Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View wrapper.js
documentViewPerf: createPerfFactors(({ perf }) => ({
designLoadStart() { perf.start('design_load') },
designLoadEnd() { perf.end('design_load') },
}))
// bez hezkejch metod
documentViewPerf: createPerfomanceMeasurer()
View api-factory.js
export default (fetch, appConfig) => ({
getWords: input => fetch(`${appConfig.apiUrl}/words/?input=${input}`)
})
// předání do root komponenty
export default class App extends React.PureComponent<null> {
render() {
return <RootContainer api={createApi(fetch, appConfig)} />
View main.js
const createCheckoutApiModule = ({
getRequestOptions,
api // NOTE: metody get, put, post, delete ...
}) => {
get(url) { // NOTE: asi si budeš vrace promise
return new Promise((resolve, reject) => {
api.get({
...getRequestOptions(),
url,
}, (err, result) => {
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="referrer" content="origin">
<meta property="og:type" content="website" class="next-head"/>
<meta property="og:site_name" content="Avocode" class="next-head"/>
<meta property="og:title" content="{{ title }}" class="next-head"/>
<meta property="og:image" content="{{ image }}" class="next-head"/>
<meta property="og:description" content="{{ description }}" class="next-head"/>
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" class="next-head"/>
@vojtatranta
vojtatranta / main.js
Last active Dec 25, 2017
open url in browser from electron
View main.js
const electron = require('electron')
const BrowserWindow = electron.BrowserWindow
const shell = electron.shell
const window = new BrowserWindoe({...})
function handleRedirect(e, url) {
e.preventDefault()
if (url !== mainWindow.webContents.getURL()) {
shell.openExternal(url)
View tumas.txt
Ahoj přátelé,
jak si určitě hodně z vás všimlo, tak po posledním kurzu Reactu je tu celkem ticho.
Je to z několika důvodů, ale hned musím říct, že vůbec nekončíme naší aktivitu a nechceme přestat pořádat přednášky.
Jako první důvod, proč teď máme takovou delší pauzu je to, že řešíme prostory.
Do nedávné doby jsme díky Avocode pořádali kurzy ve skvělých kancelářích na Náplavce, ale teď musím říct, že v Avocode rosteme a už nemáme dostatek míst na to, abychom umístili dalších 50 lidí :(.
Přes to všechno musím vyjádřít svůj obrovský dík Avocode, celému našemu týmu a všem kdo se snažili naše večery udělat zajímavými, pohodlnými a takovými, že přijdeš domů a řekneš si: "Kámo, dneska jsem byl na přednášce a měli jsme tam hustý materiály, zajímavé lidi a dokonce jsem se tam i najedl!" :-D
Taky bych chtěl moc poděkovat posledním přednášejícím z kurzu o Reactu - Vojtovi Trantovi a Petrovi Brzkovi. Velký dík za to, že jejich chuť pomoct ostatním opravdu stála za to. Nechtěli ani korunu a připravili celkem 20 hodin vý
View route
/* eslint quotes: ["double", "single"] */
import chai, { expect } from 'chai'
const createRegex = (str) => {
return `^${
str
.replace(/\/+/g, '/')
.replace(/:.+?(\/|$)/g, (pattern, g1) => {
return `(\\d+)${g1}`
})
View html.php
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>PHP a JS</title>
</head>
<body>
<h1>Aplikačka</h1>
<div id="app"></div>
</body>
View nauctesereactjs
FB událost:
POZOR: Registrace na workshop probíhá přes EventBrite! Zde: <!! odkaz>
Třídílná série přednášek od lektorů - Petr Brzek, Jiří Vyhnálek a Vojta Tranta.
Každý lektor má na starosti jednu tématickou část - základy a filozofie - Vojta Tranta (@Avocode), React prakticky Petr Brzek (founder @Avocode), asynchronní kód a state management Jiří Vyhnálek (@Microsoft CZ).
Tato část kurzu už bude konečně o Reactu - Konečně React!
View api.js
const createApiComponent = (requestFn, initialState = {}) => (component) => {
return class extends React.Component {
state = { loading: false, ...initialState }
componentDidMount() {
this.setState({ loading: true })
requestFn()
.then(apiResult => { this.setState({ apiResult, loading: false }) })
.catch(apiError => { this.setState({ apiError, loading: false }) })
}