Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Michał Urbanek senpl

View GitHub Profile
@senpl
senpl / formularze.txt
Last active Nov 2, 2021
gist php form
View formularze.txt
https://github.com/fernandod1/Form-insert-mysql/blob/master/table_form.sql
Zmieniamy jedno pole w bazie danych
I dodajemy je na formularzu
Tworzymy nową tabelę
I tworzymy kontrolkę do jej obsługi.
Tworzymy kontrolkę do zmiany wpisu w bazie danych, niech strona się nazywa edit
i niech po wpisaniu odpowiednich wartości uaktualni rekord w bazie danych
@senpl
senpl / gist:d109d32f7f2b1c3dd28f3a26211f3604
Last active Oct 29, 2021
Proste ćwiczenia z JavaScript
View gist:d109d32f7f2b1c3dd28f3a26211f3604
1. napisz funkcję, która w parametrze przyjmuje słowo i zamienia kolejne litery "abc" ma się zamienić na "cba"
2. napisz funkcję która znajdzie na którym miejscu w ciągu znaków jest kropka
3. napisz funkcję, która zwróci dzisiejszą datę w formacie amerykańskim i polskim, w zależności od parametru "us" lub "pl"
4. napisz funkcję, która oblicza ile jeszcze dni do wakacji (około, nie musi być bardzo dokładna)
5. napisz funkcję, która przyjmuje tablicę i wypisuje jej zawartość na konsoli
6. napisz funkcję, która przyjmuje 2 parametry, 1 to imie, drugi to tytuł, a jeśli tytuł =1 to niech wypisuje pan, jeśli tytuł=2 to Dr , jeśli tutuł==3 to wypisuje Profesor na konsoli
7. napisz funkcję, która przyjmuje w parametrze tablicę i obraca jej klucze w odwrotnej kolejności, czyli pierwszy element ma być ostatnim itd.
8. napisać funkcję, która przyjmie obiekt, i wypisze wszystkie jego klucze, oraz wartości
9. napisać funkcję która zabierze ciąg znaków w formacie nazwa.rozszerzenie i to co po kropce zamieni na .fun wynik w
View gist:5492fe55913ee14ac9c49c966a0339c6
Odejmij od zmiennej roznica wartość 20.3 wynik wypisz na konsoli
funkcję odejmującą 2 wyrazy, funkcja pobiera 2 parametry, nazywa sie dodawanieDwochLiczb i od 2giego parametru odejmuje wartość 1go parametru.
Napisz funkcję, która gdy dostaje łańcuch “hej” odpowiada “ho” , a na wszystkie inne string “nie wiem co odpowiedzieć”.
Co robi operator %
Co robi operator +=
Napisz funkcję która pomnoży przez siebie 3 parametry.
Czym się różni deklaracja zmiennej od jej definicji
Jakiego słowa użyć by zwrócić wartość z funkcji
Zdefiniuj poprawnie funkcję o nazwie “różnica” która przyjmuje 3 parametry, z czego 3ci domyślny.
Napisz funkcję supFunc która jeśli dostanie parametr parametru to zwróci łańcuch znaków “ok”, a jeśli nie dostanie parametru to wypisze na konsolę “brak parametru” i zwróci pusty string “”.
View gist:4d727c21a95d30b8c289ad5c591b8c91
https://docs.google.com/presentation/d/1OJcZv7KjOg5fNAHbzOs0jZ2Rmk-824xHOBpk6Pxq6QQ/edit?usp=sharing
@senpl
senpl / user-scripts.js
Last active Dec 16, 2020
Piłka nożna męska i hokej na TVP sport
View user-scripts.js
// ==UserScript==
// @name Piłka nożna męska i hokej na TVP sport
// @namespace https://gist.github.com/senpl
// @version 0.1
// @description try to take over the world!
// @author Michał Urbanek
// @match https://sport.tvp.pl/program-tv*
// @grant none
// ==/UserScript==
@senpl
senpl / tasks.json
Created Sep 3, 2018
Automatic build of typescript files tasks config in version "0.1.0"
View tasks.json
{
"version": "0.1.0",
"command": "tsc",
"isShellCommand": true,
"args": [
"-w", "-p", "."
],
"showOutput": "silent",
"isBackground":true,
"problemMatcher":"$tsc-watch"
@senpl
senpl / atom-shortcuts.csv
Last active May 28, 2019
atom shortcuts and snippets for JS to export to Super Flashcards
View atom-shortcuts.csv
Command Palette ctrl-shift-p;
Open File ctrl-p;
End line with semicolon ctrl+semicolon;
End line with comma ctrl+comma;
End new line ctrl-Enter;
Easy Block Ctrl+B;
Toggle Developer Tools ctrl-shift-i;
Duplicate Lines ctrl+shift+d;
Delete Line ctrl+shift+k;
Move Line Up ctrl-up;
@senpl
senpl / phpmyadminRefresh.js
Last active Jul 6, 2017
phpmyadmin refresher for tempermonkey.
View phpmyadminRefresh.js
// ==UserScript==
// @name phpmyadmin refresher
// @namespace mu
// @include http*/phpmyadmin/*
// @include http*/oozoos3o/*
// @include http*/index.php?db=*
// @version 1.1
// @grant none
// @description refresh phpmyadmin tables every defined time
// ==/UserScript==
View init.coffee
# initialization file (not found)
@senpl
senpl / SetterFiller.java
Last active Dec 12, 2016
Setter for all sets with simplest data. For fast testing basic requests. solves partly http://stackoverflow.com/questions/6920571/shortcut-for-calling-all-the-setter-methods-on-an-object-in-eclipse
View SetterFiller.java
import java.lang.reflect.Method;
public class SettersFiller {
public static void main(String[] args) {
String adress = "com.example.ClassToSet";
classWrap(adress, 0);
}
public static int methodIndex = 0;