
   "ctime": 1517748881,
   "hash": "77f5f45cac334111d44742fffb309787bde0776ff18796403d9ecfa3d15f87e9d7d3c7fa82bf7944bff6f1432146da80e3074bcb64d4fc231bc9f34444298bfc",
   "hash_meta": "9c1d05a14f185a0aa6ec0e9c8c41299796bc9d1bf5f9dac28ab6f355b9724469",
   "seqno": 2030365
  },
  "service": {
   "name": "github",
   "username": "scy"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 1
 },
 "client": {
  "name": "keybase.io go client",
  "version": "1.0.40"
 },
 "ctime": 1517748891,
 "expire_in": 504576000,
 "prev": "e4dd42540dde6a8410245049f73b6b02a936549cf792b0bf621bf38aebac0f68",
 "seqno": 29,
 "tag": "signature"
}

with the key ASAdsSlXz8yCDiWmbQDYVCO2FiNRysGf4rIxRieOYynBIgo, yielding the signature:

hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgHbEpV8/Mgg4lpm0A2FQjthYjUcrBn+KyMUYnjmMpwSIKp3BheWxvYWTFAzN7ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwY2VmZjJhYzhiYWY2NTE3NDU5ZjExNDg4YzE4MjI4ODQ2NTE4MWJiNWJlOWRkNzliZDhiZDA3YjRkYjlkNzU2ZjBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwMWRiMTI5NTdjZmNjODIwZTI1YTY2ZDAwZDg1NDIzYjYxNjIzNTFjYWMxOWZlMmIyMzE0NjI3OGU2MzI5YzEyMjBhIiwidWlkIjoiYjFhY2M5MTBhOWNjNWJiZmI2ZTJhZDc5MjNkYjRjMDAiLCJ1c2VybmFtZSI6InNjeSJ9LCJtZXJrbGVfcm9vdCI6eyJjdGltZSI6MTUxNzc0ODg4MSwiaGFzaCI6Ijc3ZjVmNDVjYWMzMzQxMTFkNDQ3NDJmZmZiMzA5Nzg3YmRlMDc3NmZmMTg3OTY0MDNkOWVjZmEzZDE1Zjg3ZTlkN2QzYzdmYTgyYmY3OTQ0YmZmNmYxNDMyMTQ2ZGE4MGUzMDc0YmNiNjRkNGZjMjMxYmM5ZjM0NDQ0Mjk4YmZjIiwiaGFzaF9tZXRhIjoiOWMxZDA1YTE0ZjE4NWEwYWE2ZWMwZTljOGM0MTI5OTc5NmJjOWQxYmY1ZjlkYWMyOGFiNmYzNTViOTcyNDQ2OSIsInNlcW5vIjoyMDMwMzY1fSwic2VydmljZSI6eyJuYW1lIjoiZ2l0aHViIiwidXNlcm5hbWUiOiJzY3kifSwidHlwZSI6IndlYl9zZXJ2aWNlX2JpbmRpbmciLCJ2ZXJzaW9uIjoxfSwiY2xpZW50Ijp7Im5hbWUiOiJrZXliYXNlLmlvIGdvIGNsaWVudCIsInZlcnNpb24iOiIxLjAuNDAifSwiY3RpbWUiOjE1MTc3NDg4OTEsImV4cGlyZV9pbiI6NTA0NTc2MDAwLCJwcmV2IjoiZTRkZDQyNTQwZGRlNmE4NDEwMjQ1MDQ5ZjczYjZiMDJhOTM2NTQ5Y2Y3OTJiMGJmNjIxYmYzOGFlYmFjMGY2OCIsInNlcW5vIjoyOSwidGFnIjoic2lnbmF0dXJlIn2jc2lnxEBc5ePg62Wt/+UbC3DgVMxTshh12WBFcW4O0v6yoUi7b7RzSpxmB64Lkh5tcuFGTzY4k2FYF6nblOgBslbRsAgOqHNpZ190eXBlIKRoYXNogqR0eXBlCKV2YWx1ZcQgK1yCbeyb8xrfwH7aDYjQliLo4CVaQ1UkBGx9VD9ZDOGjdGFnzQICp3ZlcnNpb24B

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/scy

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id scy
@stevexclusive
Copy link

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am stevexclusive on github.
 • I am stevexclusive (https://keybase.io/stevexclusive) on keybase.
 • I have a public key ASB6i3EaP8H-CH36KBDrnbhU1ebPPZ1z1Vr5NuL3CRPkOAo

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "01207a8b711a3fc1fe087dfa2810eb9db854d5e6cf3d9d73d55af936e2f70913e4380a",
   "host": "keybase.io",
   "kid": "01207a8b711a3fc1fe087dfa2810eb9db854d5e6cf3d9d73d55af936e2f70913e4380a",
   "uid": "b441d29ee859ca651bc45a335e62d719",
   "username": "stevexclusive"
  },
  "merkle_root": {
   "ctime": 1581162560,
   "hash": "9d31402e8263db03d012513c0e09e27d0ae69c2805cd8bb7c7518906ddb8629089138fa0b716fcd00869d79550fda83057ce1bb4aaea970513072f37bc6b7df1",
   "hash_meta": "17f31e4d8d5064f03edf63cb3cd2248a2ed715c499f9b7c27cb7d25c61776a81",
   "seqno": 14533814
  },
  "service": {
   "entropy": "SFx4VW0P6H1sJud6s75ewi/a",
   "name": "github",
   "username": "stevexclusive"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 2
 },
 "client": {
  "name": "keybase.io go client",
  "version": "5.1.0"
 },
 "ctime": 1581162442,
 "expire_in": 504576000,
 "prev": "35e48061ec67f5eac5c0bf190d53d2f6ea461d0a63ceab23fdfad91e9b1f0704",
 "seqno": 14,
 "tag": "signature"
}

with the key ASB6i3EaP8H-CH36KBDrnbhU1ebPPZ1z1Vr5NuL3CRPkOAo, yielding the signature:

hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgeotxGj/B/gh9+igQ6524VNXmzz2dc9Va+Tbi9wkT5DgKp3BheWxvYWTESpcCDsQgNeSAYexn9erFwL8ZDVPS9upGHQpjzqsj/frZHpsfBwTEIHXB7MFddFlofjzvxklB7iBF0z1VA1K1nRBbWcDHJXCSAgHCo3NpZ8RAoM1tyzJ+pG/zacb7RYT+EymYGKVYIqtfacLvuBHXrcexQIJZ7Y/hFQTldOqdFNUyR4PsGn05er9qYESdbhM4DKhzaWdfdHlwZSCkaGFzaIKkdHlwZQildmFsdWXEIBjeAZ681C+lF32xIDBsX9tHzKJBpTsLbqnvfiNQI0Vmo3RhZ80CAqd2ZXJzaW9uAQ==

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/stevexclusive

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id stevexclusive

@scy
Copy link
Author

scy commented Feb 8, 2020

@stevexclusive I don’t think you’re supposed to post this as a comment to my verification. 🤔

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment