Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

starenka starenka

View GitHub Profile
View alog2pandas.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import argparse
import re
import logging
import datetime
import itertools
import pandas as pd
View babis20160323
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.
Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (Pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.
To je důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. 8 let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si
@starenka
starenka / sweepy.py
Last active Mar 6, 2016
renames files in given directory using a list of names
View sweepy.py
#!/usr/bin/env python3
# coding=utf-8
import difflib
import argparse
import io
import glob
import os
import itertools
import logging
View gist:8676644
#tady je priklad jednoho projektu:
# [-]luft_vagrant
# [+].hg
# .hgignore
# [+].vagrant
# README.md
# Vagrantfile
# [-]provisioning
# ansible_hosts
View monitor.sh
cvt 1680 1050 #get xorg-like line for this resolution
xrandr --newmode "flatronw2242s" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync #make the mode
xrandr --addmode VGA1 "flatronw2242s" #add it to xrandr
View gist:8020060
>>> from decimal import Decimal
>>> Decimal(10.2+30)
Decimal('40.2000000000000028421709430404007434844970703125')
>>> _ == Decimal(40.2)
True
View uuid.py
class Document(models.Model)
def get_uuid(self):
def bijective_encode(i, start=0):
#http://stackoverflow.com/a/742047/754305
i += start
CHARS = list('zpYUgh9XWvHbNVK6kmAufqCSeyiBZ7RcLd4GJ5ETMnwPDrx3s8QaF2jt') #randomized to avoid iteration
s = ''
base = len(CHARS)
while i > 0:
s += CHARS[i % base]
@starenka
starenka / historje
Created Oct 5, 2013
fetches all images from http://historje.tumblr.com and makes a pdf from them
View historje
#!/usr/bin/env python
from pyquery import PyQuery as pq
import requests
bigs = []
for y in (2012,2013):
for m in range(1,13):
try:
doc = pq(requests.get('http://historje.tumblr.com/archive/%d/%d' % (y,m)).content)
View bottles.py
'''
99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.
...
1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.
'''
View gist:6104631
>>> one = {}
>>> type(one)
<type 'dict'>
>>> two = {
...
...
...
... }
>>> type(two)
<type 'dict'>
You can’t perform that action at this time.