Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🔒
https://localhost/?bbq="omg">'wtf'

Michal Špaček spaze

🔒
https://localhost/?bbq="omg">'wtf'
View GitHub Profile
@spaze
spaze / index.php
Created Apr 10, 2021
xsssk sources snippet
View index.php
<?php
function index()
{
echo ascii('xsssk');
}
function rick()
{
header('Location: https://media.giphy.com/media/Vuw9m5wXviFIQ/giphy.gif', true, 301);
}
@spaze
spaze / find-cve-2020-15227.sh
Last active Apr 14, 2021
CVE-2020-15227 nette/application RCE in-place patch
View find-cve-2020-15227.sh
#!/bin/bash
# Find files in CVE-2020-15227 nette/application issue
# by @spazef0rze
# Run with `bash find-cve-2020-15227.sh`, works on Linux, FreeBSD, tested on Ubuntu 18.04, FreeBSD 11.4
# This is a universal finder for all affected versions.
# Requirements: find, grep, bash (might work with your default shell but YMMV)
# The fixes:
@spaze
spaze / cz-stripped-subdomains.txt
Last active Mar 3, 2020 — forked from kokes/cz.txt
.cz domains *potentially* affected by this CAA problem https://letsencrypt.org/caaproblem/ - test at https://unboundtest.com/caaproblem.html
View cz-stripped-subdomains.txt
# Stripped subdomains (foo.example.com => example.com, doesn't mean example.com was in the original list)
# regex [a-z*0-9\-]+\.cz(?=[ \]])
05.cz
0e.cz
0oo.cz
1000miglia.cz
1000oken.cz
1000zkh.cz
1001.cz
1001hry.cz
View haveibeencaffeinated.php
<?php
// https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Coffee_brands
$covfefes = [
'alterracoffeeroasters',
'angiangcoffee',
'angelinus',
'autocrat',
'barcaffe',
'batdorfbronson',
'bewleys',
@spaze
spaze / pbkdf2-symfony-polyfill.php
Last active Oct 12, 2018
Symfony's PBKDF2 polyfill benchmark (TL;DR it's slow, DO NOT USE, use hash_pbkdf2 available in PHP 5.5+ if you must use PBKDF2 but just use password_hash) for the thread here https://twitter.com/spazef0rze/status/1050436425559302147
View pbkdf2-symfony-polyfill.php
<?php
function hashPbkdf2($algorithm, $password, $salt, $iterations, $length = 0)
{
// Number of blocks needed to create the derived key
$blocks = ceil($length / strlen(hash($algorithm, null, true)));
$digest = '';
for ($i = 1; $i <= $blocks; $i++) {
$ib = $block = hash_hmac($algorithm, $salt . pack('N', $i), $password, true);
// Iterations
for ($j = 1; $j < $iterations; $j++) {
@spaze
spaze / 307timing.txt
Created Mar 8, 2018
The 307 timing includes 200's content download
View 307timing.txt
662538: URL_REQUEST
http://www.michalspacek.cz/
Start Time: 2018-03-09 00:52:52.274
t=10702 [st= 0] +REQUEST_ALIVE [dt=76]
--> priority = "HIGHEST"
--> url = "http://www.michalspacek.cz/"
t=10702 [st= 0] URL_REQUEST_DELEGATE [dt=1]
t=10703 [st= 1] +URL_REQUEST_START_JOB [dt=0]
--> load_flags = 37122 (BYPASS_CACHE | MAIN_FRAME_DEPRECATED | MAYBE_USER_GESTURE | VERIFY_EV_CERT)
View result.txt
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE foo ref code code 34 const 1 100.00 Using index
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE foo index code code 34 12 10.00 "Using where; Using index"
@spaze
spaze / ssls-letsencrypt.md
Last active Mar 15, 2018
Otevřená odpověd ssls.cz na e-mail s předmětem "Upozornění: Zabezpečení domény"
View ssls-letsencrypt.md

Provozovatelé ssls.cz poslali e-mail zákazníkům, kteří od nich dříve kupovali certifikáty, ale přešli na certifikáty od Let's Encrypt. Ukázku toho e-mailu najdete na https://twitter.com/parisek/status/802847950863011840, podobná srovnávací tabulka je i na https://www.ssls.cz/lets-encrypt.html. Napsal jsem ssls.cz otevřenou odpověď, kterou najdete v nezměněné podobě níže. (Opravil jsem jen překlepy a chybějící interpunkční znaménka, díky za jejich nahlášení.)

Dobrý den,

(tuto odpověď píšu jako otevřený dopis, publikoval jsem ji také na https://gist.github.com/spaze/e081b948b8cd7d06dddbe9e6fa65c5ac)

díky za e-mail, jsem Vaším bývalým zákazníkem a podobným textem, který obsahuje zavádějící i nepravdivé informace, si mě nezískáte zpět. Pro mě

View xzoneczanalysis.txt
Basic Results
Total entries = 26502
Total unique entries = 25475
Top 10 passwords
Tomáš = 11 (0.04%)
Destiny251984 = 9 (0.03%)
pchry = 8 (0.03%)
Janusek = 7 (0.03%)
@spaze
spaze / opera-vpn.md
Last active Apr 29, 2021
Opera VPN behind the curtains is just a proxy, here's how it works
View opera-vpn.md

When setting up (that's immediately when user enables it in settings) Opera VPN sends few API requests to https://api.surfeasy.com to obtain credentials and proxy IPs, see below, also see The Oprah Proxy.

The browser then talks to a proxy de0.opera-proxy.net (when VPN location is set to Germany), it's IP address can only be resolved from within Opera when VPN is on, it's 185.108.219.42 (or similar, see below). It's an HTTP/S proxy which requires auth.

When loading a page with Opera VPN enabled, the browser sends a lot of requests to de0.opera-proxy.net with Proxy-Authorization request header.

The Proxy-Authorization header decoded: CC68FE24C34B5B2414FB1DC116342EADA7D5C46B:9B9BE3FAE674A33D1820315F4CC94372926C8210B6AEC0B662EC7CAD611D86A3 (that's sha1(device_id):device_password, where device_id and device_password come from the POST /v2/register_device API call, please note that this decoded header is from another Opera installation and thus contains