Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@starenka
starenka / sfe.txt
Last active Oct 26, 2021
starenkovo fazolovej eintopf
View sfe.txt
-olivac
-spek
-vetsi cibule
-1.5-2 libovy klobasy (oblibuju vod Dolejsich z Davle)
-fazole typu "red kindey" (kdyz nemas/nemas namoceny, jebnes dve konzervy, ktery dost oplachnes od slizu a nikomu to nereknes)
-safran
-dve vetsi chilli (damian, nebo "od vietnamcu z vecerky")
-4 listky bobkace
-dvojka suchyho cervenyho
-cca litr vyvaru
@starenka
starenka / hpfreq.py
Created Feb 10, 2021
word freqs for hp1 in en, es, cs
View hpfreq.py
[EN]
- unique: 4581
- most common:
Harry: 1400
say: 879
Ron: 434
look: 419
Hagrid: 371
know: 310
go: 279
View gist:7d142d7130d7806c2a9a885c4defa8ba
In [42]: for one in hp1:
...: if 'entrecejo' in one['chunk'].text or 'esquina' in one['chunk'].text:
...: print(one)
...:
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'llegar', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'llegar'}
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'atigrado', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'atigrado'}
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'daba', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'dar'}
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'inmóvil', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'inmóvil'}
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'apareció', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'aparecer'}
{'chunk': la esquina, 'root': 'esquina', 'dep': 'obl', 'head': 'detuvo', 'root_lemma': 'esquina', 'head_lemma': 'detener'}
View dedina.py
# coding=utf-8
# pip install pandas xlrd
import collections
import pandas as pd
df = pd.read_excel('https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx')
cleaned = []
@starenka
starenka / init.el
Created Mar 28, 2020
basic emacs setup
View init.el
;; packaging
(require 'package)
(setq package-archives '(("gnu" . "https://elpa.gnu.org/packages/")
("melpa" . "https://melpa.org/packages/")
("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/"))
package-archive-priorities
'(("melpa-stable" . 10)
("gnu" . 5)
("melpa" . 0)))
View kodi-stop.sh
#!/bin/bash
[ -z "$1" ] && echo "Pass a Kodi IP" && exit 1
curl -sS -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{ "id": 1, "jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Stop", "params": { "playerid": 2 } }' "http://$1/jsonrpc" -o /dev/null
View volby2018.py
# pip install requests xmltodict pandas
import datetime
import time
import os
import requests
import xmltodict
import pandas as pd
View gist:4b532031a99559a0c27e0dc8d7b38fe4
http://www.nbu.gov.sk/skcsirt-sa-20170909-pypi/
https://www.pytosquatting.org/
View alog2pandas.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import argparse
import re
import logging
import datetime
import itertools
import pandas as pd
View babis20160323
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.
Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (Pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.
To je důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. 8 let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si