Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Betreft: Geluidsoverlast Huisman / Seven Waves
Datum: 30 december 2016

Aan:

 • Huisman Equipment BV
 • Damen Shiprepair Schiedam
 • Gemeente Schiedam
 • DCMR Milieudienst Rijnmond

Beste allemaal,

Ik wil het op de valreep van het oude jaar nog even hebben over de geluidsoverlast van de afgelopen periode. Het is zeker niet de eerste keer dat ik of een van mijn collega's hierover contact heeft opgenomen met een van jullie vier, maar ter volledigheid een korte samenvatting van het euvel.

In wat volgens Google Maps de Wiltonhaven heet, liggen af en toe (steeds periodes van ~6 weken) schepen van de firma Subsea 7, waar Huisman onderhoud uitvoert. Wegens ruimtegebrek aan de kade wordt uitgeweken naar de overkant (westzijde / Karel Doormanweg), in eigendom van Damen maar voor de gelegenheid geleaset door Huisman. Aan de Huismanzijde is walspanning aanwezig (het schip kan zogezegd "in het stopcontact"); bij Damen niet: schepen die aan deze kade liggen, moeten gebruikmaken van een generator. Deze generator staat 25 meter achter het pand waar ik werk, en produceert naast een respectabele hoeveelheid elektriciteit een laagfrequent gedreun op het randje van het gehoorbereik. Maar dan keihard.

Om de ernst van het probleem te illustreren, in de laatste anderhalf jaar heb ik meer dan €1.000,- van mijn eigen geld uitgegeven aan verschillende noise cancelling koptelefoons, alleen om niet helemaal gek te worden van de herrie en aanverwante gezondheidsklachten.
Dit lijkt me geen houdbare situatie.

Welnu, ik kan van iedereen de positie waar zij zich bevinden begrijpen:

 • Het is niet aan Huisman om walspanning aan te leggen aan een kade die ze niet bezitten.
 • Van Damen snap ik dat het waarschijnlijk de investering niet waard is als de kade-huur niet compleet is volgeboekt.
 • De Gemeente Schiedam moet schipperen tussen de belangen van inwoners, van niet-eens-inwoners in een langzaam leeglopend bedrijventerrein, en die van een van de grootste werkgevers in hun gemeente.
 • De Milieudienst Rijnmond handhaaft regels over geluid, en over vibratie, maar het grijze gebied ertussenin valt tussen wal en schip.

Er is mij tevens door de maanden heen o.a. verteld:

 • dat het geluidsniveau na meting onder de 70 decibel is bevonden.
  -> Met de kanttekening dat het frequentiebereik van de meetapparatuur 30Hz-8.5kHz is, en naar mijn bescheiden schatting ligt de frequentie van de overlast dichter bij 15 Hz dan bij 30, en dichter bij 110dB dan bij 70.
 • dat de aanverwante gezondheidsklachten tussen mijn oren zitten.
  -> Niet echt van toepassing; psychosomatische migraine en psychosomatische tinnitus zijn nauwelijks te onderscheiden van de "echte" variant, áls er al een verschil is. Als ik 's nachts niet kan slapen van het oorsuizen ben ik in de ochtend even duf, ongeacht of ik het me heb ingebeeld of niet.

In de laatste 18 maanden hebben mijn kantoorlotgenoten en ik verschillende (al dan niet telefonische) gesprekken gevoerd met de 4 geadresseerde partijen - in sterk variërende mate van constructiviteit - en er is zeker geen gebrek aan begrip of sympathie, maar daar koop ik helaas geen nieuwe trommelvliezen voor; het meetbare resultaat tot dusver (modulo frequentiebereik) is gering.
Ik wil daarom voorstellen dat we volgend jaar met z'n vijven (of jullie met z'n vieren) gaan zoeken naar een écht duurzame oplossing hiervoor, zoals bijvoorbeeld tóch walspanning, of een nautisch verlengsnoer (bestaat dat?), of een andere buiten-de-box oplossing waar we zo om bekend staan.

Rest mij nog u allen een fijne jaarwisseling te wensen.

Vriendelijke groet,

Thijs van Dijk
Managementboek.nl - Jan van Galenstraat 7, Schiedam

PS.: Voor degenen die van schematische weergaven houden: Seven Waves

Van: Joke Kriboo, Gemeente Schiedam
Datum: 4 januari 2017

Geachte heer van Dijk ,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Ik heb uw bericht doorgezet naar Team Vergunning en Handhaving, zij zullen uw vraag/opmerking gaan beantwoorden.

Bij eventueel vervolgcontact kunt u refereren aan kenmerk 299098. Voor vragen kunt u contact op nemen met telefoonnummer 14 010.

Met vriendelijke groet,

Joke Kriboo
Gemeente Schiedam

Van: Thijs van Dijk
Datum: 12 januari 2017

Beste allemaal,

Twee weken geleden schreef ik jullie onderstaande brief. Sindsdien heb ik, naast wat out-of-officemeldingen en automatische ontvangstbevestigingen, nog van niemand een reactie gehad.

Ik wil jullie vragen alsnog iets te laten horen. Bij voorkeur iets anders dan het gedreun van een generator.

Vriendelijke groet,

Thijs van Dijk
Managementboek.nl

(Opgetekend telefoongesprek met Willem Mathijssen - Huisman Equipment)
Datum: 13 januari 2017

 • De Seven Waves
  • De Seven Waves is een opgeleverd schip, wat inhoudt dat in tegenstelling tot wat ik tot nu toe aannam het schip op de eigen motoren draait, en niet op een externe generator.
  • Woensdag wordt het schip verplaatst naar de overkant, waar de pijplegtoren wordt geïnstalleerd. Daarna vertrekt het schip.
   • Allereerst, hieperdepiep!
   • Ik wil desondanks wel blijven zoeken naar een duurzame oplossing voor de geluidsoverlast. Ik zie het niet zitten om deze gesprekken weer op te moeten starten als het volgende schip arriveert.
 • Huisman heeft al met Damen om tafel gezeten n.a.v. mijn brief.
 • Aanleg van walstroom
  • Dit is eerder onderzocht samen met Damen en de Gemeente Schiedam. Het is technisch haalbaar, maar economisch niet.
   • Het rapport van dit onderzoek wordt nog bijgevoegd.
  • Tevens hebben niet alle schepen voorzieningen om gebruik te maken van walspanning wanneer dit wel aanwezig is.
  • In het bijzonder, drijvende fabrieksplatforms als de Seven Waves hebben deze voorzieningen meestal niet: aangezien ze vrijwel nooit een haven aandoen (eigenlijk alleen voor onderhoud) is het voor deze toepassing overbodig.
 • Toekomstige projecten
  • Na de Seven Waves komt Siem Helix
  • Daarna twee pontons
  • Daarna niets meer voor de rest van het jaar.

Van: Willem Mathijssen - Huisman Equipment
Datum: 13 januari 2017

Geachte heer van Dijk,

Zoals telefonisch besproken stuur ik u het rapport inzake haalbaarheidsstudie walstroom die is uitgevoerd in opdracht van gemeente Schiedam. Opdrachtgever is projectmanager Bart Heinz van gemeente Schiedam aan Royal Haskoning DHV.

Woensdag 18-1 zal de Seven Waves verplaatsen naar de Huismankade om de herstelde pijplegtoren opnieuw aan boord geplaatst te krijgen, waarna deze na een aantal weken van installatie zal vertrekken voor een opdracht.
Dit schip is opgeleverd en volledig in bedrijf. De generator die u meent te horen zijn de scheepsmotoren die in gebruik zijn voor de hotelfunctie, basisvoorzieningen. Dat is ook de reden dat het geluid anders doorkomt.

Vooruitzicht schepen aan de kade bij Huisman:
Na Seven Waves komt midden februari, Siem Helix aan de kade voor een boortoren. Deze zien jullie aan de overzijde op de kade staan.
Daarna worden nog twee pijplegtorens opgehaald, voor installatie in Brazilië op schepen van DOF Technip.

Hopende u hiermee geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op via het bekende e-mailadres van Huisman.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Willem Mathijssen
Manager QESH
Huisman Equipment BV

Van: Thijs van Dijk
Datum: 13 januari 2017

Geachte heer Mathijssen,

Bedankt voor uw telefoontje en voor het rapport. Laatstgenoemde is zeker interessant.

Hoewel ik erg opgelucht ben dat mijn klacht nuchter en serieus wordt opgevat (wat dat betreft zijn jullie fijne buren), en hoewel ik me erg verheug op de periode van relatieve rust die woensdag begint, wil ik wel nog een keer benadrukken dat ik zelf nog steeds uit ben op een blijvende oplossing.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we die uiteindelijk zullen vinden.

Vriendelijke groet,

Thijs van Dijk
Managementboek.nl

Van: Thijs van Dijk
Aan: Alex Ruijs - Royal Haskoning DHV
Datum: 13 januari 2017

Geachte heer Ruijs,

Onlangs kreeg ik het rapport "Haalbaarheidsstudie Walstroom Wiltonhaven" van afgelopen juni te lezen (er stond kenmerk BD8403 op), en er borrelden een paar vragen op. Ik hoop dat ik bij u terechtkan voor wat toelichting.

Mijn naam is Thijs van Dijk, en het kantoorpand waar ik werk bevindt zich vlak naast de Wiltonhaven.
Ik ben momenteel met Huisman, Damen, de Gemeente Schiedam, en DCMR Milieudienst Rijnmond in gesprek over de geluidsoverlast die de aangemeerde schepen veroorzaken. Uw rapport werd opgevoerd als bewijsstuk dat de aanleg van walspanning niet haalbaar zou zijn. Dit is jammer, want ik vermoed dat de aanslag op mijn eigen geestelijke gezondheid die de constante herrie momenteel doet, vierkant onder de noemer "indirecte besparingen" valt waar u op de laatste pagina naar hint.

Welnu. In de kosten/baten-analyse op pagina's 20-22 van uw rapport wordt gesuggereerd dat het aansluiten en ontkoppelen van een enkel schip circa €50.000-€80.000 zou kosten. Ik heb geen reden te twijfelen aan dit getal, maar er is in het rapport zelf geen verantwoording opgenomen voor deze schatting, en met 10 à 15 schepen per jaar is het de grootste component in het totaalplaatje.

Ik ben zelf geen voorstander van het onderschatten van operationele kosten, maar aan de andere kant, ik héb in mijn jonge jaren wel eens een stopcontact gebruikt (toegegeven, dat ging om aanzienlijk lagere wattages, en er kwam minder water bij kijken), en zeker als ik het bedrag vergelijk met mijn eigen jaarsalaris lijkt het me simpelweg wat fors.

Kunt u voor de leken onder ons kort toelichten hoe dit bedrag tot stand is gekomen?

Ik ben vooral ook benieuwd naar uw inschatting van hoe dit bedrag schaalt bij grotere of kleinere afname. Ik denk me bijvoorbeeld in dat het indienstnemen van specifiek opgeleid personeel (zoals - ik noem maar wat - een electricien of veiligheidsvoorman) bij 1 schip per jaar een stuk kostbaarder is dan bij 100 schepen per jaar. In de berekening wordt zo te zien uitgegaan van een vast bedrag per opdracht.

Ik hoor graag wat u denkt.

Vriendelijke groet,

Thijs van Dijk
Managementboek.nl

(Opgetekend telefoongesprek met Alex Ruijs - Royal HaskoningDHV)
Datum: 16 januari 2017

Het kortste antwoord op mijn vraag: ja, een schip van stroom voorzien is inderdaad een stuk complexer dan een verlengsnoer/stopcontact. Het proces bestaat uit de volgende componenten:

 • Bouw en aanleg van een aansluitput in de kade met een aansluiting voor 10kV @ 60Hz. (eenmalig)
 • Aanleg van een transformator die 50Hz (ons stroomnet) omvormt naar 60Hz (systemen op een schip) (eenmalig)
 • Aanschaf van een container met elektrische apparatuur die dit 10kV-signaal aan boord in goede banen kan leiden. (eenmalig)
  • Deze container moet aan boord worden gehesen en bevestigd (Huisman zit niet bepaald verlegen om hijskranen, maar ze werken niet gratis.)
 • 10kV-kabel (herbruikbaar in zekere mate)
  • Dit soort spanningen is geen kattenpis - het kleinste krasje op de isolatie is bij wijze van spreken een veiligheidsrisico
  • Bij aanleg krijgt deze kabel een beschermende staalconstructie zodat hij stootvrij ligt. (Maatwerk.)
 • Aanpassingen aan boord (Niet alle schepen zijn ingericht om gebruik te kunnen maken van walstroom. Zeker bij het soort schepen dat bij Huisman aanklopt komt het zeer zelden voor: in principe melden ze zich in het begin van hun bedrijf eenmalig in een haven en daarna nooit meer.)
  • De 'transformatorcontainer' van eerder moet worden aangesloten op het elektrisch systeem aan boord
   • Dit is wederom maatwerk
   • Niet alle elektrische systemen hebben een aansluiting die makkelijk toegankelijk is. Soms moet er een kabelweg speciaal worden gemaakt.
  • Alle aanpassingen aan het schip moeten voor vertrek ook weer worden weggehaald.

Wedervraag: hoe zeker weten we dat het geluid dat we waarnemen daadwerkelijk afkomstig is van de (boord)generator?
Immers, indien dit niet het geval is heeft de aanleg van walspanning geen effect op de overlast.

 • Ik ben zelf niet aan boord van het schip geweest, dus ik kan weinig anders dan afgaan op wat Huisman me vertelt.
 • De aard van het geluid (een constante, laagfrequente brom) is consistent met stroomgeneratie.
Het rapport 'Haalbaarheidsstudie naar de mogelijke toepassing van Walstroom in de Wiltonhaven te Schiedam', publicatiedatum 20 juni 2016, een onderzoek uitgevoerd door Royal Haskoning DHV, is op aanvraag beschikbaar bij de Gemeente Schiedam.
@dennislutz
Copy link

dennislutz commented Dec 30, 2016

Amen

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment