Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
čeští novináři na mastodonu

čeští novináři na mastodonu / fediverse

Seznam sestavený na základě toho koho sleduju nebo ke komu jsem se doklikal přes seznamy uživatelů českých serverů.

Vzhledem k tomu, že Fediverse neumožňuje nějak člověka ověřit centrálně, tak ověření identity dělám tak, že kontroluju kde daný novinář na profil na fediverse odkázal. Neověřené nešlo z otevřených zdrojů ověřit, ale podle toho co na Fediverse píšou, předpokládám, že jsou to oni.

Sestavil Severák

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment