public
Created

Referat første ember.js meetup

  • Download Gist
gistfile1.txt
1 2 3
- Vi prøver å organisere meetup hver måned
- Neste meetup 21. november kl 18:00, teknologihuset
- Foreløpig møtegruppe: Joachim, Jon, Flamur

Please sign in to comment on this gist.

Something went wrong with that request. Please try again.