Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@simenandre
Last active September 24, 2023 17:29
Show Gist options
  • Save simenandre/2e95eb5c8221ecaf79e72e54be682e9d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save simenandre/2e95eb5c8221ecaf79e72e54be682e9d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Er det Astro for alle pengene nå? 🤷‍♂️

Frame 79

Er det astro for alle pengene nå? 🤷‍♂️

For noen uker siden skrev jeg om nettsiden til Velt, et søsterselskap av Bjerk, hvor vi byttet fra Next.js til Astro. Det tidligere Next.js-oppsettet var konfigurert for eksport til statiske filer som ble lastet opp til GitHub Pages. Som komponent-bibliotek brukte vi Chakra, blant andre verktøy.

Velts nettside er i utgangspunktet enkel, med en hovedside, noen interne undersider, og et par skjemaer. Likevel opplevde vi utfordringer med for mange komponenter og greier for en slik nettside, noe som førte til at vi ikke fikk like mye effekt når vi jobbet med den.

Derfor tenkte jeg at nettsiden ville dra nytte av en overgang til Astro – ikke bare kunne det redusere boilerplate, men det ville også gi oss muligheten til å utforske View Transitions API-et.

Først ut – fra CSS-in-JS til vanilje CSS

Med Chakra bruker vi typisk CSS-in-JS. Et dagligdags eksempel ser slik ut:

const Home = () => (
	<Layout>
		<Box sx={{ py: 'm', /* ... */ }}>
			<Hero {...} />
		</Box>
		<Heading fontSize={['2xl', '3xl']}>
			Vi skaper gode kunde- og ansattopplevelser
			for å gjøre hverdagen bedre for folk
	    </Heading>
	</Layout>
);

Selv om dette er et enkelt eksempel, kan stil-objekter i realiteten inneholde fort opptil 10 linjer. Chakra fremmer en standardisering, som vist med 2xl og 3xl i eksemplet.

Ved å overføre til Astro, fant jeg det naturlig å tenke nytt: Hva trenger vi egentlig? Selv om alle setter pris på standardisering, følte jeg at Chakra kanskje var litt overivrig for Velts behov. Som eksempel, I stedet for å bruke fastsatte skriftstørrelser som 2xl og 3xl, tenkte jeg det var tilstrekkelig med rem-verdier.

Jeg valgte derfor å benytte CSS-variabler der det ga mest mening:

<html>
	<head />
	<body>
		<slot />
	</body>
	<style is:global>
		:root {
			--liberty-hue: 238;
			--pale-hue: 265;
			--color-liberty: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 64%, 1);
		    --color-pale: hsla(var(--pale-hue), 100%, 90%, 1);
		    
			--color-app-bg: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 98%, 1);
			--color-low-contract-text: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 80%, 1);
			--color-high-contract-text: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 20%, 1);
			--color-solid-bg: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 20%, 1);
			--color-solid-bg-text: hsla(var(--liberty-hue), 100%, 100%, 1);
			
			--container-width: 850px;
		}
	</style>
</html>

Hvis vi ønsker oss aliaser for andre ting, slik som skriftstørrelser, så kan vi også bruke CSS variabler til det. Kanskje til og med [flytende tekststørrelser med clamp][https://www.smashingmagazine.com/2022/01/modern-fluid-typography-css-clamp/].

Stilsetting i Astro er minner mye om Svelte, der stilen er begrenset til den aktuelle filen. Legg merke til den globale stil-taggen jeg brukte for å unngå den begrensningen. Overføringen av komponenter og undersider med Astro gikk smidig. Astro benytter seg, akkurat som Svelte og Next.js, av fil-basert ruting, som gjorde prosessen oversiktlig og brukervennlig.

<iframe />, events og feature toggles

Det meste av det gamle innholdet var enkelt å overføre. Utfordringene oppsto hovedsakelig med Velts registreringsskjemaer, som er en del av et eksternt system.

Vi har lite innsikt i hvordan det fungerer. Alt vi har fått fra utviklerne er noen kodesnutter levert i DOCX-filer:

<div class="fw-ctner">
 <iframe class="fw-iframe" gesture="media" allow="encrypted-media" frameborder="0"allowfullscreen
 src="[https://freshworks.com/live-chat-software/signup/partners-external-iframe-signup](https://freshworks.com/live-chat-software/signup/partners-external-iframe-signup)">
 </iframe>
</div>

<script>
window.addEventListener("message",function(r){if(location.origin!==r.origin){for(vari=["https://www.freshworks.com","https://freshdesk.com","https://freshservice.com"],t=!1,e=0;e<i.length;e++)if(r.origin.indexOf(i[e])>-1){t=!0;break}if(t&&r.data&&function(r){try{JSON.parse(r)}catch(r){return!1}return!0}(r.data)){varn=JSON.parse(r.data);n.signup_finished&&(window.location.href=n.url.trim())}}},!1);
</script>

<style>
/** masse CSS som jeg hoppet over **/
</style>

Denne HTML-koden har vi tidligere konvertert til React, og gjort det om til et gjenbrukbart komponent. Vi la også til en funksjon som sender melding til en Slack-kanal hver gang skjemaet fylles ut, noe som vi ønsket å bevare.

Javascript i Astro

Astro støtter ulike JavaScript-rammeverk som React og Svelte gjennom det de kaller Astro Islands. For å skru på funksjonalitet (feature toggles) i nettsiden til Velt bruker vi en rad i localStorage kalt toggles hvor vi legger inn kommaseparerte verdier for hver funksjon vi ønsker å skru på.

Jeg dykket særlig dypt før jeg opplevde hvor mye støy det var å bygge opp lytting på event fra registreringsskjemaet, ikke minst styre dette med enkle feature toggles. Jeg tenkte det derfor var helt naturlig å sette det opp som et Svelte-komponent, ikke bare er det et kjent rammeverk, men med Svelte sitt oppsett måtte det bli enkelt. Det virker som at Astro har hatt lite fokus på bruker- og utvikler-opplevelsen rundt å skrive Javascript-kode for nettleseren.

Du lurer sikkert på hvorfor jeg ikke bare beholdt React-komponentet? Det komponentet hadde så mange avhengigheter at det var nødvendig å skrive det om, så jeg tenkte det var like raskt å skrive det om til Svelte – så etter en snau time hadde jeg et nytt Svelte-komponent som fungerte lokalt på maskinen. «Klar for å publisere!» tenkte jeg. Ikke helt, siden alt skrevet i <style> blokken i Svelte ikke ble synlig på bygde artifakter.

Den raske fiksen ble å bruke inline style, som heldigvis fungerte helt fint. Det blokkerer utvidet bruk av Svelte selvfølgelig, men greit for vårt behov (en enkel <iframe />).

I etterkant har jeg reflektert litt over det hele. Hadde jeg gjort det igjen, hadde jeg heller gjort mer for å unngå en avhengighet til Svelte, det vil si at jeg heller ville stått i støyet og lært mer om hvordan man gjør ting i Astro-verden. Ikke bare er det rare ting som oppstår, slik som at stilene ikke fungerer, men det er også en snarvei til å gjøre ting like komplisert som før. På et eller annet tidspunkt blir det kanskje naturlig å skrive oss bort ifra Svelte.

Uansett hvor bra det høres ut å kunne bruke andre rammeverk, så tror jeg ikke det gir mening å faktisk bruke det i utstrakt arm. Jeg har tidligere lekt med tanken om å gjøre det mulig å skrive om litt og litt fra et rammeverk til et annet med Astro, det tror jeg ikke er særlig smart.

View Transitions ✅

I Astro er det to linjer for å aktivere View Transitions API-et, og resten fungerer av seg selv. Vi gikk for en enkel fade mellom alle nettsidene, som også var standard. Det som er ganske ålreit med Astro sitt oppsett er at du kan konfigurere hvilke elementer som skal animeres, og hvordan.

Ønsker du at navigasjonen står stille, mens <main />-boksen din animeres, kan du enkelt gjøre det slik:

---
import { CommonHead } from '../components/CommonHead.astro';
---

<html transition:animate="none">
<head>
	<CommonHead />
</head>
<body>
	<header>
	...
	</header>
	<main transition:animate="slide">
	...
	</main>
</body>
</html>

Vi kommer garantert til å utforske hvordan View Transitions kan lage en bedre brukeropplevelse for nettsiden til Velt på sikt.

Konklusjon

Astro er bra for nettsider. Det er veldig bra for nettsider som er statisk genererte, det føles som det meste er skapt for det utgangspunktet. Integrasjonene med forskjellige CMS-er, og ikke minst Markdown gjør Astro til et bedre valg enn mange fordi man kan starte enkelt og progressivt ta i bruk funksjonalitet ettersom behovet viser seg.

Astro støtter også SSR, som man kanskje ikke trenger i de innledende fasene av en nettside, men godt å ha der etterhvert. Jeg har også testet å bruke Bun med Astro, som virker lovende. Litt tidlig for SSR kanskje. Regner med at det dukker opp et Bun-adapter for Astro etterhvert.

Til sist, må jeg fremheve et av Astros absolutte styrker: Bildeoptimalisering. Med Next.js er det mye støy, spesielt med eksterne bilder når man skal lage en statisk generert løsning. Det er ikke mye bedre med Svelte, selv om med Svelte er det naturlig å la Vite håndtere det. Med Astro bare fungerer det, og det betyr mye på et nettside-prosjekt.

Så, ja, det er Astro for nesten alle pengene, når vi skal lage nettsider fremover. For det vi jobber mest med, nemlig nett-applikasjoner, så blir nok Svelte vårt primære verktøy fremover, og kanskje mer HTMX nå som vi skriver mer Golang.

@simenandre
Copy link
Author

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment