Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@starenka
starenka / columbo.py
Created Aug 13, 2012
Walks through django template directory and generates dot file you can use to generate template inheritance/block usage tree with GraphViz. http://junk.starenka.net/columbosvg.png
View columbo.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Walks through django template directory and generates dot file
you can use to generate template inheritance/block usage tree
with GraphViz.
application/templates and custom template loaders are not (yet?) supported
"""
import os, sys, re
@starenka
starenka / config
Created Jan 31, 2012
~/.config/terminator/config
View config
[global_config]
geometry_hinting = False
enabled_plugins = ,
tab_position = hidden
borderless = True
[keybindings]
scaled_zoom = <Shift><Control>u
go_up = <Shift>Up
next_tab = <Shift>Right
split_horiz = <Shift><Control>t
@starenka
starenka / randomator.pl
Created Jul 31, 2011
Sets a random message on pidgin start (or plugin acivation). Please place your message file named randomator.txt into ~/.purple/plugins. Each line is a 'status message'
View randomator.pl
# randomator plugin for Pidgin / libpurple
# @author starenka moc.liamg@0aknerats (backwards) 2008
use Purple;
%PLUGIN_INFO = (
perl_api_version => 2,
name => "randomator",
version => "0.1",
summary => "Sets a random message on pidgin start.",
View gist:4b532031a99559a0c27e0dc8d7b38fe4
http://www.nbu.gov.sk/skcsirt-sa-20170909-pypi/
https://www.pytosquatting.org/
View alog2pandas.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import argparse
import re
import logging
import datetime
import itertools
import pandas as pd
View babis20160323
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.
Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (Pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.
To je důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. 8 let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si
@starenka
starenka / sweepy.py
Last active Mar 6, 2016
renames files in given directory using a list of names
View sweepy.py
#!/usr/bin/env python3
# coding=utf-8
import difflib
import argparse
import io
import glob
import os
import itertools
import logging
View gist:8676644
#tady je priklad jednoho projektu:
# [-]luft_vagrant
# [+].hg
# .hgignore
# [+].vagrant
# README.md
# Vagrantfile
# [-]provisioning
# ansible_hosts
View monitor.sh
cvt 1680 1050 #get xorg-like line for this resolution
xrandr --newmode "flatronw2242s" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync #make the mode
xrandr --addmode VGA1 "flatronw2242s" #add it to xrandr
View gist:8020060
>>> from decimal import Decimal
>>> Decimal(10.2+30)
Decimal('40.2000000000000028421709430404007434844970703125')
>>> _ == Decimal(40.2)
True