Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@unique1984
Last active August 16, 2021 17:57
Show Gist options
  • Save unique1984/53119ef6350faf849061d31a40269dd8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save unique1984/53119ef6350faf849061d31a40269dd8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
VirtualBox 6.1 on bullseye

##Virtualbox Bullseye Installation (6.1.26 sürümü için)

!! Tüm işlemleri root olarak yaparsan sıkıntı yaşamazsın !!

apt-key ekleme işlemleri (https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads)

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Paketleri indir (Application + Extension Pack --> ExtPack isteğe bağlı uygulama kurulunca otomatik indireyim mi diye soruyor.)

wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.26/virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64.deb
wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.26/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.26.vbox-extpack

Paketi klasöre çıkart

dpkg-deb -x virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64.deb virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64

"control info dosyalarını" /DEBIAN dizinine aç

dpkg-deb -e virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64.deb virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64/DEBIAN

control dosyasını aç ve: "Depends" satırında 'libvpx5' yazanı 'libvpx6' şeklinde değiştir. (Tırnak işaretleri yok!)

nano virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64/DEBIAN/control
# libvpx5 --> libvpx6

yoksa diye libvpx6 paketini kur!

apt install libvpx6

Ne olur ne olmaz libvpx6.so dosyasını sanki 5 miş gibi sembolik linkini at (burada libvpx5 ve libvpx6 arasında kullanılan fonksiyonlar tümüyle olmasada aynı olduğu için virtualbox çalışmakta, kütüphane farkından dolayı sıkıntı yaşanırsa yapılacak şey libvpx5 paketini bullseye üzerinde derlemek olacaktır!)

ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvpx.so.6 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvpx.so.5

deb paketini yeniden derle

dpkg-deb -b virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64 virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64.deb

Son olarak Virtualbox kurulumunu tamamla!

apt install -f ./virtualbox-6.1_6.1.26-145957~Debian~buster_amd64.deb

Sürekli kullanmadığım birşey oldudğundan otonom kurulum için bash script hazırlamadım, isteyen bu adımlar için hazırlayabilir. Ve bu kütüphaneden kaynaklı olduğunu öğrendiğim siteyi kaydetmemişim o sebepten 'Virtualbox on bullseye' anahtar kelimesi ile orijinal ingilizce dökümana ulaşılabilir.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment