Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

thuyunion

View GitHub Profile
@thuyunion
thuyunion / vách ngăn vệ sinh
Created Jun 11, 2016
vách ngăn vệ sinh được thi công với tấm compact hpl, mfc, cdf
View vách ngăn vệ sinh
Vách ngăn vệ sinh kém chất lượng là do đâu? Kém chất lượng ở đây là bị bong tấm, phòng tấm, cánh cửa lắp vào không được bị tháo rời khỏi hèm, lung lay tấm cửa,...
những vấn đề trên do đâu mà ra, một việc xảy ra đều có nguyên nhân và kết quả, ta thấy ở đây nguyên nhân:
Chất lượng tấm được chọn trước khi thi công có phải là tấm compact hpl hay không, nếu phải là tấm loại mấy.
Khi thi công tay nghề thờ như thế nào? Lắp giữa bạo với cánh cửa, nhôm ra sao?
Khi thi công song có nghiệm thu thực tế như thế nào?
Đối với vấn đề tấm compact hpl, hiện nay có rất nhiều loại tấm compact hpl xuất hiện, mỗi loại tấm có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau và dùng vào mục đích khác nhau.
Riêng với tấm compact hpl ta thấy nếu tấm compact hpl loại I, khả năng chịu nước được nhắc đến đầu tiên rất tốt, thời gian sử dụng lên tới 20 năm bảo hành về tấm, ngoài chịu nước, tấm có khả năng chịu lực, chịu nhiệt độ cao có thể lắp phòng cứu hỏa.
Tấm vách ngăn vệ sinh Compact HPL (High Pressure Laminate) được sản xuất theo tiêu chuẩn EU bằ