Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@sebbekarlsson

sebbekarlsson/answers.md

Last active Mar 22, 2021
Embed
What would you like to do?
 1. Fråga hur man kan ta bort standard websida inställning

Menar du standard-styling? I så fall finns det lite olika sätt att göra det på. Jag brukar köra en global regel längst upp i min CSS för att få bort all margin / padding som webbläsaren lägger till:

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

Sen kommer ju webbläsaren även styla knappar, inputs osv. Där brukar jag köra en css regel som tar bort all default-styling:

button, input {
  background: none;
  border: none;
  outline: none;
}
 1. I firstname och lastname går det att ärva från form eller tar divsens standard över.

Regler som skrivs i form kommer att appliceras på dens barn/children, så länge inget element runt om dom beskriver andra regler. Då kommer reglerna skrivas över.

 1. fråga om arrow

Antar att du menar ikoner, kolla mitt exempel på Github där jag använt en ikon: https://github.com/sebbekarlsson/login-form-example-for-students/blob/master/index.html#L40 Jag har hämtat ikonen från Google här: https://material.io/icons/

 1. tre transparent? hur fasen =p

Här får du utveckla lite, förstår ej frågan.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment