Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@someodd
Created August 23, 2022 23:06
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save someodd/cdc8455d9b3155155d8d268b594f9893 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save someodd/cdc8455d9b3155155d8d268b594f9893 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Advent of Code 2020: Day 2
{-
Advent of Code: Day 2
Part 1 & 2
https://adventofcode.com/2020/day/2
-}
type PasswordData = ((Int, Int, Char), String)
partOneMeetsCriteria :: PasswordData -> Bool
partOneMeetsCriteria ((minOccur, maxOccur, char), string) =
(specificCharCount char string) `isBetween` (minOccur, maxOccur)
where
specificCharCount :: Char -> String -> Int
specificCharCount c = foldr (\x acc -> acc + (if x == c then 1 else 0)) 0
isBetween :: Int -> (Int, Int) -> Bool
x `isBetween` (y, z) = x >= y && x <= z
partOneSolution :: [PasswordData] -> [PasswordData]
partOneSolution = filter partOneMeetsCriteria
partOneAnswer = length $ partOneSolution puzzleInput
partTwoMeetsCriteria :: PasswordData -> Bool
partTwoMeetsCriteria ((firstPosition, secondPosition, char), string) =
length string >= secondPosition && validAtPositions firstPosition secondPosition char string
where
validAtPositions :: Int -> Int -> Char -> String -> Bool
validAtPositions x y c s =
let isCharAtFirstPosition = if s !! (x - 1) == c then 1 else 0
isCharAtSecondPosition = if s !! (y - 1) == c then 1 else 0
in isCharAtFirstPosition + isCharAtSecondPosition == 1
partTwoSolution :: [PasswordData] -> [PasswordData]
partTwoSolution = filter partTwoMeetsCriteria
partTwoAnswer = length $ partTwoSolution puzzleInput
testInput :: [PasswordData]
testInput =
[ ((1,3, 'a'), "abcde")
, ((1,3, 'b'), "cdefg")
, ((2,9, 'c'), "ccccccccc")
]
-- Converted using vim macro
puzzleInput :: [PasswordData]
puzzleInput =
[ ((1,14,'b'),"bbbbbbbbbbbbbbbbbbb")
, ((3,14,'v'),"vvpvvvmvvvvvvvv")
, ((2,5,'m'),"mfvxmmm")
, ((15,20,'z'),"zdzzzrjzzzdpzzdzzzzz")
, ((6,8,'g'),"tggjggggrg")
, ((2,3,'l'),"nlllw")
, ((1,5,'j'),"jjjjj")
, ((4,5,'t'),"prttt")
, ((2,4,'v'),"vvrqzp")
, ((4,6,'v'),"vvvvvqvvv")
, ((7,8,'d'),"mpntdwkd")
, ((2,12,'w'),"jwkfktkbthcwvfrkwgz")
, ((12,16,'j'),"jjjjpjjmdhjjdjjjjjjj")
, ((10,11,'f'),"fffffffffff")
, ((3,20,'n'),"pbclshqmxtkmgsmztjlm")
, ((11,12,'q'),"qqqqxqqqqqqqwqrxqs")
, ((5,6,'p'),"hppvnppcvqf")
, ((10,11,'k'),"kckkrbkxtknhkkkk")
, ((5,7,'m'),"kmmgxgmnnpzrzmgsbm")
, ((10,17,'b'),"bbbbbbbbbbbbbbbbrbbb")
, ((5,7,'v'),"vvvvtqvvvv")
, ((6,8,'g'),"gggggpglgzgg")
, ((8,16,'q'),"fqtqqqqxqqzgzfqq")
, ((9,11,'r'),"rrrrprjrwrrrm")
, ((4,13,'z'),"rnlzzqptmhgvk")
, ((4,9,'r'),"rkrzscrrvrtkhrrzvwvs")
, ((9,10,'f'),"qqmkffffrs")
, ((6,11,'z'),"zzkzpzzzwzf")
, ((10,19,'n'),"nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn")
, ((7,12,'x'),"xmpxbxxxzxxxsxxsxn")
, ((17,19,'f'),"ffffffffffffffffffff")
, ((2,4,'n'),"nnns")
, ((3,4,'q'),"xhzskzqp")
, ((1,5,'l'),"sllljllll")
, ((8,13,'l'),"ffwsllhmlxcllnr")
, ((1,4,'j'),"jztj")
, ((8,10,'b'),"dbzkwdpcss")
, ((7,9,'k'),"kpckkkkfktkv")
, ((7,11,'c'),"mnzhpxcxxccshcnb")
, ((1,5,'l'),"llllll")
, ((4,6,'r'),"wnjzhrrxchm")
, ((1,2,'t'),"btttlttttt")
, ((14,19,'m'),"lvgmmmwmmmmmmmlmmmz")
, ((1,4,'x'),"xlxg")
, ((2,16,'s'),"jxkwvhwzxwcxhtvss")
, ((3,5,'s'),"rxswsszs")
, ((8,11,'d'),"ddqdkddddddddds")
, ((3,6,'v'),"vpswxv")
, ((8,17,'h'),"hhhhhhhqhhhhhhhdthh")
, ((1,6,'j'),"jjjjjjjjj")
, ((9,10,'z'),"zgzzzzzczzz")
, ((3,5,'k'),"kwzkkdkzfptslvg")
, ((6,7,'m'),"fpmgmmb")
, ((5,13,'k'),"kkkkkkrwkfkkkxkkhkz")
, ((1,3,'g'),"mjggbqgqpqxdwrkwj")
, ((10,12,'g'),"bggggggggggfgg")
, ((4,9,'n'),"nnnnnnnnn")
, ((17,19,'p'),"ppppppppppppppppcpv")
, ((13,14,'p'),"pjkphnpjsgppkfpppmr")
, ((11,12,'l'),"lllllllllllmll")
, ((1,8,'v'),"vzvjhbgvvnzvnt")
, ((8,16,'w'),"vwxmrfwwltswwtcw")
, ((1,5,'s'),"lssdx")
, ((10,13,'f'),"sfffffffffffbffff")
, ((6,10,'z'),"zzzzzzzzzdz")
, ((5,8,'m'),"mmjgmhwm")
, ((1,3,'m'),"mmqmm")
, ((4,6,'c'),"cccrwctcws")
, ((8,15,'f'),"fffffffffffffftffff")
, ((5,6,'k'),"rkddknvp")
, ((1,2,'w'),"pwlw")
, ((7,16,'p'),"pppppppppppppppppp")
, ((7,11,'v'),"fvcszzvdwnbk")
, ((15,16,'k'),"bkkkkkkkkkkkkkkk")
, ((4,5,'g'),"gggggg")
, ((1,6,'j'),"tjhjjfphjjjjjjjjjj")
, ((5,7,'z'),"zhzzpzz")
, ((13,15,'w'),"wwvwwwwcwwwwwkb")
, ((5,19,'z'),"zzzltwskszzrzztkpzd")
, ((2,7,'m'),"rjcmqkwjwx")
, ((11,16,'t'),"ttfttrtmptbttttt")
, ((6,9,'k'),"kkkkkhkkkk")
, ((11,16,'l'),"lllllllllltlllll")
, ((7,8,'x'),"xxxxxgxxx")
, ((3,5,'x'),"jqxlbw")
, ((6,9,'k'),"kdjkkkpzk")
, ((8,10,'h'),"hhhhhhhhhg")
, ((3,4,'t'),"htmrtktcv")
, ((12,16,'b'),"mbxrkbbbzbbpbbbb")
, ((7,12,'s'),"ssrssltsssssssssssss")
, ((3,13,'h'),"hhhjhbhthtblqj")
, ((12,16,'d'),"ddddddddddwwpddkdtd")
, ((18,19,'h'),"hhhhhhhhhhhhhhhhhhh")
, ((3,7,'g'),"vgggggg")
, ((7,9,'h'),"hhhhpkphhtwhhh")
, ((6,7,'f'),"pffffvgqff")
, ((3,7,'z'),"wldszzzz")
, ((6,14,'v'),"vvvvvvrvvvvvvwvv")
, ((1,3,'s'),"qknsgbfsmclhhbrdqg")
, ((8,10,'b'),"bbktbhbpbb")
, ((10,18,'j'),"zljvjwjwjszqjjgvtj")
, ((9,10,'p'),"pppnpnppppppwpz")
, ((8,9,'t'),"ttxtmttntptt")
, ((4,7,'t'),"pwstbrttx")
, ((1,6,'w'),"rwpwwcww")
, ((8,9,'j'),"jjjjjjchmj")
, ((6,9,'z'),"zpxzczzjzz")
, ((8,11,'x'),"mlzjxpjxdxdxx")
, ((10,11,'d'),"dddddkdddmd")
, ((8,9,'f'),"qfpdfhfffffff")
, ((8,9,'n'),"nnnhnncnnngn")
, ((3,4,'n'),"nnnd")
, ((7,8,'w'),"wwwwwwrvwwwwww")
, ((1,8,'j'),"jtpmjnfjzg")
, ((1,4,'z'),"zdzzzf")
, ((3,6,'x'),"xxtxxsx")
, ((5,8,'h'),"hhhhhhhhh")
, ((1,3,'s'),"xsxs")
, ((5,9,'l'),"zlnllqllpl")
, ((16,17,'z'),"jzzgsjwxnklzzxmtz")
, ((10,11,'z'),"zzzzzzztzzsszqmqx")
, ((3,6,'l'),"lldllkl")
, ((2,3,'g'),"sgtggmvwhm")
, ((12,13,'m'),"mmmmmmnmmmmmmb")
, ((1,8,'x'),"hxhdlxxj")
, ((11,17,'c'),"cjccccsccccfccccj")
, ((7,8,'x'),"xxxxsxtxgdxrhvxr")
, ((4,5,'b'),"dbbql")
, ((3,9,'w'),"wwswwwwwbw")
, ((3,5,'q'),"qqqml")
, ((3,8,'f'),"dhsdprvcg")
, ((4,9,'m'),"rhvzxnmwm")
, ((4,11,'m'),"mcncqssmmtj")
, ((2,4,'t'),"btgzt")
, ((4,5,'g'),"ggjgsg")
, ((3,6,'h'),"lmwjhh")
, ((2,10,'q'),"pqnqqqqtzlcqlmgk")
, ((2,4,'l'),"cvmqc")
, ((7,14,'c'),"lzcwzccchgbvcc")
, ((9,11,'r'),"rrrrrrrrcrrrrrrd")
, ((11,13,'g'),"gggpgggwggggj")
, ((10,16,'p'),"mpgtppppfvpptppp")
, ((17,18,'g'),"ggggggggrgggggggqgf")
, ((3,5,'g'),"lpgbgggm")
, ((4,6,'d'),"dddcds")
, ((3,4,'c'),"rbktcqrjvcb")
, ((3,4,'g'),"wgfvgdpgm")
, ((6,11,'n'),"knnhnnfdnknnghnxxsr")
, ((14,15,'b'),"znsbblhbxsxljgb")
, ((8,10,'w'),"lrgwrhdmrwvwwwjc")
, ((4,5,'c'),"gcgjcnc")
, ((3,20,'h'),"fhhnhpshhhhpfhhbhwxh")
, ((4,7,'s'),"sssssbs")
, ((9,12,'k'),"kkkkkkvktkzkw")
, ((3,9,'k'),"skjxkckkk")
, ((13,14,'k'),"kkkkkdkkkkkknp")
, ((4,8,'x'),"mztxblxxxxmcxnljzwqc")
, ((6,8,'n'),"lnbnnznnfn")
, ((3,7,'k'),"khmkkkspkkk")
, ((1,9,'j'),"jbrxjjnvgwkfjwj")
, ((14,16,'v'),"gsfvlhjqkwqrtftvvwlv")
, ((3,6,'t'),"ttrttttttt")
, ((1,5,'q'),"xqqjq")
, ((10,13,'n'),"nnnnnnnnnnnzn")
, ((2,6,'f'),"msfffff")
, ((9,11,'s'),"ksxsssnslss")
, ((9,10,'f'),"fffspfffwsf")
, ((1,9,'q'),"fmqqnqqqq")
, ((1,5,'s'),"kssssssss")
, ((9,18,'l'),"zfqlflvcmlgdwlnlfql")
, ((8,11,'s'),"sssssslsstm")
, ((16,17,'n'),"rmxqmndnrzxrqcrwfmd")
, ((11,17,'j'),"jcjlzcjzjpzjjqjcj")
, ((12,13,'r'),"rrrrrrrrfrrxqrqr")
, ((6,10,'n'),"nnnnznncnnkklqn")
, ((14,16,'z'),"csdpmzztklzzvzmf")
, ((3,4,'z'),"zzzd")
, ((7,8,'d'),"dddpjdfdmjxjddd")
, ((3,11,'s'),"ssshsslfmsspslsxsss")
, ((4,5,'m'),"srwmf")
, ((5,6,'l'),"llllld")
, ((13,14,'c'),"ccdcccczvcbcrrsw")
, ((7,10,'h'),"hhhfhhkhhhhh")
, ((4,5,'j'),"hbpjfwzj")
, ((10,11,'l'),"ldlllllllwn")
, ((4,5,'p'),"jptlp")
, ((2,4,'h'),"hhkzphw")
, ((14,17,'b'),"bbbbtbbbbbbnbrbbz")
, ((14,18,'x'),"hnpzxjzxglxncqldxznf")
, ((2,4,'q'),"qhqqqq")
, ((8,9,'j'),"jwjjjjjjx")
, ((1,2,'w'),"czgpwwfl")
, ((9,10,'t'),"tznttztsctvvttptjt")
, ((6,11,'x'),"gxzxxlxxxxtjxx")
, ((13,17,'w'),"wwwwwwwwwwwwqwwwr")
, ((7,9,'d'),"ddddddddddd")
, ((2,5,'h'),"hqwhhhkqqhnmngl")
, ((4,7,'m'),"mmjmmmj")
, ((13,19,'f'),"jdmfffkfbfnffbffcfxf")
, ((12,13,'b'),"bgbdbgtbbdbjb")
, ((1,6,'v'),"svvvvhvv")
, ((5,6,'m'),"mmmmdm")
, ((10,12,'n'),"nnnnnnnnnrnnnnn")
, ((7,16,'t'),"tttnzxtqrpktgtmzm")
, ((1,3,'c'),"dccccc")
, ((9,17,'l'),"lkqllllllllkllsfj")
, ((5,7,'r'),"zrrrrkrdfrwwr")
, ((2,3,'c'),"ccdjtcc")
, ((13,20,'p'),"pppppppppppppppppppp")
, ((7,10,'g'),"qqwcgfqgfm")
, ((7,8,'q'),"qzdqpzqqqqqhgqkqtnq")
, ((4,9,'p'),"crzpcgqwpd")
, ((14,19,'t'),"ttttttttttttttttttx")
, ((10,13,'j'),"mkjjxjsfxpmqjplhwn")
, ((5,13,'p'),"pzppdqppppprd")
, ((10,14,'k'),"kkkkkxqktkkkkkkkhkk")
, ((9,10,'p'),"srpplgnpjp")
, ((6,9,'b'),"rbbzcbbbjflbbbbxxwbc")
, ((11,14,'n'),"nndngqnnpnnncn")
, ((8,16,'z'),"bhjzjrczkzxzzfgf")
, ((1,6,'d'),"dxptddcddwdd")
, ((6,9,'r'),"fxrhrrtlr")
, ((8,9,'m'),"hmmmmmmmt")
, ((3,11,'g'),"kkfgggvpgzv")
, ((13,18,'l'),"znlllvkzllzrzzzrrl")
, ((3,7,'n'),"nnnnnnnn")
, ((5,7,'d'),"zdptjdd")
, ((15,16,'x'),"xxxxxxxxxxxxxxxlx")
, ((9,12,'h'),"cdbrghhdwhhhh")
, ((10,16,'t'),"ttttxjtttttstttw")
, ((13,14,'j'),"jjjjrsjjjjjjjjjj")
, ((3,4,'f'),"ffflf")
, ((6,9,'t'),"ctpktwjttttttt")
, ((1,10,'x'),"xncxxwqwxxxp")
, ((4,5,'x'),"xxxxxx")
, ((9,17,'t'),"tttttttttttttttth")
, ((7,16,'w'),"wwwwwwwwwwlwcwwkwx")
, ((9,11,'v'),"vlwvvvlvbvtbvv")
, ((4,14,'f'),"ffffsfzffskffffff")
, ((2,4,'b'),"jcqbh")
, ((2,5,'j'),"fjmwjzkfrjprrjj")
, ((16,17,'f'),"fffffffffffffffff")
, ((5,9,'n'),"bjmbpncrpw")
, ((4,11,'z'),"kxzzzzzcrsz")
, ((10,19,'z'),"zzzzzzzzztzzzzzzzztz")
, ((3,8,'n'),"nngnnnnnnnn")
, ((1,15,'b'),"bgxdbrbggnbhjbj")
, ((3,4,'d'),"wddd")
, ((6,7,'j'),"jjjjjjnjlj")
, ((16,17,'q'),"qqgqqwqqqqqqqqqqqql")
, ((2,5,'t'),"tddzt")
, ((8,13,'g'),"qjvkvckgnklmglrxpmpw")
, ((14,17,'l'),"lllllllllllllllll")
, ((9,14,'p'),"nppppphpmpsppp")
, ((3,5,'s'),"ffscssqwssj")
, ((7,17,'k'),"xsbskfwmhsksmxhkkm")
, ((4,5,'v'),"vvvvvv")
, ((7,8,'b'),"bbbbbgbncbbbbbbg")
, ((3,4,'f'),"vwfnmfkxmzgxztlncxk")
, ((1,5,'p'),"lpppb")
, ((3,4,'n'),"dwnzx")
, ((7,13,'d'),"vrdxdcldpddbdv")
, ((12,17,'x'),"cxxxxjdxxxxqxxxxx")
, ((1,2,'w'),"mjwqw")
, ((2,10,'w'),"bwrcwwwsvjwdlsnw")
, ((2,5,'b'),"gbbrx")
, ((17,18,'b'),"bgbbbbbbbbbbbbfbkb")
, ((3,4,'m'),"mmmr")
, ((7,10,'f'),"tkhffrflhzfjf")
, ((2,4,'j'),"fvjjjj")
, ((9,11,'n'),"nnnnnnnnhcnn")
, ((5,14,'q'),"dqnkvqnccqwsnmqmgjq")
, ((2,4,'p'),"ppxt")
, ((2,4,'b'),"bbbbbbb")
, ((1,5,'c'),"ccccqcc")
, ((11,15,'k'),"rfkkgkkkknkkfkkkk")
, ((11,13,'j'),"jjjjmjjjjjqjjjl")
, ((2,6,'h'),"bhhhhh")
, ((4,5,'p'),"ppqpmjppvp")
, ((13,14,'h'),"vhhhvwhnhhhhhh")
, ((1,3,'n'),"mnnnn")
, ((8,14,'p'),"zjpdpjpxzzwqts")
, ((3,7,'b'),"bbbbbbf")
, ((13,15,'s'),"spsscssssgssbsss")
, ((8,12,'g'),"sggggggxgggk")
, ((1,4,'f'),"fjfx")
, ((6,8,'l'),"hgllllll")
, ((4,14,'l'),"znqpzslgsfxrzms")
, ((3,5,'b'),"btbnb")
, ((4,9,'b'),"bnqpbbgrkbstrbj")
, ((6,7,'x'),"xxxxxxxqmxqxd")
, ((2,5,'t'),"jtcctkh")
, ((3,4,'v'),"hvvspvhqv")
, ((9,11,'z'),"bqcklzzpzzk")
, ((17,18,'z'),"tkkvdzxpgkdbrmxmxw")
, ((13,17,'w'),"lmsbqwwwwxlwgwwrbz")
, ((6,9,'b'),"bbbnbbbqbbkbbbnkb")
, ((8,12,'l'),"llkllllgpljlgglrqll")
, ((6,15,'j'),"jwzqwlpjjgjtjjrhjj")
, ((18,19,'k'),"khnrkvlprggwhzlfrkbk")
, ((5,7,'v'),"vghwwvvvvvx")
, ((1,7,'p'),"dpphzmwptpsptrrzdpg")
, ((1,3,'k'),"lkbxk")
, ((3,6,'h'),"qhhcrjzqvqdhfrjxz")
, ((12,13,'k'),"kkkkklkkkkkkk")
, ((12,15,'c'),"ckgkcdcvgcxbcrbz")
, ((2,6,'j'),"zjjljrlj")
, ((6,7,'r'),"rxrntss")
, ((18,20,'d'),"mhvlzntnfvndrpmczwkm")
, ((13,16,'z'),"zzzzzzzzzzzzwzzz")
, ((8,9,'p'),"pgftmlvpvlt")
, ((4,11,'v'),"pvvxxsvhzvzbhwvwz")
, ((4,6,'j'),"jjjjjj")
, ((2,6,'q'),"rhrxgwfhgjkmqtbbs")
, ((11,18,'d'),"qnzwlfgddnhqpxxwsgd")
, ((2,9,'p'),"pqvpnphjm")
, ((5,6,'h'),"wclhgh")
, ((2,14,'n'),"tnkcfsnnknmnndnvntp")
, ((3,13,'s'),"sswxsfsksssswj")
, ((4,12,'f'),"wnhfjgsdfkjwvn")
, ((6,11,'h'),"qxggfhlgfhhtvznxhh")
, ((7,8,'r'),"rrrrrrzrrrr")
, ((1,11,'q'),"fddtjqvqljqqqqprqqs")
, ((11,13,'d'),"ddndddddkddtddddl")
, ((6,8,'d'),"dddddqddk")
, ((7,17,'t'),"lxnzrtjzfzndbbdss")
, ((4,5,'w'),"wwzfmwww")
, ((3,4,'s'),"bgsszwmfbssnmzts")
, ((9,16,'q'),"wtqqqqwqqsqqqpqdqqc")
, ((7,11,'k'),"kkkxkkkkkxkgkkk")
, ((3,6,'j'),"jjjzjj")
, ((15,17,'w'),"ntpqgqzkhvlwqcwpkml")
, ((8,9,'s'),"sssssssss")
, ((3,8,'p'),"phpppwpph")
, ((6,7,'l'),"nlflllc")
, ((5,8,'q'),"qctqqqnq")
, ((5,7,'q'),"qqqqzqtqq")
, ((3,7,'k'),"jgkkbkkkbg")
, ((3,5,'b'),"mzbbc")
, ((6,11,'w'),"qswfwtnfwsw")
, ((9,10,'z'),"zzzzzzzzzzzzz")
, ((3,4,'n'),"nrkn")
, ((11,13,'n'),"ntssnqhwnhfpbsnn")
, ((5,6,'d'),"wsdnjv")
, ((2,7,'s'),"gwsqsgj")
, ((3,5,'p'),"pppppjlpbmhrkp")
, ((1,10,'n'),"zwzpblnrln")
, ((3,7,'s'),"bgstvvn")
, ((11,12,'n'),"tnnnnnnmnnnnnjn")
, ((5,6,'v'),"vvmvvj")
, ((4,6,'d'),"dddqdwd")
, ((5,6,'w'),"xjhwbj")
, ((1,3,'q'),"lqqq")
, ((5,10,'g'),"jgtgplmgggghzsgwgngb")
, ((1,8,'x'),"xxxxxxxjxjx")
, ((1,2,'d'),"mddddddddddm")
, ((8,9,'r'),"rrrrrrrrl")
, ((2,5,'w'),"swwwww")
, ((2,5,'b'),"xwjlb")
, ((2,16,'k'),"kkfkhsqkkkkmpfdbdfb")
, ((9,12,'k'),"kkkkjkkkpfkc")
, ((4,7,'s'),"dstwsss")
, ((6,13,'t'),"tmtrtpttnmtcjk")
, ((14,16,'q'),"qgqqqqqqqqqjqqqqq")
, ((6,8,'z'),"zjzzzzqf")
, ((11,12,'t'),"tttttttttthtq")
, ((11,14,'m'),"hmmmncqmmmmmmm")
, ((8,10,'q'),"qqqqqqqqmq")
, ((4,5,'t'),"qtqtt")
, ((1,5,'m'),"ndkwggwtm")
, ((5,6,'n'),"nnnzcn")
, ((1,7,'l'),"llmllll")
, ((2,4,'l'),"vptl")
, ((6,8,'w'),"lwwwwcwwdwj")
, ((8,18,'q'),"qqqqqqqhqqqqqqqqqqq")
, ((6,9,'t'),"ttttttttwt")
, ((12,14,'p'),"gpprpppwfnpppbgspdpp")
, ((14,15,'f'),"fffffffffffffqf")
, ((14,15,'h'),"hhhhhhhhhhhhhhgh")
, ((10,13,'m'),"mmmmmmmmmvmmm")
, ((10,12,'b'),"bbbbbbbkbbwfb")
, ((9,11,'h'),"hhhmhhbhnhrh")
, ((4,10,'v'),"tvcpfrfvmvczvvwj")
, ((12,13,'j'),"jjjjjjjjjjfjjpj")
, ((3,6,'q'),"cqqqqfq")
, ((18,20,'p'),"ppppppppppppppkppppx")
, ((14,16,'l'),"llllllrllslllllllllv")
, ((17,20,'x'),"txkgsxxxfgcjwxhdxqxt")
, ((2,3,'b'),"bjbb")
, ((14,16,'h'),"hhhhhhhhvhzhhcgthqh")
, ((15,16,'m'),"mmmmmmmmmmmmmmnp")
, ((3,9,'r'),"drvtprzmzjrrmjzrr")
, ((13,14,'d'),"ddddddddddddddc")
, ((5,13,'q'),"zxthgdmsdqqln")
, ((9,10,'g'),"btgpjgglng")
, ((5,7,'z'),"jhnzlltcrgj")
, ((5,11,'l'),"lknhltlnzbljzzpjbfrm")
, ((6,8,'n'),"nnlnnfgdn")
, ((5,11,'x'),"xxxxxxmqfwxjxhk")
, ((2,4,'m'),"mmwm")
, ((1,8,'r'),"rrrrdrjrrp")
, ((2,4,'s'),"ssrsc")
, ((9,10,'d'),"dpdddddhddd")
, ((3,10,'q'),"cqqqqjvqgqgqqmrzq")
, ((5,6,'c'),"ccccshcccc")
, ((6,15,'w'),"wwwwwwwnxwwxwww")
, ((9,12,'j'),"njcgjjjjjjjjjjjgwfj")
, ((8,16,'n'),"nvnnfnrgmndksngn")
, ((14,15,'z'),"zzzdzzzzzzzzzsj")
, ((4,8,'h'),"hthqthcqnbh")
, ((12,14,'q'),"qqqzpqkqqkqsqpwqqqq")
, ((4,6,'l'),"bzqrdj")
, ((4,5,'h'),"hhhfjhhhh")
, ((9,13,'x'),"xxdqbxxwxdxxxhxxmxx")
, ((3,4,'t'),"rtwt")
, ((8,15,'s'),"sssssskdsssssssss")
, ((3,8,'r'),"rrdrrrqsm")
, ((3,4,'w'),"wwzw")
, ((7,11,'c'),"vfgdgnpfswsdjjwz")
, ((16,17,'b'),"bbrbbcbpnbbtklfvtj")
, ((13,14,'g'),"jggggpgggdpgggjv")
, ((2,10,'v'),"wvdfgchsgv")
, ((3,4,'s'),"sswsssx")
, ((8,10,'s'),"sbssssslsss")
, ((14,16,'r'),"grrrrrhrrrrrrlqrrt")
, ((4,9,'p'),"ppzppppprpp")
, ((3,8,'m'),"wmmmfzmdc")
, ((17,18,'b'),"bbbbbsbbbbbbbbbbbb")
, ((5,7,'p'),"ppppvppppppp")
, ((2,4,'g'),"bgmgnj")
, ((1,7,'s'),"sdsjsblc")
, ((3,4,'s'),"qrxk")
, ((10,13,'r'),"rrrrrrrrrjrrtr")
, ((1,3,'c'),"cckc")
, ((10,11,'l'),"llcllllllld")
, ((10,13,'s'),"rlggmfsskssrssjssss")
, ((2,7,'v'),"vvrjzwcrh")
, ((3,5,'k'),"kkkkktk")
, ((1,5,'b'),"xbbbtb")
, ((8,9,'b'),"bbbbbbbbhn")
, ((14,15,'s'),"scsssssssssssls")
, ((5,7,'f'),"gfqfgfwfffffffffg")
, ((9,10,'f'),"ffffqfffhb")
, ((15,16,'r'),"rvrrrrmrrrrrrbrd")
, ((3,5,'v'),"vvhvjv")
, ((2,5,'g'),"ggdgf")
, ((2,10,'j'),"lcfjjjjjjct")
, ((2,4,'h'),"hchh")
, ((8,12,'b'),"drnwwmhgpbhrpq")
, ((11,12,'m'),"mmmmfmrmnzlmmmmmb")
, ((1,5,'c'),"pgcwckcrgc")
, ((12,14,'g'),"jzgpnqlgqjwdksgpmggc")
, ((4,6,'q'),"bhchmrqqt")
, ((5,7,'k'),"kkktzkk")
, ((1,4,'n'),"nnbm")
, ((3,5,'m'),"mmmmms")
, ((6,9,'j'),"jlnnjjtcvjfjjv")
, ((3,6,'x'),"vxxxfwxxxx")
, ((10,16,'c'),"cccccccccccckccct")
, ((1,6,'n'),"xqnbzmd")
, ((8,9,'f'),"fffffffhv")
, ((5,6,'p'),"vphcppmpx")
, ((9,12,'b'),"vbznbbqbpbhbbrb")
, ((3,4,'r'),"rfpkbnptxgj")
, ((4,15,'s'),"sfssssqssznssss")
, ((1,4,'k'),"kkgk")
, ((4,5,'w'),"rqwwww")
, ((10,14,'b'),"fcblhcbhsgnfkb")
, ((4,10,'f'),"dvjhdpdfff")
, ((13,14,'p'),"gcpcbpdppprmpbssd")
, ((10,12,'v'),"vvvvvvvvvvvmvvvvvvvv")
, ((2,4,'m'),"smvmjcrtmxxnmmzxzc")
, ((14,15,'x'),"xfxxxxxxxxxkzxxxxxx")
, ((10,12,'d'),"dpdmddddgrsddddd")
, ((8,10,'x'),"xxgqxqxxxxxxh")
, ((1,9,'x'),"dxxrcxktx")
, ((6,12,'d'),"tddddddddddsdddd")
, ((2,6,'p'),"fjkbdpp")
, ((16,17,'p'),"ppppppppppppkppqpp")
, ((2,4,'d'),"ddthzddddf")
, ((3,4,'f'),"ffvx")
, ((10,12,'m'),"kmmmmmmmmnmmmm")
, ((3,4,'r'),"hrnrr")
, ((3,4,'g'),"gggg")
, ((1,4,'j'),"jqjltjwj")
, ((5,7,'j'),"jjjjcjnj")
, ((5,6,'r'),"rwjbgnrfrh")
, ((5,8,'b'),"bzcxgbbbbh")
, ((2,3,'j'),"jcjrjj")
, ((7,8,'b'),"fhmhlcjj")
, ((5,6,'j'),"jjjjgk")
, ((10,11,'x'),"kxxxxdxxnffxxxx")
, ((5,15,'k'),"kkkknkkkkkkkkkkkkkk")
, ((3,4,'t'),"jttt")
, ((8,10,'w'),"zwwrwwswmn")
, ((4,12,'d'),"dddwdddddtddddbd")
, ((2,3,'x'),"dxxbjcxzxn")
, ((12,16,'j'),"jjjjjjjjjjjjjjjzj")
, ((6,8,'c'),"ccgmclcczccc")
, ((9,10,'p'),"ppppppppsd")
, ((2,3,'n'),"npnz")
, ((7,8,'z'),"zzzzzzzz")
, ((1,10,'z'),"vnqbljpczz")
, ((3,5,'t'),"ttftttttt")
, ((4,5,'x'),"xxdpx")
, ((15,16,'z'),"zzzzzzzzzzzzzzzx")
, ((8,11,'m'),"pmdzmjbmmlmvm")
, ((2,4,'x'),"xxxxzx")
, ((9,11,'c'),"ccccccccrcl")
, ((6,14,'r'),"rrrrrrfsrrrrrrr")
, ((10,12,'j'),"jxjjjnjjjjjjj")
, ((5,7,'v'),"vvvvvvvvvvvvvv")
, ((5,7,'n'),"nnqnnnj")
, ((9,13,'l'),"llllllllxlllcl")
, ((2,14,'h'),"gtjmvthqqtghhhbhk")
, ((2,4,'j'),"wpljhpjh")
, ((3,6,'b'),"dbvmcp")
, ((1,4,'p'),"dpppp")
, ((6,9,'x'),"xnvxxxxxxxzxv")
, ((2,4,'n'),"vnjj")
, ((1,8,'l'),"lllllllz")
, ((4,7,'w'),"qkzwwxwkncwzd")
, ((9,10,'r'),"rhrrlrrrqgfrn")
, ((16,18,'m'),"mmmwmmmmmmmmmmmdmm")
, ((3,5,'m'),"gbmwmmfvmfbdzccqhmmx")
, ((6,8,'c'),"ccccfxzc")
, ((4,5,'h'),"hhhhn")
, ((2,5,'l'),"lwtlv")
, ((4,15,'j'),"jjjljjjjjjjjjjjjj")
, ((8,10,'w'),"wwwwqcwwlvqw")
, ((3,4,'g'),"gfgm")
, ((5,9,'t'),"tthptxkttbshtjv")
, ((7,13,'b'),"nrjjbspgkqpbbcr")
, ((4,7,'s'),"ssscsss")
, ((10,17,'d'),"dsdddddzddcdddddjddd")
, ((3,4,'j'),"jrbjjvsj")
, ((4,7,'h'),"hhhhbdchhhhhhh")
, ((4,10,'p'),"pdpqppppppp")
, ((10,14,'g'),"shznjbglbghtngzbhg")
, ((4,5,'k'),"vhkkskkb")
, ((7,10,'j'),"zjjjjqzcjknjjjg")
, ((10,11,'k'),"kkkzkkkkkgkkkvkkk")
, ((2,6,'c'),"vczcxbbccc")
, ((3,10,'l'),"lldllllllnllll")
, ((5,6,'k'),"kklpksq")
, ((5,9,'k'),"kkhkkkkmkkzk")
, ((4,5,'j'),"djjqj")
, ((9,10,'q'),"qqqqqqqqqz")
, ((2,16,'c'),"ccczxccccccjkcccc")
, ((3,4,'l'),"mljl")
, ((7,8,'v'),"vvvvqrxk")
, ((2,14,'v'),"vntfpvvbrvvvvvvv")
, ((7,10,'f'),"fffsmbffffzftfqfjdj")
, ((10,11,'v'),"kvvtvhvvhvvkpvzc")
, ((10,11,'z'),"zzfgjqkgzzzdz")
, ((2,4,'k'),"xgvr")
, ((2,6,'b'),"bbbbbvbbb")
, ((18,20,'f'),"fffffffcffffffffffff")
, ((2,6,'m'),"mmmlmmjmmm")
, ((7,10,'q'),"qhjqbqqrsrqnmbtqfqbr")
, ((6,10,'c'),"tsqclcqmncpccdd")
, ((3,4,'z'),"ztxzz")
, ((2,4,'r'),"jrrf")
, ((7,9,'m'),"mzmmmmmplpg")
, ((9,13,'b'),"bbbbnmbbbrpbbbbbb")
, ((4,14,'z'),"zzqvwzzzzzzjzbzzf")
, ((2,9,'x'),"gbxxxxxsxfxpxxt")
, ((9,11,'v'),"ddhtvfzvjvv")
, ((2,5,'x'),"hxxxxdwjxnvwx")
, ((8,12,'k'),"gkklpkqgkjncl")
, ((2,6,'d'),"ndvdbk")
, ((3,4,'m'),"mmmmm")
, ((9,10,'z'),"tcstfmslrsxbz")
, ((2,7,'j'),"pjvjjfgfztsvnc")
, ((3,4,'j'),"jjjj")
, ((4,13,'r'),"rzgrkzqkzsgzxwchbtv")
, ((4,7,'p'),"pptdppprwz")
, ((2,5,'j'),"wfpjjzjwjcpsjq")
, ((14,15,'x'),"hxxsdnvgvxxppxxhkn")
, ((10,20,'r'),"rrvrrrpxbvplrrxttrkr")
, ((12,16,'v'),"vvvvvvvvvvhvvvxdvv")
, ((14,19,'w'),"wwbwwwjwwwwwswwwwrw")
, ((7,16,'b'),"jxwbbbbbbbwbbbqbbkz")
, ((3,9,'r'),"xsrmlrzmnrrq")
, ((17,18,'m'),"mmnmmmmmmmmmmmmnnmmm")
, ((1,4,'n'),"nznnnnnnnnn")
, ((6,9,'w'),"kwnbnnwwzl")
, ((1,6,'k'),"kkgnbkpmmjh")
, ((5,9,'v'),"vvwtvvzcvvvfdvflnd")
, ((1,2,'q'),"qqckqspjkgnlnpth")
, ((5,7,'b'),"kfhcdlbpvbslfscbt")
, ((8,9,'r'),"rrrclrrrwrcm")
, ((2,4,'d'),"ndqcbndjvmddpw")
, ((6,8,'k'),"skldfkdbwbpbklkk")
, ((2,8,'c'),"cczcccqcrcccckd")
, ((3,4,'c'),"cchbkcdc")
, ((6,7,'l'),"lwlclrhlll")
, ((2,7,'l'),"cwkllzfmlrrjljl")
, ((13,14,'j'),"jjjjjjjgjjjjjb")
, ((12,13,'v'),"vvvvvvvvvvvvv")
, ((8,9,'g'),"ggdggxggg")
, ((3,4,'f'),"pfwgcrf")
, ((4,7,'m'),"mvhmbwtm")
, ((15,17,'c'),"cpccrslcrspkfjhcc")
, ((12,15,'v'),"vvrvvvzvrvbhvvvvv")
, ((8,17,'c'),"pczcccccncllvpxrpt")
, ((10,12,'r'),"rrrrrrvrrtrrr")
, ((3,10,'n'),"nrzcnnvtnwnnnn")
, ((8,9,'x'),"xxcmxxxdxjx")
, ((1,4,'s'),"fdbsstzvqsxf")
, ((9,11,'d'),"dddddddddmmddd")
, ((8,11,'f'),"nffxfffffff")
, ((3,4,'g'),"zggg")
, ((5,10,'g'),"cphtggfxgg")
, ((3,11,'s'),"nvxqhqgfsklk")
, ((4,5,'b'),"qbxtb")
, ((10,11,'h'),"hhhmhhhzbhm")
, ((6,10,'b'),"bbbmbbbxbqbb")
, ((14,17,'h'),"hhhhhzhfwfhhrhhhh")
, ((5,11,'h'),"xjsnhhjhrhhjnhhwsdmc")
, ((2,8,'r'),"hrrdzhfsrltr")
, ((9,12,'n'),"nnnnnnnndnnx")
, ((6,13,'g'),"gdgzxgnglbgtggnfcglm")
, ((1,3,'j'),"jjlj")
, ((4,7,'t'),"tttxtttt")
, ((4,19,'t'),"vflbmbhngnjkkvqzvjk")
, ((4,12,'n'),"gnnnnnlnxnnnqwngn")
, ((10,13,'m'),"mmmmmmmmmmmmmmm")
, ((1,3,'t'),"ktmqtst")
, ((7,12,'q'),"qclsqqqqqqqfnw")
, ((6,9,'r'),"rrrwrjrqpw")
, ((7,10,'s'),"sssssqfssgsbs")
, ((4,9,'t'),"tfktphnmtncj")
, ((12,16,'z'),"zfjzqzzzzwzzzzfzzzj")
, ((1,4,'d'),"rddxdd")
, ((5,18,'z'),"zzzzlzzzzzzzzzzzzzz")
, ((14,17,'x'),"rmmxdvwxbrwxxxdrjzz")
, ((2,12,'d'),"ddzddkddbnddddd")
, ((2,5,'x'),"xxrxt")
, ((14,15,'r'),"nrrrrrcrrrrrrsrrr")
, ((3,9,'z'),"szgzqvzfmrzztzzz")
, ((1,6,'b'),"fdbpbb")
, ((15,16,'z'),"zzjzzzzzzzzzzzfrz")
, ((2,9,'d'),"zdnmmnfhdc")
, ((3,5,'h'),"hhdzxhhhh")
, ((5,6,'v'),"vvvvnv")
, ((10,13,'p'),"lpbxtppfbphhr")
, ((1,9,'p'),"gmtbnlpsphppvfppp")
, ((4,7,'r'),"rlrcrqrrrrrr")
, ((5,15,'f'),"gffffqvfffrkffb")
, ((5,13,'k'),"lkswkhhqxpfjkrvqbkjs")
, ((2,4,'h'),"fshrhhh")
, ((1,5,'l'),"lplllllmv")
, ((1,15,'j'),"jjjnjjjxpdjjqjpj")
, ((3,4,'p'),"phppf")
, ((14,18,'p'),"pppppppppppppppppp")
, ((3,5,'b'),"jmbbbsxrqhht")
, ((11,13,'v'),"lpzcvmmblzcvctjvvvj")
, ((10,13,'z'),"mszzdwzzntzxzzzv")
, ((2,5,'w'),"wwfjw")
, ((8,9,'c'),"cscccccgscccccw")
, ((5,6,'x'),"xxxxxjxxxxxxxxxx")
, ((14,15,'h'),"hjhhhhhhhhhhhhm")
, ((9,12,'l'),"lllllllllllbl")
, ((7,8,'j'),"jjjjjjrj")
, ((9,13,'w'),"fwwshrkqprlcfwrnnhws")
, ((15,16,'w'),"wwwwwwqwwwwwwfwk")
, ((5,11,'g'),"ggwgxgggggngg")
, ((5,9,'h'),"hhhhhhhhlhh")
, ((7,11,'r'),"rrrxrrhxrjtrr")
, ((5,10,'n'),"nngknxnrnn")
, ((7,12,'t'),"tdptttkvtttst")
, ((4,10,'g'),"dbggxcbvhdvbgg")
, ((2,4,'n'),"bnnnxgqsmqd")
, ((3,7,'f'),"fffdppf")
, ((7,12,'n'),"nnknnldnfpndnnz")
, ((17,18,'j'),"jvjjjjjjjjjjjjjjrk")
, ((4,7,'f'),"nffnfffcf")
, ((4,5,'p'),"pcppqvp")
, ((12,13,'c'),"chccmcczcsbccqhbkccc")
, ((4,12,'t'),"ftjtvbjtftcjxdf")
, ((4,7,'r'),"bgdnrdrfpd")
, ((5,6,'m'),"mmmmmm")
, ((8,9,'v'),"vvjvvvvvvvvl")
, ((9,11,'v'),"vvvvvvvvbvq")
, ((4,12,'r'),"kncrkgzrchvr")
, ((14,18,'v'),"vvgsxvztvvkvvvvbsv")
, ((5,10,'v'),"mwhtvfvvvvtvbpvvhvv")
, ((2,6,'f'),"bfrmbflfk")
, ((13,19,'v'),"wvvzvvhsvdvvmvvvvvh")
, ((8,10,'h'),"hhmhhhhvhsz")
, ((8,9,'f'),"fbfffffkg")
, ((3,5,'z'),"zzqzq")
, ((3,4,'s'),"zdcfbdss")
, ((2,8,'n'),"dzdnhldbpd")
, ((9,11,'k'),"fphphksskqkkz")
, ((2,3,'h'),"ndhgh")
, ((2,3,'p'),"pkpmgp")
, ((7,17,'r'),"brpwrmrfrtvfrqldrnhm")
, ((1,4,'q'),"wtkqq")
, ((9,19,'b'),"bbbbbbbblbbbbbbbbbbb")
, ((3,8,'s'),"ssssttgs")
, ((7,12,'w'),"wwwkwwwmwwwcw")
, ((8,11,'s'),"sszjsslsslnss")
, ((8,9,'v'),"bvkvvvvbvvcpnmv")
, ((1,9,'j'),"qlhcjdtqjjb")
, ((16,17,'q'),"kqgkqnmwdqcxqnnqq")
, ((12,13,'f'),"fffffffftfffff")
, ((10,11,'k'),"kkkkkkkkkkk")
, ((6,7,'r'),"hrrlfrr")
, ((3,4,'s'),"sgsss")
, ((1,4,'x'),"qxqx")
, ((2,12,'p'),"cppdxmdrfmkptslj")
, ((15,16,'j'),"jjjjjjwjjjjtjjjjj")
, ((3,4,'c'),"ccpc")
, ((4,5,'b'),"bzbbh")
, ((4,5,'m'),"mdmzm")
, ((3,5,'n'),"nnnnn")
, ((14,15,'b'),"bbbbbbbbbbbbbbkbb")
, ((9,12,'f'),"htjbckfxbpffl")
, ((8,10,'k'),"kkhxxmwpvkfkkhvv")
, ((7,10,'p'),"ppxppppwmzpp")
, ((1,6,'k'),"kkkkkqk")
, ((9,12,'m'),"mmmmmmmmmjmt")
, ((11,13,'q'),"qcqrqcxsnqxqq")
, ((7,16,'z'),"jfdzzhzznzzzzzdfzcm")
, ((4,5,'c'),"cwcqf")
, ((4,5,'p'),"ppppr")
, ((4,12,'r'),"rrrnrrrrrrrnr")
, ((3,4,'j'),"wjfjj")
, ((6,7,'j'),"wbscpkz")
, ((7,8,'f'),"fffflfwff")
, ((4,6,'x'),"xxxdxt")
, ((2,3,'w'),"sfnw")
, ((4,5,'n'),"nnnnm")
, ((4,5,'w'),"rwwqntw")
, ((3,4,'n'),"dnnnqpn")
, ((4,8,'m'),"mmmfmmmhmmmmmmm")
, ((4,17,'n'),"nnnwnnqzndwbnnnnpnnn")
, ((7,8,'x'),"rqswdxxz")
, ((1,5,'x'),"wshxxxcsxvx")
, ((7,9,'m'),"mmmmmmpms")
, ((17,19,'m'),"fmjmjfbqqpbtnbhmwns")
, ((1,3,'j'),"jtmswbmwlqpnwrsnt")
, ((11,12,'r'),"rrrrrrrrrrbprn")
, ((3,7,'v'),"vvvvvvv")
, ((4,8,'h'),"drhxhbvnrqldgf")
, ((16,20,'x'),"hrvxjqxxxxwfkpzjxtxx")
, ((3,4,'b'),"bbth")
, ((3,9,'k'),"ttpjhlqnkk")
, ((9,10,'w'),"wwwkwwwdnwvlw")
, ((1,2,'j'),"ffjx")
, ((3,4,'q'),"zvmd")
, ((3,6,'p'),"vngptsmhplptp")
, ((11,13,'c'),"xfrccqbcsxcrtfvwg")
, ((2,6,'r'),"rrrrjprrrz")
, ((1,15,'t'),"tttttttttttttttt")
, ((7,11,'g'),"dbxjvjwwsbghhts")
, ((4,5,'j'),"jjjjl")
, ((10,16,'b'),"tbbbbnbgbrwmcxkh")
, ((10,19,'g'),"sgggggsgggggggggggk")
, ((4,6,'w'),"wwwwwwwww")
, ((14,16,'k'),"wkqhxkkkkkkkmkpd")
, ((7,8,'w'),"wbwhwwsg")
, ((8,9,'r'),"nrrrhskwm")
, ((3,8,'f'),"fffnmqfflgffzsjmm")
, ((3,13,'n'),"dznkvhtztwnjf")
, ((6,9,'d'),"zbdddvdddddd")
, ((7,16,'j'),"jjjjjjzjjjjjjjjjjjjj")
, ((2,3,'k'),"qqkk")
, ((15,16,'l'),"lllllllllllllldl")
, ((1,3,'j'),"jjtjjjjjj")
, ((7,17,'k'),"kkknbkkvqbkjgkrkvkkk")
, ((3,6,'w'),"rwvqbx")
, ((7,16,'x'),"xxxxwxsxxxvxxxxmxxm")
, ((6,15,'n'),"zhmnsnmlmgzxdwnhlcbk")
, ((1,17,'x'),"xpxpmxrgxmjxxxxxcxx")
, ((7,9,'b'),"bqnhbbsbbwbb")
, ((8,9,'g'),"ggtggggdg")
, ((6,10,'m'),"mrszmmmmcmgmm")
, ((10,12,'j'),"ljvjgjgjhjjp")
, ((7,9,'z'),"zzdzzzwzhzgzzg")
, ((4,5,'k'),"kkkkk")
, ((2,4,'z'),"szzzzzpzgqzmpcctpc")
, ((5,6,'q'),"qghxqqxqqdfhqbt")
, ((5,6,'w'),"wwwwwww")
, ((4,10,'w'),"wwwbxswwwnwn")
, ((5,10,'n'),"nnnnnngnnjnnw")
, ((4,14,'s'),"fhnscjmmkxplmgnslfz")
, ((4,7,'p'),"nptcxvppp")
, ((2,5,'x'),"lxlxvxxxhr")
, ((8,11,'g'),"fwgrkggrggkggkggj")
, ((8,11,'j'),"ljgjjnjjjsw")
, ((14,15,'m'),"mmmmmmkmmmmmmrv")
, ((1,2,'t'),"trqtc")
, ((2,7,'s'),"sqtssss")
, ((4,6,'v'),"vvvvvwj")
, ((4,12,'w'),"sqwxkvwwwdfwhswww")
, ((5,7,'m'),"mmmnpmmmmmmmtmm")
, ((11,13,'h'),"hhhhhgqhlzkhqhhvhhhs")
, ((8,9,'f'),"fffwbfvfwff")
, ((1,4,'s'),"ssstfzsssns")
, ((5,6,'p'),"cvpfpp")
, ((1,3,'b'),"bblpbzb")
, ((15,16,'l'),"qlppjglsdpfldmlg")
, ((3,7,'h'),"hkshhbrrjrnhbhlrmh")
, ((1,9,'b'),"bbwlbwzbmb")
, ((4,5,'d'),"txlddjgdd")
, ((9,12,'k'),"kkkkkkzknkdkk")
, ((9,17,'q'),"qqdqgqqsvqqmcqnqqqr")
, ((12,15,'l'),"llpllllzflnnltlzkt")
, ((8,9,'h'),"hhhphhhghphhh")
, ((4,6,'r'),"rrmrrdrr")
, ((6,16,'r'),"kcrdvqntdxckjxsqksxg")
, ((4,9,'d'),"grfdddffz")
, ((10,11,'m'),"mmmhmmmmmmm")
, ((8,10,'l'),"llllljlgllxlw")
, ((11,16,'h'),"hhhhhhhhxzshhhhhhhhh")
, ((8,9,'s'),"fmqsdsrsnspsslc")
, ((5,6,'h'),"khrhbhvhhkmh")
, ((2,13,'r'),"srhvjgsgvhqfrhrfhp")
, ((4,5,'s'),"shssss")
, ((4,6,'r'),"rrrcvnrrtr")
, ((5,6,'p'),"ppppxpp")
, ((3,4,'r'),"nxrnxrd")
, ((2,10,'q'),"gqghqqzflmj")
, ((1,10,'r'),"rztsjmwcrrdd")
, ((5,7,'b'),"rsbbnrnlwbgb")
, ((4,12,'g'),"qggggggcgbggg")
, ((11,13,'q'),"qqqpqqqlqqdqh")
, ((5,6,'z'),"tzzzzzvfsz")
, ((15,16,'s'),"smqxzshssmkncscssg")
, ((5,7,'f'),"grlbfrfcjfffgpf")
, ((1,5,'r'),"crrrrrr")
, ((12,13,'v'),"vvsvvvvvvvvvb")
, ((6,7,'h'),"hhhhhzqh")
, ((3,7,'b'),"btdgdbbb")
, ((1,3,'x'),"lxdx")
, ((9,10,'p'),"gpdppwpppppppp")
, ((3,13,'w'),"wjwvwrwwswwwwr")
, ((10,11,'p'),"npppppprpppp")
, ((16,18,'x'),"xxxxxxxxxxxxxxwsxxx")
, ((7,8,'m'),"mmmmmmtj")
, ((2,3,'b'),"lbbbb")
, ((10,16,'n'),"nnnmnnnzxnfnnnqn")
, ((10,12,'q'),"jqqqqpqqqqdqqq")
, ((14,18,'x'),"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx")
, ((3,6,'n'),"nnnnfdnz")
, ((7,8,'p'),"plpppppp")
, ((3,7,'t'),"hctttzktntt")
, ((3,4,'z'),"zjzgbz")
, ((4,10,'k'),"mkkskqknklk")
, ((5,7,'l'),"llhlllpl")
, ((2,11,'c'),"cwcccjcccpcccvcccmck")
, ((5,10,'l'),"nvlvlxxlllhlctllglll")
, ((7,11,'n'),"nnnnnnnrnnnn")
, ((4,5,'z'),"zzzfzlkz")
, ((2,4,'q'),"wmqq")
, ((3,5,'h'),"hhhhh")
, ((7,8,'j'),"jkwlwjhj")
, ((13,14,'m'),"mmmzmmbmmmmmfwms")
, ((9,10,'k'),"mkfhkgkjdj")
, ((15,19,'n'),"nnnnnnmnnnvnnxnnnnv")
, ((11,16,'l'),"ltlllljlllpclllltll")
, ((3,9,'x'),"twkgzhpcq")
, ((4,10,'l'),"rsrcwkdcsks")
, ((10,12,'g'),"ggggdggggggj")
, ((8,15,'z'),"tzvbtbnbjjsppczf")
, ((12,13,'q'),"qzrzqjqqxzqqh")
, ((10,11,'d'),"dkdsxxxdkdd")
, ((4,14,'l'),"gllfglslrlvllglzlll")
, ((2,3,'r'),"rrcbrr")
, ((2,5,'c'),"vcdgc")
, ((7,8,'z'),"zzzzxfnz")
, ((1,5,'m'),"tcjkmm")
, ((1,4,'v'),"vvvpvr")
, ((1,3,'w'),"wwmwww")
, ((8,11,'t'),"wsjttdvqttttdrtttt")
, ((9,11,'f'),"mhfxhxvjgvf")
, ((5,8,'w'),"wwwwswwdww")
, ((9,11,'n'),"pcfhnkpnnsnw")
, ((4,7,'l'),"gslllllxllqlnllbdf")
, ((2,4,'j'),"jjjjj")
, ((6,9,'m'),"nmlmmmmkv")
, ((1,10,'w'),"xwwwwwwdww")
, ((5,10,'s'),"nsshbsscnssj")
, ((10,11,'f'),"ffffffffflj")
, ((5,7,'v'),"gwvjvvhzfvnzvqwcqv")
, ((4,7,'b'),"shbpbbbnmdjgmd")
, ((6,11,'b'),"bbbkbpzlhjbjxlbr")
, ((13,15,'n'),"nnnnnnnzrnnnzhnnxzn")
, ((1,2,'c'),"ctcccc")
, ((2,3,'p'),"pppppp")
, ((2,3,'g'),"dggg")
, ((4,5,'p'),"jpppx")
, ((4,6,'p'),"ppppptp")
, ((2,7,'s'),"stsnsjpsss")
, ((6,9,'x'),"cxxdgxhmxfdxxxqtz")
, ((10,14,'l'),"lljblhnllrmlpllhlls")
, ((1,8,'m'),"ppmnmwmmn")
, ((12,15,'s'),"gsssqsssssssslsrjss")
, ((10,12,'k'),"kkkkkkkkkkkq")
, ((8,10,'d'),"ddddddddnjs")
, ((2,3,'d'),"dgmd")
, ((1,18,'k'),"kjjkkkkrkdkkqvkkwdkk")
, ((3,7,'d'),"dhdvqwdbg")
, ((8,9,'z'),"vsccrzszmz")
, ((8,17,'r'),"rrrfrxrzrrrqrwxrrrr")
, ((7,13,'z'),"zhzczhbxphhdzzzmtj")
, ((2,9,'w'),"wbwwwwwwwzqwwwww")
, ((9,13,'q'),"kpwqqljsqdcfwc")
, ((5,11,'g'),"lmbzgggggggzkzg")
, ((4,6,'q'),"qqqqqqcw")
, ((9,10,'f'),"zqffftffvfjffckffg")
, ((3,7,'s'),"dsssshssssss")
, ((3,11,'m'),"njqmrkblsbmlxqn")
, ((8,19,'j'),"jsjjjjjjjjjjjjjjjjc")
, ((12,13,'w'),"mrmxswfhkwmwwl")
, ((3,4,'x'),"xxxx")
, ((11,12,'h'),"hhhhhhhhhhhx")
, ((12,16,'k'),"kkkkkkvkkkkqkkkkk")
, ((3,6,'z'),"zzxzznz")
, ((14,16,'l'),"lllllllklllllfll")
, ((1,10,'c'),"cccccccccdcccwt")
, ((8,9,'s'),"szsssssgspss")
, ((2,4,'n'),"npct")
, ((2,14,'x'),"xmxqbpbxxxxxxxsjxt")
, ((3,12,'k'),"xpfkkkmkmkjwk")
, ((9,10,'q'),"qmqqqqqqqq")
, ((12,15,'x'),"xxxxxxwxldxgxxx")
, ((14,15,'v'),"vvvvvvvvvvvvvvx")
, ((4,9,'r'),"rrrrrdrrrrcrrvr")
, ((2,4,'v'),"rvzxtdkvsnhv")
, ((4,5,'j'),"jnjjclj")
, ((8,9,'c'),"ccccccccc")
, ((7,10,'t'),"ttfjvztrtht")
, ((14,16,'f'),"ffgfbfffffbffgfff")
, ((13,16,'z'),"zzzzgzzzpzvlmclnzzz")
, ((12,15,'k'),"kkxwshnkwfkdwws")
, ((3,4,'s'),"sskb")
, ((14,17,'g'),"ggggggggggggggggs")
, ((12,13,'r'),"rrrrrrrrrxrrrrr")
, ((1,14,'l'),"jzwwlldlhzllmljlclw")
, ((14,15,'w'),"zcwxxmfwlbvnsmcnzbm")
, ((10,12,'l'),"lplblnqpdllwmllttm")
, ((9,17,'p'),"bmbrzkjhqvzlmkttpp")
, ((3,12,'q'),"dwrkbstbbzwqkckvj")
, ((2,7,'x'),"txxxxxbgxx")
, ((6,9,'x'),"xxxxlbvxq")
, ((7,11,'k'),"kkkkkkbkkks")
, ((3,4,'p'),"bxptpp")
, ((3,5,'z'),"fndtmzrmlqh")
, ((1,10,'k'),"tmfjqlghfzbgwt")
, ((8,12,'z'),"zxzzzzfxzlmzz")
, ((3,11,'m'),"mmnjmmmmmmkmmqm")
, ((3,5,'z'),"zzrmzz")
, ((1,2,'t'),"btcq")
, ((5,7,'r'),"rdrrmrr")
, ((3,4,'v'),"hmssgxvqxcqpv")
, ((1,10,'s'),"ssgpdqssps")
, ((9,10,'z'),"zzzzzbzzczzqh")
, ((6,7,'n'),"xmnmnrxnnntn")
, ((9,10,'n'),"nnnnnnnnnc")
, ((5,6,'r'),"tgrjtr")
, ((6,7,'d'),"ddddddd")
, ((8,12,'n'),"pnnhnsnnnnnn")
, ((3,7,'c'),"zkccckqc")
, ((4,17,'g'),"srtggggmggjfxgggzxm")
, ((1,2,'c'),"clcc")
, ((2,6,'w'),"vxwwwcw")
, ((15,16,'r'),"rrdlrrdmrrrrvtrl")
, ((12,15,'m'),"qgfbgpqnnmmsfjz")
, ((1,11,'b'),"bbvbpxbbztbbbqbbgtk")
, ((7,11,'l'),"lllllmlllfllll")
, ((1,2,'n'),"vlnl")
, ((8,11,'n'),"wszsqncnntnm")
, ((10,11,'m'),"cmzmmmmmmvsq")
, ((2,3,'j'),"kjjjdvjx")
, ((2,4,'h'),"hhhfhhhhhg")
, ((3,4,'b'),"bbbc")
, ((9,10,'r'),"rnrrrrrrrrr")
, ((3,5,'m'),"mwmkm")
, ((1,4,'h'),"hldfhhhwh")
, ((1,3,'h'),"hhmh")
, ((11,16,'c'),"vwcccpcznqcqxvjw")
, ((8,9,'p'),"pptppfppkpqqpp")
, ((13,17,'r'),"rrrrrrrrrrrrrrrrb")
, ((7,9,'q'),"jqdzzpqbqklqg")
, ((11,12,'c'),"bccdccccqccx")
, ((4,20,'s'),"sssxsxksssssstnntsqs")
, ((1,2,'q'),"gvcq")
, ((12,14,'c'),"ccscjccccccqzc")
, ((10,13,'x'),"xxxxxxxxxbxxjx")
, ((2,5,'h'),"cphhbhh")
, ((2,3,'v'),"vhfv")
, ((7,14,'r'),"zrqmcfrvsrfrrvmr")
, ((1,2,'b'),"zrdtblbbb")
, ((8,9,'q'),"qssqqxqqcqqgkzbq")
, ((3,8,'m'),"tmmmmmmmmmmmj")
, ((2,5,'f'),"mmcfxtk")
]
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment