Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@srsbiz
Last active August 2, 2019 09:36
Show Gist options
 • Save srsbiz/1cd71dbe79369dd1682ddb2b2275a8e2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save srsbiz/1cd71dbe79369dd1682ddb2b2275a8e2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Skrypt do sprawdzenia statusu płatnika VAT w PhantomJS
/**
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of the <organization> nor the
* names of its contributors may be used to endorse or promote products
* derived from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
"use strict";
/**
* https://github.com/ariya/phantomjs/blob/master/examples/waitfor.js
*/
function waitFor(testFunction, readyFunction, timeOutMillis) {
var maxtimeOutMillis = timeOutMillis ? timeOutMillis : 3000,
start = new Date().getTime(),
condition = false,
interval = setInterval(function() {
if ( (new Date().getTime() - start < maxtimeOutMillis) && !condition ) {
condition = (typeof(testFunction) === "string" ? eval(testFunction) : testFunction());
} else {
if(!condition) {
phantom.exit(1);
} else {
typeof(readyFunction) === "string" ? eval(readyFunction) : readyFunction();
clearInterval(interval);
}
}
}, 250);
};
var system = require('system'),
args = system.args,
nip,
nieJest = "Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT",
page = require('webpage').create();
if (1 === args.length) {
console.log('NIP is required');
phantom.exit(1);
} else {
nip = args[1];
}
page.open('https://ppuslugi.mf.gov.pl/', function(status) {
if (status !== "success") {
console.log("Unable to access network");
phantom.exit();
} else {
waitFor(function(){
return page.evaluate(function() { return $('#SidebarActions_WebUMn li').length > 0; });
}, function(){
page.evaluate(function() {
FWDC.executeAction(1005, null, 'FLOW');
});
waitFor(function(){
return page.evaluate(function() { return $('#b-7').length > 0; });
}, function(){
page.evaluate(function(nip) {
$('#b-7').val(nip);
$('#b-8').trigger('click');
}, nip);
waitFor(function(){
return page.evaluate(function() { return $('#container_b-3').is(':visible'); });
}, function() {
var msg = page.evaluate(function() { return $.trim($('#container_b-3').text()); }),
date = page.evaluate(function() { return $.trim($('#caption2_b-b').text().split(':')[1]).split('-').reverse().join('-'); }),
response = {
"nip": nip,
"msg": msg,
"date": date,
"status": msg == nieJest ? false : true
};
system.stdout.write(JSON.stringify(response));
phantom.exit();
});
});
});
}
});
@srsbiz
Copy link
Author

srsbiz commented Sep 11, 2017

Też guglałem, ale najwidoczniej ministerstwo inwestuje tylko w API do blokowania stron hazardowych :( Powyższy skrypt powstał właśnie z powodu braku oficjalnych narzędzi. Podejrzewam, że komercyjne produkty działają na tej samej zasadzie.

@gawronix
Copy link

gawronix commented Oct 11, 2017

Cześć,
Słuchaj zrobiłem w pythonie program do sprawdzania statusu VAT w VIES i chciałem dodać jeszcze właśnie żeby sprawdzało w ministerstwie ale za cholerę nie mogę tego połączyć, całość zamknąłem w php i js, pobieranie danych z pliku csv i zapisywanie do niego z powrotem zwróconych wartości czy zweryfikowane czy nie. Jest tu jakaś dobra duszyczka która mogłaby mi pomóc? I czy wiecie jaką funkcję trzeba dodać do kodu żeby uzyskać Identyfikator zapytania?

@BusLike
Copy link

BusLike commented Nov 15, 2017

Jakby ktoś wpadł na to jak ominąć formularz na https://ppuslugi.mf.gov.pl/ to dajcie znać. Jaja z JPK i aktywnymi NIPami się zaczynają, mogliby jakieś API wystawić.
edit:
Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że Ministerstwo Finansów pracuje nad udostępnieniem API do usługi "Wyszukiwania statusu podmiotu w VAT".
Jednak coś kombinują.

@hexx12345
Copy link

ChromeDriverService service = ChromeDriverService.CreateDefaultService();
service.HideCommandPromptWindow = true;

    var options = new ChromeOptions();
    if (czy_ukrycie)
    {
      options.AddArgument("--window-position=-32000,-32000");
      options.AddArgument("headless");

      // options.AddArguments("--disable-extensions");

    }
    //options.AddArgument("-incognito");
    options.AddArgument("--disable-popup-blocking");
    options.AddUserProfilePreference("disable-popup-blocking", "true");
    //
    var driver = new ChromeDriver(service, options);

    try
    {

      driver.Navigate().GoToUrl(strona_mf); // "http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/sprawdzanie-statusu-podmiotu-w-vat");
      driver.Manage().Window.Maximize();
      Thread.Sleep(2000);
    }
    catch (Exception eee)
    {

    }


  private int Sprawdz_chrome_seria(string nip, ChromeDriverService service, ChromeDriver driver, List<Sprawdz_NIP> sprawdz_nip, int i)
  {
    IWebElement element_b_7 = null;

    int ilosc_petli = 200;
    int czas_oczekiwania = 200;
    //
    // wpisanie nip
    //
    for (int z = 0; z < ilosc_petli; z++)
    {
      try
      {
        element_b_7 = driver.FindElementById("b-7");
        element_b_7.SendKeys(nip);
        break;
      }
      catch (Exception eee)
      {
        Thread.Sleep(czas_oczekiwania);
        if (z == ilosc_petli - 1)
          return -2;
      }
    }
    //
    // klawisz potwierdzenia nip
    //
    for (int z = 0; z < ilosc_petli; z++)
    {
      try
      {
        var element_b_8 = driver.FindElementById("b-8");
        element_b_8.SendKeys(OpenQA.Selenium.Keys.Enter);
        break;
      }
      catch (Exception eee)
      {
        Thread.Sleep(czas_oczekiwania);
        if (z == ilosc_petli - 1)
          return -2;
      }
    }
    //
    // odpowiedż z MF
    //
    string message = "";
    for (int z = 0; z < ilosc_petli; z++)
    {
      try
      {
        var element_message = driver.FindElement(By.Id("container_b-3"));
        message = element_message.Text;
        if (message.Trim().Length > 10)
          break;
      }
      catch (Exception eee)
      {
        Thread.Sleep(czas_oczekiwania);
        if (z == ilosc_petli - 1)
          return -2;
      }
    }
    //
    // czy pojawia się button wyczyść 
    //
    IWebElement element_button;
    for (int z = 0; z < ilosc_petli; z++)
    {
      try
      {
        element_button = driver.FindElement(By.Id("b-9"));
        break;
      }
      catch (Exception eee)
      {
        Thread.Sleep(czas_oczekiwania);
        if (z == ilosc_petli - 1)
          return -2;
      }
    }
    //
    // element data
    //   
    IWebElement element_data = null;
    string data = null;
    //
    for (int z = 0; z < ilosc_petli; z++)
    {
      try
      {
        element_data = driver.FindElement(By.Id("caption2_b-b"));
        data = (element_data.Text.Split(':')[1]).Trim();
        data = data.Substring(6, 4) + "." + data.Substring(3, 2) + "." + data.Substring(0, 2);
        break;
      }
      catch (Exception eee)
      {
        Thread.Sleep(czas_oczekiwania);
        if (z == ilosc_petli - 1)
          return -2;
      }
    }


    bool czy_czynny = false;
    if (message.IndexOf("NIP jest zarejestrowany") > -1)
    {
      czy_czynny = true;
    }

    NIP_mf = nip;
    Opis_mf = message;
    Czy_aktywny = czy_czynny;
    Data_mf = data;
    Czy_odczytano = true;


    element_button = driver.FindElement(By.Id("b-9"));
    element_button.Click();
    Thread.Sleep(500);
    return 1;

  }

@patrys666
Copy link

1 0x1befef7 bin/phantomjs() [0x1befef7] 2 0x19fa215 bin/phantomjs() [0x19fa215] 3 0x1b11757 bin/phantomjs() [0x1b11757] 4 0x7df3c2 bin/phantomjs() [0x7df3c2] 5 0x7df6d7 bin/phantomjs() [0x7df6d7] 6 0x7d951d bin/phantomjs() [0x7d951d] 7 0x7bcbdf bin/phantomjs() [0x7bcbdf] 8 0x48e471 bin/phantomjs() [0x48e471] 9 0x43c7e0 bin/phantomjs() [0x43c7e0] 10 0x48625f bin/phantomjs() [0x48625f] 11 0x22cc0bc bin/phantomjs() [0x22cc0bc] 12 0x919f8b bin/phantomjs() [0x919f8b] 13 0x7deec4 bin/phantomjs() [0x7deec4] 14 0x7df68b bin/phantomjs() [0x7df68b] 15 0x7df6d7 bin/phantomjs() [0x7df6d7] 16 0x7d951d bin/phantomjs() [0x7d951d] 17 0x7bcbdf bin/phantomjs() [0x7bcbdf] 18 0x48e471 bin/phantomjs() [0x48e471] 19 0x44d9fd bin/phantomjs() [0x44d9fd] 20 0x432c66 bin/phantomjs() [0x432c66] 21 0x42d19e bin/phantomjs() [0x42d19e] 22 0x7fb4ce1fd830 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf0) [0x7fb4ce1fd830] 23 0x42ee89 bin/phantomjs() [0x42ee89] PhantomJS has crashed. Please read the bug reporting guide at <http://phantomjs.org/bug-reporting.html> and file a bug report.
Ja otrzymuję tylko taki wynik, co mogę robić źle?

@mmilch
Copy link

mmilch commented Jul 30, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment