Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
eParse deneylerini nasil calistiririm?

eParse deneylerini nasil calistiririm?


Bu tutorialin amaci eParse deneylerinin tekrarlamak ya da yeni deneyler yapabilmek icin bir referans olusturmak.

Parser’in repository’si burada. Burada oldukca aciklayici bir README mevcut. Bu dokumana devam etmeden mutlaka okunmasini oneririm.

0- Kelime Vektorleri

Kelime vektorleri @ai-ku servers:/ai/home/vcirik/embeddings** altinda. Orada bir README bulunmakta ama malesef henuz guncel degil. Her birinin metadatasini oradan inceleyebilirsiniz.

1- Kelime Vektorlerinin ConLL datasina eklenmesi

Type based ve token based olmak uzere 2 cesit kelime vektorleri kullaniyoruz. Ilkinde bir kelime tum corpusta tek bir vektorle represent edilirken, ikincisinde contexte bagli bir vektor kullaniyoruz.

Type based vektorleri alip conLL’e eklemek oldukca basit. CONLL_DATA icerisinde train(00/wsj_0001.dp), development (01/wsj_0101.dp) ve test (02/wsj_0201.dp) datalari olsun.

 enrich_with_embeddings.py --delimiter " " --offset 1 --length 50 rcv1-50.embeddings CONLL_DATA CONLL_DATA_rcv1-50-type

Bu python scriptinin calistigi parserin READMEsinde var. Ama kisaca ozetliyelim, rcv1-50 kelime vektorleri icin CONLL_DATA altindaki conll formatindaki dataya vektorleri ekliyor. Kelime vektorleri bosluk ile ayrilmis (" "), 50 dimension ve "kelime v_0 v_1... v_49" seklinde. offset kelimeden hemen sonra vektorun basladigini soyluyor.

Token based vektorleri cikarmak ise baska bir metodu gerektiriyor. O surada anlatiliyor. Oncelikle conLL datasindan kelimeleri tokenized bir sekilde cumlelere cevirin.

  cat train.conll | cut -f2 | one-sentence-per-line.pl | gzip > train.tok.gz

Bunu development ve test icin de yaptiktan sonra, substitute distributionlari cikarmamiz gerek. wvec repositorysini kullanarak bunu yaptiktan sonra {train|dev|test}.sub.gz yi kullanarak istedigimiz vektorleri icin token-based representation'i cikartiyoruz.

  zcat train.sub.gz | concatSubs rcv1-50 rcv1-50 > embedded.train
  zcat dev.sub.gz | concatSubs rcv1-50 rcv1-50 > embedded.dev
  zcat test.sub.gz | concatSubs rcv1-50 rcv1-50 > embedded.test

burada hem context icin hem word type icin rcv1-50 kelime vektorlerini kullandik. Ama farkli kelime vektorlerini birlestirebiliriz(cw + mikolov, scode + hlbl etc.). enrich_with_embeddings.py** bizden tek bir dosya istedigi icin bu ic dosyayi birlestiriyoruz.

  cat embedded.train embedded.dev embedded.test | tr '\t' ' ' | sed 's/ $$//' > embedded.all

Artik embedded conll corpusu yaratabiliriz.

  enrich_with_embeddings.py --token --delimiter " " --offset 1 --length 100 CONLL_DATA CONLL_DATA_rcv1-50-token

2- Parser'i Egitmek

Once parser'i derliyoruz. Derlemeden once icc derleyicisini devreye sokuyoruz.

 source /ai/opt/intel/bin/iccvars.sh intel64

Sonra derliyoruz.

 make CONF=Release-icc-Linux 

bu ai-parse/dist/Release-icc-Linux/Intel_1-Linux-x86 altinda ai-parse executable'ini birakiyor. Parseri egitmek icin cok sayida parametre var. Bunlarin hepsi repository'de aciklanmis durumda.

  ai-parse-icc -o rcv1-token-kernel -p CONLL_DATA_rcv1-50-token -s optimize -t 0 -d 1 -e p-1v_p0v_p1v_c-1v_c0v_c1v_tl_lbf_rbf_root_dir -l 100 -k POLYNOMIAL -x LINEAR -c 15 -m 5000 2> logs/rcv1-token.log

Burada;

 • -o : model ismi. Egitme bittiginde rcv1-token-kernel.model dosyasi cikacak.
 • -p : kelime vektoru eklenmis conLL datasi. Onceki ornekteki data CONLL_DATA_rcv1-50-token kullanilmis
 • -s : parser'in egitme/parse etme komutu. optimize yani egitme secilmis.
 • -t : training corpus section. 0.section secilmis. daha detayli bilgi icin repository'e bakiniz
 • -d : development corpus section. 1.section secilmis.
 • -e : feature pattern. daha detayli bilgi icin repository'e bakiniz
 • -l : kelime vektorlerinin boyutu
 • -k : kernel tipi.
 • -x : daha detayli bilgi icin repository'e bakiniz
 • -c : paralel core sayisi
 • -m : training datasindan kac cumle ile egitmenin yapilacagi

Standard error logs klasoru altindaki rcv1-token.log dosyasina aktarilmis.

2- Egitilmis Parser Modelini kullanmak

Parser modeli ciktiktan sonra test icin kullanilmasi ise cok daha basit.

ai-parse-icc -o rcv1-token-kernel -p CONLL_DATA_rcv1-50-token -s parse -t 2 -e p-1v_p0v_p1v_c-1v_c0v_c1v_tl_lbf_rbf_root_dir -l 100 -k POLYNOMIAL -x LINEAR -c 15 2> logs/rcv1-token.test.log

Kullanilan opsiyonlar hemen hemen ayni sadece -t ile test section verip -s ile parser'in stage'ini belirliyoruz.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.