Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@vasilisvg
Created May 11, 2014 15:39
Show Gist options
  • Save vasilisvg/ac7ef695600dbfe6bcdc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save vasilisvg/ac7ef695600dbfe6bcdc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Transities in een formulier, de selectors
/**
* Transities in een formulier, de selectors
*/
body {
font: 120%/1.5 helvetica;
margin: 2em;
color: #666;
}
/* Formulier layout */
fieldset {
border-radius: .3em;
border: 1px solid #666;
background: white;
}
legend {
padding: 0 .4em;
}
/* alle divs die *direct* in een fieldset staan */
… {
margin: 0 0 1em;
}
/* inputs die direct na een label staan */
… {
display: block;
}
/* Inputs */
input {
box-sizing: border-box;
font: inherit;
width: 100%;
max-width: 20em;
}
/* een input met een ongeldige waarde */
… {
box-shadow: ; /* Bijvoorbeeld 0 0 0 .1em hsl(0, 80%, 50%) */
}
/* Een input met focus */
… {
box-shadow: ; /* bijvoorbeeld 0 0 0 1px hsla(10, 50%, 30%, 1), 0 0 .3em .3em hsla(210, 50%, 30%, .6) */
}
[for="twitter"]:before {
content: '@';
position: absolute;
margin-top: 1.5em;
}
/* Uitleg-divs */
/* allereerst willen we alle divs die direct na een input staan
- transparant maken
- een maximale hoogte van 0 geven
Zo zijn ze standaadr onzichtbaar, maar goed te animeren
*/
… {
opacity: ; /* 0 */
max-height: ; /* 0 */
transition: ; /* .3s misschien? */
border: 1px solid hsl(90, 50%, 50%); /* Vriendelijk groen, bijvoorbeeld 1px solid hsl(90, 50%, 50%) */
background: hsla(90, 50%, 50%, .3); /* vriendelijk lichtgroen, bijvoorbeeld */
box-sizing: border-box;
max-width: 20em;
padding: 0 .3em;
}
/* De div die direct na de input staat legt uit wat je moet doen
Die willen we die zichtbaar maken zodra je focust op het veld
Hoe ziet die selector er uit?
Dus: de div die direct na een input met focus staat
*/
… {
max-height: ; /* bijvoorbeeld 5em */
opacity: ; /* 1 */
transition: ; /* .3s .3s (na een vertraging van .3s) */
margin: .5em 0;
}
/*
Als de input :invalid is, dan willen we de tweede div tonen
De div na de eerste div
Hoe ziet die selector er uit?
De div na de div die na een input met een ongeldige waarde staat
*/
… {
max-height: ; /* bijvoorbeeld 5em */
opacity: ; /* 1 */
border: 1px solid hsl(0, 80%, 50%); /* Rood, bijvoorbeeld hsl(0, 80%, 50%) */
background: hsla(0, 50%, 80%, .3); /* roze, bijvoorbeeld hsla(0, 50%, 80%, .3) */
margin: .5em 0 1.5em;
}
input#twitter {
padding-left: .75em
}
<!-- content to be placed inside <body>…</body> -->
<form>
<fieldset>
<legend>Geef ons al je data</legend>
<div>
<label for="name">Naam</label>
<input type="text" id="name" required pattern=".+">
<div class="uitleg">Je weet wel, zoals je heet, in het echt</div>
<div class="fout">Dit moeten we echt weten. Je weet wel, vanwege marketing</div>
</div>
<div>
<label for="email">E-mail</label>
<input type="email" id="email" required>
<div class="uitleg">Je weet wel, zo'n ding met een apestaartje</div>
<div class="fout">Dit is geen emailadres, zo kunnen we je niet spammen</div>
</div>
<div>
<label for="tel">Telefoonnummer</label>
<input type="tel" id="tel">
<div class="uitleg">Wij, en onze vrienden, willen je heel graag sms'jes sturen*</div>
<div class="fout">Dit is geen telefoonnummer, zo kunnen we je niet spammen</div>
</div>
<div>
<label for="postcode">Postcode</label>
<input type="text" id="postcode" pattern="[1-9][0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}">
<div class="uitleg">Wij, en onze vrienden, willen je heel graag papieren dingen sturen*</div>
<div class="fout">Dit is geen postcode, zo kunnen we je niet spammen</div>
</div>
<div>
<label for="twitter">Twitternaam</label>
<input type="text" id="twitter" pattern="^[A-Za-z0-9_]{1,32}$">
<div class="uitleg">Je weet wel, zoals je heet op Twitter, zodat we je ook daar leuke aanbiedingen kunnen sturen</div>
<div class="fout">Dit is geen twitternaam, zo kunnen we je niet spammen</div>
</div>
<div>
<label for="credit">Creditcard</label>
<input type="text" id="credit" required pattern="[0-9]{13,16}">
<div class="uitleg">Dit hebben we nodig zodat we je nóg beter van dienst kunnen zijn.</div>
<div class="fout">Dit is geen creditcardnummer, zo kunnen we je niet goed genoeg van dienst zijn</div>
</div>
</fieldset>
</form>
// alert('Hello world!');
{"view":"split-vertical","fontsize":"100","seethrough":"","prefixfree":"1","page":"css"}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment