Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội | Vệ Sinh Duy Tuấn
<h1> Giới thiệu công ty<h1>
Công ty vệ sinh Duy Tuấn thành lập 12/2016 trụ sở đặt tại Ngự Câu - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội, SDT: 0911-068-345. Công ty chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại nhất từ Singapore,Nhật Bản để cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.
<h2> Những dịch vụ chủ yếu chúng tôi cung cấp<h2>
Công ty chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ như:
- Vệ sinh công nghiệp.
- Vệ sinh sau xây dựng.
- Vệ sinh nhà mới xây dựng.
- Vệ sinh văn phòng
- Vệ sinh chúng cư.
- Vệ sinh biệt thự cao cấp.
- Cung cấp tạp vụ văn phòng.
- Cung cấp giúp việc theo giờ.
- Cung cấp dịch vụ cắt cỏ.
- Cung cấp dịch vụ đánh xi ghế da.
- Cung cấp dịch vụ tẩy keo, sơn, xi măng.
- Cung cấp dịch vụ cắt cỏ.
- Cung cấp dich vụ mài nhẵn nền bê tông.
- Cung cấp dịch vụ vệ sinh duy trì tòa nhà.
<h2> Những chính sách ưu tiên của công ty<h2>
Khách hàng có thể tham khảo các chính sách ưu tiên của chúng tôi như: Cung cấp giá rẻ hơn đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều lần , dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, chi phí vệ sinh rẻ nhất.
@vesinhduytuan

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

commented Jul 13, 2017

Chi tiết dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội khách hàng có thể tham khảo thêm tại: vesinhcongnghiepsh.com. Và bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp từ công ty vệ sinh Duy Tuấn: vesinhcongnghiepsh từ chúng tôi

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.