Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Tarik Guney tarikguney

🏠
Working from home
View GitHub Profile
@tarikguney
tarikguney / iterator_pattern_sample.cs
Last active Feb 10, 2020
Iterator Pattern Sample: Collecting money from briefcase
View iterator_pattern_sample.cs
class Program {
static void Main(){
Canta paraDoluCanta = new Canta();
var zengin = new Yazilimci(paraDoluCanta) { Isim="Tosun", Yas=21 }
// Zengin birisi olarak, farkli ozelliklerimi farkli siniflar ile temsil ediyorum.
// Mesela para sayma ozelligim: ParaSayar, saldiri ozelligim: HizliVeOfkeli, vs.
// GetIterator() genelde standard bir isim. Onun icin kullandim. Geriye Iterator ustipinden ParaSayar tipini gonderiyor.
ParaSaymaIterator paraSayanOzelligim = zengin.GetIterator();
double toplamPara = 0;
@tarikguney
tarikguney / login-form.component.css
Last active Jan 12, 2021
Login Form Design in Angular Material
View login-form.component.css
.login-form-flex {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100%;
}
.button-flex-container {
display: flex;
width: 100%;
View account-checker.cs
public class AccountChecker{
public bool Exists(Account account){
//....
}
public bool ExistsInAmazonWebServices(Account account){
//....
}
public bool ExistsInAzure(Account account){
//....
View aggregation-with-inheritance.cs
public class Account{
private ILogin _loginInfo;
private IProfile _profileInfo;
public Account(IProfile profileInfo, ILogin loginInfo){
_loginInfo = loginInfo;
_profileInfo = profileInfo;
}
}
@tarikguney
tarikguney / Aggregation.cs
Created Oct 8, 2017
Composition vs. Aggregation
View Aggregation.cs
public class Account {
private Profile _profileInfo;
private Login _loginInfo;
public Account(Profile profileInfo, Login loginInfo){
_profile = profileInfo;
_loginInfo = loginInfo;
}
}
@tarikguney
tarikguney / http_get.go
Created Jul 12, 2017 — forked from ijt/http_get.go
Example of using http.Get in go (golang)
View http_get.go
package main
import (
"fmt"
"io"
"log"
"net/http"
"os"
)
View Unit-test-example-for-medium.cs
public class AccountCreatorTest{
private IAccountChecker _accountCheckerMock;
private IAccountRepository _accountRepositoryMock;
[TestInitialize]
public void Initialize(){
_accountCheckerMock = new AccountCheckerMock();
_accountRepositoryMock = new AccountRepositoryMock();
}
@tarikguney
tarikguney / unit-test-dependency-injection.cs
Last active Feb 3, 2017
Unit Testing with Dependency Injection
View unit-test-dependency-injection.cs
public class AccountCreator{
// Interface'ler tanımlıyoruz. Dolayısıyla kendi sınıflarımızı rahatlıkla kullanabiliriz.
private IAccountChecker _accountChecker;
private IAccountRepository _accountRepository;
// Dependency'lerimizi constructor method vasıtasıyla enjekte ediyoruz.
public AccountCreator(IAccountChecker accountChecker, IAccountRepository accountRepository){
_accountChecker = accountChecker;
_accountRepository = new accountRepository;
}
View ninject-code-sample.cs
public class WarriorModule : NinjectModule
{
public override void Load()
{
this.Bind<IWeapon>().To<Sword>();
}
}
@tarikguney
tarikguney / account-creator-used-in-main-method-medium.cs
Created Jan 31, 2017
Account Creator Used in Main Method For Medium
View account-creator-used-in-main-method-medium.cs
public class Program{
public static void Main(string[] args){
AccountCreator accountCreator = new AccountCreator(new DatabaseAccountChecker());
var accountInfo = GetAccountInfoFromSomewhere();
var result = accountCreator.TryCreateAccount(accountInfo);
Console.WriteLine("Account Creation was succesfull? " + result);
}
}