Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@wildanm
Created September 3, 2016 09:18
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save wildanm/44ab9e4ad7ec22607841d03929b5b0dc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save wildanm/44ab9e4ad7ec22607841d03929b5b0dc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sample Data untuk input ITEMAN
ITEMAN
exam1.txt
rexam1.txt
2
Y
56 0 N 09
ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
100343470ADCBCBCDADCBDCABDBDDAACBDBCACAACBABDDADB
100587100ADCBCDBDADDBBCABADDCBABACBAADABBBCBDDDAABBBDBCACBDDBBDBC
100644580BDDDABDCCBDABBDBACADACCDCBBAACDCCBADABACABACACCADBDABCAB
100813790DACADBCDADCADBBBABABCABBBDAACABBBBBABADBDABBCDBDCBDAACCD
101016550ADCCCBCDADCADDADDBACAACBCBCDCAABBABDBCBBDABBCDBCCBDACCCD
101152120ABCBCBCDADCADCABDDACAACBCBDBAAADBABDDADCBABACDBCCBDACDAD
101301630ADCCDBBDADCBABAADBBDAACBCBBDACDD
101800910CDDBBDBAADCBDBBABAACBCBDABDBCDABBBADBACDDCBCBACBABBCABCB
101902000ACCACBCDBDCADDDCDDACADDBABDBACDBDBADBCBCACBDBACADCDBDCDC
101966120ADCACBBDDCCBDCAADBACAABBCBCAAADDBABDDDDCBABBCDBDBBDACABD
102029360CDACBDACDBCCDAACBACCBDACBABBCCDACADBDACBDCBAACBDABDBCAAB
102105760ADCBCBCDADCADCABDBADBACBCBCBCAADBBBDDBDCDABACDBCDBDBBBAD
102151630DCCDCBCDADCADCABABDCAABACBDBCADCABDBCBDADBCACDBCADBDBBBC
102514750BDCCCBCDADCADDDBABACBBCBDBBACCDDBBBDDDCCDABAADDDCBDABBAD
102591030ADCBDBBDABCBDCDBDDADAADBDBABABCDBBBCBCBBBDBDDDDBCADABBDA
103135310DDCDCBCDDDCBDBCCABACAACBCBDDBACCBABDDABCDACACDBCCBDACDDD
103340320ADCBDBCDADCADCABDDACAACBCBBCAABCBABDDCDBDCBCCDBDCBDACBDD
103401460ADCBCBBDADCADAACABABBADBCBADAACABABDBCADBCCADBCBCBDADCB
103960050ADCBCBDACBCADBCACBCBACDDCBCACADACADBCADCBCACDDBCCBBCBDCD
104062240CBCADBCABDBACBCAABACABBACBCADBABCBAADBC BABBDACBCABACACD
104191270ACCBCBDDADCADCABDBDCAADBCCBAACDCDADBBAABDABACDACBBDBDBDD
104257110DBDBCCDCABABCBADBDABCBCADBACACCBBCBCABDACACBCBABCABCBADA
104543400DDCCCBBDDDCBCDDABCADBCBDCBAACBDCAABCABCCDDBABCDCACDDDCAB
104728590ACCBCACDBDCADDABADBAAABABBADAAAAAABDBADBDABDCDBAABDABCDD
104902940AACCCBCDADCADCADDBABCBDDBACDBADABABDDABBDABBCDDACBDACBBC
104935600CACACBACBCABBCABACCACBABCBBCABBAADBCACDDBDBCCABDBCDACBBC
105111340ADCBCBCDADCADDABDBACAADBCBDAABBDBAADBDDCAACBADAACBDADBAD
105333750ADCDCBBDADCADAAB BDBDDCABDDBACDDCCBDAABAD
105494420ADCCCDBBADCCCBDAA
105578950ABCBDBACDDCBDBCAABDDBCDACBCBBBDAADBBCDADDCBADBBDADBADDAD
105632930ADCDDBCDBDDADBABDCACBBCBDBABDAADCBBDDABBDDBACDBDCBDACBDD
105854650ACCBAAAADDABCDABCDDDABCCBCDDDDADCCBDCBACABCCDBCBBCABCACD
106064070DDCBCBADDDCCBCBCADADBACAADBCBDCBBADABABCACADBBDBCDCBCDAB
106321310ABCBADBB DCADCABADBCBAABBDCACCDABABDDDACDBBAADBDABDACBDB
106462990CDBAAACDBBACCACBDBCBAC DB BDCBCCCACABCDBACDAABCAAACDABCB
106463390BCCBCBCDADCBDCACDBABACCBCBAAACADBDBCDDDCADBACCBCABDCDCAD
106563220BDCBCBBDADCADCABADACABDBCBBACADBBABDDABCBDCACDBCCBDACDAD
106587850ACCCCBCDADCBDCDAABACACABCCDCDCABBBBDDBDCDABCBDBACBDBCBCA
106686460ADCBCBADBDCADCABDBACAACBDDBBACDBBBBDDACCDABCBADCBADABCAD
106721720ACBACBCDADCADCABDBACAACBCBBACCDABACCDABCDACBACCCABDBDCAD
107101780ACCBCBCDBDCADCAAABABAABADBADACABBBBCDCACDABDBDDDAADBBBDD
107391830ADCBCCCDDDCADDABDAABAABCCBADCACB
107578050ADCBCBABADCCDCAADDACBACDCBBBACABBABDAACCDCBDADDBCCDADDAD
107627230AACBDBCDADCBDCABDBACAACBCBAACACBBABDDADCDABACDBBCBDACCAD
107855410ACCCABCDBDCADDCBABCDBABABBADCABCABDABCACAABDCDCABDDACBAD
108120050ACCCCCBDADCBDBCCBACCBCBABCADAABCDAABDADCBABACDABBABB CCB
108134370AACBCBDBDBBBCABBDCABCDCBCDBDCADCBBCD CACCACBABCCDAACBAAB
108271760ADCACCCDDDCBDBAAABACACBBCBCDAADBBABDDACCDABCCCBCCBDAAADD
108298510AACCCBDDADCBDDABADABACCBCBBABAACBABDDCACDCCDCDBDCBDADBDD
108320910CDDDCACCCBDBDADCCBDCCBCDBCADBCCDDCCABDBBCBABABDCBABCADBC
108439470ADCBCDCDACCADCABDBABAACBCBABCACDBABDDCCBDABDCDABDBDADBDD
108564700ACCADDCDABCADBABABAAAABBDBAACAACCBBCDDDADABBCDCBCBDACCAD
108575250A BDCABDBDAB ACACDAABCBABCADBABACABDACBABCABCABCAABCDBC
109042490ACCBABBCDAADBCDCBB DCCBDACBCBDCDBABADCDBAABCCDBACBDACBBD
109172370DCCDBDABBDCABDABDBABACBDBAACCCCCBAADDBCBBDCAABDBCADDDCDB
109181110ADCDBBCDCDCCDCDBDBADADDAABCDCBDBBBDCDABABADBCABABAACBBAC
109360390ADCCC DADDDBDCACAAABACABCBCBCBCBBABDDA BDDBACDBCCBDBCBDC
109549990ADCBCBBADDCACAABADABAACBCBAAACCCBBADDAACBDBBBCADADAACBCD
109591510CCDBCBBDBDCADCAADDCAACBDABCAABADBABDDCACDADCCDADDBDCCBDD
109623400DDCACBCDADDBDDADAADBAABDABAAACDCCADDDADBDABABACDBDDDADBD
109638320ADBDCCBACAACCDCADBACCBCDBBACABDCBCBABDCCAACBDDADCADCBABD
109662430BCCBCBADADCADDAADBABACABCACDBAA BABDDCBB AAACDDCCBBABAAD
109812010ADCBDBCDADCACDBADBACADCBBBCBDBA CABDBCABBABDCDBABADBCDAC
109877070ABCCCBCCCDCADBDBCCBBCBDAB CAABCCBDBBAD ACBBCACCDBABDDADC
109883030ADCBCBCDBDCADCABCBADAADBBBBBCACDBABADCDCDABBCDBCCBDBCBAD
110095090ADCBCBBDDCCADCABDBACAACBCBCAACABBABDDCDCDDCBCDBCCBDACBAD
110536090BBCACBBDADCADBABABADAADBCBDAADBDBADADADAADBBCDDCABDACBAD
110869330DDCCDBCDBDCBDCBBACACADDDBCACBACCBABDACACBBABDCBDCBDDABDC
110984840ADCCCBCDABDACBCBBDBCBACCCBBBCADDBABDBBC DCBBCDBABBDACCDD
111351320BCCBDBCDADCDDAABACABCCBDCBAACACBBABAAAA
111591810CDCBCBBBACCDDCDAABD BCADBCACDBACABCABBCCACBADACBDACBCADB
111846900AACBCCBDADCADCABDBACDACBCBCBCDDDBBBDDADCDCBCCDBCCBDACDAD
111997560DACADBADADCBDBCBCCDCBBABDCBDCBCACDBCBCABAABBCDCACABCABCC
112062000ACCBCBBDBDCBDBAACDABDCCDACCDACCABCBDBCACDACCCDBDCDDABABB
112121600ADCBCBCDADCADCACDBACAACBCBAAADDBBABDCDDCDABBCDDCCBDADAAD
112184190ADCABBCDADCADCABDBACAABBCBCAAACBBABDDADCDDBBCCACCBDACCAD
112232040CBCDDABBC CADCABDACDBACABCBDACCDBACDBADCABDCBDBCADBCACDB
112280980ABCBDCADDDDADCCCACDDBBADBBAAAC BAADDBCCAACABDBCCBDADADD
112352120ADCBCBDDADCBDCABDBCCAACBDAAAAADBBABDDBDCDABBCDBCCBDACCAD
112499010DDCBCBCABDCBDCBAABDBCAACCBBACDBDBABDDADBDABACDBBCACBADAB
112684930ADCBCBCDADCADDABABACABCBCBCAAACDBABDDADCDABBCDBCCBDACDAD
112948250ADCBCBCDADCADCDBDBACAACBCBDAAACBBABDDADBDABBCDBCCBDACBAD
113089210ADCBCBADADCBDCAADAAACCADCB AAABCBCBDDACCDDBDCDDDCBDADCAD
113525660CACBCBDDADCADBACDBACADADBCBDABDAACBDCACACADBABCDACACDABD
113791200CDABDBCBDBDCDCCBBDABADBDDBBDACAAADCBADBCCABDBADCBDACBDDC
113861400ADCCCBCDDDAADCADDCACBDABDCADCACBBDABDCBADBBABDCDBCADCABB
114047850CBBCDCDCCDBCCDCDCCCDCCCCC B CC ACDCDCCDBCBCBCBCDCCDBCCD
114191900ABCDCCCDADCADCABDBABACCB BABDDADCDDBACDDCCBDA
114336310ADCACBDDACBBDACDACDB CBCBACBDCDBBCABAADCDDDBCACBCDDBCCAD
114540660AAABCBCDCDCADBAAACDD DBAACAAAAD BCABCDDBACDBCCAB BCDD
114869130ADCBCBCDBDCADCAADCBAABCDCBAABCDABCBBCDCBDCBABCDCDBDADBDD
114937270ADCBCBDDADCADCCBADACAACBCBDAAACCBABDDADCDABBCDBCBBDACDAD
115237780ADCBCBDDCABDBBDABACCBDABBDC B CABABDACCDCABDACCDABDBACBD
115265410CDCBCBDDBDCADCABACACBCCBABDBCBCABABDDAACDABACDBDCBDACBBD
115411570BCDBACDBCDBCDBDCADBABDCBACDDDB CCCACDBACDACACDBCDBACDACD
115543940ACDBDADDCADBBAACDCBADADBBCBDDBCABDDBCADCACBBDBDADBDCDBCA
116269520BDBBDCCDADCADCCBDBCDDBCBACDACBACBBBCDAACDABAACACBBAADCAD
116460160ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCADACABABDDADCDABBCDBCCBDACBDD
116496500ADCBCCCDBDCADCABDBACAADBCBBACCDDBABDADCDABBCDBCCBDACCADA
116797980AACBCBCDADCADCABADACAACBBBAAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDBCAAD
116802110DDCBCBCDCDCBDDABADACBAABCBAAABCDBAADDADBDACBCDDCCBDBCDDD
116881500BADCABBBBADADBCBADABADADBACDBACABCDAABCDBCADBBACABCABBAD
116905400DDCCCBDD DCCDCACABACBACBBBAACCCCBBBDDCDCDCBAABBAABBCCDDC
116993520DCBCABCDADABDDBCB DBBACACAC CBACBDBCBACABCBADACBABA BCC
117015300ADCCCBCDADCCDACBABACAAABBBBACADABABDCBCCBACAADBCABCABBDD
117119900CCABCBCDDDCDDBAAABACABCBCBAAAACBDAADBABCDBBCADACBBDACCAD
117124140ACCCDBDDDDCBDDDAADAAAACBBBABAACCCAADBABCDCBABDDCCDDBCDDD
117131840ADCBCBCDADCBDCABDBACAABBCBCAAADBBBBDDADCBABBCCBCCBDBCBAD
117200010ADCBCBCDADCADBCBDAABCDBDBBDAABDCBBBDDABCDACACADCADABCCAD
117222180ADCCCBCDDDCBDCBCDBABCDADCBABAADBCADDCABBDABACDCDBBDBADAD
117275200ADCBCCCDCDCBDCABABACAADBBBBAACADBABCDDBCDDBCBDBDCBDADCAD
117311200DCCBCBCDDDCBDCACDDABAACBCBCDAADDBABDAABCDABABCBCABDABBAD
117355430AACAABADDDCACACADCABCDBAABCADBABBADBCCBCAABACDDBCACBDBDD
117441370ADCBDBCDDDCBDCABABACAACBCBBCAACBBDBDDADCDABBCDBCCBDACDAD
117533090BACDCDDDDABCDCCDCABDBDCCCCBDAACB
117632800 CDACABACDCDCCBDBAADCADA
117826840ADDCDBADDDCACCABDBACBA CBAACABBDCBAACBDDBDBAABCBDDAABDBA
117864990DACBBBCDADCBDBBBDBABADCBDBADCACDCDBABADCDDBACCACCDDCCBCD
117939150AADDDCAADCABDDCDDDADACBDBBADACCBCAACADABABDBABBDBDDAADBA
118641940ADCCCBBDACCBDCABABACABCBCBCBAACBBABDDADBDBBBCDBCCBDACCAD
118674500ADCDCBBDBDCADAABDBACAACBCBAAAAABBCBDDABCDABDCDBCCBDACBCD
119000770ACCABCDDBDCBDBCAACDCBCCCABBABBDBBABBCABBDBBABADDBDDBDCDD
119058400AACBCBDDBDCADBABDDACAACBCDCBCCDDBABDDABCDABACDBCCBDBCBAD
119166890ADCBCBCDADCADDAADDAAACDBBBBCCAABCBBDDDDDDABBBDADDBDBCCAD
119175720DADCDBDDCDCBDCBCBADBCBCABCDA CBDCBDBCDACBADCBCCDABDBCACB
119336930ADDBCABDCDCADDAADDBAAAADBBADAADBBCBDBCDBDDBACDCCDDDCBABC
119434420ACDBBDBDBDCCCDDAB CB DBCCBBCBCBC BCBBCDBBCBDCAC BDBADBCB
119441660ADCBDBDDDDCACCDDDCDBCBCDDCDAC BCCDBCCCCACACBDCDABDADCBDA
119446850DBBBAACDDDCADAACDBDBACADDBABADADAABDDCACADCCCDBDABDBBBAD
119449550AACBCBCDDDCADCAC BDBABCDABADAAACBABDDCACDABABCDCBA AACAD
119465100ADCDCBDDBDCADBABCDACAADBDBCDAADCABBDBABCAACBAADDDBDBDBBD
119965510ADCBCBCDADCBDDABDBACAADBBDDAACCBBCBDDDBCDDBBCDBDCBDAABBD
120140040ADCBCBCDDDCADCBBDBACAACBCBDBAADCBABDDADCDDABCDBCCBDACAAD
120144200ADCBCBADADCADCABDDACAADBCBBCCCBABABDDCACDCCBCDBCCBDBBBBD
120184100ACBBBBADDDCADDAADBBCACCBDBBAABB CCBBDCCCCA BCBA CCCCB
120269700DDCACBBDDDCADDADDDACCCBBCBBCCAADDBBCBABBDABCCDDCABDBCAAD
120620750ADCBDBADADCADCAAABADCDDBCBAACBDABABCDCCCDBBBADCCCBDBCBBD
120781210BCDDCDD CAABCCCBCBCDDCACACDCCBBBBACDCBCDACDCBCDCDCADDCCB
120836950ADCBCBCDADCADCABDBACAABBCBDAADABBABDDADBDDBBCDDDCBDACBAD
120893950AACBCBCDADCBDBABDCACAABBCBAABCDABCBDDADCDDBDCDACCBDACBAD
121146300ADCBCBBDDDCADDACDBACBACBCBAAACCBBBBDDCDCBABACDBCDBDAACDD
121182800ACBBCADDCDBCDCBADAAAAADCACBAAACABBDACADBACAABDBCADAACBDD
121234690ADCBCBCDDDCADDABDBACAACBCBDAAACBBABDDABCDDBBCDBCBBDACBAD
121902860ACCCDADDADCBDADBDDAB CBACDDDADABACDBBCCDBBABB
122109210ADCBCBCAABBBACDDCBBCBBABCABCBCAAACBBACBDBCBAABACAAABCBBA
122361870AD CACBDADCBDCABABACACCADBAACABDBABDDADACBDACBBADABACDBC
122566720ADCBBBCDDDCADCADCBACBCACABDACCADDAADDCDCDABAACDCCBDBCBDD
122595930ADCBCBCDADCBDADBAAABA CDACAAACBDBBCCDADBDDBCBBDDDBCACBBA
122747440AACACBCDCDCADCABDBACADCBCBAAACCBBABDDACCDCBDCDDCCBDACAAD
122762390BDBBDCDDDDCBDCABACABCAACABBAABCDBCDBBCDBBACACDCABCACBDCB
122854300 CBABCDDDCBDCAA BDCBABDDBCDAACDBABDBCBCDABBCDACCBDACADD
123043390ADCACBAAADCBDCADCCACAACACBCCCCBBBABADADCDDBBCDBDCBDBCCAD
123267720BDCBDDDDADCBDDCCADDCBABAABBCCBBDDBBDCDCCBABCCBBADBDBCAAB
123393120ADBACBCDADCBDCAADBACAACABBCBAABBBBBDBADADCBACDDAABDACCAD
123424550DBCCCBCDADCADAABABABAACBCBDACDDBBABDDADCDCBBCDBCCBDACAAD
123449710 DDB BDDCCCDBACDAB BCDBDBCCDBADCCABCDACBBCDAADBDADAADBDD
123554700CCBBDDABADCACCBDAACADABCACADBAAC
123564240ADCBCBCDADCBDDABABACACDDCBCBCABDBABCDACCDDBACBBCABDACDDD
123713180CCBDABCABDABBABC CDADACBDCCBDACDBCBCDBADCABDACDABABDABBC
123723760ADCCCBCDDDCACCABDCADAACBCBD AABDABDBDCDABCACBBCBDACCAD
123840020CDAABCADDCDBACDADBCACBCADADBDACBABABCBBBAADBADACBADBADCA
123867700AACCCBBDADCADCCCABAAADBBDBBACACCCABDDCDCDABAACADABDCDBDD
124179210ABCBDCBDADCBDCAADCABBAC CADBABCDDCBDDADCBADABDBCADDACA C
124194260BDCDAABCADCABDCACDBACADBADBCADDABABBACDAAABDCACDBADBCBDA
124273000ADCBCBBDADCADCADABABAACBCBCCAACBBABDDCDBDBBBCDDCCBDAACAD
124342700DDBBACCDCDBCDDDACBCBCCABACBBCABBBABDD DCDDBCABDCAADBBABC
124495930ACCCDBDDBCCACAABAADDACBACBCDABAABABDCAACDABABABDDABACBAD
124704190ADCDCCCDADCADCABDBACAABBCBCBACABBABDDADCDABADDDCDBDACBAD
124882850ACCBCBCDCDCCDCAAABAAABCCCBACDCBABABCBAACDCBDCAABCBDADDBB
124985680ADCBCBDDADCADCABACDCD B BABDDAABDBBBADBCCBDBCCCD
124992100ABCCCBCDADCADCAAADACABBBCBDCCACBBCBDDABCDABBCCBCCBDACAAD
125008400BDDBCACDBDCBDBABDCDABDDBCBBACACBBBBCBCDCDABDBDBDADCACADD
125027000ACCBDBBBDDCDCCCBDACBC DB ACDBAABBABDBCADCBDACBDABDCACBDA
125189180ADCBCBBDADCADCABDBACAABBCDCBAAABBABDDCBADABACDBDCBDABAAD
125278130ADCBCBCDADCBDCABDBACADCABB
125317100DACDCCADBCDADDCBDCDBBCCDDBBDABDBDAADCABADABAABDDCDCDBABD
125345840ACCDCDDDADCCDCABDBDCBDCDBDACACDDBCBDDBDCDABBCDBBDCACDBDD
125668000DDCBCBCDADCADDABDDBCABDBDBDAAACBBABDDCDCDABBCBCCABDACCAD
125697670BAACCBDCDCCBABABBDABCBADBCBDACBDCADDACDBBDACDBADBABCCDBC
125823470ADCACBBDADCBDCACABDBAACBCBDBABDCBABDBAACDDBBCBBCCBDACCDD
126068890CCCAABBABDCACDCBADDBCABBCABDBACBBBCCAACCDACADBCABBABAACA
126102140ADCCCBBDDDCBBCCBBCBCCBBCDBDD BCBCBBCAAD BDCCBCBCBCCBCADB
126314160ABAABABAABCCBBBBBAABBABDBAABABABBAABABABB CABABAABABCABB
126453320CDCBCBCDADCBDCABDDACBABBCBBCAACABABDDADCDABACDBCCBDACCDD
126567270ADCADBDDADCADCACDBBCDABDABDCABCBAAADACCCDABADBDDBCAADBDD
126656220AACBCBCDACCADBABDCACBACBABCAADCDBABDDABCDCBBCDBDCBAACCAD
126692750AACBCBABACBADCBCACBCCACABBADCBCBCBCACDCAACDBBACABCBCADBA
127067790BDC BBADBDCBDBACADAABCDDBBCDBCADBBADDAACACBCBDBACCDBCADD
127096170ACBACBDDABCBACDBDCDAAACBCBBDCADBADACDABCDCDBABDABDADBBCA
127119160 BABDDBDCDCBBCCDCCBDACBAD
127147240DDACBDBDABCAABDAABABBADDABBCAABBBABDDDDCABBABACBCDDACCDC
127383850ADC CBADADCADCABDBACAACBCBDBAACDDAB BADCDACBCDACCBDABADD
127386670ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAAADBABDDADCDABBCDBCDBDACDAD
127408090ADCCABDDBDCABBACADADAADBCBADBCBCADBCDCABDACACBDBADACBDDC
127494010DDCBAAADBCCDACABADDCACCBBBBCACCBBABDBCDBACDABCCDCBDCDDAA
127910900ABDABBDDDDCCDDABAADCAAABBBABAAACABCDDAABDABABBBBDCDBBBDD
127978260DCCBDBACBCBCADBDBCACBCBCBACDBCCBBACDBABCBACDBDDCBACBDACB
128833160DDCBCBCDADCDBCBADBAABCBACBCAAADDBABDCCBCDADACBDCABABDCAD
129170000BDABBCACDCBACADBADBDBBCDACCBCCBABDDDCABBCCDAACDDCBADBCAC
129239700ADBBCDABCDCDDDACDCAAABBCAACCCADDBCCCADCCDCBCCCDDDBADBBCD
129652140ABCBCCADADCBDCABABACACBABBAACCBBBABDBCBCDABBADDCABDBACDD
129712160ACDCBDABCDCCBCDDDBCCDCBADDBCCACCBDBACBDBCADBCABCDABCBDAD
129722940AACDDBCDDDCBBDCBDAACAACBCACDCADDBABDDADCDBBACDBDBBDBCBBD
129840660ADDACBADDDCADBACDBDCADCBCBCAACDBBCBBDCABDBBACDBCCDDCDDDA
129941610ACCBCCCDDDCADDACABCDACCDBBDAAACDBBBDACDCDDBACABCCBDACBBD
130060770ADCBCBADDDBADCACACBDBDACBBCDAADCBBDBCBCCDABACDADDBBBDABC
130167470AACBCBBDBDCADCDDDDACABCBCBCBAACBBDBDDDDCDABACDBCCBDBCBAD
130641500AACACBBDADCCDCABADADACDBCBBDAADDBABDCACCDAAACABDCBDCBCAD
130826100DDCBDACDADCBDDADACACAAABBBAAAACDBABDDBDCDDACCBDBCBDBCBAD
130946360ADCBBBCDBDCADCABDBACAACBCBBAACABBBBDDCDCDABACDBCCBDAABAD
131165930ABCBCBCDADCADDABDBACAACBCBBDACDDBABDDCDCDABACBBCCBBBCBCD
131185650ADCACBBDADCADCABDDACAACBCBCAAACBBABDBDBBDABBCDBCABDBCADD
131192700CCDBCAADBDCADCABDBDDBAACBDBCBACBCBBAACDCDABCABBACBACBCCA
131197860ADCDABCDBDBADDABDCADABCABDADBBBCDAADACBCADCAADDABBDCDCAD
131279390ABCACBADDDCADBACCBABACCCBBBACCBBBBBABAABDBBAADDCCBDBCCDD
131290620ADCBCBCBBDCACDACABAABDBDCDCABACCBCBACCCBDCBABDCCCBDABBAD
131317680DDCBCCCDDDCADDABDDACBADDCBBDCDDCBBADBBACDABCCDCCCCDBCBAD
131341310CDBCCBADCDDAAACADCDABDAACBADCBCCBBACACBBDADCCBCAACCBAAAD
131526000ADCDCBCDDDCBBCACBDDABCCDABCDDBCBBABDBABCDCCACBBDBACDDBBC
131533060ADCCCBCDADCADDABDBADAACBCBCAAACDBABDDBDCDDBBCDBCBBDACBDD
131579600AADDABABADCAAB CACABBDAABCABBABBCAAABBAABBABBCABBACABBAD
131944580ADBBCBDDC BBBCAADDDD BDDCACAABA
131993360ADCBCBDDADCADCAADBACABCBCBDAABCCBABDDACCDCBBCCBCCBDACBAD
132092540BACBBBADBCCBDDADADDCABABBBCACCDBBCBADBCCDBAAADBDABBBCBBD
132466490BCCBBBCDCDBADADDABDBBABDADAACBCDCBCDACBCBADBCDACACBCADBC
132595000ABCACDCDABCBDBAAAAACCBBDBDACCDCBBDDDDADACABBADACBBDBBBDD
132723690AACCCBCBDDCBDCDADDABAADBCBBDBACDCBBDDAACBACCBCBDCBDCABAC
132751040ADCACBCDADCBDCDBDDACAABBCBCAABCBBABADABCDABACDBCBBDADAAD
132805430CBABACDDADCDCACCDBABBCDACBCAACCABABCADCABCACDBA BCCBACD
133005200ADCBCBCDADCBDCABDDACAACBCBCBAAABBABDDAACDDBBCDBCDCDBCAAD
133042070ADCDBBCDADCBDBDCDDACBACBCBDACADDBDCCBADCDABCCDACCBDBABAD
133111740ADCCCBCDDDCACDACBAABCABCBAACCBABBABD DCBCABCBBADCBDDBCAB
133282390DDCBBBCDADCBDBAAAAACBADBCBBACADCBABDDABCDABBCDBCDBDAACAD
133414270ADCBCBCDADCBDCAADAACAABBCBDCCADCBABDDABCDABBCBBDCBDACCBD
133996670CBBADCBDABCBBAAADCAACABDABCAABCDBCBDBCDBDCBCBDADADDBCB A
134099800ADCBBBCDADCADCABDBACAACBCBDDABCBBABDDABCDABBCDBCCBDAADAD
134507200ADCBCBCDDDCADBCACDABBACBDBADAADCBDBCBCABDDBAADBCABDCBCCD
134622090ADABBBADDACCADBCAADDCBBDBBACCADBDBCDABDBDBBCBBDBDABCCDAC
135034390ADCBCBBDADCADCAAAACCAACBCBCABADDBABDDADCDCBACDDCCBDAABDB
135042340ABCCCCDDADCADDADDBACABCBCBBDADDCBABDDDDCDABCCDBCCBDACBAD
135152610ACCACBBDDDCADCABDBACADCDBBBACCDBBABDDABCBABCCDACDBDACCDD
135216620DDCBCBCDADCADCABABDCAABBBBACACB BBBDDABCBDBACCBCBBDABABD
135255620ADCBCBCDADCADCABDBACBABACABCAACBCABDDCBCDACBBCBBCBDACBAD
135447500CDACCBADADCADDAAABACAACABBACACBCDBBB CDCDABCBDADDBDCBDDD
135713540ADCDCCCDCDCBDCDBACAAAACBCABCCCDDBABDCCBBDABAADBCDBAADBAD
136241640ABCCABCDBDCACDDBABACAABBBBAACABCBCDDDCABABABCDCDCBDABBAD
136363460ACDACBCDADCADCAADCDABCADCBADACCDBBDADCADBDBCACDBCBACBDCA
136363820ADBCCBBDADCDDCAAADACACDBCBABDACDBABDBDBCDACBBDBCCBDABBAD
136451700AACBDBDD ABC ADCBDABBACADBBCBDDBCBDCBADADB DBCADBCBADBCD
136811960DBCDCBCDBDCADCABCBACBDADCDADBACDABADDABAABDABDBDCBDACBCD
136944270DDCBCBCDBDCADCABAAC BCDAABABBDAABABCACDCDABADBBDBDABCADB
137263910BDCACBBDADCADDABDBA AABBCBCAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDAABCD
137348550ADCBCCCDADCADBACADABADDBCBCCCABDCBADBADCDABCCDACBBDACDAC
137550360BDCACBBDBDCBCBABDBDDAABBCBADCCBDDBADDBABDCAABDABCD
137683600ADCBDBBDADCADCADDDAABCADBBADAAACBDBCDCDCDDBCCDBBCDDBBDCA
137967640ADCDCCCDADCADCACABACDACBDBBDAACDBABDDCACDACCCDACABDACBAD
138167390ABCAABADADCBDCABABDAADBDABBDCADCAABDDADBDD BBDBCABCBCCDD
138201350ADCABBADADCADCADABACBCBBCBCDCADDBABDDCACDABBCDBBCBDACCAD
138229810AACACCBDBDCBDDABAAADABDCCBAAACDBAABDDDBCBDBDDCCBCBDAACAD
138326700ADCBCBCDADCBDCCAADABCBBCABAAABCCBCBDDADCDABBCDDCCBDBDBAD
138695730ACCBCBCDADCADCCAABACBBBACBBAAACDBACDDCDCDDDBADACCBDBCDDC
138749760AACCCBADADCADBCCDBAAAABBABAAABDDBABDD BCDACBCDCDCBDACBDD
138785500ADCBCBCDADCADCAADBACAACBCBCACACBBABDDADCDABBCDBCCBDACCAD
138802920ACDBCBABAABACDABABBCBDBBABADBACCBBBDDADBDACCBBBBABDDBCDD
138931630ABCBACDDADC BADCBDACADDDBBADDCACBBCBADCBDABDDBBADBDACBBD
139236580DCCCCBCDADCBDCBADBAABACDCBBCCACCBADADCDAAABDCDDCCBDBACAD
139306830DDCACBCDBDCADCAB ACCBBACBDBCADBDCADCABADACACBADCAADBCDC
139310190DABACBBACCBBDABCBCBDBDDCDBCDACDCDBABBBDBAABBDACBBAACDCAA
139466610 BABDACDBACCACDBBCAABBDAC
139834200DDBBBBADDDCCDCABAAACBBABDABCACDCBABDDCDCDBBACCDACBDACCDD
140072580ADCBCBBDADCCDAABABAABBBDDBCDAADDBABDDABCDDBACDBCCBDBAABD
140460420ADDDCCADABCAACBCACABBCDADBABABBCBCADADACAACADADCCDCDD CA
140544900DBBDABABACCDBCABACBDBACBACDABCACBAACBCDCDABBABCDCBACDCAD
140852400AACCCAADADCADCABDDACAACBCBBAACDAAABDDABBDADBCDDCCBDACBDD
140902180ADCCDCCDBDAADCACCBABDCABCBBABAACCBBCDCBCDDBBCDDBCBDBBBAD
141069210CDDBBBCDADCADCADDBACCCCDABBDCCCACADBBCDBBCCDBBCDBCDBCDDB
141076320ADCBCCCDBDCADCAADDACAACBCBDCAADDABBDBADCAACABDCBABDBACAD
141121470DACCDCCDDDCADDDBDBACA
141137420AACCADCDADCADCAADDABBAABBBCAAACBBABDDABCDABACDBDBBDACDAA
141191510ADCCBCCDADCBDCABBDABACBBABCCABDDBADDDACBDACADDCBCBDADBAC
141676710ADDCCDADDDCBAACBDCBCABACBBADCABCCCABDBCBDDBCBDCCACBBACBC
141787720AACBCBCDDDCADCABDBADAACBCBBAAACBBABDBADBDABBCDBCCBDACBCD
141847300ADCCCBADADCADBAAABCBAABACBBACADDABBACABCDABBCCBCCDDADCAD
141847490CDCDCDADBDBBDCDBABACBAAABBA BCABBABDDDCADABCCCBBAADACBAA
141944630ACCBBBCDADAADDABDBACABBBBBABCBCBCABDAABCDCBBACCCDBDCCCAD
142215700ADCBCBCDDDCADAABDBDCCABCBBBDACCBBBBDDBDCACBBBDBCCDACCBAD
142273260ACCBDBCDADCADDABDAACAACBCBAACCCBBABDDCBCDDBACDDCCBDAABBD
142652920DCDDCCACBBAACDAAACDDBDBCDCACCCDCABADABABBDDBCDDDDBDDDCAC
142788740ADCCCCBDADCADCABDBACABCDCBBAAABBBBADCCBCDABCCDDCCADACCAD
142812640ADCBDBDDBDCADCABDBABACCBABC ABABCDBCDABCDABCADDCBBDDBCAD
142938100ADCADBCDADCADCABDDACACBBCBCBADACBABDDCBCDDBBCDBCCBDADCAD
143274500ADCBDBCDADCADCABDBACAACBCBDAACABBABDDABCDDBBCDBCABDACBAD
143503450ADABCCBDDCCACBCBDCBDABCBABCACBCACACBADBCDCABCBDADBCBABCB
143571440ADCBDBBDADCADBDAADAAAABCADCAACDCBBBADADDDDBCBDAABCDCBCDD
143822800DCCAABADADCADCCAADACAAABCBBACABAABADDCDCDABBCADBABDBDCAD
144063260ADCCCBBDDDCADBABDBACAACBCBCAAAACBABDDACCDABBCDBCCBDACBAD
144069960CDAACBCDDDCADBADDABAACAABBADACDBACABDACCDABBCDBCCDBBBCBA
144276160ADCCDBADDCCBDDCAABABADCBCBCB ABACBDDADABADACBABCCDCBCAD
144489760AACACCCDBDCBDCABDBABAAABCBCAAACDBABDDCACDAD
144573680ABCBCBCDDDCADCCABCACACBDBCADBAABBBADDAACDBCACDCCABDCBACB
144591080ABCBBBDDADCBDCAADBABBCCDCBCACADC
144689180ADCBCBCDADCBDCAADBACABCBCBCDABCDBCADBCACDABDCBDBCDDC
144897930ACCBABADACCADCDBDADCABBACBACCDCAABCBABCCDCBABBCBDDAABCDC
145040940CACACCBCABCBCDBAACBCACCBCCBCDCBBAACCBDABDBCBCCBCABCBDCCD
145150400ADCBCBDDADCBDDABDADCCBDBCABDBCBABBBDDABDDCBBDBABCACABDBD
145488080ADCDDBADBDCBDCAADDDDBCBDBBAACCDCBBDDDBDBAABAACBBADDCBBDD
145536350ADCBBDBBADBADAABDDACCABBBBADCCBCABBDBACBDABDBCADACAADDDA
145764820CDCBBBCDDBCBDCBCAAADACDDDDADABACBADAAACCADBACCBCDDDCABDC
146197710ADCACCCDCDCADCABDBACAADDBBCACACABBBDDDABDABBCDBCDBDACBAD
146673370ADCACBCDADCADCABDDACAACBBBCAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
146815320DDCACAABDBBCACBDACDDDCAABDBCCBBCACABDACBCBACBCDABBDABBAB
146855840ADCBDBCDADCADCABADACAACBCBAACACDBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
147105810CDCADDCDADCADCACAABBADBACBCDCCDDBACDABCCACBBCDABCBBBBBDD
147145500ACCBBCDDDDCADCABDDDDAABBCBBACACBBABDBADBDABBCDBCCBDBCADD
147159690BCABCBACDBBADAACBADBACCBDACBCDBCBABADDBC
147219990BBCBABCDADB DDCCADADBCDBDBBCACABBAADAAACDABCBCADACDAABAD
148065890ADCBBBCDDDCADCCAABCBBBDDABCCDDCDBABDCDABDABBDDDCABDACBBD
148546500ADACCBADBBCABA DD ACDACABBABDDABCCCDDABBBCABACDAABABABDA
148651800 BABDDABCDABBCDBCBBDACDDD
148712260ADCACDDDDDCADBABDBDBADDDBAAACADABADDDABAADBAADDDCBDBBCDD
148830370DBDBBBCDCDCADCDADDADBABDCBBAAADCBCDDDDACBABBADABBACCACAB
149401420ABCBCBADADCCABBBDBADABDBCBAACACCBDDCDBACBDBBCADABCBACBAD
149441020CBACBDADBCDBCBAABCBDACDBCACDCABCBCBACBDBABADCBCBADCBBCA
149613920ADCACBCDADCBDCABDBACABDBCBDCAAAABABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
149683690ADCACBCDADCADCABDBADAACBCBC ACABABBADABBDABBCCBCCBDACAAD
149796170BACDBAADBDDBCBDAAAACBCDABDDDCADACACDABDBABCCDA BDCCCCBCC
149826070BDCBCBCDBDBBDCACADABCDBBDBADCDACBCDBBDACBDCDBDADBCDBCDCD
149842060ADCBCBCDBDCADCABDCADACCBCBBCAACABBBDCCDADABBCDBCCBDACACD
149922090ACBBADDBCACABCDBCACDCBDCACABCAABCABADACBBBACDADDBCACBCAA
149940430BCCBDBDDADCADCACBDBACDDAABDCCABDBDBDDCCBADBBCBADBCACBACA
150040270AACBCBBDADCADCCBDCACACCBDBCAABCABABDDCDCDABACDDCCBDACBCD
150205790ADCCCBBDADCADCACBDACAADBCBDBAACDBABAAACCDACACDCBCDBCACBA
150287320DACBCCADDDCBDCBADACADBDACBACBACBCABDCBACDBACCDDADBDBACAC
150350180AACBDCBDADDABADBDBACBCABCBCACACDBABDDDBCDABDCCBAADDACCDD
150547080ADCACBCDACCADDABCBACBCCBCDDAACCBCABDDADBDABDCDBCBBDADBAD
150570760ADCCBBDDDDCADCABACACBACBBBCCAACDBABDDADCDACBCDBDDBDACCDD
150573190DDBBCBCA CB DBBD CACDACDC BCBCCBACBBADCBDBBDACBADACBBDCA
150781700ADCACBCDADCADDAADBACAADBCBBBCABABABDDDDCDABAADACCBDADCBD
150889850ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBCAAACBBABDDDBCDABBCDBCCBDACBAD
151021040ADCBCBCDDDCBCBABDBABCAAACBCCABBCDBCDDABCDACACCADBABCDDAD
151155450ADCBCBCDADCADCABDBABAACBCBDAAACDBABDDADCDABAACBCCBDACBCD
151276200DDCCCBBDADCBDBABBBABACCBCBBCCAADBADDBCACDABABDAADBDDDBCC
151286880ABBDCACBDDCABDCBACCDACBCDBABDAADBCDBACBADABBCDBCBCABACBA
151476990ADCBBBBDDDCADCABADACAACBCBDCCACBBCDCDADCDABBCDBDCBDAAAAD
151481330DBCCDBCDADCBDBABDDACAACBCBCDCACABABDDABCDABBCDBDABDACBDD
151512370ADCCBCBBCDCACCBCADACDABCCDCBDCCDCABDCCCBDACDBDBABCACBCCB
151653400ACCBDBBDADCADCDBCBACBCABCBCCCACBBABDDADCBDBAADBCCBDACBAD
151809180ADCBCBBDADCADCADDADAACABBBABAACDBABDBAABDDBBBDBDBBDACBAD
152144470ADCBCBCDADCADCACADADACCBCBDAAACBBABDDACCDABACDBCCBDAABAD
152705830ADCBCABDDDCBDCAADBABBADBCBCCAACCBABDBABCDACCDCACCCDABCDD
153044000ADCBDBACCDBCBACDABCDABDBABCDCBABBACBCBDDACBBCCBCBCBCBCCB
153239690ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCACACABABDDADCBABACDBCCBDACBAD
153529800ADCBCBCDDDCADBBCDBACAADABBADCACCBABDDAACDABACCDCBBDBCBAD
153615400AABACBCDAAAADCCBABACACBBBBBCACCCAABDDCBCDABAACBDABABBBDD
153737140ABCBCBCDADCADAADDDACAACBBBCAAACBBDBDDAAB
154048410ADCBCBCDDDCAACAADBACACCACBAACBBBBDBDDABCDDB ADDCBBDBBBAD
154330160ADCBACBDBDBDBACDB DABADDBADCBACBBCABDDDCABCCBADDBAACDBBC
154525860ADCBCBCDADCBDCACABACACCBCBCBAADBBABDDABADABBCDBCCBDACDDD
154574830ADCACCCDADCADDABDBACAACBCBBDAAADBABDBCBBDDAACDBCCBDACCAD
154690840ADCBBCDDADCADCCBACBAADDBDBADBCCBABDDBCACDBBCAB CACBDBACC
154877370CCCBCBDDDBBABCBAACBCBDACDCBCDBABDCADACBABABCBDCB ACADDBA
155384480ACCBCCDDADCADCABABABAABBBBDBACDCBABDDBDCDACBBDBCABCABAAD
155432750DCCDCBCDADCADCABABACAAABCBBAAADDBABDDDDBDDBBCDDCCBDACBDD
155503130AACCCBACDADBDAAAADACAABDCBCDCADCBACDBCBCDADACDDCBBCBDABC
155519200ABCBABCDCACDACACDBACAADBBBBCBDABBCDABCBCCBCBDB DCBCDAC
155529900DCCABACDADCADDCBDBACAACBBDCAACCBCABDCABBACBACDDCCBDBACDA
155551280DACACCBDDDCADCAAABABAADBCBDACCCAAABDDDABDACCBCDDCBDCDAAD
155793300DCCBCCADADCBABDBDBACADDBCBCDBCCB
156128160BDACCCBDADC DBCDACBDABADBACCDBCDBCACABCBDCCADDDBADACBDBC
156155600ADCDCBCCADCADCABDBACAABBCBDACA BABDDDDCDABCDDBCCBDBCBCD
156201990ADCABBCDADCBDDABCBAAABABCBDAABBBBABDCADBDACBCCACDBDACCAD
156534800DBCDCBADBDCCBDCBBDDDCBBDCACBDACCDADCADBCDDCBBDCBABDBDBDC
156535840DCCBCCDDADCCDBABDBABCCADDBADABCABBADDAACADBBCBBDBADACCAC
156727890ADCCCBDDADCBDCADABACBACBDBCDAC CBABDDADADDBBCDBDCBDAABAD
157210460ADCDDBDDCDBADDABADDCABAADBABCCABAAADADBCDACABDABCBDADCAD
157449980ADCCDBDDADABDDDAACDCAADDABADBADABAABACBCDDBCBDBACAACBDBC
157717070ADCBCCADDDCCCCDADBACBAABDBDCABDDBCBCBABBDACABCBDDBDACDDA
157730280BABDCBDBBDDABCCDACBCABACBDDBCBBCACACBDCDABABCBA CABCCABC
158137950ADDCAABBACBCCAADAACBBCBCBBCAACCCBAABDDDBDADCDCDCBCCBABCD
158174500CACDCDBDABCBDAAADACDBDDBBDACDCBCACBDBCCBADAACBDACDDCBDAC
158188470ADCCCBDDADCADCABACACAADBCBAACBDC
158333740ADCBBBCDADCADCABABACAACBCBDCAACBBABDDADCDABBCDBCBBDACAAD
158337300DDCDCBBDADCBDCAADBAAACCBABBDACABBABDBABCDADACDBDBBDACCDD
158361410ADCBBBADDDCADCDAABACCDBDABBDBDDCBBCDCCBCDAACDDBBCBDABCDD
158427900A CACBCDADCAABCACBCAACBCBCADACBCBBAABDADADADADBCADABBDBC
158446880AABBDACDBDCAAAADABDBABBABBDBABAACCABDCACAACADABDBCAABABD
158492220DBCBABBDADCADCABDCACBACBBBCDACBABABDDAAACCABCDACBBDACBBD
158496750DDBABBCDBBCCCAACACACCBCDBDCBABABBCBDAACADBADCBBCCBBAADAD
158515800ACDBCDDBACCDACDDBC AACDBCCBABDACACACBDACCBCDADBCADBC CCB
158599770ACCCCBCDADCADCAAABACAACBCBAAAACBBABDDADCDABACDDCCBDCCBDD
158932930DBCABBCDADCADCACDCBCACDACCABCCABCACACDCBDADACDCBCACACABC
158943530AACBCBCDADCBDBCAADABACDBCBAADADCBBBADCBCDABCCCBADBDABCCD
158993380AACCCBCDDDCADBDCDBABACACCBBACBCBCBBCDDDCDABBCDADCDDABCCD
159555900ADCBCBDCADCADDDADBACACCBCBABAACBBABDDABCBABBCDBCDBDACBAD
159667840 BCCACDCDCACCDDBABCBBCDCBBCAC BABCDBCBDCBBCBBCBCBABBBADB
159873330ABCDCBBDADCADBABDBACBABBCBBAAACDBABCBADBDDBACDDCCBDACCBD
159881300ADCADBDDCDCADDAAADADAACBDBA AACDBBBABADCDDBCADCCBCDBCDAB
159903840ADCBDBCBADCADCABADACABDBCBABCDBA
159956440AACADBADDDCBDAABADDCACBBBBACAACADABCBCBBDBDADADBCDDABCBD
159970940DDCBCBBDADCADDABADBCBDBADCADCBDBBBBDDADCDCBDADBCADBDACAB
160569390BDCBCDADBDCADBABADABBADBCDABCCDCAABDDCCCDCABBDACBBDBBCAC
160630780ACCBCBCDCDCBDCACDDADBCDBCBCDCCDCBDBDDCDCDADABDBBCABCDACB
160739270ADCCCBCDADCADCACDBAAAACBCBCAAACABABDDDDCDABACDBCCBDACAD
160786880ADCBBDCACBDCABBDACDDBCBDAADCAADCBBACADBDCABBCDCCDABDACBA
160815290BACCDDDDADCADBABADACBABDABACABDAAAABBDACDDBBADABCDBCDBDD
160824610CCCBBBCDADABDDADCDDCBDADCBBDCBDABCBDAADBCBDADBCBDBAADBDD
160877660ADBDAACDADCCDBABDBDCAC BADCABCAABCBCADBCCCBACDCDADCDAACA
161030930BBCDCBCDADCADCDBCBDCDBCCADBACDDC
161102010CDCBCCADADCADBDCABACBDADCBDCAADDBABCDCCADCDCBCBDCDACDDCA
161194130ACCBCBDDAACBDCABABDCBBDDCBBCAADBBABDBBBBBABACCBDBDBBCCDC
161250500ADCDBBCDADCADCABDCDCCACDCADCADCDBAADDBBCBABDDDBCABDBDBDD
161369700ADCDCBCDADCADCABABADAACBCBAACCCDBABDDABCDABBCDBCCBDBCCAD
161472000ADCBCBCDDDCADCAACDBCABCBCBCBACBDBABDDADBDABBCDBCCBDAABAD
161821800BDDACBADCCBBCDCAADACBCCDCDAACCDCACADBDDCDACAACDBBBDADBBD
161856750ADCBCBADADCBDCABCBDADCABDACBCADCBABACDBCDDBCADDCBADACBAC
161942780ABCDCCADBABCADBABCADB BDDBCCDACCBDCADABDBCABCDCACABADACC
162283060ADCBCCADDDCACABDDCACADDBCDCAADCCBDADCDACDABDCADBCDDCABCD
162315210ACCBDBDDADCADCABADADDACADBCDCBCBAACBCBABDCBACBDBCBDACDAD
162328160ADDBCCBDADCBDCACDBADADCBABBACBACBABBDABCDABCBDBDCCDACBDC
162501330ADCDDBCDADCBDCAAADADCBDBBCDACBDDBCBDDACBDADBCDBBCCDCACAD
162886460ADCABBBDADCBDCDADBABACDBABBABBACBBBDCCDCDBCAAABCBBABCBDC
162943620ABBCAD D DBCD DACBCCABDABABCBBDBCDAACBCCBBAABCCDAABBBAB
163124060DDCBDBCDDDCCDBABCDDBBACACBACAAABBDBDDBCCDABBDABC BBCDCBB
163208490ADCDCBCDDDCADBACDDACACCDDBCAAACBBABDDDDADDBBCDBCBBDACCCD
163293580ABABCBDDADCCBBABCBADBCDCBABCBABABBADDACDBCBAACBCCABDBC D
163409300ADCDCBDDADCADCAAABACABBBBBDDCACDBABDDACCDDCBDBCDBBDAAABD
163661120CCCDCBBDDDCDDDABADDCCDBDCDDBAABBABBDBBDBDABAABDDADCADCDD
163972430ABCDABCDABCDABCDABCDABC BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDA
164151760BCCBDBADBDCADCAAADACACBAABACABBBBABADDACDACDCDCCCDCBCDDD
164190990ABCBCCADDDCBDBAADBABAABBBBACAAADB DD DBCDDBBACCDCBDACADD
164289780ADCDDCBDADABBCCDDBABDACBBDCACBAACCBDABCDACBDBDDCBAAABBCD
164340690ADCBCBCDADCADCABDBACAACBDBCACAABBABDDBBCDDBACDBCABDACBAD
164344900ADCCCBBDBDCADBABDBACAAABCBCAACABBDBDDADCDDBDDDBCCBDACCAD
164410160DACDCBCDBBCBDBABDDACAADDCABDBACBBCABDCDCAADBDCABBDCADDBB
164627580ABCABDBDCDACDBDAAADCBCDBCBBADCACBAACACBCBDBCABDCBABDCADC
164685400ADCBCBABABCABBABACBAABAABBCABBABABBAABCBAABABAAABCABBAAC
165611530ADCBCBCDADCADDABDBACAABBCBACAACDBAADDACCDAABDDBCCBDACBAD
165758700DDCBCADDBDCADCAAACABACABBADAACBDBABDDADCDACBCDACBBDACCAD
165820840ACCBCBCDADCADCABBBACABCBBBDAACADBBBDDCACCABACDDCDCDBCAAD
165966600DCCBBBBDBDCBDCABDDADABBBCBC DAACBBADDCACDABABDAADBDACCBD
166103880DCDBCBADDBCADDABADCBBBDDACAACADABBCBADDCDACAACDBDABDBCAD
166106330ADCBCBCBCDCBDABBADACBCAACBADBBAC
166183320ADBCBADCCBABDB CBDAACABDCCBDACACCBDACCBABCADDDBACBACBBDB
166228490ADCBCBBDADCADCABDBACAABBCBBAAADCBABDBADCDACBCDBCCBDBCBAD
166283730ADCBCACDDBACDCAABCADBADDCBDAAADABCDACBCADDCBCABCACBCADAD
166359470ADCBCBCDBDCADCACDBAAABBDDBDACCCABBBDCADCCABACCACCBDACBBD
166366710ADCBCBDDCDCADDBBDBABAABBCBBCAABCBABDDCBBDBBBCCBCCBDACBBD
166367260ADCBCBADDDCBDDBCABACAAABCBCAAACBBABDDADCDABBCDBCBBDACCAD
166639400BCCBABCDADAADCCAABACAABBCBABAADCBCBDDBDBDABCCDCCBBABDCBA
166789050ABCCCDBDAACBCADBCBCABAADBAACCACACBACBCBACABAC CBCABACDCB
166885750DBCBDBDDADCADCABDB BACBBCBDACDBABABCBACCBABCBACBCDBACB B
167072440ADCDCBDDBACADCABDBACACBBCBCAABBBBABDDADCDADBCDBCDBDACDDD
167105570CDCDCAADBDCADCABDBDCACBBCBACCABDBABADCACDACABABCCDDACBAD
167217640CAADCAACABABABBDACBBAACABCABCCABBABAABCABABABABABAABAABA
167306390ADCBCBCDDDCADCABDCACAACBCBCAAACDCABDDCDCDCBCCDDCCBDACCDD
167511660CDCBDBDDADCCDCABABDBAABBBBCACACBBBBDDDABDBBBCDDDCBDADCBD
167587030ABCBDCDDDCCADDAABDDABDDACBBACACCBADCBBDCAABACCBCACDBBBDD
167682510ADCBCBCDADCACAABABACAADDCDACABBBBABDCAACDABCCDBCAADACBDD
167744290ADCBCBCDADCBDCAADBACAACBCBDAAACDBABDBDDCDDBBCDBCCBDACBAD
167818820ADCBCBCDDBCADCAADBCAADBACBBACCBBBBBADDCCDABDBDDCABCABCCD
167934340ABCDBCBCDCBDBACDBACDBCBDBCDABCABBCDCBBACADBACBABCDDBCABA
168118490AACBCBCDADCADCABABACB CABCB BAABBABDDDDCDCBBCDCBABDACBAD
168439100ADAACACDBDCADD BADCBBCBABCBDDADBBBDAAACCDABABBCDBABCADCB
168512610ADCABBCDADCADCABDDACACCBBBDDACCBBABDAAABACBBCDBDCBDACBAD
168684500DDCDCDBDDDCADCADDBACCDCBDBBBACDCBCBADDBCDABACDDADBDADADD
168850260ACCBDBACADCA CBADAABCADBDCCCACAABBDACBAABBADCBDAADBB
169087900ABCACCCDADCADCABBBAAAACBABDAABDCAABDDADCDABACDDCDBDADACD
169561700AACBCBCDDDCADCABDBADBABBCBCAAAAABABDDCCBBABCCDACBADACCAD
169705780ACCBCBCDADCADCBADBACBADBCDDDAAABBABDBADCDABBCDBCBBDADBAD
170703300ACCCCBBDBDBAABDADAACAABCCBCADCDAAABCDCAADABACBACCBDAACAD
170791880DDCBBBBDDDBBDDAAABDCBABBCBBDCCDCABBDDDBBADBAACCCDBACDCBC
170831500BCCCBBBDADCADBDBAAACACCDBBABDCACBCACBACCDABCACBCCBDBCCBA
170868930ADCBCBCDADCADCABDDACAACBCBCAAACDBABDDADCDABBCBBCCBDACDAD
170955020AACCCBADDDCADCAB AA BABBCBDACCAABBBDDADCDABBCBDCCBDACCBD
170974760DCCBDBADADCADDABDDAACCBBBBCDABBDBABDDACCDDBBCCBDCDDDBACC
171087860ADCBCBBABDCCCCABACACAACACBDCADCABDBDBADCDAABCCBCCBDBCBAD
171193490ABABDCBACBBCDBCABBACCBABCCBDCBCABBABABBADCBCABCBABABABDB
171225780BBABCCCDDDCBDBBDABABAAAACBBAAADCBABDDABCDABDADCCABDADBAD
171308050ADCDCBCDADCBDCADCAACABACCBABCADCBDBCACDCAB CCACABDBBACDC
172088330ADCBDABDADCADCACABDCBCBABBBACACDCBBCDCCCAABCCDCBBCCBDDCA
172101400ADCBCBCDADCADDCBDAACAACBCBCAAADBBABDDBBCBACBCDBBCBDACBAD
172134700ACDADBBDADDBBCDBACBDACCCBDCAABBACDBCAACCBADBACBADBBCADBA
172254280ADCBCBBDADCBDCAADDACADCBBDBAACDBBABADCABDCBCCDDCABDCDABD
172444250ABCDCBCDDCBCACBDBCBCBACBDACBDACBDACBDACBBACDBCADBCBCBADC
172509930ADCBCBCDACCADDAADBACACBBCBBDCACBBABDDABCBABACDBCCBDACCAD
172629300AADAABADADBADBACCDDDBDADCBABBBCCDBBDDBCCDCBABBBAAABABCAD
172665590ACCDCBDDBDCADBBCCBCDABCDDBABABCBACDBDCACDABABACDCABACBCD
172843890ADCBCBCDBDCBDBCCDBACABC CBDBABCBBABDDADCDABCCDBCABDACDDD
172870710BCABBACDBACABDCBACABDBDBBACBDAAABCCBDDACBADCABAADCACBDAD
172923860ACDBCBCDADCADCABDBACACDBCBCBACBBBABDBDBCACAABDDCCBBCBBBD
172933160BDACBCDABDACABBCADCACBBCACDBADBCDBACBACDBDCACCAACDBCDADA
173035080ADCBDBCDDDCBDCBBADACADBACBADAACDBAACBDABDABBCDBACCBDACAD
173046840ACCABBADBDCABDACABBDACBACBAAACBCDBACDAACBCDCABDCBACAABBD
173051240ADCBCBDDACCADBBCABDCCBACCBABCBCCBCBABACDCCADBCABD BACBDA
173454120ADCBDBCDADCADAABDBADABCBCBABCADABABDDADCDABBCDB CBDAADBD
173521550ADCBCBDDADCADDABADACABDBABAAACADBBBDDCBCDABBCDBCCBDACBAD
173555450DACBDBCDCBCBDDBCABDBBADACBACADACACACDBACDABABBDACADBCADA
173575630ADCBCBCDADCADCACDBACABCBCBCCAACBBABDDADCDABBCCBCABDACCAD
173663330BCADDBACADCADCCBDBCADABADABDBACDCADCABACBADCAADBCADBCADD
173710200ACCDCBADBDDCDCDDABACAABBCBADBAACBABDDDCCDCBBCDDBCDDACBCC
173742830ABCBCADBCABADCABDABADBCABCBDACABDABCAADAACDADBCBDABDCBDD
173846970BC ACDBACACBDCBAABCBBAADDBCBC BBCBBDBCAAAC CABCACDDACBCA
174099860AACBCBBDADCADCABDBACAACBABDBAACDBABDDACCDAABCDBDCBDACAAD
174181400DBCBCCCDADCDDCABDBADBABBCBCDAADBBCBDCAACDABCABDBCBDCCAAD
174255720DACCACBDBABADBDABDCABDCABCDAACBACDBCADBCACDBCAABDCABBCAD
174543570ABCBCCCDADCADCDBABAAABABABABCBAADABDAAACBCBABDBCCBDCCDDD
174564420ABCACACDABCBADBACBDABCADBDCACBBCBABDDBDBDBCACDBDBCDBDACB
174670420ABCBCBDDADCADAABDBACADCDDBACCAABBABDDCDCBABBCDBCCBDACBAD
175048490DDCBCCBDBDBADCACADACBACBCBAACBCDBABDCACCBABACCBDCBDADCDD
175193950ADCADBADBDCBDCADCBBDDADCABADABACBADACBDADBACADBDABABDACA
175242380ADCDDBBDADCBDCCCCBABACBBBBABAADBDACDBADCDABACCDDABDABBDB
175497710ADCACBCDADCADDABDBACAACBCBDAAACBBABDDADCDABACDBCCBDACAAD
175970130ACCCCDADDDCBDCBAADACBCADB CABCDAAABDCACBABDCBBCDDBDACBAD
176508870AACBCCDDADCADCAADBAABABBABADCACDABC BBACCDDABCBABBDACCAD
176613770ADCDCBCDADCADDABDAACAABBCABDAABCAABADADCDABBCDBCCBDACBCD
176667170BDCBCCCDADCBDCBAADACAADBCBCACACBBABDDAACDCBCCDDDCACBDBCA
176992330DDCBCBCDCDCADBAAADADCCCABBABCADCDBBDDDCCDDBCCDDCCBDCACAD
177825840A A CBCDBDCADCABDDACAAABCBAACBDDDABADDBCDDBABDBCCBDCABDD
177860660ADCBCBCDADCBDACBABACACABCBBACACBBAADDBDBDABDCDACDBDACBAD
177907990ADCBCBADBDCADBCBDDACAAABCBBDACBBBBBDDBBCDADACCDBCBDACBAD
177973470ABDCCDBBDDCAABDBADABADCBABACACACBAADDCABDABBCDAACBDADCAD
177989930DBCBCBADDDCADDCBDBACABAABBAAAACCBBACADCCDABAABCDCBABCDCB
178512860AACCCBCDADCBDCABABACAACBDBCACCBBBACDDABCDDBBCDBCCBDACBAD
178630030ADCBCBDDBDCADDABDAACBCBBCBADCCBABABDCABBDABDADBCCBDADBAB
178862600ADCBCBBDADCBDCABABACAACBCBCAAAADCABDDADCBABACDBCCBDACBAD
178878100ADCDAAACADCADDADADACACABDBAADCBBDDBCBDCCDABBACBDCBDAABDB
178889920ABCACDDBDCACDCABBBCCBABADBAACBBDDABCBCBBDABCADCBADBCABCD
178928760DDCDCCDADDCADDAAAAAAAACBCBCAAABCBBBDDCBBDAABADACCBDACBAD
178944390ADCABBCDADCADCABDBDBACCADBDBADCDBABDBABCDABCCDCCCBDACCAD
179031200ADCBBCCDDDCACDABDDAAAACDCBCAAADCBABDDCBCDABBCABCBBDABCAD
179271760ABCCCAADADCCDBCBDBACBCBBA ABACACBBBDCDDCABBAABBDBBDACCAD
179407410ADDBCBDDADCADCABADACAACBCBDBCAADBABDBABBDDBACDACCBDACBAD
179614500CDADADBBBBACCDACABADABABBABBABBDACCCBADDBAAABBDAABAAACCA
179617300ADCCCBCDADCADDACDCACBCCBCBBAAADBCDADBADCDABACDBDADCACDBD
179682710ACDBDACDCDCBDACBDBADCBDCBC DBBBABABDACBDDABADACABDBDCBDB
179707710BCCDCADDDDCBDAAADBABACDDBBAACACCBABCDBCADCBBCCBBCBDABBBD
180079200CDCBCBBDBDCADCAAADACADBDCBACBCBAAADBDCCBDAACCBDDCBDADBDD
180157750ADCBCBCDADCADAADBDAAABDBBBACBDCBBAADCAACADDBADCDCBDABBDD
180235900ADCBCBCDADCBDBAAABACBCBBADBCABCBCBACABCBCBCCBABDBCACBDBC
180256100ADCCCBCDADCADCAADCACAADBDBAAAACDBABDDABCDABACBDCCBDAABAD
180273540BBCBCBCDDDCADBACDCACDACBBBACACBDBBBDDDDCDABACDBCDBDACBAD
180743570ABBCBAABADCBDCACDBBAABBACBBDCDDDC BCDDDCDCDBAACBBDBCDABC
181373200ADCCCBBDDDCADCAADBABBCCDCBCDACDCBBBDBCBBDABBDDCACBDCCBDD
181434470ADCBBDADADCBDCABCBDDCBABDBAACBACBDBADACBCBBDBACDAABDBACA
181508380AACBCBCDADCADCABDBACAAABCBBDACBDBABDDADCDABACCBCCBDACADD
181572570ABCBCCDDADCADBADABACCAADBBBCBCABBAADDCACACBDCACCCDABBACD
181631620ADCBDCADBACADCDCBCDACBAADBACCCDDB DBACAB
181993360BCADDABCBDBAB CCBADCAABCCBADCAABBBCDD BAABAABDDDCCAAABCB
182177810ADCBCBCDADCBDDCAABADAAABBBABCCBDBBBDDABCBABBCDBDCBDACBAD
182216390ACABABADBDCBABCBCBACA
182230160ADCCCBCDADCBDDABADACA BABDDADCBABACDBCCBDAAAAD
182753610AACCCCCDDDCBDDACABADBCCBCBABAACABBBDDABCADBACABBABDACABD
182857670ACBBBBCDADCAABDCACDDACBBBAABDCCBBBDCAAACACDDBBBACCCDCABB
182860980AACBCBCDADCADDABDCACABDBCBCDAADBBABDDADBDACBBDDCCBDBCBDD
182984130AACCCBBDADDADAAAADABACCBDBCBDBCABADADABCDABBCDDCCDDADBDD
183006990ADCBCBCDBDCADCABABACAADBCBAACABCBABDBAACDABACDBCCBDACDDD
183080850DACBCBBDDDCADDAADDACAACBCBCAAACABBBDBADBDABCCDBCDBDACBAD
183260270DDDBCBDDADCBDCACACACBCABCBBAACBCBABDDCDAAACACDBABBDABCDD
183302450ADCBCBCDDDCADCAADADACADBABDAAABABABDDADCDABBCDDCCBDACAAC
183461690ABCDCBADADCACAADBCADACBDABBDCBC ADCCBADBACCCDBDCBABBCDB
183609300BDCBCAADBDBADCADDDABBDCDDBBCADCBDBBCADABDACCBDBACDBBDCAA
183720720ADCBBCDCBBCADDABBAAAACBBBBAAAABAACBBDAAADABAAADBCBDBDADB
183891130CDCBCBCDDDCCABADCBDBDACBABBCCDA
184052610ADCDCBADADCADBAADBACAACBCBDAAACBBABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
184093620DDCBCBBDADCADCABDBACAAABCBDAAAABBABDDDDCDABBCDBCCBDACBAD
184171200CBDADDBDADCADCACDDDBBCBAABAACABCCABACADBDABCBBDCACDBCAAD
184184990ABCBDBCDCDBCDCCBDBCCCBBCCBAADDCCABBCABCCABBACDDCAABBDABC
184199570CBDABCADBCBCDBCDBDACDCBDDACABCBBDBBDBADDBDDBCBACBDDACDCA
184357380DDCBCBBDADCCBDCABBDBAACBCBBAAABDBABDBADCDCBCADDBBBDACBAD
184426620ADCBCBCDBDCADDABDBCACCBBABACCABBABADBCBCAABCAABBCBDBCBAC
184809470ABBCABBABDADBADCBACACDCBBABCABDBCBABABCABCDCBCCDDBACBBAD
185236500ABBDDCAABCDBADBCCA ACADCA CDCBBDCDAC A D
185370470ADCBCBBDADCADCDADBACACCBCBDCACCBBABDDABBDBBBCCBCCBDACBAD
185515380DDCACBCDADCBDBABABACAACBCBCACCCBBABDDABBDABBCDBCCBBACBAD
185878200ADCBDDCDADCADCAADAACCBCADACBCADDACBDBCDCBDDDCDDCABDABCDA
185906360ABCACBADADCADCAADDAABAAA
186077380CCCACBADADCBDACBBCBCDACABDBCABDCBCBDBAACDBACACADCDABDACB
186387180DBCADBCDCDCBACDBACBAACBDBDCCACBCAABBBABCDABABBCDCBDACBDD
186430180ADCBCBDBCBBCBADCBCCCABBCBACBCDBABBADCCCCDABCDBACCDBABCBA
186641950ADCBBBCDADCADCABACACAACBCBCAACCABABDDCACDBABCDBCCBDACCAD
186684520ABCBDCDBADCBDCDBADACBDCACBACCBBDAC BDBACDCBACBDBABDACBAC
187156160CDCBCCAD DCADBAAABACAADBCBABCAAABBBDDBDCDABBCDBCBBDAACAD
187179470ACCCBCCDBDDCAABADDDDADBACCCCBCDCDC
187189800ADABCBBDDDCADBABABADCBBDBBCABDABBBDCDDDCDACBDACBCBAABDBA
187286120ACCBBBDDDDBACBAADAABAABABBCACDCDBAADD BCDABCBDDCCADAACDD
187401840AACBCBBDADCADCABDDACAADBCBBAAACDBABDDBDBAABBCDBCCBDACAAD
187435430AACBCBDDADCADAAADAACBCCBDBACACBDBCABAACBACBDBCACBDACBDAB
187678300DDCBCBCDADCAABABAAACAACBCBCACBCBBABDDAACDABBCDDDABDACBAD
187879990DDCADCADDDCBADDAAA CAADCCBAAACDDACDDBCAAACABCDBDDDBCCCAD
188007100BCDDDCDBADCBCBCBDABCCADACBABCCCDACDDABCADCBADABDABDCCBDB
188097150ABCCDBBDDDAADDAAADACACBACBCBAACBBAACDDBBDDBDBDDAADDBDCAB
188485460ADCBCBBDADCADCACBBACAADBDBBAAACDBABDDCDCDACBCDBCCBDACACD
188625560DACBCBCDADCADCABDBABAADBCBBAAADBBABDDCDCDDCBCDDCABDACDAD
188629130ACCADACDCDCDDCDCACDACBBDBCDABCAABCBDAAABBCBADCCCDDDDBACD
188843600ADDCCCDDCCCCBBABADADDADABBDBBADDACABABCCACDDBBDCCCACDBBD
189167360ADCBCBCDADCADCABDAACAADBCBDBCCDCBBBDDCDCDABBCDBCCBDBCBCD
189416020ADCDDCDDBDCADCABDDADAACBDADBACABBCBDCCDBDDCCACCDAADBABAC
189466550DCCBCBADDDCADADADBACACBDCBBDACACBBC ADBCDDBCCDACCBDACCAD
189584440CDBADCBAABCBDABCDABCDCBABCDCBABCABDBDCDADABACDCDCBABBCDD
189702300ABCADBBDCDCADBACBDACDABCADBACDCBADBCAB BACDACBDADACDCBA
189703510DDCBCBBDDDCCABAABDADCBADCABDCADBACDBDCBCDDDBCADCABCADBCD
189786750ADDBDDABDAAABBCCABDCAAABBBADBACDDACDACADAACACBBCABDADCAD
190158360BACDCBCDBCCAABABDCACBCBBCABCDBACBADBA ADBABCABDCABADBCAC
190521690ADCBCBCDDDCADCABABAAABBACBDCCACBDDBDBACCDDBBCDCDCBABACBD
190747090ACCBCBCDADCADBABDBACBACBABBCAACBBBBDDAABDABAADBCCCDAABAD
190925490ADCBDBCDADCCDDABABDDABDDCBBACABBDADBACBCDABBABBDCCDACADD
191030450ADCBCBCDADCBDDABDAACAACACBABCABDBADBDAACAABDCDDCBBDACBDD
191221600CDADABDBDDACDAADCBADBCDACDAA CDABACCBABABABACDCBBCADBDBB
191492790ADCBCBCDDDCADCABABACAACBCBDAAACBBABDDADCBDBBCDBCDBDACBAD
191732360ADCBCBCDADCADCADABACADBBCBBAACCBBABDDCCCDABBCDBCBBDBCBAD
191793930DDCBDBCDDDCADBAADBABDACBBBCDCACDBADDDCCCBABCCCDBACDBAADD
192228320ACDABBDDBDBCABAAAAADABCBBADBACCAACBCCDBDCCDADACBABDDAAAA
192382390ADCCCBDDBDCBDCACACACAACBCBBDBAACBAADDABCBCDDADCBCBDBCCBD
192762620ACCDCBDCADCADCADDBCABCADCBBCCACDCBBCDABDBCCADBCDBADBCAAD
192988890CCBDABCBBDABCAACACCABBCCBDBADABBBCBCACABDBCDAAACDBACCDAD
193360410AABCCBDADDBCDCABDCBCABCCACBDACBABDBACBCACBCADCADCDCDBCAB
193482560AABACBABCABBDCABCDBABCCDBABDA BDBABDBDBCDABBCDBCBBDACBAD
193695440CDCBCCADADBAABCCBCABAABBCBDBCBDDCBAAADBCBABDCACABDBAADD
193786660DACDCCCDADCADBABBDACBCCDBBAABACCABDDDCDCDAACCCADCBDACAAD
193879760ADCBCBCDDDCBDCDBDDADACDBCBDACAADBBBCDAACBDBC DBCCBDBCAAD
194040100AACBCBCDADCADCABDBACAACBCBBAAABBBABDBADCDABBCDBDCBDACBAD
194097200ADADBBACDBBCACBDBDBCAACBCCDBACACADACAB DABBACBACBDDADBCC
194248080ABCBCBBDADABBDD BBCBBCCACBBBAAABBBCCCCBBABBCBCCBBBABBCBC
194255700ADCBCBADABCADBABABDCBAABCBCAABDBDBBDCAACADCACDBCCBDBCCAD
194337700ACCBCBAD DCADAABD ADACCBCBBCCAACBAAADABBDACDCBADCBACBDCA
194384770CDDBCBDDDDCADBDBACCCABABCBBCDA BBBCDBABBADCBCCAADADBCDB
194474070AACBBBCDADCADCADADABBCCBDBBBCACDBABDDCDCDABACDBDBBDACAAD
194497700ABCDCBADADCBBADCBBAAABCDCBDACABBBBDDDCBCDADACCDCBBDACBBD
194823780ADCDBBCDDDCADBCBDBACAACDCBCDACBDBABDDABDDDBCDCBCCBDACAAD
194827760ADBACBADDDCADDCBDBABBCADDBCACABCAABDDCBCDBBACBCBACBCADBC
194909870ADCBCBCDADCADBAADDADAACBABACDCDDBBBDDCACDABBCDBCCBDACDAD
195126560ACCCCBBDAABCAACDCABDBBABACDACDCDBBADCBCADAACDBCDABADCBAD
195305530ADCBCACDADCBDCACDBADAABBCBDDAAABBABDDCDCDCBBCDBCBBDACBCD
195547990ADCBDBBCCDCBCDDCABAACCBDABBDCBDBBABDBABCDDBABADDADDABCDD
195551080AACDABADBACDDBBDCABCBCDAABACABCACABDADAADABAACBBCBDACBDD
195572740ADCBCBCDADCADCABABCCAACBCBDAAACBBABDDADCBABACDBCCBDACBAD
195716170ADCBABDBADCADCAADBACABBBDBACBACBDCB AAABDACABCA CBABDABA
195811050ADCCCBCDADCADCAADDABBCBBBBADACDBBCBDDC CDCBBCDBCDBDACA D
195857560BCADACDCADBBDCBADBCDACDBA BBACCBCB CDBADBCBABDABCBBACBAD
196288790ADCBCBCDADCADCABDB ACACBBBCAAACBBBBDDACCDDBBCDBCCBDACBCD
196306340ACCDCBDCCDCDDDBABCCBBBDBDBCBCCBCBCBBABCBDCDDBDBBCBDAABDD
196695680ACDACBDBAACBCCDD DADBCBACACCDDCDBBCAACDDD
196718030ADCDCCCBADCADCABCBCACBBDCBDACCBBBBBABCCCAABBCDDCBBDACCAD
197155470ABCBCBCDDDCBDBAAABACBBDBCBDAAADBBBBADCCCDACBCDADBBDACBDD
197183710ABCBCBCDADCADDABDBADAACBCBBDCACBDABDDADCBABBCDBCCBDACBAD
197196890ADCBBBCBADCADCBBDBACAACBAABACCDABABDDACCDAAACDBCCBDBCBAD
197259060ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBCACABBBABDAABCDABBCDBCCBDADBAD
197558240AACCABADADABACAC DBABCDDBBCDCCDC
197696200ABCBBCCDADCADDCADBACCADBCBABCCDB
198078730BCBACACDBDCABBCBAACDBAABCABACABBCBCABBACBAACCBBBCDBBACCD
198125840ADCBCBADADCADDAAABDCACBBBBBDACABCABDBCACDACABCBCCBDABBAA
198285400ADCBCCADADAADCABDBBCCCABAB BABDCCBBBACBADDCABDDDBBC
198394740ADCBCBCDDDCADBAAADACACBBCBBA CDDBABDDDDCDACCCDBCABDACBDD
198403570AD CACCDADCADBABDBBCAABBCBACAACBBCBDDADCDAABCDBCCBDACCAD
198459380ABCACBADABCADBDCAAABAAAADBABABDBBCBDBDCBDAACCCBDCBDDCCAD
199011500DCCCCBBDADCBDAABDBACBACCBDBDBC CAABDDCDCDDBBACCCDBDAACAD
199161570DDBBCBCDBDCBDBABDBACBACBCBCCAACDAABDDADCDCBCADBCDBDACBAD
199167050ADCBDBCDADCADDAADBABADCBCBBAACDDBABDBCACDABACDBBABCBCBAD
199184300ABCBCBDDADCADCBADDACABBBCBADDACDBBBDABDCBACBDDACCBDACBAD
199196310ADCBBBBDADCADCAADDADAACDCBCA AABDBCDCDDBACDBCCDBCBDCD
199670700ADCDCACBBDCBADCBADBADBDB BBC BDAC CDBCBBDCBABCDDCBBDBCBC
199727130ACCBCBDBCCABDDACBADADDBABDBBAACCBADDAADBDBCCBABBBACAABCD
199831650ADCDDBBDADCADCBBDBACAABBCBAACACDBDBCBACBDDBCACBBABDBDCBD
199853910ADCBBBDDADCACBACDACDBACD BACDCDCABBDDBBCDDBDBABDDBDCCCAD
200093630ABBADBACBABCDABDDBCBACDDBADCCACBDDCB CBDDABCDBACDCCBABCD
200626970ADCBCCCDDDCADDABDBACAABBCBCCCACDBABDAADBACBBCDDBCBDBCDAC
200651490ADCBCCCDADCBDAACDBADAACBCBDCCACCBABDDADBDABDDDACCBDACCAD
200735830ADBCCBCBADAABBCABCACDABCCBBACDAC BDACBDDACBCBDCDBADBCC
200787710ADDBBBDBDDBACCADDBDDABBBCBADAACABDADCDDCADBABDACCADDAADB
200990370ACBBAACBDBABADBCBDB ABDABCACBDACBDBABDCBBAABDBADBDABADAB
201094540ADCBCBCDADCADCABDBABAAABCBCAACDDBABDDADCDABBCCBCCBDACBAD
201506700ADCBCBCDADCADCABDBACAAABCBDDAACBBABDDABCDABBCDBCCBDBCCAD
201698740ACCBCBAACBCCAABDABBACABAACACBBACBCAAABCADCAACBABCCDBCCAD
201927900C BDBCDDDDCBDAACDCAAAAABCBBCADBBBCBDBDDDDDDAACDCCDDAACAD
202039220CBDABBDABCACBDDACABDBCBDAAADBBDCBCCDDDDDABADCBCDBAACBDAB
202083800ADCACBDDBDCBCABDDCDCADCABBADCABDBDCDBADBDABBADCBCBADBABD
202746730ADCCCBCDADCADDABABADACCAABABAACDBABDDADCDDBBCDBACBDBCBAD
202779390CDDBCBADDDCADDDCABACACABBBBACDDBBBDACCCADDBACDCDCBDBBCDD
203107330ACCABBCDADCADBAAABACABCACBCCACCDBABDDADCBABCCDDCCBDACCAD
203193100CDABCBDDDBCCDCACDBCACBBDBBACDCAABBABCCBDBACACBDAACDABBCB
203278180ADDBDBBB ABCADBCDACBBADCBAACAABACABDAADBDADBCADABACABDDB
203295340ADCCCBCDADCADDABDBACAACBCBCACACBCBBDDACCDABCCDBCCBDACBAC
203309310ABBBCBCDADCADCAACBACACCDB ABDABABDDADCCABABDBCBBDADDAD
203330340ABCBCBCDADCADCABABACAACBCBDACAABBABDDCBBDABACDBCCBDACDBD
203345460ADCACBCDADCADAAADDACBACBBBDACCCBBABCBABCDABBCDBCCBDBCBAD
203385000AACCCBCDADCDDACBACDBACABCBADCCBBBBCDDCBCDABABDDCACABCADB
203415500AACDCBCDBDCADCBCABACAADBCBDDCADBB
203679740DBCCDACACABCBABCDCBADCDCBDDACDAACC BBDCADACBACCCDABCABCD
203706000CACBCBCDADCBDCABABACAABBDBAAAAACBABDDCDADABBCDDCCBCACBAD
203793240ABCACBCDADCBDCABDDACAACBCBACACBBBABDDCDCDDBBCDDCCBDBCBAD
203883590AADDBBADADCACBABDDACAACADBBAADDBBBBDDCDCDCBCADBDABDCBCAD
203900940ADCDABADCDCADCDBABDBCABABBABCADBABCCADACDABAACDBACA ABCA
204053840ADABABDDDDCBDBAADCDBCACABBADBBADCAABCBCCBDBADCDCABBCDADB
204605490ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAACCDBABDDDDBDDBBCDBCCBDACDAD
204702800ADCDCBCDADCADCABABACACBBCBDACADDBADDDABCDABBCDBCCBDACBBD
204823850ADCADCADADCDDBCBBBBAACCACDBDDAAABCCAAABAABCAACBDCADBABCA
204961200ACDBCDADCDCADCABABDABCDABDACAACCABADDCACBACDCDBDABDBCADD
205151240CBDBBDDACDBDBBCDADBDCAABCBCDAACCBDABBACBADCDACCDADDDDBAD
205198590BBCBCBCDCDCBDCACDADCBCBDABBCAAAC
205315760ACCBCBDDABCBDCDADDACBABDDBCAABBBBABDBBACDABABCDDCCDABCAB
205921980ADCBCBCDADCBDCABADACABCBCBCAAACDBABDDDDCBABBCCBCCBDACCAD
205967750ADCBCBADADCADDABADACAACBCBAAACABBABBDAACBABABBBDCBDBCBDD
206288730ACCBCBADBAACABDCADADADCABCACDBACDBCACBDCABCDBCADCBDAC BC
206998500AACBCBCDBDCADCAADDAAAABBABCBCBAAABBADDCBDBACDBADBDBABADC
207094900ADCBCBCDADCCDCABDDACAAABCBDCCABCCBBADADCDACACDDDCBDACBBD
207175930ADCBCDBBBDCABBBCCBADCABADBACADBCDABBACBDCABAADCDDBDABCAD
207260930AACDCCADADCADCA DBACAACBCBABCACDBABDBABCDABACDDCCBDACBCD
207285230CDCBCBCDADCADCAADDABABCBCCDBCCACAABDDCCCDABBDDBDBBDACBAD
207317780ACCBCBCDADCADDACDAACBACDCBACCDDCBCBACBCBDDCBCACDBBCDACDB
207449930ADCBDBCDADCBDCAADBACAABBABABABCCBABDDBCCDACABDBCCBDADBDC
207474600ACCDABCDBDCBDDABAAACDDDBABBACBCCDCDDBCCBDABABDBDABBBBCDC
207667710ADCBCBBDDDCADCABABACACCBCBABBADBBABDDABBDABBCDBDCBDBABDD
208167120DBCBCCCDCDCBDBABDCAAACDBABBDAACDBABDDADDDACACDBDCBDACCDD
208281300CDACCCADCBABCCABAAABCBCABCDBCAACBACCBACDCBDBCDDBCACBDADA
208382000AACCCBDDDDBCCBDADDDBBABCCBABACDCABABDDCAACBABDAACBABCDBA
208387000ACCBBAADDCBBDCBBADDCDBCBCAAACBCDCBDCBACAABBCADACBCAA ADA
208393370ABCBACADCBBDDBCBADBACB CBADBCBDBCBCADDCBACDBCCBCCABCBCB
208449570DDCBCDBDADCADCABABDCACBBCAACCBCDBABDDCBCBABACDDCABDBCBAD
208762540AACBCCCDCDCBDCBCDBACAADBDBBCACCDBABDDCDADABBBCADCAABDBBA
208783560ACBACBCDADACDCABABBCDBBADAACDBACBABDCBACBADBCCACACABACDB
208847600ADCDCCCDADCBADABDCDBAABCBBCDCCAACAAABCDCABBBACBCBCDBABAD
208859330ADCBCBCDDDCBBAACDBADACABCBCACACDBBDDBCDCDACBCCDBDBDAABAD
209029010ADCBCCCDBDCADCDBDAABACBDCBCBAADABABDDCACBABBCDBCCBDACCAD
209250260ADCBCBCDADCBBCACDDACAADBBBBAACDCBBBBDDACDDB ADBD BBADDDD
209261480ADCACBDDDDCBDAADBDABCDCDBBADBACABABDCCBABABDCDACCBDACDAD
209554700ACACCBADADCADDADDCBCBCDAABBDBDDBABADADDCAABAADCDABDADCDD
209654510DCCBCBCDABCADCABADABBDABBDCCBABDBABAAAAADDDBBDCDABDACCBD
210038290BDCBCBDDADCADCBADBACABCBCBDABBBCBADBDABCBADBADACDBDBCDA
210215310AACBCBCDADCBDCABDBACBACBCBDDCACADBBDDABCDABDCBDCBBDACDAD
210286640CDDDCBCDADCBBABADBDBBBCBCBADCACABABDCDDCDDBCADDBDBDACBAD
210381330AACDCBCD CBABCBDDDCACCCCBBACBDABABDDDCACACBDBDDCADCCAAB
211526270ADCBDADDBDCBDAAABADBADABBBACAACDBBDADBABADBACDBDACBACDBC
211528760ADBDCDBDACACDCACDCBCBCBDBCCACDCBCBBCDCCCCDCBCCBCDBDBDCDC
211604380BDCACBCADCCDCBBAACDBCBADCDDBCBCCBCADACCDDCDAAABCABCBCBCB
211945300ADCBCBCDADCADCDADDACAABBCBDAACCBBABDDCDCDCBBCDBDCBDACBAD
212337570AACABBCDADCADBAADBBCAAABCBBBACDBBBDCDAACDDBDCDBCABDDCAAD
212341290ACDBCCBDABADBCBCACDCACD DBCADBCADBCBDACDCDACCBABCAADCDCA
212414240AACBCBDDADCADDAADBACADCBCBBACACBBBBDDABCDABBCDDCBBDBDCCC
212454970ACCBDDCDBDCADBCAD DCBCDBCADBA CDAB
212567000DCCDBBBDADCADCDBACABACBBCBBACBBDBABDCBCCB CBABBCBDABCBAC
212586600CBDBCBCDCDCBDBABBDADACADCBCDACDABABDBDACDBABCBDDBBDACCDD
212647030ABDBCCADBDCAAADCDDABADDBCBDACBBABABCDBBCBCBABDDBDBDACBAD
212913310DBCDBBDDDDCCDCDABCBCBBCDDBCBACBBBCBC BDCACBBCADBBCACBBCD
213109940DACBBCDADCCADCBBDBADAABBBBADCAADAABDDDDCBACBCDDCCCDACCDD
213116030ADCABBADCDCADDDCACACACCBABACDBCABBADABCCDABBCDDDBBABBADD
213129360CBDBAACBCACDDBCACADDCACBACACCDDBBABDACCDDBBBADBDBCBCBBCA
213543500ADBBABCDADCADCABDBDBACCBCBBAAACDBABDDABCDDBACCBCCBDABBAD
213556890DDCBCBCDADCADCABDBACBADBCBBCA DCBABDDCCBDABACDBCCBDACBAD
213902580ABCACCCDADCADDABDBACAACBCBCACACDBABDDAABDCBBCDBCCBDACBDD
214365860ACCDBBCDDDCADDADADADBCBDBBACCBDC
214392270ADCACBDDADCBDBABDBABCDADABDCCDCDBABDDADCDABBCDDDACDBCBDA
214596820ABCBCCCDADC DCABDBABAAACCBBDACABBCAAADDCABBADBBCABCABCDD
214666690AABBCBCDADCADCABDBACAACBCBCACACBBABDDABCDABBCDBCCBDAABAD
214912300ABCDCBCDBDCABBABDCACAABACBBCCDCABCBDBBCCDADBDDDCABDACBBC
214915280ADCADBCDDDCADCABDDACACCBCBCCABDDBABDBADCDDCBCDBCCBDACBAD
214976470ACCBABCDDDCBDCABDBABAACBCBCAAACCBABDBAACDDBBCDBCCBDBCBAD
215343490DDBCCBADDDCCCCADADDCBCCAABAACBBCBBBCBADCDCBABDBBABBDBBDC
215473940AACACBDDADCBDCDAADBCDBACDBCBDCCBAABDDADAAABBCDDCCBBBCCDA
215537750ADCBCBDDDDBBDCAAADD AACBBDACCBCCDBBDCABADABACADCCBDACBBD
215565360ADCACBCDADCADCABDBACAABDCBCAADCBBABDDCDCDDBBCDBCCBDACDDD
216021890ADCABDCDADCBDCABDBABACCCBDBBCADBDBBCDADCBCCABDDDCBDCCBAD
216107160ABDDCDDDBBCDDBBCDACBBADBBBAACBCCBCBADCBADBCADCADBCDDCBBD
216189280ADCBCBCDADCBDBABDBACBADBCBBAAABBBABDDABCDDBAADBCCBDAAADD
216313370CACBCBCDBDCADCABAAACAADBCBCAADCDBABDDCBBDABBCDACDBDABBAD
216651280ADCBDBDDADCDBBACDCCDBDABDCBADCDBCBDCBACDADDCBCBABACABCDB
216750010ABCBCBCDDDCBCDADCBBCCBDCBCACBDDBDABD ADCBADBDACBCDBDBCA
216775970ADCBCBCDADCADCCCDBACADCBCDACCACABABDDADCDABACDDCCBDADCAD
216790230ABABCBDDADCBDBABDDACADBBCBCAACDBBCBDDABDAABCCDBCCBDACAAD
216875300ABBDABBDDBCABCDBACADDCBBDBACAACBBDABACCCBABDCACACBDBABDD
217036530ABCDCBADBDBBDBACDDDBCCBDABAABCDBAABDDCBBAABBCADACBABDCAA
217068190ACCBDBBDDDCBDCDAAAADCDAABBABABABBDBCDBBCBBBCBBCACDBABADA
217113740DDCBDDDDADBADDABDAACBABBDBCCAAAABCBCDCACDABAABDBAADDBBAD
217159120BACCCBCDDDCBACABBDACBDACCBDADCACAADBCBCADABCACDCACDBDCAB
217663760DBBDCACCDABADCACBDBACDBACBCDAADCAADBCDCBABDBCBCBBDDBCBBC
217717290CDBCBABDBDBACDBDCBDCADBCAACDABCADCBDDBCCDACABADCDCACBDCB
217816580DDCBCBCDBCAACDBCCADBADBDABBCDDBCBCCADBCCBACBDACDCCBDDACB
217841900ACCBDBCBACBCACBCBCDBACBCBCABBCABCBABCBC DCBABCDCBCBCBABC
218225680ACCDDBDDBABCCDB ACDA DBDB A CDAADBACA CBBDABAABDDBDBCAAD
218233760AACBCBCDDDCBDCACDBACAACBCBBACACDBABDDACBDABCCDBCDBDACBDD
218434320DDCBCBCDADCBDCABDBABACBBBBAAAADBBBADDADCDDBAACBDCBDDDAAC
218440500DDCBBBCDADCADCAADDAAABCBDBDDCBDBBABDCAACDAADCDDDCBDAABAD
218484400AACBCDBDBDCBDCAAADBCACBBCBDCCABDCBCDCABCDABACDDCCBABABBD
218657930ADCBDBCDADCADCABDBABACC CBCACAABAABDDCDCDABCCDACABDBBDDB
218664700DCCACCCDADCADCDADDACACBBCBBCACDCBBBAABDCDBBDCCBCACDBCCAD
219041450ADCBCBCDCDCADCABAAAADCCBCAABDBDDABBDDABCAABCCDDCCCDDCAAD
219189410DDCBCBCDADCADCABABACAACDCBBAACDDBBBDBADCAABACCBDDBDACBAD
219197130ADCBCBDDDBCADBABCADCDDADDBABAACDBCABACBCABCBABADABDBBAAD
219298600CDCACBCDADCBDCBCABCABABCBCBCDCDACBCBDACBACBADBCADBBDADAB
219458000ABDB BCDDDBBDAADACDBACAAACBADBDBCBDDCAACDABABDCAACDCDABD
219575670ADCDDBCBDBCBDBDDDDACCBAABCCBC ABBBBCCCCBDABBCCBDADCB CCD
219631840AACBCBBDADCADACBDADBACADBBBAABDDCBBCAADCBACDBCADDCDABACD
219741040ABCBCCCDADCADCDBADABBACBCBCCAABBCDACDCCBDABCBDBCCBDBCAAD
219906200ACCABDCDBBACBCCDADBCACAACBAACDDBBABCCB DDBCABCBDCDBBDDA
219932270BACBACBCADCBDCBBABCDBCDDBCBAABCBCACBDAB DBCACBCACCCABBDC
219937120ADDBBBBDCDCADBAAAADDBBDDCBBDCADCBABADDBBDBBCCCCDABDACDAD
219954510ADCBCCCDADCADBAADCACBAABCBACABDBABBBDCDBDABBCDBCCBDABCDD
220108470ADACADCBACBACADCACBADACBACDABCDBABADACBCDBBADBBBDAADDCDA
220805080ADCCCBCDADBADBAAA ACBACBCBBCBACBBAD CCBBCDBCCBDACBBD
220916520ADDBDBABDCCABBAAADBCCACCBBACADCABCCABDABAABCCDCBADCDCABA
221390790ACCBCCBDDDCACACBCBDCBA CBCDCBDCBDCDACDADADABCDBCCDBDCBA
221422700BCCADBADACCBDBDAACACAABBAABDBCABBDABBADCACDDCDBACBDACBBD
221545430ADBCBCBADCBCCBCB ADBAC BBDCBDBABACBDBCBDAABBDCBBDCCACCBD
221691590ADCBCBCDADCADCABADACAABCCBAAAAABBBCDBDDCDABDCCBBDBDBBDAD
221783090ADCDCBADADCADDABDAACAAABCBCBCACDCABDDDDCDAADCDDCCBDACBAD
222212090AACACBCDADCADCCBDBACABCBCBCCADCCCABDDACCDDBACBBCCBDBCCAD
222395370DBDCBBBDCACBBAADACACABDAABAAABDABCABDABAACBBDDBCCBACCAAA
222552660ADCBBBACADCDDCABDCABCDCBABBCCDBACDBDCBDCAACABDCCBDCBDBCB
222599700ADCA BBDDDCACDABBDBCACCDCBCACDACBDDABDBABBDCBCD ACACCCBA
222655540DDCBCBCDADCADCABACACAABBDBBCAAACBABDDADCDABBCCBBBBDACBCD
222899960DDCACBDDBACBDDADDBACBACBCBBBCCBBABADAAABCDBABBDCBBDACBDB
222904740ADCBBBDDADCBDCABADADAACBDAAAAACDBABDBABCDABBCDBCCBDACABB
223023510AACBCBCDADCBDCACDDADAADBABADCCCBBBBDDADCDDBBCDBDCCDBBBDD
223125140ADCBDBCDADCADDDBADAAAB BABDDADCDDBBCDBCDBDACBDD
223539550AACCCBCDDDCADDABDCACBDCBCBDACCDBBCBDBABCDABBCCACABDADCDD
223587630BACDBBCDADCBDCABADACAACBDBDCCBCABABDDABCDACBDCDCCBDACBDD
223660890ADCCCBBDADCADCABDCACBDADABDACBCDACDCCBDADACBCDAACDACADBD
223776130CCADCBDDBCBAADCBBADBADCBDBABAABBCDCCCBCDBBCBAADCDCBBCADB
223844590ADCBCBADDDBADCBBCBCBC CABCDBBCCBACBBDADCDDCDABCCCCCCCDCA
224010150ADCBCBCDADCADCACDBACAACACBBADCADBBBDDDACDDACDDDADBBACCBD
224416300ADCBCBCDADCADCAADBACAACBCBDAACCDBABDDABCDABBCDDCCBDBCBDD
224458810ABDADCBDBDCBCBDAACBDBACACBABABCBCABABCACACBBACABACAABACB
224535010CCCBDBBDABBACDCBABCDCAABBCBCCACABADBCAACBABABABABBBABBAC
224882600ADCBCDCDDDCADDBBADACAACBBACAACACBABDDADBDABBCDBCCBDACBCD
224986650BBCDCDADCCACBADBADACCBABDBAABCDDABADAACCDCBADBDCBBDABCDD
225102140ADCBCCADADCBDCABDDACAADBCBCAACCBBABDDADCBDBAADBDCBDACBAD
225108060AACBDBCDADCADBABDBBCAABBCBDACBCBBBBDDAACDABCADBCCBDABBBD
225185240ADCBBBCDADCADCABDBACAABBCBDAAABABABDDADCDDBBCDBCCBDACBCD
225246500DDCCCBBDDDCBDBACABABAADBCBABBABDBABADDDCDDCBCDCCBDAACBDD
225454210BDCDCBADADCADCAAAAABBACBCBCBABDABDADADACDABADDBCCBDBDBAD
225679300ADCDCCCDADCADCABABACADDBCBBCABCBBBBADABCDABADDDCCBDADBAD
225767350BDCBCCBDADCCDDABDDABACBBBCABACABBABDBAACDABCBDDCCBAAC BA
225792030DDCBCBCDADCBDCABDDACABCBCBBAACBBBABDDCDCDABBCDBCDBDBCBDD
226023170ADCBDBCDBDCBDCAADBACAACDCBAAAADBBDBCDDDCDABBCDDDCBDBCBCD
226157240ADCBDAABADCADDACDABDBBDBCBAADBCDBCDDB CCBABBCBACCBDBBBAD
226334570ADCBDBBDADCBDCABABACAACBCBADAACDAABDDCDCDBBDBDBDABDACBAD
226411530ABCAADADABCADCDACBDDBDCABBCBDDACBCBACBDCDABDBCABBBCBDAAC
226495390ADCBDBCDADCBDCABDDABADCBCBCACCCDBBBCDADCDCBAADBDBBABCAAD
226886830DDCBCBCDDDCADCADDDACABCBCBDAAABDBABDDADCDABBCCDCCBDBABCD
226918780ADCDDCCDCABADCBCBCDBCA BBABCDACABBBABCDCADCAADBDCBAADCDD
227141930ACBCCBCDDDCADCABDDABACDDCDBBAAADBABDDABBDABBCBBCBBDACBAD
227179950DDCCDACDADCACDABDBACCBADBBBAACCDACBDDCBBDACDABDCCBDABAAD
227409860BACACBCDDDCADCABDD BBCBDDADCDABADBBCDBDABBDC
227531350DAADACBBCBAACBADABDDACB BBACABABACBAADBABDCABCACBBCCACD
227557100ADCCBBCDDDCADCABADAAAACBCBDAACCCBABDDAACDABBCDACCBDABCAD
227602390ADCCCBBDADCBDBAAADABACBDBAACBCACACBDACBDADBCBCABCDBDBCAA
227794650ADCBCDBDADCADCAAABACAACBCBAAABCDBABDDDABDABBCDBCBBDACDDD
228068730AACCDBDDDDCADCABDBACCBDCBBABAABCBDCADCBACBDBCBDBDAACABCD
228455340ADCBABBDADCBDCACDBACBAABCCCADCCCBBBCACBBDABAADCCCBDACDAD
228632070DDCBCBCDADCADCAAABABACABCBAACCCDAABDDABBDABBCDACCBDACBAD
228690290DDCBDBCCACCADADDACDCADCDBBCCDACBBBBDABACDCDCBBABACDCACBC
228748570ACCBDBCDADCBDAABDCACACCBBBBDAACCBABDBABCDABAADBCCBDACBDD
229029110DDCABBAB CCAABDCBAADCACCABADCCBBBABDDADCDABACDBAADDBABDD
229082000AADCCCACCDBDDDADCCAAACBACABACCCABABDDCBCDCCBBDBCDBDACADD
229165700AACACCCDDCCADBABDBACAACBCBCAAACBBABDDCDCDABBCDBCDBDACAAD
229186230DDCCCBBDDDCBDDABCBABCADDCBAAABBDCAADBA DAABCADCCCCDBCACD
230030140ADCBCBCDCDCADDDAADACABDBBBAADBBCBAABDCCADADACBDBACBBBADB
230045540ADCBCCBDADCADCDABCDBBAACBBACABCBCCCDDCCCDABAADBD DCBCBAD
230088520BACCCBDDAACABABCAB DCCBDBBBAAADCDDBDABBBCCBCADBCBCDCCABA
230221790ACDBCBBDADCADBAAACBCBCABCBBADBCBDABCBACBDBCCBBCDBABACABA
230489910DDCBCBCDADCADDAAABACAABBCBBACAABBDBDDADCCABBACDCDBDACCAD
230509000AACDCBDDBDCADDABCBACAAABABCDABACBABDACBBAABBD
230664460ADC CBCDDDCBACBBADACAACBCBCADCDABABDCABCDBCDCDBA
230668700ABCDCBCDADCADCABDA BAADBACADAABCCCBACCDCDDCDCCDC
230679400DDCBDBCDADCADCABDBDCAACBCBCDACCCBABDDADCDABCCDBCCBDDCCBD
230729500ACCACBCDADCADCABDCACAACBCBDCCACDBABDBCDADDBBCBBCCBDAABBD
230814180ABDBAAABAACDDCDBADDBACCDDBADDCCADAADBBDBDABCABDBCADACADD
230941430ADCBACCDADCADCDADBACAACBCBAAAAACDCBDDDCCDABACBBCBBAACCCD
230996500ACCADCDDADCADBACDDADBACBDBDACAAABABDDCAD ABACBCDCBDACCBD
231197140BDCACBDDADCBDBADDBACAADBBBDACDCAAABDDDBCDCBACCDBCBDABCDD
231211000CDCACBDDABCADDBACBDCADDBCBCAACABCABDBCDDACBBDCBBAABCBA D
231531150ADCBCBCDADBAACBBDCCABADCACBDBCADBADCCBADBCADCBCA CABCDAB
231641510ADCBCBCDADCADCABDBACABABDBDCABDCBABDDAACDDBBCDBCBBDBCADD
231792480ADCBCCCDADCADCACABACAACBCBDAACCDBABDDAACDDBBCDBCCBDACBAD
232065660BACBDABCADBCCDADACCADBCACADBDABABDACDACDCADBCABCDCABABDD
232192630BDCADBACBDCBDCAAABACAACBCBCABADDABDBDBDBAABBDABAABACCCDA
232199270DDDDBCADABCBDDCADDBDCAACBDDAABCBADBDABBCDCBBADADDBBCCADD
232267760ADCDBBADADCADCADDAABAACBCBBAAACBBABDDCACDABCCDBCCBDADBAD
232339140ADCBBBCDADCADCABDBACADDBCBADCAABBABDDDBCDDCBCDBCCBDBABDD
232408900ADCBCCCDADCADCACABDACCB CBADBCACBBCDBCDCBADADBDDACDACCAC
232514590ADBBCBDDCDABDDABACADCBCACABDCDBCBBDDCADCDBADACBACDCDBABD
232538270AACBCBCDADCADDABADACABCBCBAAAACCBBBDDADCDABBCDBCCBDACCDD
232556110CCCBCCBDBDCADDABADBCACABBBBAACCCABBDCDBBACCACDDCABDACCDD
232609550ADCBCBBDADCBDCABDBACAACBCBDBAADDBABDDCBCDABACDBCDBDACCAD
232705140ACCCDBCDBDCADCAADBACADCDABBCCCCDBDBAADCBDDDABDBCADCBADBA
232970640ADCBCBBDADCADDADABADAACCCBAAABACBBBDCADCDADABCBDBCACBCDD
233162120CCCBCBDDCDDBDCBAADABCBBCACACCBBCBCABBCACBCBCBDCABDBCADDD
233250930ABCBCAADBCCBBCACBACDBACDCBAABCA ACACACCCACCBBCDAACBABACB
233267700ADDBCBCDADCBDBABDBACAADBCBBAADCDAABDCCDBCCCBCCBDCBDACBDD
233359270ABCCCBCDADCADDADDCACABABCBCACACDBABDDADCDABDCDCCCBDDCDAD
233389100ACDBBBADADCABDAAAAABACABDBAADC CDBADDDCBDABDADDBCBDBAACA
233400180ADCBCBCDADCADCDAABDBDBCADCBABDDCCCDDDADCDABDCADCCDDAC
233712910ADCBCBCDBDCBDCABDBABACDBCBCBCADCBABDDCDCAABDADDCABDABCDD
233948040ADCBCBBDBDCBDBABDDACADCBCBDAADBBBABDBDCCDDBACDBDABDBCBAD
234187540ADCBCBADDDCBDCDAABDCDAABCBCBABCDBABDDCBCDCBACDBDCBDACBAB
234190240ACBCABDDCCCADCACACDCABABCBACDACBCBCDABBCABDCBBCADCCABADB
234255980ADCBCBBDADCADBABDBACBACBDBDACAABBABCDACADABACDBCCBDACBCB
234492600ACCCDCADDDCADCABACABCBDBCBAACCBBBDBDDDDADAABCCBCABBCDACD
234697620AACBCBBDBDCBDCABABACBACBCBCAAACBBABDDADCDACACCBCDBDACCAD
234844020BDCBABCDBDCBBAA BAABACACDAAACACDBBDA
234899000CDDDCBCDADCBDBDCDDACACBBCBAAAABBBBBDDADCDABBCDBCCBDACCAD
235064380ADCBCBCDADCADDABDBACACDBCBBDAABDBABDCADCBABBCDBCBBDBCBAD
235179810BDCBCBCDBCBBDCAACBACABCBDBAAACDCABDDBABCBDBAADBBCBDACCDD
235392520DCCBCBADADAADCABABDCCCBBCBAABACCBADDCDACACACCDDCCCDCCCDD
235464850ACCBCBBDADCADDAABBCACDBABBACCCDDBBBDCDBBDABDCDBCDDBCBCBD
235506770ADCCCBBDADCADAAADBBBACDBABBBCDDABADDDCABDABACBADABDCBBAD
235596750ADCBCACDDDCACBCBCBACAABAABCAAAABBBBDDCACDABABDDBBBDABAAD
235770500ABCBCCCDADCBDDCAABACAACBCBACADDBBADCBACAABCADCBBDBDACBAD
236106200ABDBDBCDADCADCABDBACAACBCBCACAABCABDDADCDABBCDDCCBDABCBD
236210760CBBDABA CDABC CDBADCA BBDABCAADBCADBDABBCCBABCABCACBADB
236389860DBACADBCBDCADBCDDAAACDDAACDABDABACBCCBDDACDBCBCCBCDAABBD
236511830ADCBCBDDADCADCABBBACAACBCBACAADBBABDDDDCDBBBCDBCCBDABCDA
236898840DDCCDABCADBDBCABADBDABDBBDBCDBBDBCACACDDACDBBCDDAABDCAAB
236906040AACCCBBDADCADCACABACAABBCBBAAACB BABDDA
236912090ADCBCBCDDDCADCABDDABBCABCBCDDCBCBBBCDBBCDABADDAACBDACBDB
236968800ADCCCBCDADCADCDADBABAACACBABAADDBABDDAAADABBBDBCCBDBCBAD
237404170AACBCAADACBDDDACBCABDBBDCADBCDDABCBDDABCDABACDDBCBDBABDD
237619010ADCBCBCDCDCBDDABDBACAACBCBCACACBBABDDABBDABBCBDCCBDBCDAD
237766970ADCACBADADCADCDCDBACAACBCBCAABCABABDDCDBDCBACDBDABDACAAD
237796030ABCBCBCDADCADCAADBABAACACBCCACDBBABDDCBCDACBCDBDBBDACBDD
237905600CDCDCBADACACDCBDACBDBCDBCBBDACBABDCBBACDADCADBBCDAABACDB
237938790ADCCCCADDDCBDAADDDACAAACCDBCCCACBABBDCBBDACBCDACCBDADBAD
238206380ADCBCCCDADCBDCABDBACDACBCBDACCCBBABDDCDBDAABCDBCCBDACBAD
238327280ADCBDBCDADCADBABABACAACBCDCAAACDBABDDCCCDACDCDBDBBDACCDD
238381260ACCADCCDADCABAAB BACACAABCDBDCCCADBCCBDACAD
238552620AACBCBCDADCADCAADBACAACBDADCBDABBBBDDABCDACBCDBCCBDACAAD
238625890ABCBCBDDADCADCABDBACBACBCBCAAACDBABDDDDCDABBCDBCDBDBCBAD
238757660ABABCCDBADCADBBCDDAAABBCBDADBABABCABCDDCCACCBCBCBABBABDA
238888300ADCBDBCDDDCADDADADCDADCCDBCDACCACBBDDAB BCDBACACCDDABACD
239054110ADCBCBCDADCBDDAAABACACCACBDBDBACBDBDACDCACCADDBCDBDABDAD
239173470DCDDCBADABCADBAADBACBDCBCDBBABDABABABADCBABBCBBBCDBBCAAC
239261470ADDCCBCDCACDBABCADBADABDBDACACABBBDCADDACACDBABBBCCABCBD
239339750ABCBCBADDDCBDDCDABACAACBCBDAAACBBABDDABCDABBCDBCBBDAACAD
239391660BDCBDBCDCBABDBABCBBBBCACBDABCBDBBABCDA DABBACBDABCABACDC
239395250ACCACBCDBDCADCABDBBDBCCBDBADBCBCCABDDADCBAABBCDDBCCCDABC
239634840AACBCBCDADCADCABDCAAABDDCBCAACCBBABDDADCCABACCDDDCDDCDCD
239728360AACACBCDADCBDDBADBACACBBCBDBABCDBDBDDCACDABCCDDCCBDBCDCD
239811330DACBCBBDADCADDBCACACAACBCBCAACDBBBCDDDBBDABBCDDCCBDACAAD
240069250 BBCADCABADCBADBCACDACBDA
240168490BACBCBADADCADAABADACAAABCBABACADADCBBACDDDBACDBDDBDACBAD
240437260ADCACBBDDDCADCABDDAAAADBDBBAAABBBABDDCACABACABAABBABBABC
240547710AACBCBCDADCADCABDAABBACBCBDCACCABABDDABCDACBCDBCDBDACCAD
240846990ADCBBBCDDDCBDDAADBAAABCBCBAAABCDBABDDABACBDACDDBDCDCBBBD
240892120ACCDCBCDACCADBAADDACAABBBDCDAAD BCBDDCDBABCCCDBBCBDACBDD
241077850ABCBCBDDCDCADCABDDACAABDCBAACAAACBBDCCBCDBBACDBCCBDADCAD
241127960ADCACBCDACCADBAAABAAAAABCBBADAACABBCBCADDDBBCBBDCBDABDCA
241240170AACACBADADDBBBCAADACBAABAABAADDAACBDBA BABABCBDABDADCDDD
241277610ADCBCBBDADCADAABDDADAACCCBBCAACCBBBDDADBDACBBDBBCBDABBCD
241382140ADCBCBADADCADAABDBABBACB BBCBCDCBABBDCACDACBBDBDCBDABAAD
241800340DACBCBCDCDCCDDAAD CBACACACBABDDADCBABBCDBCCBDBCBAD
241817730AACACBCDADCBDCCBADBCDACBCBBCBCBACBDCBABDDADBCDBCDBDADBAB
241821180DBCADBBDCBCADDABADACABBBCBAACBCACDBDDACCDDCDADDBCBDAABAD
242208120ABCACDCDDDBBDDBBABAAACBDDDCAAAACBADDDDCCDCCACBBBCDBBBADD
242444300AACDCBCDADCADCAAABACAACBDBBACABBAABDBADCDABBADBCCBDACCAD
243233680CCCBAABBBDCABBACACDCBAACDBACBDDACBADBCBDDCDCDBDAABDABAAB
243327000DBCDDBBDACCBDCAAAADBBABABBACABDAAAADACCACDBABCBBACBCBACD
243445770ADCBCBCDADCADCCBDBADABDBCBCBAADBBABDDCCDBABBCCBCDBDACBDD
243709150ADCDCBADADAADBAAADACBCABBCABBCDBBACCADABDABCABABADDCBCCD
243767350BDCACAC CBCCDBAADBABDACBDCABCDACACBCABACDBACBACBABDAABDD
244146000ADCBCBDDADCBDDAADBACAACBDBABDBCDBABDDACABABACDACCBDACBAD
244375200BCBABBBDACDBCCBADCABBCBDABBCBCACBAABDCCCADBBCABDBCDBBA D
244382980CCCADBCDACCDDBABAAACACDBBCDACBCCDAADDCBCBABDCCBDADDACBAC
244416700AACBCBCDDDCBDCADDBACADCBABAAAACBBBBDDDBCBABCCBDCCBDACCDD
244456750ADCBCBCDADCADBABABACAABBCBDDAACDBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
244484640ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAAABBCBDDADCDABBCCBCCBDACCAD
244606860ADCBDBDDACCDDDACBDDBDCCABDAAAACAABCDAACCDCADBBDACBABCDDC
244678800ADACABBB
244723610DDCBDBDDCDCADDDAABDACBBABBAACABAABCCBDDBDABBCBBACDBCABBC
244933830AACBCBCDADAADCACAAADAABCCBCACAADBABADACADDBDADCCCBDBCBBD
244969350ABCBCACBABBC BCABCBCADCBCBBCBCCBCBBBABCBBACBBBBBCABCABBD
244995190ACADBBADADCBDCABDBACBADBBDAABADCBBBDACDBDABADDBDDBDADBAD
245020820ACCBBBCDADCBDDABDBACABCDCBABCBCAAABBBCACDABBCDADABCACCBD
245237230ADCBDBCDADCBDCBBDDABABCBBBBDACCDAABDDCABDCCAAABDABDACCDD
245255520ADCBCBBDADCBDCCDCADBAADCDBBCBABDBABDBDDCDCBBCDBCCBDCCBAD
245457040ADACCBBDADCBDACDDABCACBABBACAABDBBDDDDAADACBCDBCAABCCAAA
245520340CDCBBCADBCCCDCACDBACACBBBBBBCCCBBBBDDBCBDBBBBDBDDDBCCBCD
245552890DCCCCBCDBDCBDBABDBDCABBACDAACACBBABDAACCBACDBACDDCBDACBD
245678910DCCDCCADADCBDBBBABDCBDBBADCAACCBADBDDBDCDABACDBBDCDAACDD
245707390ADCBCBADADCADCADDBACABCBABCACBCCBABDDABCDABBCDBCDBDBCBAD
245744600AACACCDDADCBDDABCBCBDA BBBCADAAABCDBDCDCDACACDABCBDBDBAD
246308410ADCACBCDDDCADCABBCCBCADBCBCDACCCBABDDADCDABBCDBCCBDACBDD
246311460ABCBCBDDADCADCACABACDACBCBCAAACCBABDDCBCDABBCDBCCBDACCAD
246403260ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCAAACBBABDDADCDABBCDBCDBDADBAD
246546620DDCCCBBDADCADDAABCCBBACDBABCCBBC
246598970BDCCCAABBDCBDDACCBCAADCABABCDBCABBBCDDDCAACBADCDBCDBCAAB
246627770DAAABBADCCAACAAAACACABABACABCAAB
246672360ADCBCBCDADCADCABDBACAACBABBAAACABABBCDDCDBCBCCBCCBDBCBAD
246813290ABCBCBCDCDCADCABDDADBCCBCBACCBBDBABCDBACDBBACDCBABCBCDCB
246834860CBCBCBBDADCADCBADADBACAACBADBCCDBCDBDABCDDBBCDCDABDCDABD
246875820ADCACBBDADCADCABDBACAAABCBCAAACCBABDDDDCDABBCDBCCBDBCBAD
246975180ACCBDBADADCBDBAADDACAAABCBCCAABBBACADBDBDABABDCDDBDABABB
247057730ADCBCBDDADCADDACDBDCAACBCBB ADBDBBDADCDCDCBBCDDCCBDACCAD
247177790BDCBCB ACCADDABDBABCCADBCADCABDBAADCDABDBADB ADCDBCDBAD
247450800ADCBCBCDADCADDCBDBADAACBBBDBCACABBBBDDDCADBACDDDDBABCBBD
247750770ADCADCCDADCBDDAAABAAAACBCBAAABCD
248295410ADCBCBBDADCBDCABDDACAACBCBDDAACDBACDDCBCDABBCDBCCBDACBAD
248591720CDCBDBCDBDCBDBABDDACACBDCBBCACABDABDDBDBAABABCDCABDBCACD
248614200ADCBCBBDADCADCABDDACAACBDBDAAACBBBBDDADCBABACDBCCBDACBAD
249250800ADCBCBACDDCBDBDCDBACCAACBBDACBDABBBCDCDBAABCCDABCBDBCACD
249300500ACDBDBDDADCADCABDBDBBCBDABBCACADABBDDADCDABDABBBACDDCBDD
249615920ADDBCBADDDCADCABADDCBACBBBCCAADCBBBBDCBCAACACBADCBDACBBD
249686700BDCCCCBDDDCBDCABABACAACBCAACACCBBCBDBCDCDCBACDBCABAACCBD
249832420ADDADBCDADCADCCABDABACDBABBCACDCBBADDCDBBABDCDCBDBDACBAD
249862850ADADCBCDADCBDCABADABCBADBDADACBABABDDCBCDBBABCDBCBDAABDD
249961610ADCBCBCDADCADCABADACAACBCBCAAACBBBBDDADCDABACDBCCBDACBBD
250014470ACCDDBADDBBADDAAABDDADABBBBCBADCABDDABACDDBBAABDBDDCAAAD
250133820BBCBCBCDDDBADDAAABDCABCAACCDCBDCBDBDCDDBDCCDCCBBCBDBABAD
250344790ACCBCCCDBDCBDDABABADAABBCBAAAACABCBCBCDDDABACDBCBCABCBDD
250350450ACDCACADADABDDADABDDCABBDDABACCBBBBCACCDCCBABCBCACBACDCB
250393700ADCBCBADDDCBDDCADBDDDABDCDADABDDBBCDDDCBDDABBDCDCCDDCDAD
250455350AACDCBCDADCBDBACAB ABBCBAABBABB DABBCB ABABC BCBCBDBBC
250504200ADCCBBBCBACADDADACBDCADBCCABCADBACDACBDCDADBADBACCDBAACB
250533990ADCBCBCDACCBDBBBDCACBACBCBADACBBCABDDABCDDCCBDBDCDDACBAD
250741630ADDBCBCDADCBDDCBAAABABBABAADCABCBBBCDAACDADBCDADABDACBDD
250816130ADCBCBCDADCADDABABADAABBCBDAADBDBABDDBDCDABBCDBCBBDACBAD
250860370ADCBCBCDBDCADCABDDACAAACCBABACBBBBBDDACCDADBCDDDABCBDBDB
250996000ACCBCBCDADCBDBACDDABABBBCBACCBACCABDDADADABBCDDCBBDACDDA
251054810BDCBDBCDCDCADAAAADBBCCDBBCDCCADBDBABDCCCACBACDDBADCACCDD
251130690AACCCBCDADCBDCABDBADBAADABCAABCBBABDDACCDABACADDCDDACAAD
251221230DACCCBCDDDCBACADBBABBDCBCBAAABDDBABDDDCCDBBBCDADDBDACCAD
251240390ADCBCBCDADCADCAACBACAAABCBAAAACBBABDDCBCDABACDDACBDACBAD
251430600DDCBCCADBDCADCABABACACBBCBCDAABABABDBABCDABABDBCCBDAABDD
251550220ADCBCCCDADCADDABBBABAACBCBBAAACDBABDDDDCDAABCDDCCBDACBAD
251707290AACDCBADADCADBBAADBDABDABDBCABCAAABDDCCBDABCADBCCDBABCBA
251833180ADCCCBADADCBDDABDBACAACBCBBABACA
251836240CDCBCBACBDACBDACBCBDACBACBCBDADABCBCABCACABACBCACBDBCDAC
251991600ACCBDADACBCBBCDBCBDBBDBBCBCBCBACBCBAABBDAACBBDCACBBACBCA
252168720AACBCCBDADCADCABDDACAADBCBBCAABCCABDBCDCADBCCDBCCBDBCBAD
252224800ADCBDBADADCADDABADAABCABBCAAACABABBCADACDCCAADADCADCDBDD
252593640ADCBCBCDADCADCADABABBACBCBDAACADBABDDADCDAB CDDCCBDAAAAD
252617410ADCDCBBDADCADCABADACBAABCBCAACCBBBBDDCDCDACBCDBCCBDACBCD
252726300ACCACBBDBDCBDCAAACADAAABCBABAACDBABDDABBDABACDBCCBDACCAD
252747450CCCDCDABADCADCDAABDCBCBDCDBDCBBABAABDD CAAB CBCDBBBBCCCB
252799920ADCBCBCDADCADCABDBACABCBCBBAAACBBCADDADCDDBACDBCDBDACADD
252878160AACCCBCDADCADDAADDABACDDDBBCACDBBBBBDCBCBDCABDBCCBACDBDD
253042190ADCBCBDDDDCBDADADDACBABABBCAABBBCBDCBBBBBACACCADABDCCBBB
253189730ADCBCBCDADCBDCBBDBACABCBCBABAADDBABDDBABDABBCDDDCBDACADD
253198820ADC CBBD DCBDBABABACB CCBADBCBACCBD CABDBBBDBCACBCDCABDD
253242710ADCBABCDADCACBACABACBACBCBAAACDCBABDDABCDABBCDACBBDACBAD
253362740ADCDCBCDADCADCABABACACABCBCDACABBABDCCCCDABCCDBCDBDACBAD
253418540ACCBCBADBDCBDBAAABADBCDBABADACCDBACDCCACDACACDBCCBDBDBCB
253456860ADCBCBCDADCADCAADDACABCBCBCDAACBBABDDABCDABCCDACCBDACBAD
253645220ACCBABBDADCADBABDBACBABDCBCADACDCCBCADACDAAAADBCCBDACDDD
253670600ABDBBCCCBDCDDCCAADDDCBBDCBCDCCD BCCBDAACABBDBDCCDCDADCDD
254199830AACBCBCDADCBDDABDBADAACBCBDAAACABABDBCBCDDBBCDDCCBDBCBAD
254388320ABCCCBCDADCADCABDBACAACBCACAACCABABDDADBDDBBCDBCCBDADBAD
254394260ADBBCACDADCDDCAAADAAACCBBBCAACDCBBADBCACAABDCCCDABDACCDB
254517310AACBCBDABDCAACABABDCBDADBCAABDCAAADBCADCDABABCADCDADBCDD
254727510ABCBBBBDDDCADBAAABACBACADBCBAABCBBCBDADCBABBCCBCCBDACBAD
254790200DCCBCBDDADCBDCAADCDAADABCCBCACDBBBADADCCCDDBABBDDBDCCBBD
254824840DDCBDBCDADCADCACDBACAACBCBDAAACA
254865790AACBCBADADCADCCBADAABCDBABACCBBBBABDDDBCDABACCCDDBDAADAD
255196550DCCAABCDCDCADBCBABACABBABCDCBCBCBABDBCBCDBBCBCBCBABBCBCD
255654630ABCBBBDDADCBDDABADACADABCBACAACB
255897510ADCBCBCDADCADDAADDACAABBCBBCDAADBABDACDCBABACDACBBDACBDD
256264440ADCBCBBDADCADCABDAABAABBCBBADCCDBBBDDCACDDBAADBCCBDBDBAD
256516950ACCBABCDADBBDADAABDCABDBCBBDAADCDABDDBDBDABABADCABDACBCD
256716800ADACCADDDDCDBCADACABABADDBCCACDCBCDAAACCADBACCADAADBDCAB
256932350BCBADD ACDBDABBACCADCADCCADBCCCDBBCDDCDABCCDABCCADBBABDC
256949610ACCBCACDADCBDCAADDADBCBBABCDDDBBCBBDBCACDACDABBBCBDACCDD
257336440DDCACBDDBDCADCABDBACAACBDBCBCAABBCBDDADCDABACDBCDBDBCBCD
257414350ADCACBCDADCADCACDAACABCABBDACBBDBBADBADCAABBCBDACBDADCDD
257644770A CBDB DBDCBCBAADACACBDCDBABC A BBBACADCDCDACBABCBBDABCB
257655400CABDABDCACCDACB ADCDACBDBBDACCBDBCDBCACCCDACBC CDABDACAC
257681000AACCCBBDADCADCABDCACABBDBBCAACCBBABDDABCDACBCDBCCBDACCAC
257879700ABBBCBBDDDCADCAADBCCDDCDCBCAAADACADDDAACDABDADABDCCBDAAB
258120000CDCDACCDDBCBDBCDBDADBCCBCCADCBDCDADCCDCCDBBBBCDCDDDCBBAD
258162670ABCBABADADCADCABDBCAABADBBAAABCBBABBDCDBDACBCCABCBDACCAD
258332930ADCBCCCDADCADCABABACAACBCBDAAACBBABCDABCDDBACDBCCBDACBAD
258424440CDCBADDDADCADDDADCDCABDADCBADBCBCDABDCABDCBDADBCACCDBDCB
258552060AACDCBACACAABBDADBABCACBBBCDCABABBBABBABBDBCCABACBDDCCBB
258704420ADCACBCDDDCADCABDBACABBCBBAACACB
258823000ACCDCBBDBDCADDABADABBBCDB BDABCBBDACCBDCACBABCDBCBCAC DB
259167530DDCBCCCDADCADDACDBADAACBCDD DBBCBBBDDADCDBBBACDBBDACABAD
259182250CDDBCABDACCCDACDDCDCDBBDAABAACDBBBBCACABDDBAADDBBDBDDAAD
259207130AAABCBADADCAABACDDAAACBBCBBCDAABDADBBCCBDDBACDBBCBDACBCD
259343510ABCCCBCDBDCADDABDBACA CBABDCDAC ADCDDABCDBBACDBCBBDACCAD
259444170ABCDCCDDADCBDDCDADACBCCDCBBDDCBCBABDCCDCBBBABCDCCBDACBBD
259615390DADBCBCDBDCACBCADBABACCAADCBBDACBAABACBABABDCDCDABDDDCBA
259749610ABCDCCCDADCADCABDBACAACBBBADAAABBABDCDABDDBACCDDCBDACBAB
259759750ABCBCBADADDBDAAAABABABBDCBBAACDDBABDDCDCDABBBDDBDBABDCAD
259815010ADCACBCDADCCDCACDAADBACBCBBAA CBBABDDABCDDBCADBCCBDACBDD
260107990ADCBDBCDADCADCABDDACAAABCBDCAADBBABDDADCDDBDCDDCCBDACAAD
260199790ADCDCCDDBDCBDADAADABACAACAADABCBBBBDDACADABBABBACBAACBDD
260571250DDCBCBDDBDCBCAABADAAAADBBBBACABCBABADBDCADBAADADCBDCCDDD
260721080ADCBDABDABDBDDDCADDAAADAABAACCCBABCBDAACDBBABDBDABCBACDD
261278120ADCCCBCDADCADCABDDADAACBCDBDACDBBABDBACCDDBBCDBDCBDACBAD
261357940ACCBCCCDADCADAABDBADAAABCBABAADBBBBDDCDCDACACDDDABDACADD
261613530ADCBDBADCDCADBAAABACADCBDBBACBCDBABCACAAAABACDCBCBBC BDA
261656900ADCBBBCDCDCADBABDDABABBBDBBDACCBAABDBACDACCABDDBABDADBCD
261950890CACBCCCAADCBDADAADADACBBCBBCACBDAAADABCCBDCCCBBCABDBCCDD
262050600ABCBCBCDABCAADBCABDCDBDCACABCADCBBBDACBCDBBBDCBACDDADCDD
262082110ABDACADBCACADDBACACDBADBCACBDADABAACBDBDDACBBDBDACDACADB
262087920CBACCBADBCBADCACBDACBDACCA CBAADBD BDBACBDCBADBCADACBDBA
262377390ADCBCBBDADCADCABADACAADBCBCDCCBABBBDDADCBDBBCDBCBBDBCBAD
262445500ADCBCBCDADCADBACABACAABCCBABDCCBBADDDDACACBCBCACCDDCDAAB
262638120DDADBCACABCBCACDBCADABA CBDABDACBBDACBDACADBCDBBADBADCAC
262641270ADCBABDDADCADCAAABACBADBBDDCACBCBABDBDBCBABBBDBBCBDAACAA
262765510DCCCCBCDADCABBAACDBDBCBCBCABCACBCACACBACADCBABCDCBBCACAC
262851530AACBCBCDAABCA BDDBCACCBBADCDCCDCBACABDDCDBDCABDCABDBCACD
262868470ADCBCBCDADCADCABDBACAABBCBDACAABBABDDAACDABBCDBCCBDBCBAD
262871480ADCADBCDBDCADBCADBACAABBCBDAAADDBABDDDDCDDBBCDBCCBDACBCD
263776710CCCBDBDDDCBBDACAAABABCBBDBCBDCACBBADCACCDDBAABDABBCCCADD
264590100DCCACBACBDCBDDAADCACACABCBBCBBCBABACACCCDDBBCDCBDBDDBAAD
264668700ADCBCBBDADCCDACBCDABACDCBBCAADBBDCACDCBCDDBACBACBDBBCADD
264790790ABCBCBBDBBCBDDDBADDBBDBBCBBDCBBAADBDBCDBDBBCCCBCCBDABCDD
265134370ADCBBBADADCADAACBDACBAABDBAAAAABBBDCDADCDBBABCDCADDDBACD
265478610DDCACBCDABCDDBBAADADACBBCBCCAACCBABDDDDBDAABCDBDCBDBBBAD
265500030DACDCBAD BBBDDBDBDBBCCDCDAD
265642950ADCBCBCDADCADCCBABACAACBCBCACCADBABDBCBCBACACDBCCBDCDBAD
265771000AACBCCCDADCBDCABABACACCBCBBACACBBBBDDCDCDABBCDBCDCDDCBAD
265878670ADCCABDDADCBDCAADBABCADBAABDCBDBBABADAACDDADCDDCDBDADBAA
266295680ADCBDCDDADCADCABDCACAABBABDAABADBABDDBDCDCBBCDBCCBDABCAD
266516230ADCCCBCDADCADCABDBACACBBCBDADDDDBCBCACCCDCCBCDBCCCDBCDAD
266539000CDCABBDDADCAACADABDBDABCADBABCADABBDDBACDABBAADDCCABBDDD
266563250BDCBDBADCDCBACACDCBBCBBABCABABBBBBABCCABACDCDDCAABABACCD
267084250AACCCACDBDCADCAACBCCABDBBBAACABCBAADCAACBABBCDBBBBDABABD
267101530AACDCDCBABBADDABDBACBAABCAABCDBACABCADDCACCBBADBBDBBCDBA
267352230DDCBCBBDADCADABCDDACABABCB AABCDBABDDADCDDBBCDBCCBDACBAD
267416700ADCCDBCDADCADCABADACAACBCBDDAADBBABADCDCDDBBCDBCBBDBCDAD
267547260ACCACBBDBBCADCDBCDACACDDBABACBABABABDCDBDABACABCBAABACAD
267717770ADABCCADBCABABCDBACADBACBACDBABDBDACDACBDBACCBDACBACBDAB
267906640ADCACBDDADCBDCDAADACAABBCBABCDDCCBBDDCBBDABDCDBCCBDACDAD
268019530DDCBCCBDABCBDDBCDCBDCABDCBACBDCAABADDCBCDADBDCBDCBDBCDA
268206780BDDDBBCDADDADCDADBACAAABBBBCAADBDDCBDACCDBDCADCCCBDACCDC
268331630ADDABCADADBCADADACBCBADBDBACADCCAADDDBACABCAADBDADBCDCAD
268428730CBDACBCBDACBDCBCACBDDCCDBACBCDACBDBCCBADBCBCBCCDBCBCBAAC
268815660ADCACBDDADCADDABABADAACBCBDACACABABDDABCDAABCDBDCBDACBAD
268836890ADDCBCADABCDDBDCAABDBACABBADBCDDBADBDDDCCCCBDDDCDCDACBCB
268899400ACCACBCDBDBDBACBBBDABCADBBCADABCADBCADBACBDACADACBAABCDB
269002800BBCBCBCDADCBDCDBDDABBCBDBBCBBBDCBBADDABCDABDCDDDBBDACCBD
269250910CBCCDAABDCBACADBCBABCDBBACAABACAABCCADDCACDBBBDBCDBDBCDC
269340480DBBCCBCDDDCADCACDBACACADCBBDCADBBBCDBBCCDACBADBCCBDBDADA
269366710DAACBDACADCDCBCBBCBDCBADCBBCCBCA
269493960ADCCCBCDBDCADDAADAABABCBCBCACAD AABCDCCCDDBBADDCCBDACBAD
269500040ADCBCBCDADCBDCABDBABCCDBDBDAACCBCCBADADCBDBACDBCCBDAACDB
269644520ACCBCCCBDDCDDCABCDC CDCBDACDCBCDCBCADCBC CBDCA CACABACBD
269856400DDCBBBCDDDCADAABACACAACB
270190400ABCCDBCDDDCADCCAADACADDBBBCCABABABCBBCDBDBBABCCCDBDCBAAB
270275240ABCBCCDDADCADCABDDABACBBCBBCABBDBDBCBCCABDBCADBACDCBADCB
270286570ADCACBBDADCBDCAADDABAACBCBDACACBBABDBCDCDABBADBCCBDACCAD
270396010ADCACBCDACCADAADDDABACBBBBCAABDCBABBDDCBDCBBBDCADCDDCCAD
270524760ADCDDCBCDCACDBCDCCBDDBCBDCDBDCACBABBDAABBCBDBACCABDDBDAB
270530200ADCBCBCDADCBDCABAAACADCBCBBBACCABABDDABCDCBBCDBCCBDACBAC
270814550ADCBCBCDCDCADDABADACAACBCBCAAACDBABDDCDCDDBBDDCCABDAAAAD
271248310ADCBCBCDADCADBABDBADABDBCBADACDBBDBCCADBDABCCDBCACDACBCB
271432310DDCBDBBBADCABDCCDAADBCCDACBB AAA B DCBBBCDDABDA CCADDBCD
271477470ADCBBBBDBDCACBCDDBACBDBDBBABAAABBAAD CCBBDBCCDCBCBDCBCAD
271498000A CCBBADADCAD ADDBAAAAABDBAACAACAABDDADBDDDBCCDCCBDACAAD
271529660DDCBDBCDADCBBBAADBACABBBCBACACBBBDBDBADCDABBDDBCCBDACBAD
271602440CABADCBCBCCDDCAADBADACBDABACCDABABDCDDABCCDBCABDCCADBCDD
271626350AACCCBBDADCADCABDBADACABCBBAACCBBABDBCBCBACACCBDABDACCAD
271719160DCCBDBBDDDCBDBCADADCABCBCBDCCCCCBABDDDDCBABBCDBDCBDADBAD
271897960ADCBCBCDADCBDDABDBACACDABBCCAADABBBDBCACBABAACDCCBDAACDD
272040140ADBDABCCBDABCBDABCADBCBADCABADDABBBDDCCAADBAABBBCBDADADD
272182930AACBCBACADCBDCABADADBCBADCBCABBCDCBCBAADDCABCDABCDBCABBA
272298530AACBDBCDADCBDCABDBAAAACBCBCDCACBBABDDAACDABBCDBCCBDACADD
272324100ADCBCBCDADCADCABDBACADCBCBADCADBBABDDDDCDABBCDBDCBDBCBAD
272413050ADCDBBDABDCACBDBACBDDCABCACDCBCCBDDABCBBDCBADBCBDABDABDC
272429800ABBACBCDDDCADCAADAACABCBCBBCACABBABDDADCBDBDCCBCCBDACCAD
272564390ACCBCBADBBBDDBDAAADCDABABBDC DCBCBCCBBCBDAAADDADADCBABC
272741810DDCBCBCDBDCADCABDBACABCBCBAACACBBABDBADADABBCDACBBDACBAD
272973140ADCCCCDDADCBDBAADBADBAABABDBBACDBBBDDABCDABDCDACBBBAADCD
273099500BCBDACACBCACBDBACBACADCABCD BBBACABDACADDBADACBCBBACACDB
273158350BDCBCBCDADCCDCABAAADBAD DBBACCABBABDDABABABBCDBCCBDACBDD
273223250BCDBADBCACCCCBDACBB CBDCABCABCACDABCCBACADBDDBDCBAABCDCB
273283270ADCDCBADBDCADCBCA
273385860CCCABBADCDCADCCCADACACCBBACDCABDADDCBCBAABCABDBCBBBACBDD
273587810DBCADCBDBDCBCAACAAAAAABCBBCBADBAAABBCCDCDCBDADDCDDCBDDDB
273644750ADCBBBCDADCADCABDBACAACBCBAAAACDBABDDACCDABBCDDCCBDACBAD
273850230CCCBCBBDCDCADBACBABDDADBCBCAADCCDBACBBDCDDCDBDDAADDDBCDD
273958700DCCBDBCDADCBDCDBDBACAACBBBBCAABDBABDBCABDDCBCDBCCBDABDAD
274031810CADCBAACBBCADDACABBABACADBACBBCADACDCBCAABCBABCDADACBDAB
274439890ADCBCBCDBDCADCAADBABAACBCBBBAACBBDB CAACDABBCDBDCBDACBAD
274620960DCCBCBCDADCADCAA BACABABCBDAABCBBBBDDBDCDDBBCDBBABDABBDD
274727980BDCBCCADBDCCDCDBBAADBCCBCDABABCCBADDCBAADABABBCCDBDACBAD
274907920ADCBCBDDADCBDDABCABCBCBAABADBCACACDDCACBCABACDDCCBDBABAC
275135400AACBCBCDADCADBABADACACBBCBACAACDBABDDABCDDCABCBCCBDACCAD
275218030DDCCCBCDA BBDCABDBACABCBDBBAACCDB BDDCDCDBBBCDDCCCDCCADD
275268090ADCBCBCDDDCADCABABACAADBCBCDCCCBBABDDADCBABBCDBDDBDACADD
275438720AACBCBCDADCADCABADADAACBCBBAACCBBABDDABCDABBCDBCCBDACBAD
275526400DABDCBCDBDCADBACDBCADBADCBDACDCBBDBADCACADDCCADBCCDACABD
275720380CDADACCABDACDDBDBCDABCADBACDCBDBACBDBABCADBACBDCACACBDAC
276045940ADCBCBCDADCADAAB BDBDBCBBDDBABDCC
276060700AACBCBCDADCADCCAABABACDAABBCDCADBDBABCDCBADBBDA BDBCAABA
276153170AABBCCCDBDCADCABDBDCACBDBBCAAADABABBBACDDBBCABCDBCDDBAA
276244470ADCBABBDADCBDDBBABABBACBCBADABCBBABBDAACDABBDDBDCBDACCDD
276415160DDCBBBCDDDCADCABDAACADCBBBDDAACBABADDBCCDBBACDDCABDACDBD
276571960ADCBCBADADCBDCACDDACAACBCBACACADBABDDCBCBDBACDDDCBDADBAD
276658700DDCBDBADADCBDBDCACDCCCBDCBDBACDBBABBCACCDCBDCDBDCBDABCDD
276803520DCCBCBBDADCADCADADAABAAACBCADCCCDBBDAABBDADBCADDBBDBABDD
276808100BCCBCBCDBDDADBBCCD ACADCBABDAABAADBABDBCACDBCADBBDCADBCA
276822100CDCBCCADABCBDACADDAAADAABBAAACCCCBDCCBCAACDCABADCBDCCCAC
277071010ABCACBCDBCA CBDABDBAABBACBCADCCBBC CDBACBCBACBBDDBABBCDA
277156970ADCCCCCDDDCADBABDDCDAACBCBACCBBDBABDDADCDABBCDBDCBDAABDD
277264910BACABBCDADCADBACABABACDBCBACCBCABCADDADCDABDCDCDCADAABAC
277349130ADBCCBDDADAADCDBACACABABCBACABDBBCADBCCABABBABCDCADBCB A
277545870AACBCBDDBDCADCAADBADAACBBBDCAAABBABDDADCDABBCDACDBDACBAD
277551930CABBBBBBCACACBACABCCBACBACABCBACABBCDAACDBCABCADBCABCACD
277663980ADCCCBADADCADBAADCABCABACBBACACDBCCABBCDDACACDCDCBBCADAA
278200320ADCBBBCDADCADCABABACAACBCBCAAACBBABDDBDCDABBCCBCDBDAACAD
278207000ACDDCABDCDABCBADCCBDACACDCABBCBAABCBCADBCCBCCBCBABCBDCBA
278384800DADBCBCDADCADCABABABBABBCBAAABCABABDDADCBABDCDDCCBDACDAD
279017610ADCDABBDADCBBCBCDBACBA DDCBCABADBBBBBACBDABAAACDCDBBACBC
279355780DCCACBDDDCCADACBBADAABCDABCADCAABDDCDBCBCDBBCBCCABDBDABC
279435920ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDCCACDBABDDCDCDDBBCDBCCBDACBAD
279486820BADBCDBCBDBBCBBCDAAABBCCBBDBCAABCBDCBCADBDBBBCBAACACBBCD
280148120AACCCCBDADCABBBBADADBAAD BDABCDCBADDDADADBBACCBDBCBDABCB
280167540CBBBDACDADCADBCBCBACCDADABDACBDCBCDDBCDABDBAB DCACDBACBC
280231700ADBBDBADADCCDDDADAACCCDDCBADBBDAABAAADCCDDBAACBCAADBBBDD
280241300CACBCBBBADCADCABBBACAABBABBCCBCCBABDDACCDAAACDDCABDABAAB
280600070ADDACACDACDABDDDBDDCCABBABABACADBABDBDDCDCDDBAADDBDCBADD
280646220ABBBBBBDADCBDCBACBDDACADCAACBDADBCCCDACABCCBDCBDACCCDACB
280711750ACCBCBCDADCADCABDBABAACBBDACBDAADBBCAABCDDCDABCDCDDCBADC
280795120ADCBCBCDADCADAAADDADACDBDBCCAAADBACDDCCCDDBBCDDCCBBCDCAD
280884760ABCACBCDDDCBD DBABACCBBDCBAABBCCBABCCACACB ACDCACBBDAACA
280887790ADCBCBBDADCBDAABDBACABCBCBADABACBABDDCDCDABBCDBDCBDACAAD
280932680ADCBDBCDADCADDABDABBAACDCBAAAACDCABDDADBDABBCDDCCBDACCAD
280972540CDCBCBADACCADDCBADAABCADBBACACC BBAADBBCBAACCBABCBDACCDD
281152170ADCDCCADCDCADCACADADAACBCBABDADBBADCBDACDABBCDDDCBDACCAD
281371400ADCBDBCDADCADDABDBACABDBCBBAABCDBBADDDACADBCBDDCBBDBCDAD
281870760ADCCCCBDDBCBDCAADBABACBBCBCACABDBBBDDABCDABDCDACBBDACAAD
281925760DBCCCCCDDDCBABACABADDBBADBBCAAAABCBCDADABAABCDABCDABCACB
282058220ABCBCBBDADCADCBDDBACAABBCBDAAAABBABDDABCDABACDBCCBDACBAD
282141670ADCBCBCDACCDBCADABCABACBACBCBCBABABCDBBCDBCAADACBCBCDDBA
282390980CCBDBBCCBBABCAACACDAABDCBDCBCAADBCBCACBADCDDDBDDABBACBDC
282513380ADCBCBCDADCADDABABADAAABCBBACADCBADDCDBCDCBCACCDBDABCDCB
282825340ABDDDCDDBBCCDCADABABACBCABACABACBABDDCDCDDAACBBCCBDACBDD
283001810ADCBDBCDADCADDADDDACAABBDBCCACCBCABDBCDCDABABDBDCBDBABAD
283074640ADCBDBDDADCBDCDCCBACBDDBCBBDBABC
283301200BACDCBBDADCDBBCDAADBCBDBCBBABDCCBADDBABCDCBDBCDCBADCCADD
283503500ADCBCBADABABDAABABACCACDCDACBBCBABBCDDDCDACADDCCABDACBDC
283514770ADDCAAACDCABDDCADBDBBCABABCDBCACBCABDBCACBDBCABDBCCABCDB
283588850ADCCCBDDADCADCAAABACACCBCBDACCCCBBBADDBCDABBCDBCDBDACBAD
283857370ADCCCAADDDCBDCAAADADAAABDBCDAACBBABDDABBDDABCDBCCBDACACD
283872860ADCBCBCDADCBDBBDDBACAACBCBCAACBBBBBDDACCDABBCDBCCBDACBAD
284011380CCCADBCDCBCDCDACBCDDACBCABDBADCAABBBADBCDBBAACDCBADCABBD
284021460ADCACAABDDCBDDABAABCDDAABBCAABBBCBADDAACDDBDCAADABBCBADC
284083500ADCBCBADADCADDABDBACACDBACBCACABBBAADADCDACCCDACBBDADBAD
284210090ACDBDAADCBDABCBDDABCACCADBADCBDAACBDBCDCDABAACDCBDDABCDA
284245490CDCACBBDBDCADCBADAACABBACBBADADCAADDCADCDBDCCDCCDCABDCDD
284411160ABCBBBACABCBDDDCACADACADCBACACAACAACDBCABCADACBCACABCBDA
284541390CDDBCBBDDBCADDADCBACCDADBB AAADBBBADBBCCDACABBDCADBBDAA
284559660ABCBCDABADCDDDDBADABBDABCBAAACDDBBBDAABCADCABDBCADABCBAC
284595000ADCDCBCDDDCADDABABACAAABCBBAAACBBABDDBBCDCBDCDBDBBDACBAC
284743630ABCACCBDBCCBDDABABDACBABCBADCAAABBCBCBA
285197170ADDAABABABCADBDCAADCAAADACDDBCDAAABADACBDCBCDACCBAAACBDB
285241650BDCDCBCDBDCADCAAADACAABBDBAACADCAABDDCCCDABBCDDCCBDACA D
285515540ADCBCBCDADCADDABABACACCBABBACCCDBABDDABBDABBCDDCCBDACACD
285620940ADCBCBDDACDBAABDCBADDBACBBADCCCDBBBDDACBABBDCBAADCDABDCC
285756910ADCBDBCDADCCDCABDDACAACBCBBDAACBBABDDADCDABBCCBDCBDABBBD
286104940ADCBCBCDADCCBACADBACABABCBABDCCCAABDDCDBDABBBABCCBDACCBD
286325570ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDCCACDBBBDDAABDABBCDBCCBDACAAD
286565400BACBBCADABCDABDBABBCDBCADCCADDBACBDDABACACBCADCABBBADCBA
286755630BBCDDBCDDDCBDACBABADDADBBBCACBBCBCAABDBCACDBABCADBCDBBAB
286917200ADCACBBDDDCADDACACACCACBBDABDACBBABDACDBDBABDDBDCBDBCAAD
287109970ABCDCBCDADCADBABDBABADADBBADACBBBBBDDCDBBDBBCDBDCADACABD
287530540ADCBDBCDBDCADDACDBAABCDBBBDDAACDBBBCDACCBABACBADCAADBBBD
287683430ADABABCDADCBDCCACBCABCBD
287725050ADDCCCC BBCBDDAABBAAABABACCABCCCADDCDBAABABDCBDABADBADBD
287818500ADCBCBDDDDCADCABDAACBABACBABABABBABADDACDDBBCADCDBDBDCBA
288037580ADCBDBCDCDCADDAADAADABDBCBCDBAABBDBABAACBABACBACCADDCADD
288250080ADCADBCDADCADDABABACABCBDB AACDBBABDDCDBDAB CCB DBDACABA
288368780A CCCBADADABDABCDAACBCADCCDA CAABABDDDDBDDBBBDBC BDACDAD
288661200CADBACBABBCADBDABCDDCBABACBDADBCBCDCABACBCDABCADDADACBBC
288798100ADCBCBADDDCDDBCBAACCABCDBDBACABCABBCBACDDBBBCBACDBDACBAD
289080400ADCBCBCDDDCADDAADBADDACBDBCBAACBBABDDABCDABBCDBCBBDADCCD
289311700ABCBCBCDBDCADDBADBACADBABBBABABCADDADCACDCBAABADCCABCBCA
289556130DBAADABCBABBCBAAABCAAABDCBBCAAABBAADBCDBDACBCABCDBDBCDCB
289560970AACBCBBDADCADBABDBACBACBCBBA CBABABDDADCDABBCDBCCBDACBAA
289662930BDCCABCDADCADCABDDAAACABCBBCBBACBCBCDADCAACBCDBBCADDBACA
289723770DDCAABBDBCCADCABACACDCBDBBACACBBACBADCBCBDBBCCADBDACBBBD
290118580ADCCCBADBDBCDCCAACBC
290276060ADCBCBCDADCBDBACDBACAACBDBDCAAABBABDDCBCDABBCDBCABDACBAD
290350920AACDCBBDADCADCACDBABAACBBBCACDBDBBBDDCABDACDCCBCCBDCBCAD
290452200DCCDCBDDCDCBDCCADDDBAABBDBAAAACBBABDADCDBCDAABCCDBDACCDC
290564750ADCCDBADBBCDBBAAADBDDBDABBADACADBCAACABDCADAABCBDBABDDBD
290616320ADCBABCDDDCADCABABADBCCBCBCAACBDCCADDCDCDCCBCCBDADCACCBD
290673590ABCCCBCDCBCBBDABDDACCDBBCBABABDDBCDDDCCCAABBCDBDCBDBCBDD
290743460DDCBABABADCBBDACABAAAAADABAABCCCBBADABCDADCBCDDDBADCBADD
290782230ADCBBBBDADCBDBAADBACAACBCBACCCDCCABDACBCDDCBCDDCBBDBCBAD
290915830DACBCBCDADCADDABDDADBABBCBCDABCCBABDDCDBDABACDBCCBDBCBDD
291132970ADCBCDADDDCADCCAADACCCAABBBCCDBCABBCDACDBACCBDBBDABADCCB
291137440ABDCABDACBDACBCA DBACACDAACBDBABACDABCDBCBADBADBCADBBCAC
291184160ADCCCBCDADCADCADDDACAACBCBDBCACDBABDDADCBABBCDBCCBDACBAD
291449530BDCAADDDBDCAACBBADCBACABCBDABADCABBCADBABCDBABDCACDCBADC
291565260ADABCBADABABCCBDABBCCDCADADCABBCCBBDADCBDCDDBDACADDBACBD
291669580ADCBCBCDADCADDABABACAACBCBCDADCDBABDDADCDDBBCDBCCBDACDDD
291772400BADCBACDABADBACBCADBABDBCDACDABACACDBCADCDACDBABDCACBDAC
291946200ACCBDBCDADCADCACADADABABCBCBABCABABBDABBDABABCDCABDABBBD
292424000ACCDCBCDADCCDCCDABABABCCBCBAACDDADBDDC BAAABDBCCC AABCDB
292544870ADCBCBCDADCADCABDBACAACBDBCCABDDC BDCADBDCBABDDCDBD CBA
292643430ADCBDBCDADCADCABABADABCBCBDACADBBACDDADCAACACDBCCBDACCAD
292723200ACCBCBDDADCCDDACDBDBBAABCBABACDCBABCACCCDDBDBDDDCBDADBBD
292902400AACBCCDDBDCABDACBABCABACADBACBCDBACDBACBACCBACBACDBACBAC
293011960ADCBCBBDADCADCABDBACAACBCBCACADBBABDDADCDCBACDBCCBDBCBAD
293047270ACADBCCBADBDDBCBACDBCDBACBACBABCCDBCABCBBCDBDCDBDCACBACC
293578720ADCBCBCDADCADCAAABACAACBCBCAAACDBABDDCDCDABACDBCCBDACBDD
293715350ADCBCABDBDCBBCABDBDBBACBBBDACAAAADADDCAAADCABBDABADCCADB
293727610BCCADBDDACCBDDDCDBABACADDBBDBADCAABBACDDADAABCDDCBDAACAD
293745210ADCBCBCDADCADDAAABACBABDCBDACCDBBBBDDCACBABABDBCDBDDACAD
294056780ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBDACACBBABDDDDCDABBCDBCCBDACDAD
294221000DCCACBCDADDADCABDBABDBCBABCABCDDBABDDADCBDBBCDDCDBDACBAC
294449720CDCCCBBBADCBDCACABCAACCDDBCAABACBDBDDAACDDBCACADCBCACBAD
294547950AACBCBCDADCADBAAABACAACBCBCAACCCBABDDCBCDABDCDBBCBDACBDD
294629270AACDCCDDBDCADDABDBACABCBCBAAAADDBABDDADCDABBCA CABDACAAD
294690640ADCBCBCDADCADCABBACAAACBCBBCCACBBABDDDDCDDBADDDCABDAACAD
294692340AACBCBCDADCBDBADABA BBADDCDAAABCCABCCDBCDAAD
294800000ADCBCBDDDDCADCDCABDCCACDBBBACACBBDBDBCDCBDDAADBDCBDCBBAC
295050630DCCBABCBDAABCABDACBADABADBCADCABDACBDCABABADCACBADACBDAB
295130570ADCDABADADCBDCAAABACACABCBDDAACBBABDDABADABCCDBCABDACBAD
295204730ADCCCBCDADCADCDADAACBABDCBCADACCBDBDBADADDBACBACCBDABCAD
295219290AACBBABDADCADCDDABABADADCBBDAACBBDBDBBDCDABCBACCCDACDDDA
295277160ADCADBCDADCADCABDBACBACBCBDACABCBABDDCDCDABBCDBCBBDACCAD
295326380ADCBCBCDADCADDACDDACCBCBCBAAAACDCABDBCDCDABBCDDCABDAAAAD
295365910ACCDDBADABBACBACDDBADCACDCBCBAABCBDBABCBCCACDBCBABABDDCB
295476840ABCACBCDCBBC BACDBCBDBCDBCABCABCABBABDCCADDABCACDBAABCBC
295780620DCABBBCDADCADACCABACADDBCBBCAABDBABBDCDCBABACDCBCBDABABD
295825210ADCCCBDDABCBDCABDDACAAABBBCAAABCBCDDADCBDCADBDDACBDADADD
295968670ADCDDBBDDDCDBDDDBDDBBCBDABDABBBCDDBBABACAABBADBCBBDACBDB
296062000ADCACCCDDDCBDCADDCDBDDBBCBACCBCCBBADDAACDDBBCDDACBDACADB
296079900DACBCBCDACCADCABDBDBBDCACBBDBCAABBDCBADCDABCCBADCBACBDCC
296417600ADCACCADBDCDDAACAD CACABCBDCACCDBBDDACBCDABDADBDDCDABBAD
296674090ADCBCBCDADCBDCABABACAACBCBBAAAABBABDDADCDABACDBCDBDACBAD
296760580DACBCBADBDCA AAAADACCCBDCBADCCDAADDC BDCDDCABCDBCDDDCADD
297000940ADCBBBADADCADCABDBACAAABCBCACCADCCBDDADCDABBBDDCCBDACBAD
297022260AACBDBDDDDBADCABADABAACBBACBBACCCCB DCBCDDAACDCBACCDACAC
297160190ADCBCBCDADCBDDABABDCCBDBADDACADCAACDBBACCDDABADBDAAADDAC
297209030CBADBAADCBACBCACACACBDBCBCCBDADBBACBACBDABCBCABACDACBCAB
297395860ADCBCBCDACDCDCABDCACAACBDBBAABDABABDDADCDCCACDACBBDACBCD
297438050BCACDACBCACDBCABBACACADABAABCABCABDCBCAAABACBADABABBACBD
297800970AABDCABCABDACBACDCABDCACDBCADCBADCADBDCABCDBADACBDACBDBA
297809660CCBCABDDBDCCCADCADBCDAABDDDACCBACCBDACCC BDABCDCCBBAADBA
297953480DDCACBDDADCBADAADAABADBDABBCAAADCBBDDABCDDBACDBDCBAACBAD
297984040ADCCCBCDADCADCAADBABCCCBCDDDDBDCBABDADD BBADCDCCCBDACDAD
298117100ACDBCBCDADCACDAAABACABBBCBACCABDBBBDBCBCADCBADBCCBDACCBB
298314720ADCBDBBDCCBCDDBAABACBACACBBCBDDCBCBDBDDCABDCDBACBDDADBCA
298590000DACBCBBDADCADCABDBADABCBBBDDAACDBBBDDAACDABBCDBCDBDACDAD
298607410CCBBDBADDBCADCACABBACBDACBD BABCBCADCBACBACBDCB DBBCBCDD
298694300CCBCDBCDDDCBDDADBCABBDBDDBBACAAABBDCBDACDABCCCBABCDDBBAB
299089260CACBCBADADCBDDAAADACCCCBABDBCDCDDBADDDDBACBCCBCCCBDCBCAD
299110980ADCDCABDADCADDABABACABDBBBCAAADBBABDDCBCDCCBBCBDABDBBBAD
299113500ADCCCBCDADCADCABDDACAACBCDABAACBBABDDCBCDABACDDCCBDACCAD
299332580AADBCCDDBCCADCDBABABACABBBABABDABBBDDAABDABBCDBCDBDCDADD
299394690ADABDBADBDCBDAACDCDCABCABCADAADAAADDAACBDBBDBCADDCDADBDC
299471390DBABBBCDDDCADBCCACBCBDCBDBDDCCDCBDDDCACBDADACDCBCAABACDB
299501500AACBCBCDADCADCAADDACAACBCBDAAACBBABBDDCCDABADCCBBABACAAB
299758390DDCBCBCDDDCADCAADDACABCBCBDADACDBBBDDABCBDBBCDDCBBCCCA C
299975050CDCBCBCDBDCADBACDBACDACCCBBBDDCB
299976220DDCCBBCDDDCADCBDACCDC BBAD CBDABAACABBBDCAABBCDBCBABACDD
300439730ABCDBBADADBBDCBB DD ABCBDBBCAACDCBADCBABBBDAABCBDCDABBBD
300496010ADCCCCBDADCBDCABDBACACCBCBDBA DDBABDDDDCBABBCDBCBBDAAAAC
300559170ADCBDBCDDDCBDDAADDADACBBCBBBBBCCBBBDBADCDAABADBACADABBAD
300908080AACCCBCDBCBBDDABBAACBDDBCBDABABABACABCDBBCADCADBABBCADBC
300970900AACCDBADADCADCACDDACAACBCBBAAACABABDDACBDABDCDBDCBDACBAD
301197580ACCBDBDDADCAADADDDACABCBCCADBBABCBAD AABDDBABCCCCBBDCAAD
301373000BBCBCCBDCDCAAABBDBDCABCBCBCABCDACBDBACBDCBCDACBDACCBDBDB
302529560ADCBABADCDCADACAABACAABABBADAABDBCBDCBDBDABCCCACCBABAAAC
302620920ADCBCBCDADCADBAADAACBBCBABCDCCDDABDBDCBCDABBCBBCCBDDACAD
302882780ADBCBDDDDCBBDDCDBC BBADBCACBCCACBDABACBCBCADCADCDCCBCDAB
303332310ADCBCBBDADCADDADDBABAACBCBDAAACBBABDDABBDACACDBCCDDBBCDD
303621400DACDCBADCDCADCABDBACADABCBDAACDBCABCBCDABABCDBADABDBAACD
304200330DBCBCBCDAACBDDBBABBBAACBCBBBADDDBBDDBDACDDBBCDCCCCBCADDC
304310020ADCBCBCDADCABBABABADAACBCBCACABBBABDDAACDABBCCBBCDDDBCAD
304450940DDCCACBDADCABDBBDDACAAABCBCBDADDBACCDAACDABBCDBACBDACAAD
304514860AACBCBBDDDCBDCA ADAAAABBCBDAAACDBDBDDCBCDABAADBDCBDBCBAD
304580860CBCAABABABABCDBADCACBABBBBDBCCCBBABDDDCCABBCDCACABDDCCBA
304631560ADCB DCDADCADCABDBACAACBCBADACCDBABDDAACDABACDBCCBDACAAD
304840060ABCBDBDDADCBDCDAACBCDBCBCBBDBCBABABDDAACBBBACDBCABDACDBD
304841110ADCBCBCDDDCADCABDBACABBDCBCCAACABABDDDBCDABACDABCBDACBAD
304926230ADCACCBDADCAACBCDDBBABCBBCABACACBADCBBCDACBCBBCBCCADC BC
305082190ABCBAACDBD BDCAAACABCDABBBADABBADBBDADACADBDCA
305343600ADCBCBCDADCADCABDCACAACBCBAAAAABBABDDADCDDBBCDBCBBDACBAD
305423810ABCBCBCDDDCBDAACDBABACCACBBAAADBBBBDDABCDABDDCACABDCCAAC
305485170ADCBCBBDADCBDCABDBACAACBCBDCCBCBBABDDABCDABBCDBCCBDBCBAD
305709820AACCDBCDADCADA DDACBCCBCBC ADDBABDDBBCDDBBDDAACBDAAB D
305773230AACBCBDDADCADCACDCACCACBBBCACACBBABDDAACDDBACDBCCBDBCBAD
306015100ABCBDCDDBDCCABAAACDBCABBCBCDCABCBDBCAADCDABDCDBCBBDBCAAD
306020300CCBDABCCBBACCDCBADCABBADCAADCBADBCBCAAAADBABABACCBABCDCA
306115280ADCBCBCDDDCBDBACABABAADBDBCACBCBBADCDCBDDDBCCBDBABDACBAD
306142300DDCDDBADDDCADCABDBACAAABCBCAAACBCABDDADCDABACDBBDBDBCAAD
306337660ADCDCBDDCDCACBBDAAACDB CABACCDDACDBCDABCDABCBCBADBBACBB
306451090ADCBCBADDDCADCAAABACAABBCBACABCBBDBDDCACDDBDCDBCABDACCAD
306520960AACBCCADBDCADBDAABAABACDCBAACAADBABCACBCDABACDBCABDBCABD
306719290ADCBCBADDDCADDABBBACAACDCBADCACBBABADABCDBBBCDBDABBBBDAD
306744910ADCCCBDDADCADCABDBABAACBCBCAAACBBABDDDBCDABBCDDCABDACAAD
306815370ADAADDBDADCBDCABCBCABDBCDBCDACDCBABCDCDCDABBCDABCDBCACDD
307072200ADCBCBADADCBDCCBDBAAABCACBACABBDBCBDAABDDCBA DCBDBDAABAD
307202000ADCACBCDADCBDCAAADACAACBCBBBCADCBABDDCBCBACACDBCCBDAABAD
307206120DDCDCBADDDCADAACDDADACDDBBCAACCAAABDACDBDDBBBCBDABDABBAC
307251810ADCBDBDDBDCADBACADABACDBCBBAACCDABBCDADCDABBCDBACBDBCBAD
307272000DCCDCACDBDCADDABDDACBBABDBCBAAACBBABBDDCAABDABDCCDCBBCAD
307397890ABCBCBADADCBDCDADBACBAABBBABDCCDB DACDCDABBADBCCBDBDCAD
307635140ACDACAADBBBBDBABDACCDBACB DABCBABBCBDACABCACABAB ABACBDA
308222960CBBADBDBBDCBDBACAADCCBDDDCADCCACBCAADBAADABACDBCAAADBBCA
308394040ABDBDBDDABAADCBAAAADCB ADBAACACCBDBDDCDCAABCACCBDDBDDBDB
308403490ABCDCBCDADCADDABDDABAACBCBABCACBBCBCDADCDABBCDBCCBDAADAD
308560750AADBAAADCCABACBABAABAACACCBCCD ACCCCBCCABCDCBABCDABCDCB
309166940ACCBCBDDADCBDCDBBDADAACBCBABBCDCBABDDCDCDABBBDACBBDACDAD
309170430BCCAABBDADCBDBAB CAAAAABCBBCCABBBCBBDACCBABABDADACDBDCAD
309440110ABCBCBCDDDCADCAADBAAACCBCBAACACDBADDDAACDAABCDBCCBBACAAD
309472970DACBCBCDADCBDCAAADACABCDDBABCABCAACDDABCDDCBAABABBDC CBA
309952190DCCACBCDDDDBDDAADBDAAABBCBAAAABBBABDDADADBDCADBCCBDBCCAA
310002500ADCBCBCDADCADDABABACABCBCAAAAADDBABDDADADABBCDBCBBDBABAD
310383060ADCBCBCDADCBDCABDDACBACCCBCCCABBBBBDDABCDABBCDBCCBDACBAD
310556840BCCCCBADADCADBDCDBDACDADABBACBCCBDDDDBDCAABDCDDBCDDBACDD
310572640ADCBABCDADCADCABDDACACCBCBBAADCBBDBDDADBDDBACDBCCBDACBAD
310628960ADCACBCDADCBDCAADBACAACBCBCAACBABABDDABADABBCDBADBDACDDD
310681000ABCBCBCDADCADCBBADACACBBDBDDAADABABDDADCDDBBCDBCBBDACACD
310984430ADCBCBDDDDCADDACDDABAABBCBBCAACDBABDDABCBABACCBCCBDCCAAD
311090190ABCDDBDDDBCADCAAABDBBCCCABACCBDBDACBACDCBBCAABBCABCBCABA
311772830ACCADBACDDBCABDCACBDACBADDBACBC BDCBCADBADCAABDCABCADBBC
312052520BACBBAADADBADDDDDCDAAADABBCABAABAABDADBBDAAABCDBDBDAABDD
312096620ACCDCCCDADCBDDABDBACACCBABCDBBDABBBADADCDABDBDCCCDDDCCBD
312222250ABCBCBCDADCADBABDBACAACBCBDDCACBBABDDADCDABBCDBCCBDACCAD
312289350AACBCABCBDCCCBCBCCBCBDBABCDCACBABCBABCBCCCDACABACDCACBCB
312588840DCDDCBCDBBABCADCACCABBACADCBDACBBCDCABBDBCBB ACBDBABADCD
312708530ADCBCBCDADCADCCDDBACAACBCBDAAACBBBCDDDBCDABACDBDDBDACBAD
312728000AACBCBCDADCADCABABAADDDBCCAAADACBABDDDACDABBCDBCCBDACAAD
313027280ADCBBBBDADCADCABDBACAABBCBDAAADBBABDDDDCDABBCDBCCBDBCBCD
313069200ADCBCBDBABABDDACAADCBABDABACA BCBCBDABDCDCDCABDCABDACBAD
313246780ABCDCBCDDBCADCABADAABAABCBAAACBABABADCDCDABBCABCCBDCCBAD
313367200BDCCDBCDADCDAAACBADACBDABACBABACCDDBAABACBC BACDDADBACCD
313566370BCCACBADACCCACBADCAACAACAABBADAAACBDDBCAACABCBDABADABABA
314362330ADCBCBADADCADCABDBACBABBCBABAABBBABDBCBCDBBBCDBACBDABCAD
314686680ADCBCBCDADCBDBADDBACBCCAD BDCABDBABCDCBCDADCBABDDDDACBDA
314742310ABBACDDBDBBABDCAB CBA CDBCB BD
314876000ADCACBCDADCBDDACDADCAAADCBAACBBCDABDDADBDCBACDBCABCBBAAD
314890370ADDBCBADADCACAABDBABBCABCBCAAACCBBBCABBCBADACBCCABAACBBD
315225100ADCBDBCDDDCADCABABACAACBCBDCADCBBABDDC CDDBBCDBCCBDACBAD
315268890ADCBBBCDADCADDADDDACAADBCBCAACCCBABDBCDBDABDBDDDCCCDCBBC
315748440ADCBCAADADCBDCAAADABBCADCDACCABABABDAABCDBCBBCDCCACACCAD
316573900AACCCBBDADCADCBDDDABAACBCBCAACCBBABDDAACDABBCDACCBABCBDA
317094180ADCBCBCDADCADBABABACCACBCBCBAACBBABDDDBCDABBCDBCCBDACBAD
317199640AACCCBCDADCBDCAADBACAACBCBBAAAABBABDCCABDCBAADBCCBDACBBD
317291480BABCAACBDCABBABCBDBACBCABDBCABABACDBCACBDBCABCDABCABDCAB
317406210BDCBCBAADDCADDBCADACBCCBBABDDBAABCBDDABCDABACBACCBDBBADD
317459450CCCDBBCDDBBACDBCBBACDCABABACDABCDCBABBCABDBCACDDBCCCCDBB
317739370DACBCBAADDCBBBACDBADCACBCBADCDBDBABADA CCABDCADCBADABBCD
317792900ACBBDBADCCBCDBABDCBCCA ACABDAB CBABCDBACDBBDABCBDAACBDB
317940050ABCACBCDADCADCCACACBBABCBDABDCBDACBDABBCBACDABCDABDBADDB
318163510ADCBCACDBDCBDCDBACACACBDCBABBADCDABCBABCDDBAADBCCABCDCAC
318185370ADCBCBDDDDCBDCAACBACBACDCBDBAABDBABDBCBCDDCACCBCCBDACCBD
318509650ADCBCCDDADCADCAAABADBADBCBAACBDCBBBDADACDADACDDBCBDBDBDB
318732700BDCACCDDCDCBDBDDABABAADCBBAACABCBBDDCCBCBABACDDCCDDBDBDD
318763510AAABCBBDADCADDBADDAABBADBBCBBABACBADCABDBABACBBCCBDDCACA
318815660ADCDCBCDADCBCDABDDACAABBCBBACCBBBABDBAABDDBBCABCCBDAABBD
318915960CDCDABCDBDCADCACCBCCBCACBDCBCBBCBCBCDBDBBCBBDCBCABABCDCB
318976030ADCDCBDDADCBDCACDBBABDCDBBACCDCDBABDDCAAAC ACBDBACBDACDB
319025630ACCBCBDDBDCADDADADACABADBBCAADCDBABDADBCDDBCDDDCCADBCACC
319043330CACBDDCDADCADCABACAABBBCCBCCAACDBABDBCDBDACABBCBCBDBDCAD
319144760ACCBCDCDACDBCBADBCCDBDCBACDBCBACB DBDBCADBCACBDBCACADBAC
319226260ADCBCBDDADCADDACABAAADBDCBBAAADBBABDACBCBADDCDDCAADACCAD
319344580BDCBCBBDADCBDBABACDBDDBBBBAACACABABCDCBBDABBBDBDABDACBDD
319455070ADCBCBCDADCBDCABABACACCBCBDADDADBABDDCDBDABBCDBCCBDACCAD
319816590ACCDABCDDDCABADAAADAAABDCBCBBCDDABBDDCACBDDABCBCABDACAAD
320223650DDBADCBDBCDCDABABADCABCDAACABDBCBCBD BCDDCBABCBACADDCCBC
320237780 CBBCDCACDBCADCABACACBDAC
320398350ADCBCCADCBCBDDABAADBBBDDBBCDACADBABDDCDAAABA
320465000ADCADCCDCDCCDCDCAADCBCABBBDCACDCAABDAAABDADADBDCCACBDADC
320552250AACBCBCDBDCBDCADABACBACBCABCACAABCBDDABBDABBCDDCBBDAAAAD
320561790ADCBCBBDBDCDDDDBABCBADADCDABAADBBCBDBAABBCDACDDCCBDBBCBD
320594850AACBCCBDADCADDADDBADADBBCBBAACBABADCDCCCBAAACDBBCBDBCBAD
320681280DBCCCBBDADCBDCAAADACAABBCBADABBDBBABDDDCDABBCABCCBDBCCAC
320728970ACCBCBBDADCAABDAABACABBDBABCDCCBABCBDADBDBCACBDDCBDACBAA
320756480ABCDCBABCDBA ADACBBACACBADBCDABABDDABBBABBABAACABABCDC
320815160CDCBAADBCBABDBDCDDADADBBCAADBADBBCCAADACDBBBCDBDABDBDCCD
320848270ABCCCBBDBDCBDCACDDADCDCBCBAA CBBBBBDDDBCDACCCBBCCBDACADD
320897520ABDACBADCBCCDBABABBCACBBCCAACADBBDCBBDBBABBCCACAACADADDA
320924040ACCDBBDDCDDBAC BDCBCADBC BAA DDDCBDBAACDBCCB CCDABABDBCB
321349700ACCBCBCDDDCADDABABACACDBCBBADACBBABDDDCADAB
321399610ADCBCBCDBDCADCABABACABBBCBAACACCBDDBBCDCDABACDADABDACDBB
321490400ADCBBCADBDCBCABCA A BDCBADABCDACBABADCACDABDCDDABABCBACD
321543710ABCBCBCDADCBDBABDDACAADBCBBCADCBBABDDCDBDDBBCDACCBDACCAD
321543880ACDBDBCDADCADDABABACAACBCBDAAACBBABDDADCDDBBCCBCCBDACBCD
321741980ADCBCBBDADCADCAADBACABCBCBBAAACBBABDDCDCADBBCDBCCBDACDAD
321788000ADCBCBCDADCBDDAAABCACBAABBAADCABBABBDADAD BBCCDCCBDACCDD
322025580ACCCDBBDBDCADCDABCDABACA DB BCBDBABDDBA DCBC BACBABACBD
322083910CABDDACBD BBACBDDCBAACADCDBACBDBCCADDBCABCADBCDBCCABBDCA
322444360ADCCABCDDBDCBBACBDCBABBADCBCBACCDACBCDBDCBBCDCBACAABADCD
322510700AACBBBADBDCADBAAABADAA CBACCCCCBABDCABBDABBCDBCCBDAADBD
322704150ADCBABDBABDADCCBDBABAABCBBAAAABABBBCBCDCDABCCABDCADABBBD
322738120ACDCCBCCBDBABCCDABDCBDBABABDACCCDADDBDCCCADAADCDABDABBAD
322747100BACBDBCDBBCADCDCDCABBABCDDCBCCBADBBBACBBCADBAACADBBADCCB
322900440CACBADCBADBCBAABDCBBCDDACBCADBCABCACADAABBDACB DBCCBACAB
322904350BDCCDCBDCDCADBACDAACAAABCBABACADDCBBDBCCDABDCDACBBDADBAD
322906900CACBCBADCDCADCABACACADADCDABCBBABABBACDCDABDCBDCABCBDBAD
323203870ADCACBCDADCADCABDCACAACBCBDBAAACBABDDADADABBCDBCCBDACBBD
323228160ADDBCCADABBACBDABACDCBCBABCBAABDBCBDACBCACBABDCDADADCBCD
323241000CBABACB ADBACDDBAACB B ABCBCADBBACDBACBDABACBBD
323476860ADCBABBDADAADDAADAACCAABBBABBADCCBABBBCBBBBBCDADCBDBCBDD
323480190DBCCDADDCDCA DABDBABCC D BBDABCBADBCAABACBAADDCCBDCDAA
323683750CDADCBABDCCCDDCBAADCBABBBDABABCBDBCAACBBCBBADBDDBBCBAADA
323708790DDCDDBCDADCADCABDBACAACBCBCAAACBBABDDABBDABDCBBCCBDBBDAD
323899990ABCDCBADACCBDBABACDBBDCAADBCAACCBABDDABCDCBACBDBCBDACCAD
324224480ACCDDACDBDCBDCAAABACACABCDBDBACDAABDDABBACABADACDBDACBCB
324251720CCBDCBDDCBCCDDABBACAACBBBBAACACDBBABABDCBCBACDCBBBACCBDB
324498860ADCBDDADDB CCBACDBDBCCDAABADACDDCBBBADBBBBCDBAAADBABBDDD
324745950DBCDCAACADCCDCCDBDDDBCDBABADBABCADABDACBDDDBCADADBDDDDAB
324940100ADCDABBDADCADAABDBACAADCDBCCABCBBBBDDCDBDABBABBDDBDAABDD
325019070ADCACBCDADCADCABABACAACBCBCACACBBABDDADCDDBACDBCCBDACBAD
325165940ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAADABABDDABCDBABCDBCCBDACBAD
325379030DCCACBCDCDCBDCABADACAACBCBBAACBCBBBDAACCDABACADCCBDBCBDB
325514350ADCBCBCDADCADCABDDACAACBDBBCAACABBBDDADCDABBCDCCBBDADBAD
325645270ADCBCBCDADCADCDDABACBACBBBBCABCBBBADDCBBDABBCDBCCBDACAAB
325780600AACBDBCDACCDDBACAAADDABDDBCCACDCBCCDCACDABDCABACADCADBAD
325800280ADCBDCCDADCBDCABDBAABCABCBBAACDDBABDDABCAABACCDD
326104030CDCDCBADCDCD AA DABDDBAAD
326105630AACDCBADDDCADCABADACABCBCBBAABCABABDDBBBDCBBCDBDCBDACBBC
326113660ADCBCBCDADCADCAAADACAAABCDCAACBDBDBDDAACAACAADBCCBDBCCAD
326240800DDCBDBADADCBDBABDBBCACCBDCDCDCBABBBDDCDCDACBCDBDA DBBCAD
326453730DDCCCBCDADCADCADDBACAACBCDBBCADBBABDDCDCBABBCDBCCBDACBAD
326632490ABCBBBCDDDCADBABABACACBBABCAACADBABDBCBCDABACDDCCBDACAAD
326645900ADCBCBCDADCBDCABDAACAACBABDACBACBABDDCBCDABACDBCCBDACDAD
326822050ADCCCBCDADCADCABDBACABABCBCAAACBBABDDDBCDABACDBCCBDBCBAA
326884340AACACBCBADCADCABDBABDBAACBCDCBCBBABDDCBCDDDBCDDCBABCACBC
326900990ADCACBC ADCADCABDBACAAABCDBDACACADBCD CCBAB
327149710ADCBCBCDADCADDAB BBABDDADCDABBCDBDDBDACABD
327399470DACAACDBADCCADACADDCABCDABADCACCBDDBCACCACCBACDCCCBBCDAC
327503170ABCCCBCDADCADCABDBACAACBCBCAAACBBBBDDADCDABBCCBCCBDACCAD
327586440BBCCCBADADCCBCBCDBDCBABCBBCACBAACBDADDCBAAABDCBCCBDAADBC
327661010ADCBCBCDADCBDCABABACAADBCBAAACCDBABDDDBCDABBCDBBCBDACCAD
327922570AACDCBCDAACBDDCAABACAACBCBDADACDBBBDDADCDABBCDACACAACCAD
328032730ADCDADDBCDCBDBABCDDABDBBACDCBBADCBDDADCCDACCCBDAACDBACBB
328215440AABBCBBADDCBCADBADCBABDBADBBCCBCABACDACBDACBCDCBCDDABBAD
328316040BBCDCBADDDCBDBABDBACBAABABAAAABCACBDDCBCBABABDABACDACCAC
328318500BDCBCBCDDDCBDDACABACBBBBCBACAADDBBBDDADBDABBCDBCCBDACBDD
328327580BDCDCCDBDBCBDDDBCDBBBC
328397170ADCDCBCDADCCDDDADAACBCABCBACBACCDACDDAACDABCADDC
328715510ADCBDCCDADCADCDBDBADBABBCBBDBADDCBBCBCDCDDBBCDDDDBDACAAB
328725260ADCBCBCDADCADCABDBABAACBCBDCADCBBABDDAACBDBBCDBCCBDACBAD
328831300ADCBCBCDADCADCABDBACAACBDBCABCDDBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
328925110ADCBCBDDBDCADDAAABABADCADBACBABABABDDADCDABCADDBCBDACAAB
328967550ADCDCBCDADCADCACDBACAADBCBCCCDCABABDDBDCDABBCDBCCBDADBAD
329149900BADDCACDCBCBDBDBBBBBDAAABBABCBCADBAABC DBCBAABBBBADACBCA
329303000ACCBBBBDABCBDDAAACBABBDAABBCDDCBBDABBCBBDADBBDACBCCACBCD
329577470ADCCCCBDADCDDDAAABACADDBCBDBABCDBABCDAACDAABCCADCBDACBAD
329658810BBACCBCBADCADDADDDABCBBABAACCDDABABDDDDADABACDCDCBDADCBD
329672340ADCBCBCDADCADCABDDACAABBCBCDAABDBCBDDAACAABACCBDCCDBBDCD
329794780ABCBCBCDADCADCABDBACAACBCADCAAADBBBDBCDCDACDADBCCBDACBAD
330082970ADCBCBCDADCBDCA BABDC
330100990ADCBBCACADCBDACBDABBACCDBDACCBADCBBACDBABDDBACBDABDCADBA
330323950ADCDCBCAADBCCDCABCDABC B ADABBABCBCDBADCBDDCBACDCA BC
330643760DBCCCBBDBDCBACAADDABACDBBBBAADCBBABDDCBCDCBBDBCBDADBDADB
330658690ADCCCBBDCDCDDCABDCACADBBBBDDCACBBABDDADCDDBBDDBCCBDACADD
330732750BDCDCBBDADCBDCABDBACAACBCBCACACDBBCADDACDABBCBBADBDACBDD
330834580BCDBBACAAACBCBBACB BBBCABABCABDACABDADBACCA
330889090AACBCBCDDDCBDAABABABBDBBCBCCCAABAABDDCBDDABBCDDCCCDDBBDD
330976650ADCBCBDDADDADBDADCACABCAABBCAADABABCBCBCDABDBDCDBDDABCAD
331215600ACCBCBBDADCCDCCBBCDCAAABBABACACACBDCBADCDBBCCCDBCBDAABAD
331285850ADCBCCCDADCADCAADBBCBACBCBCACCDD
331516900ADCBABDDADCBCBDDDBACBACBDBBACCBDBABDDADCDDBCCDBCCBDABDBD
331517440BDCBCBBDDDCADBCBBBACAAABDBBAAACDBABDDADCDCBDDBDCADCAABAD
331519050ADCADBADDDCBDCABABDDADCDCDAACADCACBACAACDABCBDCDCCDCCABA
331701640A AABDCADBAACACDACBADBBBCB DACBDBDACBADBC BCDABCADAC ADD
331841000ADCBCBCDADCADCABDDABACCBCBCACADABABBDCBCDDBBCCBCBBDACBAD
332006140ACCDCBDBBDCCDCDAACDCACDABBAACACCBDBBDBCBDAADDABDAAACBBDD
332015830ADCDCCBDDDCBDADABDAAADCBBBBAAADDDABADACCDACABDADCBDAABCD
332405060ADCBCBCDADCADCABDBACACCBCBBCAADBBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
332527750BDCDDBCDBDCACCACDBDABDADABAAAABBABBDDDBCDABACDDCDBDACBDD
332580400ADCBADBCACBACADBDBCBBACABC ACBCBCBCBDBACAABACDACBABDBCDA
333060460CCDACDDDBCDBCDABBCADACBDBCCDABCBADCABDABACBDACBDADCABDAC
333080720ADCBCBBDADCADCABDDACAABBCBACAAADBABDDCBCDACCBDBD
333129340ADCBCBCDBDCBDAABABABABDABBCDCDCDBCDBDCBABCABBCDBDBABBCDD
333268300ABCACCCDABDBDADCAABCDBCBBBDABCCABDBCBADCDBBCACDBCCDADBCA
333305490ADCBCBCDADCADDABDBAAAACBCBDAAABDBABDDADCDABBCDBCCBDBCBAD
333502990AACDCBADADCBDDACADADBBDBCBBACCADCBBCCADACABACDBCABDCCADB
333564370ADCBCBADADCADCABDBACAACBCBDAAACBBABDDDBCDABCCDBCCBDACAAD
333810550DCCCCBCDADCADCABCCBDAACBBDACCBDBBABDCCBCDDCAADDCCBBABBAD
334488000DDCCABCDCDCBDCABADADAABBDBBCABDBAABDBABBDDBCBDDACBDABAAD
334729910ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCAAAAACBBABDDCDCDABBCDBCDBDACBCD
334767130CCBBABDDBDCBDCCCADCBCCBBDBAAABDCBCBADDDCCCBAABDCDBCADDBB
334979300ADCBDBCDDDBADCCADCDABCBBCBAACADBBBDBCCCABDBACCDCCBDACCDD
335199890ACCBDBCDBDCADCACABACAADBCBDBACCDDBBDBAACAABBCDBCCBDBCADD
335267320CADBACDDCDCBBCABDCDACABDADCBCBDCDBBACAACDABABDCBCBDADAAD
335322960ACBBCBCDDCBCACDBACBCBDACADBCBACABCDDACBDDACCCAABDAABACAD
335485820ABCBCBCDADCADCAADBACBBCBCBCAABDDAABDDABCDDCBCDBC BDACDAC
335538720ADCA BABADDCDCABAABAADDCDBDAAABBBBBCABAADDAAABBADBDDDADD
335579520ADABDCDDDDBAACCADBA CBDBCADDBCABDBCCDCBABBCDDCBBAABCCDDD
336049100ACD CDCDBDCADDBBABACAABBDBDACBCBBAADDADCADDCCDBCCBDACADD
336218200CADBBCDCACCDBDDAAABDBCAABDCBADCBDCCABBCDBCDACBBDCACDCBDA
336259310ADCBCBDDBDCADBCABBACACAABBCADABDBCABDBBCABACDBDCABBCBCAC
336477000BDCDDBADBCABDCAABCABACBABBCBCAAABADDAACCABBBCCDDACDBCCAD
336930750ADCDCBBDADCADDAAABACBACBCBCDBAABBABDCADCDABBCCBDABDBCCAD
336957110ADCBCBCDADCBDCABDBACAACBCBBCABCBBABDDADCDABBCDDCCBDACBAD
337149580ACCBDBBDADCADCBBADAABABBCBBABABCCCBABCABCBCBADDDCBDACBCB
337397950ADCDCACDADCADCABDBACDACBDBAACDBABCBADAACDABACDDDCBDAACDA
337476660BBCBCBADCDAADDDAADACAACADBACAACBBDBDDACCAABACCDCACDADCAD
337532040ACDBCABD DCCDBDDDDA BAABCBBCCAABABCDACCCDABAABDBDBDBBDDD
337555720AACBCBADDDCABBDABBACCBCBABACBDDABBBCDCBCDABAACBBCBDCBBAC
337714810AACACBCDDDCADBAABBACAADBCBBABCBAAABDBCCCDABACCDCCBDABBAD
337739140AACBCBCDADCADCAADBACAAB DBBCCADDBBBCDADCDABACDDDCBDACCDD
338132070DBCBCBDDADCBDDCDCDBCCDBADBCBACACBABDDAAADBBACCADCBDAAACB
338191270AACBCBBDDDCADDABABACAABBCBCCCAABBABDDCBCDABDCDBCDBDACBAD
338284030ACCDABDCADAADBCCCBABBADBBBAACC DBABDABACACDABBDBDABADADA
338330000ADCCCBCDADCACBDDDBAAABCBCBACDABCBBCBCABDABCCCDBDDCCBBCDB
338727530ABCACBADBDCADBABABDABABDBCBBDCABBBBCDDCCBBCDCBCD ABCCCB
338748390ACCBCBCDDDCADCABDBACAABBCBBDAADDBABDDCBCDAABCCDCCBDACCAD
338817290ADCBCBCDADCDDCDADBADBCCBCBCAACCABBBDACBCDDCBCDBCCBDBCCDD
338881750BBDBCADBCABCADBCABDBBC BACACDCCBABDBDABCCDCBABCABDBACADB
339039680ABCCCBDBDDCABCA CABAADBACBDBCABBDACBADCBADBCADBABDADACBC
339187200AACBCBCDADCADCABDBACAACBCBDBAADBBABDDADCDABBCDCDCBDACBAD
339552810CADBCBCACAABCDACCBABACABDAC BABCDACBCADBDADDCBCBCBCADAAD
339699830AACBCBBDADCADCABABACAADBCBDCAACDBABDDCDCDABBCCACCBDACDAD
339733100BDCDBBCDADCADCABADACAACBDBDCCBCABABDDABCDACBDCDCCBDACBDD
339799230AACBDBDDADCADBACDBAAAADBCBBAAABDBABDBACCDDBBCDDCDBDACCBD
339822720BACABDCADBAACBDABCADBCBACADBCABCBADABDCABDABCABACAADBCAD
339836380CDCBACCDBDACDDBDBCACADDABBCDADADCBCDBDCDDABBADACACACCDCD
339948000ABCBCBCDDDCBDDAADBCACBDBCBCAAADBBABDDAACDAABCDBCBAABABCB
340421110ADCBCBCDADCADCABDDACACCBCBCACDACBABBDABCDABACDBCCBDBCBDD
340490940ADCDABCDBDCAACABDBACACDBBBACAABCBBBCDBDCDCBAADDDCBDCDCAD
340765630ADCBCBBDBDCBDBAAADACBADABBCCCAADAAB BAACDACADCDCCBACBCAD
340840150ADCBCCBDBDCBDCAAADACAAABBBABBCCBBBBDCCCBDABDBDBCCBDBCBDD
340992100ADCBCBCDADCCDDABDCACAABBCBAAACDCBABDBADCDDBBADBCCBDAABAD
341371720ABCBCBCDDDCADBABACDCACCDBBDAAACDBDBDDCCBDDBCBCBDABDBDCDB
341675730DDCDCBCDADCBDCABABACBCDABBACCBBCDABDABACBCBDABDCBBDBDCAB
342179730BBCBCBCDCDCBDCACADACBCCADBBACBDDBDBDBDBCDABAADBCCBDCCBBD
342261340ADCBCCADBDCADCACDDACDAABCBAAAABCCABDCACBDABACABBDCDACDAD
342298530ADCDBBDAADCCDDBCACABCABDCBBCABABCCBCABCBACBC DADDBCACDAD
342341000DACCCBCDADCBDCABADACACBBCBDCAADBBABDDABCDABBCDBCBBDACBAD
342509510ABCACCCDCDCCDDCDDBACABCDBDCCACDCBABDDAACDABCCDBDACDDCBAD
342585070ADCBBCCDDDCBDCABDBACAACBABBAAADBBABDDBCCDABCCABCCBDACADD
342787120BACADCDBADBCABABACBDBBABDCABA BACBABCBBACDBCBBCCCBCADDCA
342980080ADCCCBCDADCADCAADB ACABCBCAACCDCABDDCBCDABBCDBCCBDACBAD
343020520DDDCCDADCCDBDDACABDCBABAACCDCABABCBCACBCDBDDDAADBCACDCDD
343073830DDCBDBCDDDCACDDBADABACDDBBAABACCCDABACDCACBACDDCABBCAAAD
343111770ADCDDBDDADCACADABACDBABADCDABCABBACDACBDBADCADADBADBACAD
343494070BDDBCBADABCBDCCABCCABDCACBBDCAACBCABCADBBADACBDABCBCDAAB
343524450ADABABCDBDCADDDA BDCABDBBBAA CCADBAD CDCDCCDBAADAADDCBDD
343684950BCCBCBCDADBBDDCAAABDCABBBBADBCBABADBCABCDADAABDDCBDADADD
343801200CCABCBCDABBCDCBDADCBCABAACBDA CABCCBDB ABADCBADDADCABDBC
343822090ADCBCBCDDDCADCAADBACAADBCBDACACBBABDCADCDABBADBCCBDADAAD
343826390ADCDCBBDADCADCABDDADACDCBBCDABADBABDDBDCDABBCDBCCBDABADA
343831530DCCACBCDADCACBABDBACABCBDBACCBACBABCDBDACABBCABDCBDACDAD
344030140CADDCADBDACBDBADACBCBCBCBABCBDACDBCDADDADCDABDBCDBBCBADA
344290360AACBCBBDADCADDADBCBDACBDAC ACBC BBDABCCA CBDACBDBDCBDACA
344389590DAABCBCDACCDCBBAAAACBDACBAABABCABBBAADBCDADBBBDBCCADACDD
344641810ADCBCBDDDDCADDDBDBACAACBCBBCCADDBABDDDDBDABBCDDCCBDACBAD
344972910AACDCBCDBCCBDAAADDACAADBCBDAABBDBABDDABCDABACCBDCBDADBAD
345478480ADCBCBDDDDCAABABAACCCACCCBAABCCDBBBCDADBCADAACBBCBDACBDD
345589640AACBCBDDADCADCABDBACAACBCBCACABDBABDCADCDABBCDDCDBDACDDA
345628240ACCBCBDDDDCADCAAABABAACBCBCACACCBABDBADCBDBBCDBCCBDBDBAD
346277210ABCBCDBDDDCCDCAAAACBCBBABABCCDDBACABADCDCABBCABDBBDBAADC
346452440AACBCBCDDDCBDCAABBADCBDCACAC BBDBABDDAACDDBDCBCABDACDBCA
346523700ABCBCBCDADAADDACDBDCCADDCBAAAABBDDBDBACCBCDABCDCABDABBAC
346534810ABCCABDDBACABBC CBADBCBACBABADCBBCBDCACDCBCDBABADBBADCAB
346585310DDCBCCADDDCBDCACABADAACCCBDBCACCBABDDBDBDCABCDBCCBDACCAD
346699530AACBCBCDADCADCABABACBACBCBCCCACD
346705430ADDCCBADDDCADCD DDDCDCABBBCBAACAAABDCBABDDBAADCDABBBBCAB
346819470ADCBCBCDDDCBDCABDDACAAABCBDDAACDBABDDABCDABBCDBCCBDACBAC
347113370ADCBCBCDADCADCABADACACABCBDAAACCBABDADDCDABACDBCCBDBCBAD
347360530DCDCABADADCADDABDBCAAABACBCDDAADBACDDADCDCCBCDBCADBBDBDD
347481680ADCCCBDDADCADCABDBACAACBCBDAAABDBABDAADCDABBCCBCCBDBCBAD
347501370CCCBBADDACCBABDDADCDBACACBBCDDCCCDCDABCCDBCADCBCBADCABDC
347706640DDCABCCDADCBDCABDCACAACBCBDADBCABABDDADCDBBBCDBCBBDADBAD
347861540AACCCBCDADCADCABABA ACCBCBCAAABBABBDDBDCDDBBCDBCCBDACDDD
348129500DDABCBCDAACBDAACDBACDDADBCACBBCCADBDBABCACBDCDDCBABADCAD
348289800ADDBBBCDBCCAADCCABCBCCABCBABABCCDABBCBCBBCDACBCCBBBCCDCB
348567530ACBCB C DCADCDADDACAABBCBDAACCBA BCDDDCDCBBCDBDCBDACBAD
348693870ADCBDBDDCDCADCAADBABACADBBCBACACBABDDAACDCBACDADBBDACADD
348744510ABCBCBCDADCADCABABACAACBCBAACACDBABDDABCDABBCDBCCBDBCBDD
348909400DBCBCBCDBDCBDBAADADBCBAAABACCBCCCDABCADCAABABDDDDBBCACAD
348934890AACDCBCDADBADCACABACABCBABBCBACDBBACBBCCDCBDABBBCBDABBAD
348952070ABCACCCDADCBDCAAABACAACBCBACAACBBABDDAACDABBCDBCCBDACAAD
348964340ADCBBCADBABCABACCBADBCDCABBCAADBCBCABBDCBABAACBBADCACBDA
348978330ABCBCBCDADCADCAADBACAADBCBDBACCDBABDCADCDABACDCDDBDACBAD
349123020BDCBCBBDDACABACBCACDACBCACADABDABBDCDBDBCBCBBCAADCDACCBD
349351130ADCBCBCDADCADCABDBABAABBCBCCAACBBABDDADBDABBCDBCCBDACADD
349375930DDDBDBCDADCBDCDBABACACBDCBADDAADBDCBDABCDDAACDBCCBAADCAD
349444840ABCACBDDBDCADDACBCDDCACDDCBCBADCBBBCCADCDBBCBDACBBAABACD
349525980ADCBCCCDADCADCACABDCABBDDBAAACBCBDBDBBD BBBCDCBBBADCDB
349733770ADCBCBCDADCADCCCDBACAADBCBCDACCBDBBDDDDCBBBDCDCCDBDDCDCD
349789310ABCBDBADADCADDCBDDDABCBDABABABDAABBCADADABBBADCCBDCCBBDA
349932590BDCBABBCBADDDBACACBACBDBACCBACABBDABCBDDBCCABCADCCACDBBC
350248350D DBCADCABCCDBCBBAABABCBABBADBAADCBDBBBCDADADBCCAC
350596170ADCACBCDADCADBABDBACAAABCBCAAADBBBBDDCDCDACACDBCCBDACACD
350660960ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
350676460ADCBBACDCBCACBDBABDACABDCBDABDCABDCBDBDCACDBACDCCBDBCABC
350838650ADCCCAADCABCB BAADCDDCBBA CBBAACABADDCCCBCADBACDABCDACBB
351232190ADCACBBDADCAABDCACACACBBBBCBCDBCB DDDDACABDCABDDDCBDBCAC
351474500BADDCDDBBABBDDABABCCADADBCADCABABDBCACDDACDACBDBCABDCDDA
351508210AACACBDDADCADCABBDACAACBDBCBCACDBABDDCBCBABBCDBCABDBCDAD
351518310BDCBCADDCDCCACDAABDDBCDBBBAACBDDACCCDBDCABBDABDDABDBCAAD
351619360ABCBCBCDADCBDDABABACBACBCBBAAABCBCBDDCDCDABBCCACABDDCBBD
351849310BACCCBCDDDCADCDAAAABBCCCCBABAAABABBDDCDCDABBCDACCBDACBDD
351901400ADCBCBCDADCADAACABACACBACBBDBDDBBCBDBADCDACACBBBCBDACBAC
351967320ADCBCBCDBDCBDCABDBACAADBCBCBCCBBBABDDADBDABBADBCCBBACCAD
351984340ADCCDDBDADCADBAAADABAACBBBCAACCDBABACDBAADABCBACCBDCCBAD
352420960ACCBDCCDBDCBDBCDBDBCADACBABCADBDBDADBCAADBDBDADBDBCBDDAB
352560130ADCBCBCDADCBDBABDDADAACBCBAACABDBADDDADCDABBCDBCCBDBADAD
352623380ACCBCBDDCBCDCBDABACBDABCBABACDABCBCADCBCABBACBACACBACBA
352828020ADCBCBCDADBCBABADDCABDCBBBDCABBBADDBACDBDBDCABDADCDACCAB
353010890ADCBCBCDBDCADCABABACACBBCBCAAACCCBBDDADCDDBBCDBCABDBCDAD
353117970AADBCBBDADACBCBDACBABABCBACBBCACBBBBBCADBDBABCCACDBDDCDA
353368090AACBCBBDADCADBABDBACAACBCBDAAABBBABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
353775360AACCCBCDADCADCCDDCACAAACCBCACADABABDBCCADACBDDBBBBDADCCC
353968130ADCBCBCDDDCADDACACDCADDCDDAACAACBCCBBCBCDDCBCDBDCCCBCCDD
354229990ADBCBBADABAACAADCDCAABCADBBAABADBBABCBAACABAABBBADCAACDB
354370910BCBCCBADADCBDCABCBACDBACBDCACBCAABABDABADCDABDDDCACBCBAD
354389020ADCBCBCDBDCBBAACACADAABBCBBAAACBBBBDDABCDDBBCDBDCBDACDAD
354495770ACCACBDDADCADCACDDABBACBDBADAACCBBBDDACCDABBBDBCCBDACAAD
354674440DACAADCDADCBDCAAABADBCCBABBCACAC
354731650ACCCCBCDADCACBCABC BBBDBABBCABBCDBCCBDACBCD
354971300ADDBCCADACCADADBABACBCABCBAAAABADDDDDABCDABACDDDCCDABBDD
354978380ACBCCADBDDCADCAACBADABAACBCACBCABCBBDCABACBACDBCABADCDCB
355031900DDCCCBBDCDCBCBABDBCABBADBBCBBCBAABBDDBBCDBBBADDDCDBCACDD
355123780ADCB BCDCDCADCABABA AACABBDDACCDAABDDABCAABBBDCBCBDBBADD
355371850ACCCCBCDBDCBDCABADACACCBCAABACCABABDBAACDABBCDBCCBDABCAD
355491920DBAABDCDCDCADCBBACCDACBCCBADABCDACBACCBCDDBCADCBCBDACDCB
355941940BCDABCDBBACBAAABDBBDACADCABBDADBCADBADBBADACBDBDBBDCBBBB
356014620ADCBBCADADCADDDDABADACBBCBADACDBCBBCBADBDABABCACCBDACADD
356201780BACCABADBDAABDADDBABCBACCCACCDBCDCDADCCBDBCBDDCDCDBACACB
356350740ADCDCCDDADCBDCABABACBCBBDBBADCADBABDDACBAABBADBCBBDACADD
356440880CBCBBBDDADCBDCABDADACBDDBBCDBCBCADBCDDBABABDCCBDBCDAACBD
356645650ADCBABCDADCBDCABDBABAABBCBCAAAABBABDDADCDABACCBCBBDACCAD
356886790BADDCBDDDDCADCACDBACBCCDABCBCBCCACBDDAABAABCBCDCACDACCDB
356980990ADCBCBCD DCBDC CDBCBCCBADBBCDCBABABDBBBC
357094930ADCBCBCDADCBDCABDBACAACBCBCAACCABABDDADCAABACDBCCBDBCDAD
357096390ADCCCBBDDDCADCABDDABAABBCBCAAABDAABDBCBCDABBCDDCDBDADDAB
357171120ABCDCBACADCADCBABCDCBAABBCCDDAD DDCCBBAAABCDCBAAAAABABCB
357212000ADCBCBCDADCADDABADACAABBCDACAACBBABDDADCDDBAADBCCBDACBAD
357283100ADDBDCADCDCDDCACABAABCDCBBACBCAC B DCDDBABCBDBCCCBCCD
357474000ADCBCBBDADCBDDAADBACBCCBCBCACDCDBCBDDCDCDDBABDAAABDBCBDD
357568110CDCBCBCDDDCADBABADACBAABDBACDCDCCAABBADBDABACDCCBDACBADA
357776820ADCBDBDDADCCDAADACADCABBABDCCBBBBABDBCDBDABBCDBDCBDADBAD
358096790BADBCDDDADCADBADCBDBCAACDBBDCBDDBADDCBDBDABBBCADCBCBDAC
358356200ACCBBDBCADCBDBCBABCDABBDCBCBADCCCBBA BABCBBDBCBCAADBDAAB
358379790ADCDBBADDDCADCDDDBACAACBBBDBADCDBABDDACCDDBBCDBDCBDACBCD
358504410ADCBDBADDDCADDADAAACBABBBBAAAABBBABDBCDCDABBBCBCADDBABAD
358507330DACDCBBDADCBDAABBDACBACBCBCACABCBABDBADBDABBCDDCCBDACBAD
358531810AACACBDBBCBBCDABAABCAC DABCAACABBABBBDCACCBCCDD
358805000DCCBCCCDADCADDACDDABACCBBBBCBADCBABDCCABAACBCADDDBDACDAD
358936060ADCBC BABDDDBCDABBCDBCCBDACBAD
359009940ADCBCBCDADCADCAADBACACCBCBADAAABCABDDACCBDBBCCBCABDACCAD
359071710BACBCBDDDDCADBAACBACAACACBDCAACBCBBDCACCDCACDDACCBDBABDB
359116820ACBCDBBCACBACBCBDABCADCACBBCBCC ACBCDCBACACDBBCBCBBCBCAC
359249690DB BACBCBDBABCBACDBCBBCBBCDBBCBCBCBADCBACDCBABBDBCBDCBCC
359272910ADCCCBCDADCADCAADBACAACBCBCAADCDABBACACBDABBCDBCDBDACCAD
359287950CCBDABCDBDABCAACABCACBCDDDCADBBDBCBDAACADBCDAABDDBADCDAD
359408560ADCCDCCDBDCBDBAAADABADBBCAACACBABABDDCACDABAACDCABDACCAD
359412180CBABABCDBCBABACDACADBCADACDBACDBCBACDBACACDABDBADBCACDBA
359417500ADABCDCBABCADBACDCDABADCCBACDACBBABDDBACDBCADDBCADDBCADC
359477770ADCBCCCDDDCBDCABDBACAACBDBCAAACBBBBDDDDCDABBDDBBDBDABCAD
359785350ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDCAACBBABDDABCDCBBCDBCCBDACBAD
359798250ADCBCBDDBDCBDCABADACAACBCDCACABBBABDDADCDABBCCBDCBDACBAD
359800830ADCBCBCDADCADCAADBACACCBCBBADABBBABDDADCDACACDDCCBDACBAD
359807010ADCADAAD DABDDADCDACA
359878900AACBCBADADCCDBABDBACADDBDBDBBACABABDDCBCDDABCDBCCBDACCCD
360091830ACCBCBDDADCDDCABDBDCDCABDBACCBCBBABCDDACDABBCBCBBCCADCDD
360136940BDCBCBADADCADBAAADABCBDBBBCABACCDACDDDBCDACADADBCDBBDBCD
360247750CDBABBCADCBCAAACDDCBBDCDBACBAABBDACBDDADABDCCCBADBCABDDC
360352210ACCDDBCDADCBDBAADBACBCBBCBBAACCABABDBCDBDDCACADDBBDDCBAD
360547860ADCBCCDDADAADCABDDACAACBABCAABCBBABDDADCDABBCDBDCBDCBBCD
360636180ADCBCDCDADCBDCAADAACCABBCBDDCCDBBABDDABCADABBDBCCBDACBAD
360665650ADCBCBCDADCADCAADBACAACBCBDBAACDBABBDABCDABCBCCDABDABCAD
360781660ADCACCADCDCCBCAAAADCBABBBBBAAACBDBBCAACCDABBBCDCCDDBAADD
360944260ACCACCBDBDCADCACDBCABCBDABACABCDCABDACADCABDBDABDBBACBCA
361717080ABCBCBCDADCADDABDBACAAABCBCAACCDBABDDADCDACBCDBCCBDACBAD
362021280ADCBCBCDADCBDCABABACBBCBBBCAAACDBBBDDADCDDBBCDBBABDACDAD
362083110ABCCCBACDCBBACDAACCDACABADDBBDC
362114830CBCACACBACABACBD CBADBCBCBCACDABCBCABCDDAABDACBADCDCCADB
362153100 B BCDDADBACBBACBDBBBDBCCAD
362203520ABDABCDDDCBCCBDBCBCDBDDCCCDBDBDCCDBCDCDDCBCACCBCBCADBCBC
362475750AACBCDADCDBAD CCABCDABCBABCCBDABBBBDBADDBDBDCDBACDAABCDC
362544240DACCCBBDADCBDAADDBABAACBCBACCACABABCDABCDDCABDBCCBDACABD
362647100ADCBCCCDADCBDDADDAABAACBCDDAAAADBABDDADCDABACDBCCBDADCAD
362773600CDCDCBADADCBDBAAABBCBDABCBAACADBBBADDABCDABBCDBCCAABCCDB
362776970ADDBDACDBDCADCABCDDAACBACBCAABCBACBACBDACCBCCABCACBDCABA
362793480ACCAACDD BB ACACBCBBABCDCBABCAABBBDCDDBCDCCBBBACDBADCBAB
363224450ABCBCBBDADDBDCABDBDCCACDDBBBACCCBBBCDADCDABDBBCBCAABADDD
363554130ADCCCBCDADCADBABDBACAACBBBBAAACBBABDDCDCDABBCDBCCBDACDBD
363616290BDCCBAADABACDCACBDBDACAABCABDCDCCADBCABDAB A CD CCBACBDA
363869490AACCCABDBDCADCACDBACAACBCBBCAADBBABDDACCDDBBCDDCBBDACBAD
363896490AB DADCACDABCDD CCBBAABCDCBAAABDABBCCACAABCDDCBABADCBABB
364167960BDCBABCDADCBBDBCDABCDACBDBDADCCCADBABBDAAABAAB DBCABDCAB
364258460CDABCBBDADCADCBDCBDACDABCCADBBCDBABDDCAADABBCAADBBDACBBD
364319690ACCBBDBDDDCBDCABADABBAAADCABACBAABDBABBABCBCBBCABBBABBAC
364438750ABACCBCBDDCADCACDBDBACBDCBBBCACDBADDDCCCDDBACCDCCBDACBCD
364484420CCADCACADBDBDCADBBCADBCDACABCDCBCACBBDADADABCBCDBDBADABA
364499330ABCCDBADADCBDCABADACADABBABDCDBBCACADBCBDCCBADBACBDACBDA
364728270DDCADBCDADCBDAAACDADBACBDBDACACCBCBDDCDBAABACDBDDBDACCAD
364752500DBCBCBCDADCADCABDBABBBCBBBCCAACBBABDDCACDABBCDBCCBDACBDD
364862320DDCBDCCDCDCADCAAABCCBDDBBBBDCABCBABDBAACBACCADDCBBDADDAD
365098770ACCBCBCBADCADCABDADCBCCBCBDAACCBCBBDDADCBABACDDDCBDACBAD
365184880ADCBBBCDADCADCABDBACAADBCBBAAACBBAADDCDCDABBCCBCCBBACADD
365227850BDCBABADADCADDACDBABAACDCBBCAACCBABADABADACACDBCABDBCBCD
365350890ADCBCBCDADCBDCCADDACAACCDBBAACCDBABDDABCDDBBCDBCCBDACAAD
365356570ADCBCBCDADCADBABDBABACCBDBDDABBCBABDBAACDABBCDBCDBDBCCAD
365517450DDCBDBCDABCAADAAACBBDABBCDACBDAACBDCACDCABCAADAACBDACCDD
365597800ADDCCBADBDCADCACABDCBDABCBCADBCDBCBDBBDCBABBCDCBCABABDCD
365601730ADCBCBCDADCADBAADBADAACBCBBDAADDBABDDBCCDACBCDBACBDAACAD
365609900BDCBCCACBDCACBBCACADBADDDCABDACBDCACABCACABAADCBADBCADBC
365640590CCBDCBCDBDABCAACAACACBACDCCACBBABCBCABDADBBDBBBDCDBACDAD
365828020ADCDCBCDADCADCAADDACAACBCBDAABCBBABDBCDCDCABCDBCCBDACAAD
365891090ADCBDCCDADCADDABDBACBABBCBBCAADDBABDBCACDABBACBDCBDACBAD
366018100ADCBDBCDADCBDCCBDBAAAABBBAADAABCBABADCABBABDCDBCDBDABBDD
366122070ADCBCCBDADCADCADDBACAACBCBCAACCBBABDCCACDDADCDBCCBDACAAD
366127130BDCBCBADADCBDCDBAB BABDCBBCD
366180690AACCCBBDADCADDAADBACBACBCBCBAAADBABDDDBCAABACDBCCBDACAAD
366210810ADCCDADDBDDBCACDDCABABCBBAADBCDBAABDCBCDBDCDACABDAACBBBC
366336400ADCBCCCDBDCADDABDBACBBCBCDCAAADCBABDDADBDABBCDCCCBDABADD
367042710BCBADCBDABDDBABCACABCBDDBBDCAACDAC BDBCCBABACCDCACBCBAAD
367171510ADCBBCCDCDACCACDABADDBCBCBCABDDCCABBAABBAADACBBCDDADBACA
367212800CDCBBBCDADCACBADACACAACBCBCBCACBBABDDDBCDBCBCDACCBDACCBA
367306740AACCCBDDADCADCACDCACAAABCBDBABCBBABDDAACBDBCADDCCCDACCAD
367329740ADCCCBCDADCBDAAADDACACABDDCAABADBABDBADCDABACDCCBCDACBAD
367337670ADCCCBBDDDCACDCBACB BCBCBCABCABCBCBDCCDADCDCABCCDCCDCBCA
367391500ABCDCBADADCADCCBACACAA
367453280ADCBCBADADCBDCAADDACBBAACBCBACADBABDDABBAABBCDDACBDACABD
367630110DACCBDDBADCDDAABCBBABDCBABCBABCA
367632680ACCABCCDDAABADCABCBAACBDAABDCABDBBADDCBCDACAADDCABDADBAD
367754570ACCBCDCDDDBCDCDADDABAABBCBABCCBABABDACAABBBBBDBCCBDAB
368886460ABCAADBDBDCABCBCBADBBDA
369556000ADCABBDDDBDAD ACCACB ACBDCBCACDDDBBDBBBACBCACDCBDAABCBCD
369660600CDDADBD ACDCBDAAACBCBDCDBCABCABDACDDACABDACDBBCDBCDACDAC
369824000ABCCCBCDBDCBABACDCAABDCBCBACAACDBABDBABCDABDCABCBBDACBDB
369854000ACCBCBADADCADAABABADAABBABACCBABBABCBDDCDABADDADBBDABADD
370117450BDCBBBCDADCADCCBDBACADCBCBCCAACCBABDDCCCDBBDBBBCCBDACBAD
370128520DCDDBCDDDDCADAACAAABDBCDADCABBCCBBBDCCDCDABCCDDCCBDADBBD
370437760ADDDCCCDABAADCDAABDCBCABABADCACACCABADDCABACCCADAADBCADA
370530620CCABBB DAADCBDCDDAADCBBCBACDAADCADABCDDDDDCAABDDDCBBDBBD
370565820ACDCBBBDACABBCADCDBA BCACBACADACBCADBCACDCABCABDBCAACDAC
370790950ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCAAACDBABDDCBCDABBCDBBCBDACBAB
370997970ACCADCDD DCBDCABADDABCADCBCACBDBBDCDAABCDBAABCBCCABDBADD
371111320ACDDAAADABCADBADBBBDBBBBCBADABAABBBBBDBCDABADBDADCDDDDAB
371374530AABDCABDBDCBBCCACAABABDABBBCCBABBABCDCAAACBACBACBBABBACD
371415690AACDDBADCDCBDAABDCDABDBCABADCBCDBACDDBACDAABCDABCBACBDAB
372050320A CBCBCDADCADCABABACAACBCBCDAADCBABDDCACDABABDBCCBDAABAD
372263430BCDBACADBACBDACBDCBADCBDCBADBCCAABCBACCCBCBADDBCBABBCADC
372280010DCCBDBCDDDCBDCDAADACAADBCBCCDDBBBABDDACCDABBABBDCBDACBAD
372527310ABCBCCCDBDCADCAADBACBAABCBDCAACBCABDDADCBABDBCBCCBDACACD
372643500BCCBCBBCAABACDCABCDAABACBADADBACBBADCABCACBCACACCDABACDD
372701150ADCBCBCDADCADCACDBACAACBCBDCAACBBABDDADCDABBCDBCDBDBABAD
372773750ACCDBABDABCBDACBADCBACCBADCACADBADBDCBADBDCBACDCBACADCDA
373046280ADCBCDDBDDCBDCCAABCDCBADACDBCABCADBCADDCBDBCABBDACDBDCBB
373661570BCACDABB CDABBDABDCBADDBCBBDBDABABBCDAACDABACDACDBCAACAD
373978190CDDADCBDBDADDDACDDDCBBCBCCBACABD
374101830CCDCBCABBCACDDCAABADCCBCBDABBCBD
374504650DDCBABCDADCADCACDDABAACBCBDCCABDBABADACCDABBCDACBBDACCAD
375012600ACCCBBCDAAABCDBCBDCDABABACCDACBBBDCBCCBAACBCABCADDCBDCBB
375071090AACCCBABDDCBDCABDBACAABBCBCACACBBABDDADCDBBBCDDCACDABBAC
375213090ACCBCBCDADCADCABABACBBBBCBCAAAACBABDDADBAACACDBCDBDABCBD
375420390DDCBCBCDADCADDBBDDAAABCBDBDDCACB ABDDABCDABBCCBCCBDBCCAD
375597450ADCBCBCDADCADCABDBACAACABBAACABBBABDDCBCDABBCDCCBCCBCAAD
375612970ADCBDBCDBCBCBDADBCACBCDCADBCBDAABCDBCACDABCACBDBCBBCBDBA
375679520ADCBABCDDDCBDCABBDACBCBCBDAAAACBCABDDCDCDDBCCDDCCBDACBDD
375988800ACCCCBCDACCACAABDAAAADCBCBCCACCBBABDDCBCDABACDDDCBDABBAD
376023810CCBDABCDBDAACABCACBADBDDADCADAAABCBBABBADBCDABBACBABADAD
376421750ACCBCBBDDDCADDABDBAAAADBCBBDCCBDBBADDABCAABCADCCCBDABAAD
376547610ADCBCCACADCADCDCDBADBAABBBCACADCBAABBDACBABDBCBBCBDACCAD
376632180CDBBACBDDCAABCBDACBDDBDBCBCAA BACBDCBACDDCACDB ADBCBCADC
376694490CDDCCBDADBAABCDCBDABCBBCABBACBBAAADBCCBBBBACDBACDCA ABDC
376775490ADCBABBDADCADBAADDACBBABCDBACCABBAADDAACDACCCDBCDBDACBAD
376951770AAABCBCBADBBACBDDBCBBBABC BBACBABABABCDCDABBACDCCBDACBDD
377095320DACABCDBCBDBABABCDACBCBDBCACBDADCBABDBDAABDCBAB CAABC CB
377106880ACAADBDDDCCBDBCCDCDACBBABBDDCACBBBAADAACDABACDACCBDACACD
377371110BDCBCBDDADCBACACABABACBDAAAACACBBABDCABCDCB DCDCDBDACADD
377419910DDCABDCDABCADDDAADDCADBBCDACCABCAABDCDDBDCBDADCBDBDABCDB
377429440ADCACBADBDCBDADCABABAACBCBABCABC
377557900ADCBCBCDADCADCABABADABBBC DAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDBCBAD
377596800ACCBCACDADCABDACADADAACDDBAABAACDBBDDCDBDABBCDDDCBDBACAD
377686680AACCABCDADCADBADDDACADDBCBADACCDCBBDDACCDABBCDBDDBDAADAA
377701720BDCDDCDCADABACBCADACADBDBABDACDDABCDACBBCDBABACBCBDACCDD
377713270ADCACBCDADCADCBBDDACAACBCBBBAACBBABDDCDCDABBCDBDCBDACBAD
377832440ADCBCBCDADCADCABBDACAACBCBDADACBBABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
378057900AACBCBADDDCBBAAAA ACBACBDBAAAACCBBBDACDCDDBBBDDCDBDBCCDA
378191000ACCBBBDDADCBDCABDBACAABBCBAAAABBBABDDCACDCBBADDDCBDCCCAD
378226790DDCBCBCDADCBDCAAABAABBDBDBCAAADDBBBDBACCDACCCCBCCBDACBDD
378245900BCAADDBDACBABBCABBADACBADABCDD BABACDBACCCADBBCBA CBDABC
378252070ABCBCBCDADCADDABDBACABBBBBAAACCABABDDABCDACBCDBCCBDACCCD
378360320ABBCBCCDADBDCCABDBABADABABBAACACBADCDCDCDADACDDBABDBABAD
378422000AACBCBCDADCADCABADACACCBCBBBCCBBABBCDCBBBDBDCDBCCBDBCBAD
378425950BDCBCBCDDDCADCCCDDACAACBCAACAACABABDCAABAACBCBCCDBDACBDD
378468100ADCBCBCDADCADCABABAAAACBCABBACDACBACDACDBABAD BCABABACDA
378889750ADCBCBCDADCADCABCCACBDCDBBCCADDBBABADBDCDABBBDBDDBDBCBCD
378948230AACBDBCDDDCADCABDBCAAACDCBAAAABCBABDBAABDABBCDBCCDDBCCAD
379110280ADCBCBCDBDCADDACABACAACACBBADBACACBBDCACDABBADBBCBACBDCD
379204080ABCBCBCDADCADDABABADAABBCBAAAADDBCBDDCDCDDBACDBDDBDACBAD
379363960ADCBCBCDADCADCABDDACAACBCBDCCAAABABDDADCDDBBCDBCCBDACDCD
379427950ADDDCDADADCADCDBAADC BDADABBDDCBAAABCCBBCDACB
379489770ADCBCBCDADCADAABDBACAAABCBBAAACCBBBABADCABBCCDADABDABBDD
379628770ADCBBBCDDDCADCACDCACABCACBBAAAABCABCBADCDABBCDBCCBDACBAD
379706810ADCACBCDADCADCABABACABCBABDCABDBBABDDABBDABCCDBCDBDACBAD
379829900ADCBCBCDADCBDCABDBACAACBCBCBAACBBABDAADCDDBBCDBCCBDAABCD
380221360ADCCDBDDDDCBDCCCCDABACCBCBADAADBBBABDCDBDAAAADBDABBACBBD
380423500AACBCBDDADCADCAADDACAACBCBDAADDCBABDDADCDCCACDBCCBAACCBD
380448420AACCBBCDADCBDBABDDABBDCBDBCBACDCBBDADDACABBACDBACBAB CDD
380753640ABCBCBADDDCBDDBADBACBACBDBBCACBDBABCBCBCDABCCDCCBBDACAAD
380772070AACBCBBDBDCABDDDACABCDDDBBADDCBADCADBCDCACBDADBACDBCADCA
380776230AACBCBCDADCADDAAABACAACCBBCCCACDBABDBADCBABCCDBBCBDA
380830190ACCBDBCDDDCADADBABACACABCBBDBABDBABDCDDCDABCADDDDBDACABC
380984010ADCBDBCDDDCADBDBABACAACBCBCDAADDBABDDADCDBBCDDBCCBDACDAD
381002270BDCDDCCBADCADBABCBAAACBDABBCABBDBAABDBCCDABBCDCBABACCADD
381027540ADCBDBBDDDCBDCAADDAABDBBCBADCABCBABDDBCBDABDBDCDDBCADCAD
381075640BCBBCBADDACADAAABC BDDBCBDACBAA
381154710DDCBCCDDADCBDCABBBACBDCBCBDBCBCBBABDDABCDDBBCDBBABDACBCD
381462000ADCBCBBDADCADCDADDACB C CBAAA BBBDDCBBDABDCDBCCBDACBAD
381462690ADCCCBDDADCBDABCBAACAACCCBADCABABABDDDCCDABCBDBCCBDACADC
381464750ADCACBCDADCBDDABDBABABCDCBDDAACDBABDDABCDABACDBCCBDACCAD
381610580ADCDBBCDDDCBDBAAABACBADDCBBCAC DBBBDDDBCAABAADADACCCCBAD
381805640ACCBCBDDABAAACDADBACDAACCBACDCBDACBACCDBBCBBACDBAACDBBAC
382066240DCCCCBCDADCBDCACBDAAAADBCBAAACCCCCADDAACBABCCDCCACDCBCDD
382100750BDCCDCBDCDCBDDBDBBCDBDCABCACBAAABACADCDDBCBADBDDCDDCDADB
382148380DDCDCBADDDCADCABDBABAAABCBBDACABBADDCADCDACBDCBDCBDCADAD
382328770ADCBCBCDADCADDDDDBACAABBCBCDAAABAAB ABADDBBACCCCBDACBBD
382422400ADCDCBCDBDCADCABDBACAACBCBDCAACBBABDDDDCDACBCDBCCBDACCAD
382491140ADCCCBDDADCADCABABACA BABDACBDBBABDDADCDDBBCDBACBDACCAD
382506710ADCBCBADADCADAABDBACAACBCBCACABBBBBDDDDCDACBCDBCBBDACBDD
382558950DCCBDCDCBDCCADDBCCDACDBABDCBBBDACABACBADBDDCABCDCDBDBABD
382731110ADCBCBDDBDCDDDAAADDCBCAABBBCCACBBACDBADCDACCBCDBABABCAAD
382929740CCBCBDCBBDCBDBCCBDADABBDCACCDBB BACCBCBBCBBCDACDAADBACD
383217150ADCBCBCDADCADBBDDBACAACBCBAAAABBBBBDDADCDABACDDCCBDACBAD
383331240ACACDCCDBDCADBBDBCACDBACBDACBCDBACBDBACBDBBADADCABCADCBC
383476570BBCDDBADDDCA BCBBBACBABACBAAABCADBBDBAACDABABDDDCBDABAAD
383693220ACCBCBADADCADAABDDACAACBCBAAACDCBCBDDABCDDBDCDBCCCDACDAD
383699290ACCBABBDCDCADCABADABABBBCBABAAAABCBDDBDCDABDBDCBCBCBCDCB
383865580ACCBCBDDDDCBDBCAADACAABBCDBBCACBBBBCCADCDDBCCCDDBBDBCCBD
383911440ADCBCCBDCDCADDAAADACAADBCBCBCACDBABDBCDCDABBBDDCBBDBACAD
384257640DCDBDBDDADCADCAAABAACBBDBADDAADD
384463000ADCABBABCDABDCABABDCDABCACABDACBACDACDADBACBDACACBBCDABD
384689790ADCBCBCDADCADCABABACACDBCBAACCDBBCBDDABCDDBBCDDCCBDACDAD
384734270CDCBDBCDBBCCBDBBCACDBBDABC BCCCDBCDCDCCACDBCBCABABACBBAC
384781970BDCDCCADDDCADACCDCABCCCACBDDBCBCBDBCDBDADCBCCDDCBBBADCAD
384796880ADCBCBCDADCADCABABACACCBDBBCCABBBBBDDDBCDACBCCDCCBDACDCD
384887780ADDABCDBDBCCDBDABCBCABDCABCAAC ABCBABACDBCDACBACBAAC BAA
385085730ABACAABDCDCBDABBBDDBCCAADBCADACCBDBBBBACADCBADCCCBABDBBA
385106890CDDBCBBDBDAACBDCDBDCABDDCBBAACCCBCBDDCDCDCCDABCDCBDCBDDD
385341950BDCBCCBDADAADCABDADCACBBBBACBACDBBADBADCDCBDCDCCDBABCCBD
385498870AACACBCDBDCADCAADAABBACBCBBCACCDBABDCAABDABACDDDCBDACCAD
385723110ADCBCBDDBDBADCAABBACBABDCBCCCADCBCCBBCBDDCCBCACDABDBDCCD
385847680DACDCBADDCCCDCDAABABADCABBCDABBDADBDDADCDCAAACDCABDDCDDD
386134580CDCBCCCDADCBDAABDBAACBBBCBACAABAAAAABADCDABACDBCDCDBCADD
386168270CDCBDABDBCCADDABA BADDACBCDCDACDDCDA
386497420CDCDCBADCDCADCABABAAAAABCBBABABCABBDDCABDACBDBDCADDBBBBD
386882070DACBCBADADBADCABDBABAACBCBBDAACDBABDDCDCDABACDBCBBDACBDD
386997930CCCBCBBDADCCDADDDDACAABBBCBDBCADAADABBDCAABADACBABBACABC
387011400ADCBDBA DCBDCABABACBAABABABCBCBBCBDDCCCDABBABBDABDCBBBD
387014770ADCBCBCDBDCADCAADDACADCBCBADCCBBBABDBADCBABDCDDCCDDBCAAD
387270280ACBBDBDDBDCAACBDBACCABDABBCDABABACBABBABABA DCCADBDBDBCA
387470600ADCBCBBDADCADBACABABAACBCBDAAACBCABDDADCDABBCDBCCBDBCBAB
387481140ACBBCBADABCBBCACBBCBBCADBCBCACBCBCBCDCDBBBCBCDBCBCBDCBDC
387568200ADCBCBCDDDCADBABDDACAACBCBAACACBBABDDADCDABACDBCBBDBCBAD
387631160DDCBACADADCBDCCADBADBCBBDBCABDDCBBCDADCCDABADDACABDABADC
387804630AACBCBCDADCBDBBDABACAABACDBCADBCBDABCACDBCACBDACACBACADB
387906720ACCCBBCDADCADAAADDACAACCBDBBACCBBABDDADCDBBACDBCCBDACBAA
388042410DDCBCBCDADCCDCAADDADAACBCBBACABBBBBDDBDCDBCBCDDCCBDACADD
388047810ADCBDBADADCBDBAAABCDBCBACDACACDCBBADACBCBABBCCADDBDACBCD
388682420CBDABBBDDCBABADAABDCBAACDCAB BBDBADBACBAACBDDCBACDCBDBCA
388703400ADCBBBCDADCADABADDCAAACBCBBAAABABDBACADCDDCADBCACBDACAAD
388730670AACBCBCDADCBDBCBACDBACCDCBAAACCBBCBDDCBCDDBBCDACAABADBCA
388931970AACCCBCDDDCBDCACDBABBBBCCBBABACCBABACDCCDACACDBDCCABDDCA
388939490AACBCBDDADCADBCBDAC B DBCACADBBACADCBDBCBCAD ACBACBAC BD
388946820ADCBCBCDADCBDCAADBACACCCDBCAAACABABDDABCDABBCDBCCBDACCCD
388963840ADCBCBBDADCADCAADDACACABCBCAAACABBBDDADCDABBCDBCCBDACADD
389049090DCCACBDBADCDBBCAADBDABAABBCDCADABCBDCABADABBCCBDBBDBCBAD
389260260ADCBABACADCABCDBADACACADCBBCBCBCBDBDBACBACBBCBDDABCBCDBD
389661700BCBCBCBDBAABDCACBDACBCBA AAACBCBAADCCBCDA BBDACBCDBCABDA
389723180CDCBCBBDDDCADDAAABACAAABACAAABBDBACDDDCDCACCDBCC BDACBAD
389828680CBC ABBDADCADCACADADAADACBBCAADABABDDADDDABBADDCBBDACBAD
389914740DDCBCBCDDDCADDABDBACCACBBBCAACCBBCBDBDBCDABAADADABDBCABB
389946200AACBCBBBBADBCBCDCBCBBABCBCADBDBABCBCABCCDBCBCACBDCBABCBC
390141700DCCBCBCDADCCDBABBAABBAABCBCACABDBACBDCABDABACADDCABDABAC
390278610DDCDCBBDADCADCABDBDDADBDDBBAAADABABDDCDCDDBBADBCBBDAACBD
390321270CDCABBCDDCAABBDADADDBAAABBAAAACAACBAADCCDABAABABAABACDDA
390442800DDCBCCCDBDCBDBACABACADBBCBDDAADBAABDDCCCDABAADBBCBDBBBDD
390506550ADCCCBADADCCDCDAABADAABBBBCAACCDBABDDAAADDBBABCDBBDBABAD
390513630ACCBCACDBDCADCACAAACAACBCBCCAACDBBBDDCBCDABACCBCBBDAACBD
390521880ADCCCBCDBDCACBACDBACAADBCBCCAADBBABDDDBDABBBCDBCCBDAABDD
390556600ADBDDBCDADCADCABDDACBCADBAACACCDBAABBDBCDBBBCACACBDBCBDD
390692700ADCBCBCDADCADDAADBACAACBCBDBAAABBABDDADCDABBCDBCCBDACCAD
390729390DDCBCBDDBDCBADCDDBACBCBBCBADBCCDBABABCBCDABBCDACCBDBCBAD
390812990DBBCDAADCBBBDCDBDADABBDBCBACDBABCBADBDBCAADABBCDABBAD
390904920ADCBCCCDADCADDAADBACABCBCBCDACCDBABDDABCDDBBCCBCCBDACBAD
390998090CCDDABCDDAABCAACACCACBADDDBADCBB
391016330ADCBBBCDABCBDDDBDDACBDDBCA ACDABBBDCDCCDDABADBDCBDCBADA
391045800ADCACBBDADCADCABABACAACBCBCAAACBBABDDABCBABBCDBCCBDACBAD
391363540ADCBCBCDADCADCABABACAABBCBDAAADBBABDDDDCDABBCDBCCBDBCBCD
391401400BCCBCBCDDBCADCABCBABADABCBBACBDCCABDDAACDABACDCCBBCDABAD
391513780ADCBCBCDADCADC CACAABCCACBBADACCBACDDCACDDABCDADCDBDCDAD
391608990DDCACBCDDDDCDDBADBDBDCCDBBCACACDCDBBADCCABBABBBDCCDACBAD
391815700CBCBCBADDDCADDBCDABABCABA CBDCBBABBDDABCB BBBCDCCCDDBCDD
392323510ACABDBAACBBCABCAABCCABBADDBAACBDACBADB ABAADDCBCBABCADBB
392365380ABCBDBDDDDCADBABA CBCDBCCBAACCDBCBDABCDAABCBC CDABADCCBD
392543720AACBCCCDADCAADCCABACAACBCBABAABDBDBDBADCDABACDDBCBDABADD
393155040ADCBCBADADCBDCABDDACBACBCBCAACDBBBCDDDBBDBCBCDBCCADACAAD
393362660ADCBDCCDADCBDCABDBACBABBDBADAABDCABDDADCDABCADDCCBDBCBDD
393390410ADCBDBCDABCBDBAAADACBABCDBDDAACCCCACDBDCBABCACABCBDADBAD
393432240DDCDDBCDCDCADCABABDDADCBBBBDBCBABABDDCDCDABBBDADCBDCDBBB
393746980BDBCBCADAACADDCDADBC BABBDBACACCADDABBC
393812710ADCDBBCDCDCADCAAABACAACBCBAAAACBBBBDDDAADDBBCDCCCBDACBAD
393832460ADCDCBADDCCDDAABCDDAACBDBCA BDADDCDABCDBDBCAACDBCABDACBD
394005000BA BDD CBBDBCCCDACABA BCCBCACCCBBABAABDCCADAACCDABDADAA
394136920CDDDBCABABCDDDAAABBCACCABDAAACDAACDDACCCACBBADDCCDDBCBAD
394145680CBDBBCCDBDCADBAABCABCABAABABABBADBBDDCABDABABDCCCCDABBAD
394253400ADCBCBDDDDCADBABABBCABACDDBBDDDC
394368580ADCBCBDDADCADAAAABACAACBCBCAAACDBABDDADCDDBBCDBCCBDACADD
394451900BBCCCBBDDACADDACBDDCACADBBACCCCDBABCDBDADBCABCBDDABCBCAD
394792410ADABBCADBBADDACCCADBDBABCCBCBBAAAADBCCCDBACBBABCAAAABBAA
394927550ADADBACBCBCABABDDACBABCBABCABCBBBAAABBBBCDBCBBABADABA C
394973730DBDABBCBCAACABBDBADDAABABDBBCABCBCBDAADBDBDABBCCAABABBDA
395117520ACDBBDACADBDDBABADDBDAADBBBCCABCBABDCBCCDCCBCBCCBCABABCA
395158170ABCBCBCDADCBDCDBADABCAABCBADACBABABDBCDBACDCACBDBCCADCBD
395503320ACCBDBDDBDAADBDCBADCABDCACADBABDBDADCBACCACBCADBADDACADB
395750000ACCCCBDADACCDCDCDBACBDCBCBACDCCBDBCCBCABDDAABCBCADCBCDCB
395816650CACADCADDDCBACACCDACBBBDCBAAAABCBAADADCCCBCABCCBCDBDCDDD
395959760DACCCBADCBCDBBACDBADCBADBCBACDBBCADBCADBCBADCADCABADBCAD
396186140ABCCCCBDADCADCADDBABACCBDBDAABADBBBDDDCCDBCADDBCCBDBCAAD
396314910CBBDCBDCABACABCBCCBDBBBABCABBCCABCCBCABCBCADACCBCBCDBAAB
396374930AACCCBDDADCBDCADADACAADBCBCABACDBBBDDBBCDABACDDCCBDABBAD
396578480CADCACBBCBDCBABCDCBAAABBCCDDCBABCDDCADBCDCBD BAD BBCBACD
396606550ABCCCBABBDCADBABADACAACBBCABCACABBBADDDCDDBAAADBACDABAAD
396833510ADCCDCADDDCADCABDDADAACDCDCCACABBABDDCDCAABDCDCDABDACBCD
397044480ABCBABDDADCADCDA BABAACCCBBAACCDDBBDABBAC
397082440DCACCBADBDCBDCAAABABBBBABBAACBDDBABDDDACDABAABBDCDDDAABD
397101660ACCBDCCDBDADDADBCBCDACADBACDCACCBACDABCAABCBCDACBDDBACBD
397377860ADCBCBCDDDCBDCBADBACAACBCBBBACCBBABDDADCDAABCDBCCBDACBAD
397410560AACBCBDBBADBACBCBCBCDBBDABACADADBBDCACDBBADBADCACABABDBA
397468320CBBBCBBDBDCADCBADADBACAACBADBCBDBABDCAACDDBBCDCDABDCDABD
397514820ABCBCCBDBDCCDACCDCABCABADCBBDACAAACDDCCCDBDCBBCACDDBCAAD
397886700ADCBCBCDADCADCACDBACAACBBBDDCAABBABDDAACAABACDBCCBDACBDD
397890630BDCBBBBCDBDBCBABBABBBABCABABBACBCBABDBDCADBABACBACCDBDAD
397912750ADCBCDBACBBDBBCABDCACACDCBABCDABCAABCDBABCABCADBADACBDAC
397941340CDCBCBCDDDCADDABADAACADDCBBCDACBBABCBBBDDCBDCDADACDBDBDD
398142700ACCCCBCDDDCADCABDDADAACBCBDCADDBBDBDDCACCABBCDACCBDACADD
398286600ABBBAAADCBBCBCCBDADBACBCC AACBCBCDCBAABCDCBCBCDCBABABAB
398598800BACADBBDADCADCDBDBAAACBACBAAACDABCBCBCCCBADCCDDBCDDBCBDD
398809040ACCBDBCDADCBDCABDBACAACBCBCBAACBBABDDADCBABBCCBCCBDACAAD
398814760ADBBCBCDDDCBDCABDBACAADBCBBACACBBABDDADCADBBCDBCCBDACAAD
398862420BDDACBACABCDBDCBADCADBACDBCDADABACCABDBDACBACDBDCAABCDCB
398908110ADCBCBDDABCBDCAADDADBCBBCBBACCCBCDADDADCDCBACDDCCBDACBAD
398937390BACBCBADDDCADAAAABADBDCBCBABCDBCABBCDBDCDABACBDDACDBCDAD
399017400ADCCDBDDADCADCAADBACABCBDBBAACCBBABDDABCDCBBADBDABDACAAD
399628110ACDBBBBDDDCCDDDBAACCDBCDBDAACADCAADDADCCAABCBBDDDCBDDDDC
399728050CACBCCADADCADDDABBCCBCDBDBDBCABCCABDDDBBDBBABABDBDBAAADD
400000950ABCACBDDADCBDDDAABDDBABBBBACDCDBBCACDDCCDACBCCBCDBDACBAD
400042610ABCBCDADCDBACABDAABAABCAACABABCDBCABCDBDAACDBBACABCDBABC
400074180ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBBBAAADBABDDCBCBABAADBCCBDACAAD
400146000ADCDCBBDADDADDACDBADABCDCBDBDDADBDCDAADCDCCCBDBDCBBACBAD
400188880ADCCDBDDADCADCCBBDACBCCBABBCACBDBABDDCBCBDBACDBCCBDABBCD
400227080ADCBCBABDBCADCADABABBCABCBAABBCBBCBDDAACABBDCDADBAAACDAC
400579160ADCDCBBCDACBDBCBCABABDCBCBABCBBBACBCABDCDBBCCBCACADCABCD
400589000ACCBCCCDADCADAABCADBAAABCBABAADBBBBDDCDCDACACDDDABDACADD
400594470CDCBBACBABCBDCABBBACBDADCBBBACABACACBBACDACBCBCABCDACAAB
400601900ADCAABABBDCABCCADCADCCABBBAAABAAACDDABCBAACBBBABAADBABDD
401094640DCCDCABCDDCADBAABDCCDDABCCDBABACDDCBCABCBBDC CBBADBCBDAB
401100000ADCBDBADADCADCABBDABAABBCBBBCAADBBBCCACCDBBACCBCDBDABBAD
401105930ACDBCCCDDDCADCDCDBADBACDBBACCACABBBCDACCDABACDCCABDBCCAD
401374820AACBCBDDADBBDBDCACDBCABDADBBAD BBBDCACBDCBBCDDCBBDABBDD
401514230DDCBCBCDBDCADCAAABADAABBCBCCAABBCCCADDCAAACBDC BADBDACAD
401766940BACBCBCDADCCDCACACACBCABBBAACCCABCBAABDABABDADBDCDACBDCB
401787720ADDBCBCAADCADBCBDAABACDBCCBACDBDBDDBACBBCBADABCABDDBBCAC
401793220DBCACBDDADCDDCAAABACBCBBCBADCCACBABDBBDCDBDAADCDCBAACCDC
401882770DCCABAADACDDDCCBACBDBAADCBCAACBCADBDADACDDCCABDABABDCACA
401896600ADCBCBCDADCADBABABACAACBCBBCAAADBABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
401901200CDDBCBADBDCADBACBCACBABCDBCACDDCDACCDCCBACCDBBDAACDCABDA
401940600ADCACBCDACCADBABDBACAACBACCAABBDBABDDABBDABBADBCCBDACBAD
401948860ACCBCBCDADCCAAADACACABBBDBACBADCBABDDAACDACCADACCBDBABAA
401991180AACCCBDDADCADBABDBACAABBCBACAACBBABDDDBCDABBCDBCCBDACCAD
402008090ADCBCCBDADCABDABABACAACBCBDBAACDCABDDADCDDBBCDBCDBDDADAD
402038290DDCBDBCDADCADBAAABDABADBCBABCABCBBBDDDACDAABCDBCCBDACCAB
402284450ADCBDBDDADCADCAADBACA BBCBCAACDDBABDBCDCDDBBCDBCCBDACBAD
402297150AACBCBBDADCADBABDCACAACBCBACCACBBABDDADCDABBCDBDCBDBCBAD
402521390ABCCCBDDBDCABADBDBADACBBBBDAACDBBCBDDCCCBAAACDADAADBBDDA
402589020ADCBCCCDDDCADBDCDBACABBBBBDDCABDABDDDBDCBABBCDBDCCCBDBBD
402630540ABACBCADDCCBDAACADACBCBBCBCACBBCBADCDADCDDACADBCCBDACCAD
402724900ACAACBADBCCCAACBACBBCAACACBCACCACBADBCABAABADBCBACBCACBA
402894270ADCBDAADBDCBDBBADAAADBCDCBABAACA DCAABACABCABDBACDDAD BB
402909490ACBDCDCCBBCBDDBDDCACBDAABDACACADACCCACBABBBCBDBACBCBCADD
403024370ADCDCBBDADCADDDADABCBCADBBCDCADBBBBCAAACDCAABBBDDDDBDCBD
403451500DBCDDBDDADCBDCBAABACCAABBBBDAABDDAABDCBCDBBBBBDDCCDBCACD
403737730ADCBCBCDADCADCABAAACAACBCBDAAACBBABDDADCDABACDBCCBDACBAD
403764200DCDACDBBACCA BCBDCAABDABAB
403832200ADDDDBBBCCDDBDADADDCCCDBCCCBACBCDBACADCDDADCDBBDACBDCCDC
404122280CCCBCBCDADCBDCCAADACACCBCBACAACDBBBDBADBDABBACBDCBDAABAD
404252330ADDADACDAACCBBBDADDDBABCCCADCBCAADBDACADABCBCBDBABCBACDD
404295140ADCCCDBDACBADBCCABCCABBBDDAC AACBCBDBADCDABAADDBBDCBABCD
404383790AAABBBBBCDCDCABC AACD BCADCADACDDABABDCABDAABDACDAACADAD
404430710ACCBCBBDADCDCBADDDACBABBDBCBCABDCDBDBCDBDACBDDCDBAABDCDC
404688270ACCBCBADADCADBDAADADACABCBAACCCABABDDADCAABDAD CCBDACBDD
404857720ADCBCBCDADCADDABACACBACBCBDCDACDBABDBCABDABBCBDACDDACBAD
405275360ABCAABBCDDBBDCBADBCBABABCDBCBCBDBDBCBBCACDBACBACDBDBACDB
405330400CBADCBABDDCABDDCBABBDBCADDCABBCBAABDDBCDBADC ABBADADBCBD
405643720AACBCBBDBDCADBACDAABACCDBBABDABABBBCDADCDACACCBDBBDAABAD
405748510CDCCBAADADAADCADABDDCCDACBADABDAACBBCBCCACDAABDACBDBCCAA
405859930DDCBCBCDADCADCDADBCCACBDACCADDCCBBDADAAADCBDDCBBDBDABBBD
405884620ACBDCBCDADCBDCDBABACACDBDBACAABCDBDDDACDACBCBBCCBDCBAADA
406374780ADCBBBBDADCADCAADDACAACBCBDBCCCBBABDDADCDABACDBCABDCABAC
406692200ADCBBBCDCDCADACCDADBCDCDBDBACDBCBDBCDCACDADACCDBCBDADBAC
406950380ADCBDCDADCBCABDCAABCBDBDBAAB BCDBCADCBDBCBDBDCACABDCDBCA
407133310ADCBCBDDBDCADBACABABACCDBBCBAAADBBBDDCACDCBBCBBDDBDBBCAC
407180990ADCBDBADDDCCDDACADBBBACACBADCACCBABDDAACAABBCDBCBBDBDDDD
407521720ADCCCBBDADCBDCADDBACABCBCBDDACCCBABDDABCDABACDBDCBDACBAD
407552730CCBDABCDBDCBCAACABCDABCDABAAACBADCBBDCADDBCDBBCACBBACDAD
407560640ABDBDBDBDDCCDCACADACDDBDABBDBBBCBCBDADBBDBBBABCBDABDACCD
407628550BCADCADDABCADCAAABBDCBDDACABDAADBABBDACBCBCADBACDADDBCCB
407635900ABCDCACCCCBCABDBABCBABCDCBABCDCCBADDCAACBCDCBABCDCDBCADA
407668170ABCDCBCDADCADDAADBDACBADCBAAABDABABCDBAACACBBCDDDDDABABD
407677860ABDCCBADCDCBDDADABACDCDAABACDBCCBCDBABCCAABADBDAABABDDBC
408119730BBCAABBDABACDABDABA ABACDABCDBBACDBCADCBABDCBACDABBACBDD
408340470ACCCCDDDADBADDACABACBADDBBCBCCCDBDBCAADBDADBCDDCCBDBCBAD
408696020DABCCBADCCDACDADDBADABDACDBABCACACACDBACDBACDABACDBACDCA
408879540ADCBCBADADCADDABDBACACCBCBBCCBCDBABADDBCBABCCDDDCBDACAAD
408912800BCDADDBCCADABACBDADBCACCDDCCDAABDBCDCDBCBCAABBCABDDCCDAB
408974830ADDCCDDDBDCADBADADDDABBDBADDACDBBDADACCCDCCABABCDDDCBAAD
409078900DBCBCBCDDBCCCABCABABACBCCCBDAABDBDBCCAAADABCBABCDBDBCBAD
409122330ABCBCBCBCBCBDBACADDBACBDABDCABCDBAACDBACDBBAADCCBABDBCDA
409192210ADCCCDBBADCADAABDACDABDABDBCA DBABBDCACAAABCBADBCADACCBD
409623550ADCBBBCDADCADDABDBACAADBABDAABADBABDDCDCDDBBCDBCCBDACBAD
409938900AACCACBDDBCBDCABCBAABADADBAABCDABAADBDCCCBDAD BDCCA
409945290DDABDCBABDBCCDCABACCBCBADBCDABDADBCABCDAABCDACDBACBCDACD
410192420DDCBCBCDBDCADCABDBDBAABCCBABABCBBCABDCCCDCBCADABCBCDABCC
410269600CBADCCACABDCBDABABBDBCBDADADCACCBCBADCBDACBCADCBDCBCDCDD
410553330ADCCCBCDDDCADCAADBABACABCBBCACCCBABDDCCADABACDBCCBDBCBBD
410719720BBDCCDADACCD CBAADBCBACADDCCBDDCDCCBCACDBAACBCDDCBABCC D
411304010ADBDDBADADCADBABABAAAADBABCCAACBCBBDDBABDABACBBAADDBCBAD
411415160CDDABBCDACACADBDADBAAACBDCBDDCBACDCDBADADDDABDBDCCADBDDC
411500160ADCCCCDDADCADDADADACBABBCBAADABBBABDADDCDABCCCBCCBDACBAC
411603280ADCACBCDBDCADCABDDACABCBCBACAADBBABDDADBDABBCDBCCBDACAAD
412106340ADCDCBCDBDCACCABABADBCCCCADAADCBBABCDCDADABBCDBCBBDBABDD
412154830ABCBCBADADCADCABADADAACBCBDAADCBBABDDADCDACBCDBBCBDACABD
412508210CBCBACCBADCBDCABADDCDDAACBADCBDCBDBCBBCBDCBCADADDBDABABC
412511550ADCBCCBBBCCDDCABACBBCABCDCBADACBBCDABCACDBCB CDACAABBADC
412700100DACBABCDADCADBABDABCAABBBBAAABCBBABACCDCA ABBBDAAADB AD
412843270DCDDCADDCDCCCBCBADDCDBCB CABCDBCCBADADDCADBDCBCCBDBADCDC
412967300ADCACBADADCBDCCBDBADAACBBBCBCDCABCBDDABBDABBCCBCCBDA CAD
413007530ADACAACBACADACACDCDABCABBBABCABDBCABACDCABCBABCDCBABDDCB
413052210ADBBDBCDADCBDCACDDACABCBCBDCCCADBABDDADCDABBCBBACBDACBAD
413082900BBCDDBDDACDBDCACDCDAACBADBABCABABABDDCCCAABBCDBCCCDBCDDB
413498640ADCDCBBDBDCBDCADDBCBBDCBBBCACDAABBBDDAACBABBCCDDCBDAABAD
413640000AACBCBCDBDCADCCDACBDACDBCABDCBDBBCBDDABCDABCCDBCABDABCDD
414048850ADCAABCDADCADCAADBACAABBCBCCAABBBABDDADCDABBADBCCBDACAAD
414092600ACDBABDDCDCBDACBADDCADBBBAACDCBCBABDBADCBBDCADCCBCDBCAAC
414111690ABCCBBCDADCADCCCADDDABCBC CCCABACABDDCBBDABACDBACBABDCBC
414138410ADCBDBCDDDCBCCABDBACACBBCBCDCAACBABDDCCCDDBACDDCCBDACBAD
414164430ACDBCBCDADCADCABDBACAACBBBDCCAABBBBDDCDCAABACCACCBDACCAD
414255000CDBAAACBBBACCACCABBABACCABCBADBDBCBCADBCCBACBCADBCBCDACA
414280240ADCBCBCDADCADCABDCAABCBBCBDAAAABBABDDABCDABBBDBCCBDACBDD
414340250ACCBCBBDADCDDDAADDACBACBCBADCCABBABDBAACDBBACDDCCBDBBBAD
414514740ADCBCBBDADCADDABABAABABCCBAACCABCABDDADCDACAAABDCCDBCCAD
414618000ADCDCBCDADCBDBABABACACDBCBCAAACDCABDDCBACBDABDDCBADADCCB
415082610ACBB BADDDCAACBAABABACDDABCCABDBBABDDABBBDBAADBCBBDCBAAD
415213040ACCDBCADCCABBCBDAACBABCDCBABDDBDDBCACBCADADBCBCADBDBCDAB
415409380ACCACACDADCADAABACDBCDDDBBBDACCABAADDBCBABBADDCDBBCBCBDD
415593000ADCBCBADADCADDABABACAACBBBBAAAABBABDBCDCDDBADCBCCBDBCAAD
415753250ACDDCAACABCADDCADBDCDCADCBADABDCDCDCBBDCDCBAADADCDBCADDD
415940060BCCBCBACBCABCB ACBCBCBCACBDBCAACADBBABCCABCDACBACBACBCAB
416009590ADCBCBACBDCBDCACDADCBCAABBBCDDDCCABDABABABCDBDDCDBDACBCD
416220700ADCBCBCDADCADCACDBACAACBDBDACBAABABDDDACDCBDCDBCCBDACBBD
416243460ADCADCCDBDCADADADBACCCABDBBABBCCACABACBADCCBCDBCCBDCCCAC
416300150AACBCBBDADCADCABDBACAACBCBCAAAADBDBDDAABDDCBADBCCBDAABBD
416320160ADCBDBDDDDCADADAADACACBBDAABDCDBACDDDADCDABACACCBDCBBDAA
416354900ADCACBCDBDCADBBBADADAAABCBDAAACCBABCBAAADDBBCDBCCBDACCAD
416835850DDCBCCADBDCADCABAAADAACCCBDACCBABBBDDDDCDCBBCDDCCBDACAAD
417060140AACACBADBDCADDAADAACBAADCABDCDDDBADDBCDCDCCBDDBCCBDACDBD
417204380ACCBCCCDADCADCABDDACACCBCBCBAABDBABDDADCDABACDBCCBDAABAD
417338080ADCDCBBDADCBDBABADACAACBCBBBBADCBABBCCDCDCBBBBCCCBABDAAC
417654700BCCDBBCAADABBC AADBACBACDDBD BABCADDABCAC
417747520AACCCBCDBDCBDCABDBACBACBCBBAAACDBBBDDCCCDABDADBDDBDBDADD
417887700ADCBBBCDADCADCDBADADABCBCBDCAAABBABDBCBCDACBCDBCCBDBCACD
418311130ADCBCCCDADCBDCCBDBACAACBBBADCCDDCABDBABCDABDACBBCBDACBAD
418311400ADAAABCDADCADDABABADAACACBDAAAAABDABDAACDABACDACAAABABBA
418387830ADCBCBADDDCBDCBAADADCCBBCBCAAAADBABDDABCDDBBCDACCBDACBAD
418907310ADCACBBDBDCBDAABABACBBBDCBACBAD BBBDDABCDCBDCDBCADDACBCB
418958610ADCABBDDBDCADBABDBAABABBCBCACCDDBDBBDDDCBABDCDDDDDDBDBAD
419120920DCCDBBCDBDCBDCABACBDBCDAACBDCBDBBCBCBABBACBDCBCCCDDCBCBC
419151510DBBCADDDDDCAB ACBBADBACCDBBAAACABABBBBBCABAB DDCBAAAAAA
419322280ACCBBDADADBCDABCDAACBDBADBACACCAABADDACCDABDCCDDBDDCBBAB
419394210ADCBCBCDADCCDCAADDABACBBDBDBCABBBABDDABCBACBDDCDCBAABCDD
419522000DBCCCBADBDBADCDCADACAABBCBADCAACBCBADABCBACCDBBACDBACDDB
419778720AACBCBCDADCADCACDBACAACBCBCACACBBABDDBDCDABBCDBCCBDACBAD
420317350ADCBCBCDADCADBABDDADBCBB BABDDABCBABACDBCCBDACBDD
420319200DDCBCBCDADCADCABDBAABACBCBCAC CBBABDDCDBDDBBACBCCBDACDCD
420383600ADCBCBCDADCBDCABDBACABCBCBBDAABDBABCACCBDCBAADCCCBBBDAAC
420588520CDCACCBDABBCADBBC BDADBCCDBCDACBDBAB DBABCCABBCDBDCADCAD
420688000ACBDDCABADCADADBDCACACCBABABACACBBDCDAACDABBCDDCCBDABCDD
420747560DDDBCBDDADCADCABDBACACCBCBDACACBBABDDAACDABAADBDCBDACBAD
420817040ADCACBCDADCADCABACACAACBCBCACCACBBBDDCBCDABDCDDCBBDACAAD
421156340ADCCCBBDADCABCDCAADCAADDBBABAAADCADACACCDABADDACCCDDDCCD
421374970DDCABBCDADCADBCACDDBDCBABDACBDBCBCDABCBDACBDBABCCBDBABAD
421488620DDCCDBADBAAABDCBCDABBADCABBCDAAD
421576960ADCBCCCDABBCACABCABCDABABCACBDABBCDBADBABBDBBCDBDBAACBAD
422050080ADDADCDDADCBDBCDADAABCCBBAA CCBABAADDAACDABBCDDCDCDBABAD
422555960BCBADCABACBCCACDBB CABBBCCABDDBABDCBBAAABBBCDDDABBABDDDD
422656950AACBCBCDADCBBDADDDACAABBCBCAACCBBABDDDDCDABBCDBBCBDACBAD
422737170ADCBCBCDADCADBABDBDACABDCBDACAACBABDDABCDCBAB DBCBBACCB
422920800CDCDCACDCDCBDCDAADACACBACBDAACDCBABDDDBBDACACABDCBDADADD
423056800ADCBCBADDDCADCABDCDCADAACBADCBCDBDBCDCDCDABAAADCACBACAAD
423124550ADCBBBBDDDCADBCCDBACCCDBDBCADCDBCABCDBCCDDBCCAACBDDBAACD
423138280ACCCABACCDCACBADDBDACACCCDBADCCBCBDABCADDACACBDBCADABCAB
423298150ADCCCBCDDDCADCABDBDBAABDCBDDCADBBABDDAACDABABCBCCBDACCAD
423890220ACDBDADDDDCCBDADABA ACBAABDACCDCAAA DCCADABDABBCCCDACBBD
424246300ADCBDBCDDDCADBBBDBADAABACBBAAACBBABDDADCDABBCDBCCBDACAAD
424535940ADCDCBBDACCBDBABACBABCBCBADABCACCBACBDADCABCBACADBCBACAC
424681670ADCBCCCDBDCADDABABDCBDDBBBBBDBCDBCBCCABBBABACCBDCBDACDDD
424727170ADCBCBADADCBDCAADBACAABBCBCAAACABBBDDACCDDABCDBCCBDACCAA
424863830DDCDCBDDCDCCDCAAABCCAADBBDBACCDBABBDBBDCDACDCDDDCBDABBAC
425045500ADCBCBCDDDCADCABBBCACABBDBABABBCBABDDAACDACABDBCBBDABCDD
425085520ABCBCBCDBDCBDCADABDAACBDCBBCAADABBDCDACCAABAACBCCADACCAD
425144680ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBDACCACBABDDADADABBCDCCDBDACAAD
425171100BDCBCCADABBCBACBBAABACBDCBAAABACBABABBABAACABABAACBCABBC
425214990DDCBBABC CCCABCBAABCCBABBAABCBCABBCABCCDACCBACCABDACBAA
425343600ADCBCBCDADCADBDBDBACDABBCBCCAACABABDDADCDABACDBCBBDACAAD
425465220ADBDCDABBDCADBCABDDCCBAACABDCBDCBBACACBCADCBAADCABDACDAC
425551120ABBACBDABADBABBACBCDABBABACBABACBABAABDCABBAAABCCDAABACB
425576130ADCBBBBDADCADCABDBACAACBABBCACADBABDDADBDDBCADBCCBDADABD
425712300ADCBCBADCDCBDADBDDABACBBCBADBADBBCBADACBDABCABDCCBDACBDC
425735840ADCBCBCDACCADCABDBACAACBBBDDAACBBABDDCDCAABBDDBDCBDAAADD
425747220ADCBCBBDADCACBADDDDBACCAACABACBDCCBDDDBCBABDBDDCCCADCBDD
425777600ADCBDCCDADCADCABDBACACBBCBACAADBBBBDDABCDABBCDBCABDADCCD
425921650ADCBCBDDADCADCACDBABAABBCBCDACDBBAAD DCDCBBADBDABDADBAD
426131080ABCBCBCDADCADCAADBACAADADBBACDBACCADBAC AABDACDAABCDCABD
426237990CCADBDBCADBDBACDACBDACBDACBADBCABDBDACDADBCACADBDABCADBD
426255000DDCDCBCDDCDABACBDBDCDBCACDBACDBCBADDDCABDBCACBDBACBDBCBC
426293020ADCBCBBDADBBDDCADBADADCCADBACBACDDBBACBABDABCADBDBABCA A
426294570ADDCCBCBADCADBABDBACAACDABCAACACDBADDBDBDADACCACAADACCAD
426331460DDABCBADBCBBBBACACDCADBCADBDDCBCBABDACACACDDBDABCBBACDBD
426527860ABCDCBABCDCBABCDCBABCDCBABCDCBABDCADABACBABCCDACCDBDACAD
426530600ADCBCBCDADCADBADDABCAACBCBDCAADDBABDDABCDABACDBCCBDBCDDD
426559080DDCDDDABACCDBCABCBDBABCBDCBCBCBACADCADCBBBCACADABCABCABC
426671500ABDBCBBDADCADDCADDAACACBACBABAACBABADABBDABBCDCACBDABCAC
426704120ABABCBCDCDCBACBADBABABADCBCDAABDBABDBCDCDBCBADACCBACBCAD
426884190ABCBCBCDADCBDCABDBACBACBCBDACADBCABDDABCDABBCBBCCBDACDDD
426936140ADCBDBADADCADCAADBCABADBDCBABBBABABCCDBDBABDBBCABCCBCABB
427083210ADCDBBCDAACB C
427102660ADCDDCCDADCADCBCDBDABCDABBACCADBBABDCACBDACABDDBCBDACDBD
427215520ABCCAACDBDCBDBBCAADCBCABBACDCB CDBCDCADBCBDBBCADDABDAAB
427479710ADCBCBCDADCADCABDBACABCBCBACACADBABDADACDABCACBCCADACBAD
427608420ADCBCBCDADCADCABDBACACCBABDAAABABABDCDACDACBCDBDCBDACBAD
427649920ADCBCBCDADCADDADDBDCACDBCBCACACBBBBCDCDBABBCCDDCABAADBDD
427802710ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAACBBABDCADCDABBCDBCCBDACBAD
427938220ADCCBBADADCADBABDBACAADBCBCDAABDBCBDDCBCDDBBDDACCBDADCAD
427944770ADCDACDCDBCADC DBDACDACBDACBCBADDBABBDCDBABDB BDBDAB BD
428249810ABCBCBADADCADCDADBDCAADBABAABCBDBABDDADCDABBCDDCCBDBDBDC
428411300ADBCDCBABCDBDABACCDBADBCABDABCCBBCBADADCDABCBDDCCADBCDCA
428429700ADBCABCDACACBBCBACCDACBDABDCB BCADBACBCBBC ABCDACAACBBCA
428465490ADCBCBDDDDCBDCBADBACAACBCBCACACDBABDDABBDABBCDBDCBDACBAD
428486540AACDCBBDADCBDCAAABACABCBBDADCACDBBBADCDCDACBCDDCCBDACBDD
428536370BACBACABADCCDDCBCACBCBBCBACBCDBC
428581230ADCBCBCDDDCBDCABDBACABCBDBACAACDCABDDDDBAABBADB DBDAACAD
428899340BDACBCACABCDACBCDCDAABBCBBCBCBCAACABACAACABC ABCDAACCBCB
428943400ADBBCCDDADCDABABDADDACCCABABACDADABDCCBCDABCABCBADBCACDD
428959330BDCBCBDDDDCBABCBDCABACCBDBDCACDCDCBBDCBBCDBACDCACBDBABDA
428961730ADCACBCDADCADCABABACABCBCB CAACDBABDBBACDABBCDBDABDADBAD
429024540ADCDDB DDDCBDADCABADAACBBBACBDADBABDBCBCDDCAADBDCBDBDADD
429072980AACDCBDDADCBDCAADBADAABDDBBDACDBBACDDADCDABACCCDCCBDDDAD
429271140BACBCBBDCCCBDDDBACBCABAADCCCDCABBC AACBCCCADCDDBAAAADDCD
429543640AACBCBBDDCCADCCCDBABABCACBCACACCBAABDBCCDABBCDDDCBDACBBD
429642080AACBCBBDADCBDCAADBDDADADDBCAAACDCACDDCBCDDCACDADCBDACACD
429694520ADCBDBADADCBD CCADACACAACBADACADDADBDCACDABDCDDCABABADAC
429737810AACBCBCDADCADBACDBACAA BCBACAADBBDBDBDBCDACBCDBCBBDBBAAD
429962210DBCCDABDDDCCADDAABCDDAADDBABAADABCCBDACCDBCBACB CABDDBBD
430312670AACBCBCDADCBBAABDDACAACBCBCDCACBBABDDABCDABBCDBBCBDAACAD
430314120ADCCCBCDADCADCABBDACAACBDBBCAABBBABDCCDCBDCBDBBDCBDADAAD
430611430ADC CBDDADCADCABABADAADBCBDADABBBACBDCBCADCCBDCACBDDCDAD
430704200ABCACCCDADCADAAAADBBAADACBBAAAACBCAADAACDDBADDDCDAACDDCB
430806400DDCBADBCBADADDCBABCDACBCBABCDCACBDBCDABA DCBABCDCB ABCBD
430910980ACCACBBDADCADCABABAABABDABABACCDBABDDCACDABCADACCBDBDAAD
431437760ADCBDBCDBDABAA C BCBBACBCABBCBABABDD DBCABABDCBCBCABACAD
431596980BDCBCBCDBDCBDCDCADABACBABDBBCCCBAAACBBDCBADDBCACCDBADBAC
431898110ABBDBBCDDDCADCABA DCCAABABCAABBCBBADBCCABCDAABDCACBC AAC
432224210ADCBCBCDADDDDCABD ADAADBBBBBCDCDBABDBADBDACB
432477150AACBCBDDADCADDABDBACAACBCBBCDACBBABDDADCDABACDACCBDACBAD
432724480AACBCBCDADCADDADABACAACBCBDAAAABBABDDABCAABBCDBCCBDACBAD
432840470ADCCCBCDCDCADDCBDDBDCBCAAAABCBACBCDDBBDCDCBABBCADBDCCACB
433152930CDBBCBDDBCCABCBADBCACACDDACCADBDBADCADBCDCBCACABBBCBBADD
433435920ABCBCBCDADCADCAADBCABACBCBCCABBCBABDDABCDABACDBCCBDACCAD
433602110AACBCBDDADCADCAADBACACCBDBBAAADDABBDDADCDABACDBCCBDACBDD
433667340ABCBCBADADCADDABDBABACCBCBAACCCBBABDCABBDABDADCBCBDACAAD
433824100ACBBCBCDBDCBACDCABACACDDCBBADADCBABBDCDBAACBCBBCABADBCAA
433988620AACADBCDADCADCABDBACABCBABDACABBBABDDADCDABBCDBCABDACBAD
434219330ADCBCBCDADCADCAAADADAACBCBDAAACBBABDDCDCDACBCDDCCBDACBAA
434242000ABCBCBDDADCADCCAABDCADCBDBCDACDABDBBDABCBDCACDBCDBABCCDD
434340520ADCB
434503710ADCBCBBDDDCCABBCACDBAABADBCDACBBBCBBADCBABCBBACBBACBBCAD
434879090ADCBCBADADCBDCABDBACDCACDBBACACBBBBDDCBCBABBADACAADAADDD
435063980AACDCBADBDCABABBDBACCBAABDBCCADBBBBDDABCAABAADBCABCBAADD
435095750DDCADBCDADCADCABDDACBACBCBDAABABBCBDDADCAAABCDBCCBDACBAD
435163990CCBABACADBBBDAACBCAADAADADBCDABDACBDDABBDBDAACDDDBBCADAC
435289080ADCBCBCDADCADBAADBACAACBCBDAACCBBABDDADCDABBCDBCBBDACBAD
435381970ADCCCBCDDDCBDBAADBCDBABBCBCDCACDCDACBBCCABCBBCACCCCBBABC
435479100BDCBADADCDCDDCDDADDCBBCACBCCBDDDCDABADBCDABDABADACBDBBAC
435556690ADCBCBCDADCADAACDBAAAADBCBADCABBCABDDDAADADBCDDCDBDBCCDD
435585870ADCBCBBDADCADDABDBABAACBCBBACADDBBBDDAACBACDADDCDBDABBDD
435629530DDCBCBBDADCBDCA DDADA CBDBA A DBCBDDABCDA ACDBCCBDACACD
435640260ACDBCDDDBDCADAAAABCAACBBBBBBCCCAAABDDBBCABBACCBBDBDBCADD
435681400ABCBCBBDABCAACCAABCABAABCBACBCCBACABACABABACABACACBCABCA
436033800AACBCBDDADCADDABDBABAABDCAAAACCDBABDDADCBABBADBCCBDACACD
436239730ACCBCBDD DCADCAABBDABCCABABABBBDBCBDBCBDABBADACBDAABCBDB
436435400DDCCCCDDBBCBDDADBCCAACADDABBAADDACBADADCBCBDBACDCBACDCAD
436446000ADCBBBBDADCADCABDBACAACBCBCAAACBBABDDBDCDABBCBBCCBDBCBAD
436626910DCCDCCDDADCCCCAADBACAABBCBDACDCDBABBDCACDDBADDCDCBDACBDD
436698900ACDBCBCDACCBDDABDAACABCBCBCADABBCABDDCDBDABCCDACACDABBAD
436800100ABCBCCCDADCADCABDBABBACDCBDAACCCBADDBADCDABACCBCCBDBCBDD
436961310AACBCBDDADCADAAAABACADCBCBABCCCDBABDDBDBDABBCDBCCBDACBDD
437043260DDCBCACDADBADCABABACACDBCBBCAABCBBBADADCDCBABDBDDAABCAAD
437166740DDDBCBCDDDCADCCBABADAACBCBBAAACBAAADDBBCBDBBCDBDCBDCCBAD
437653640AACBCBCDADCBDCAADCCCDABDAACDCCBAABCBDABCDABBCCDCCBABBCBD
437834850ADCCCBADADCADCDBABAABCBBCBCADDCABBBDDADCDABBCDBDABDCCBDD
437968080AACBCBBDADCADCABDDABAACBCBDAAACBBABDDDACDADBCDBCCBDACBAD
438007520ABCDCBCDADCADBABADACACCBCBABCACDBACDDADCDACBCDBCBADBCDAD
438178250ADCADBBDADCBDCADBBACBCDBBBACADDBDBBDACACDBADBCDACADBCCDB
438231450ACBBDBADCDBCDACABCDBACBDA CCBDBAABBDDCACDACACCBCDADBA AD
438420200ACCABCBDADCBDCAABDACCABBDBAACAADBABACCBCDAABADBDCBDACACD
438666730ADCBCBCDADCADCABDBACAAABCBCAACABBABDBABCDACBCDBCCBDACAAD
438678370CCDDDBABCDBADCCBADDCACBABABAACDCBACDDDCCDADACBBCCDDCDBAD
438792500ACCDCBCDADCADBABDDABADCDDBACABADBADDBABCDCBCBBDABDABCBCA
438975400AACBCBCDBDCBDCABDDACBAABDBBCAABDBABDDAACDABCACCDCBDBACCD
438992390ABBCDBCDBDCADDABADACBADDBBABAADDBCBBDACBDABACDCCBACDABCA
439022860ABBACBADBCCADADBADBCACADBDCABCDABCBBADADABCDCBABCDADBDCB
439607070ABCBCCDDCDCBDAABABAABABCABABCABCBBABDABABCBABCBCABABACBA
439929980ADCAACBCADABDAABACDBCDBDBAADCBCDBACBCDDACDCABCDCDDDBACDA
440695990ADCBCBCDADCADDBBBBACADBDCBBCAACBABBDDAACDDCBCCBCCBAACADD
440827010ADCACBBDCDCADCDADBACBCDABBAAACDCBBBDDAAABABBADCABDDACCDD
441170220ADCADBDDADCBDDABABABACCBCBADACCBBABDDABCDABACCBBCBDACDAD
441313470ADCDCCBDBDCADCABDBCAAAABABBBACDCDCDCCBDBDCADCABDBCAAAABB
441560320ABCBCBBDADCADDCBABACABDBCBCCAAABBABDDAABDABACDBDBBDACCA
441563640ADCDDBCDDDCADBACDDACAABBCBCAAADDBABDDABCDABACDBCDBDADBAD
441607700DCCBCBBDADCADBABDCBBACBDCBBDADCBADBDDACBCDAACBBBDBBCADCB
441617100ADCBCBCDADCADCABDBACAABBCCAAABCDCABDDABCDABBCDBCCBDACBAD
441693960DDCACDADADCBDBCDDBACBABBBBCCAACDBABDACABDABBCDBCCBDCCBDD
441949300D BABDDADCDBBAADDDCBDACDAD
442130860BCDBCBBDADCBDCBBABABAAABCBBACCBCABBDCAABDADBBCBBADACABCA
442155230DACCCBADADCBDCABDBAAACDDDBCCCCDCBABC ACBABCDBDBDCBDAC DC
442176450A CCBBADADCADBABCB CCBBCABCBCDCBAABDDDBCDABDADADBBDAABCD
442188650BACACBADBDCCDCAABDABABADBBBACCDCAACDDABCBABDCADBABDBACDC
442336270DCCBDBBCBDCACCABADABADBDCBACACBCCACBCBACBCABCABCBABCBB C
442488840ADCBCBCDDDCADCAABAADBCCBABACABACCADDCCBBDDCCDDBDDBDCCBDD
442500490ADCCDCCDBDAADCACCBDCBDCABBDABCABBBBBCDCBABBBCDBDDADCBADA
442891760DDCBCBDDDDCBDCAADBACAACBCBDDADCDBABDDCACDDBBCABCBBDACABD
442966180AACDABADBDCBDDABADACBCCDABCDABBDBBBDBADCDABBBDCCCBDABAAD
443194650ADCACBCDDDCADCAADDACACBBBBCDBAADDCADBACCDBBAABDBDADCDBBD
443334140BDCBCBCDADCACBACDAADBACBBBBAAADABADDDDDCDABBBBBCDCABCABC
443391950CBCBCBBBADCBCABDBCDBACBDDBCDCCDBBAB BCDCABBDDAAACBCACBBC
443935320ADCCCCBDADCBDAAADDCDACDADBCADCACAABDCABCDABBADBCBDCADBCB
443988970AACBCBADADCADBACABACAAABABAADADCBBCDDABCBABCCCBCCBDDCCBD
444169170ADCBCBBDADCADCABDBACBACBCBDAAACBCABDDABCDABBCDBCCBDACADD
444293950ADCBCDCDADCADCABBDAADBADCBBBAACCBBADCAACDDCDCDCBABDACBBD
444484150ACCABBCDDCCBDDCBDDACABBBCBDCAACBBABDBBBBDABCCDBDCBDACCAD
444718380ADCBCBCDADCADDABABACAACBCBCAAAADBABDBACCDCBBCDBCDBDAACAD
444822600ACCBCBADCDCADAAADBA BADBABBBCAADBBBCBBDDDABBCCBCCBDAABAD
444916710ADCDCBCDBDCADBABDDACBDABCBBACBDDDBCDDABBDABCCDDDCBDADCDD
444989240ABCBCBADADCADDAAADACADBBBBADBA BBAADDBCADCCABDCDBBDADAAD
445037950DCDABDABDBDBCBBABDBDBCDDBBACCADACDCBCACCACDDBCDBCBDBCBDA
445406010ADCBDBADBDCBDCABDDACAABBCADBCDCBBABDDDDBDABACDDD
445568130ADCACBCDADCBDCABDBACAABBDBCDCACDBABDDCDCDCBBCDCCCBDACCAD
445730140DCCACBDDBDCBDDACDBADCCDBDBACBACDBABDDDABDABBCDBCBBDACBDD
446263130BDCCCBCDDBCCDCADDAACADBBDBACBDCABBBDDDAAADACABBBABDBCCDD
446472790ADADCBBDABCADACAABACABDBCBABAADBBBAADACCDAADADBDBBDBCADD
446831090BDABCBCDADCBCAABDBABAACBCBADACCDBDBDDBBCDABBAADACBDACBAD
446867460ACCACBCDBDCCBD AABDBCADACBACBDDACDBADCCCBABABDBDCCDACDDD
446953100ADCBCBCDCDCADCABDBACAACBCBCCAAADBABDDDDCDABBCDBCCBDACBAD
447178430ABCDCBADCDCADCABADCCABDBCACBBBCAABBDBADBBBCACDCDCBDACDAD
447773660ADCACBBCBDBCBCBDBAACCBACBBCACBCABBCDCABAABDBBACBCCBCBCBB
447788920AACACBBDDDCADBAAABDCAADBCBCACBCACCADDCACBABADDABCBDACCDD
448233300DCCCBBADBDCBDCACBBACBCBAABABCABBABBDDBABDABACCBCBCDBBDCD
448546790BBBACBCDACCADBACDDACDBCBDBCACABCDBCBABADBCBACDCBDABDCDAA
448817710CDCBCDADDBCBDBBAABDCAABDABADABBDBBADDCCCDADAADBCCBDACBAD
448916600ADCBDBADADCADCDADBABBACDDBACBDACBABDDCCCBDBACDCCCBDACBCD
448982790AABDCBABCDCBDBACABADBADBACDBBCCDBABDBCDABABDCCBACBDAABBC
449248370ACCADABDADCADDDADCACCACBDBA DBACABCCDDCCBCDCDDDADCAD
449296250ADDBCBBDBDCADCABDBACAABBCBBDCACBBABDDAACDACBCDBCBBDBCAAD
449715920BBCACBCDADCADCABABAAACABBBAAAAADBABDCADCDABCCDBCCBDDCAAB
449727160AACCCBBDCDCADAABABACAACBDCCBCACCBABDDAACDABBCDDCCBDAAABD
449805900ABCDCCCDBCAABCDADBDBACADCBAACABCABDDAAADABCDCBAABDABCADD
450074790ABCBDCADADCADBCDADAAACBDCBAAAADAABCBDAACDBABCBBCDBBBCDAD
450161160ADCBCBADADCADDABABACADCBDBDAACBBBBBDDADCDABABDBDCBBACCDD
450213250AACBCBCDADCADCABABACAACDCBDACDCBBABDDADCDABBCDCCCBDACCCD
450213300ACCABBCDADCADBCACDDBCADBCACDABBCBBBCDBDCAABACDBCDBDACBBD
450217560ACCACBCDADCADCAAABADACDDBBBACDADBABDDABCDABCBDDCCBDBBACD
450260300ADCBCBCDADCADCABDAACAACBCBCAAAABBABDBCDCDABACCCCCBDACAAD
450430570ADCBCBCDADCADCABDBABBAABCBACABCABABDDADCDABCCDBDCBDACBCD
450448020ADCBCBCDADCBDCABDBACAADBABBACADABABDDCDBDCBADDBCCBDACCAD
450952270ABCBCBCDCDCADCAADBACACDBCBCDADCDAAADCCDCADCBCDBACBDACCDD
451082070AACBCBCDADCADCABDBACAACBCBADACDABBBDDACCDABBCDBCCBDACAAD
451109280BBCBDBADDDCADDAADDACABDDCCAAACABBDCDBCBCDADAADBCCDBBBAAD
451138240ADCBCBDDADDBDCACABCDBCADACDBCDCBBABDDABCDACBCBCBADCDACBB
451372880DDCBCCDDADCCCCAAADABABCABCADDDDBBCBDDBDCDCBCBBADCBADDDDD
451407140AACDCCDDBCBACCBDAABDABCDBCABCAACBCCCACDBACABA CBDCABDCCC
451487310ABCBCCBDADCADDBADBADACBBCBCAAADBCAACDDACDBBACBABCACBCCDD
451617190AACBCBBDDDCADCABABACAACBCBDAADCABABDCADCDABBCCBCCBDACDAD
451791180ABCDCDBDBDABDDBCDCDCADBDDBDBACBBACBDACBCDACDBBBDDBDBCDBD
451868050ABCDCBBDADCBDCAAABACACBBCBAAACADBABDDACADABACBDAACDACCAB
451868620DDCBCBCDADCBDCDADBAABDDDADADCBCDABAADADADABAADCCBABCBBAD
452122040ADCACDACABBADDABDDDCBCDACBADAAACBACDBABCDABBDADACCBBBDDD
452126570ADCBCBADBDCADBADACBACABACAADDACBBCBCBCDCDCBACCDACBDCBACA
452420000ADCBDDADABCDCAAAADAACAABBBCABCACBBABAACADCCBCDDBABBCDCAD
452443610AC BBDDB D ADDDBABDCBBADBA ACACABACDA ADBDA DDDBADBDCBDD
452511250DBDBCABDCCCDDCAAADDBDCAABACDDBCCCCAACDBCDCCADBDDDCCABCBD
452706690ADCCBBBDDDCBDAABACBDDCDDBBAACCCBABACAABCDDBACDDCACDCDCDD
452727130ADCACCDDDBCDDDAAABA ACCBBBBDACCCBBBDBADCDDCABDBDACDABCDD
453161150ADCBCBBDDDCADCAABBACACBBDBBAACDCBBBBDADCDAAACDBDCBDAACBD
453161490ADCBCBDDADCADCABABACAAABCBB ACDBABBDDACCDDCACDBDCBDACCCD
453248130CDCACBBDADCBDDAADDACAAABBBADCCCDBBBDDDACDCBBCABBCBDACCDD
453515830ACABBACDADCBBCCBCCABDCBBCBABCABCBBBDDBACDABDADABCBBABCBA
453646570ADCBBBCDBDCADCAAACABADCACBBCBA
453813450ADCCDBCDDDCADCACDBACBABBDBCDAAABBDBDCABCAABBCDBCCBDACAAD
453833530BDCBBBDDDDCBBDACBCABBABCCDABCCCAAAADDABADDBDDBDDCDCBDCAB
454189300BCCBCBDDCDCADBADDBACAADBCBDBCACBBBBDDCBCDDBBDDBDCBDBCADD
454229850ADCBCBCDADCADCABDCADAACBCBBAAAABBABDDADCDBBBCDBCCBDACAAD
454341660ADCDCBADDDCADCAADBADAABBCBBCACCCBCBBDADCDCCBADADCBDACBDD
454567570BBADBCADBCADDDCB BBCCBCACABCACDABCADCABDCDCABCBCACBCADAC
454696390CDCABBCACDADBABAABACACAACAADACCDCDDAAACADDCA DDDCBDADADD
454708580ADCCCBCDADCADCABDBACAABBCBDAACCBBABDDABCDABBCDBCCBDACCAD
454723140ADCBCBCDDDCADCCBADACAACBCBCAAACBBABDAACABDBACDBCCBDAABDD
454951190ADCDBBCDADCBDCAAABACAACBCBCCAABBBABDDCBCDABDCDBCBBDACDAD
455077940ACCBCBCDADCADCABDBACAACBCBABBCCABABDDABCDAABCDBCCCDBBCBC
455127270ADDBBBB BDCADCDADADBADDDCBBBACCBBAADDADCDCBACDBDCBBCDADD
455694440ADCBCBCDADCADDAADBACAACBCBAACACBBABDDADCDABBCDDCDBDBCAAD
455953950DDCDCBCDADCBDCABDCAADDCDDCDDCDCCCCBABCADABABBCBDDCDADABD
456234370ADCABBCDBDADDCABABDAACAACBDABCCBBABCACBCDACDCBDCCBDCDCAD
456237140ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBBCACDDBABDDCDBDABBCDBBCBDBCBAD
456248980ADCBCBCDADCADCADDBDBABCACBADCADCBBAADDDCDABCBBDBAACBDCDD
456330060ADCBDCADADCBDAABABABACCBCBBDAAACBABDBCBCABBBCABDBBDABBAD
456339340ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCAAAABBABDDADCDABBCDBCBBDACBAC
456437120ABCBCBBDDDCBDCDAABACAACBCBBACCCCBABDDACCCABCDDCCBBDACBDD
456441850ADDDAADBDBADCABABDAABBACABCCDACABABABAACBCBBDCBADBADBBBA
456448920ADCBCBBDADCBDDABDBACAACBCBBDAACBBABDDABCDAABBDBCDBDBCBAD
456506330ADDBCBBDADCBDCAAABABAABDBBABDCCBBABDDABCDACACDDDABABAADD
456519950ADCBCBADDDCBDBDCDAACBABBCACCCACDABBBABCCCCBDDACCCBDACBAD
456534540ADCBCBCDADCADCABABABACDACBAAAACDBABDBADCDACDABDDCBDABCBD
456835600ADCACBCDADCADCABDCACAACBCBDACACDBABDDADCDDBBCDBCCBDACBAD
456926680DBCACBCDADCABCDADDACACDBBBACDACBACDBDBDCADDABDBDCBDACBDC
456962300AACCDBCDADCBDBABABDBABBBCBAAABBDCABDBADBDACBCDBCDBDBCBAD
456967920ABCBCBCDCDCADCAADBACAADBCBDAAACBBABDBCBAAACBCBDBCCCBCCAD
457215000ADCBBBCDADCADCABABACAACBCBCCACCBBABDDABCDABBCDDCCBDACAAD
457322490ADCBABDDDDCADBACACDCABBBABADCBACBBBDDCAABDBACDDDCBAADBBD
457507940ACCDDCCBD CBCABBCCADBACBDAABCD BBBDDCACDABBCCADDBDBCCDD
457947860ACCACBCDDDCADDAAADACDAADBBCBABBDCBBDDAABDACAACDDACACBBAD
458066300ABCBCBCDADCBDDAADDACAABBCBABABDBBBBDBAACDACDCDDBDBDCCBAD
458103220ADCBAABCADBCDBACBACCABDABBCBCBABACBADCCBACBDBCCBABBCCAB
458121790AACBCCCDADCBBCCCDBABAACBCBDABACDDBBABAAAAACCBBCDCBDACDBD
458548420DCAACCBCBCBCBCBADB CCABCBACABCBDACCBCADBBACBB ABCAABABBB
458713060ACCBCBCDADCADAAAABACAABBCBBCCDBABBBCDABAADDACDBBBCABDBBC
458943750ABCB ABDDBCACABBCABDBDACBCACDCB CADCAADBDCBCBCABCDCBCBDB
459201730ADCBDBADCDCADCABDDACAACBCBCBACCDBAADDCDCBABACDBCCBDBDBDD
459383240AACBCBCDADCADBABDBACAABBBBACAAABBABDDADCBABBCDBCBBDACBAD
459628000ADCBBBADDDCADDACDBACACBABBBADCBDBABDCABCDBBBCDDCDBDACAAD
459634320ADCBCBBDADCBDCABCBDABCABDCBCCBCBABABCABADAABCABADBABACBD
459759630ADCBCBCDADCADCACCBADAAABCBDAAADBCDBDDAACDABCCDBCCBDACCAD
459770330ADCBCCADDDCCDCAACADCBBBBABABDCBBBAACCBDBDABBBCBCABABCCAB
460061500ABCCCBBDDDCADCBADDACBACBCBAABABCBBBADCBCAABACDDCCBDACBDD
460124380ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBCAAAADBABDDADCDABBCDBBCBDACBBD
460375480ADCCDCADDDCBABCBDAC BDAA BDCBCBCBCACDCBCABCBABACBCCBDAB
460410430CADDACACDADCBABCADBAACBDBDAABBAABBBCABDCAADADBDCDABACCDD
460445880ADCBCBBCDDCBDCDBADADBC BCAABCBACBABCDDDCDCBCCDBDCBDABDDD
460745250DCCBDBCDBDCBDDABDBACABCDCBABCBCABBBADDDCAABBCDBDACDBD CC
460754830ADCBCBCDADCADCABABACABCBCAADCACDBABDDABCDDBACDBCCBDACDAD
460764670ACCBBBCDADAADAAAABBAACDDABACDBCCBABCACACADAACDDCADDABCDA
460848150AB B A DCBAACB DCAB BADB BADBDABBBADCCBCDABBADDCDBADBCBA
461078980ADCBDBADADCADDABCADBDBACBDCDBACBBDBDDADCDABACCADBBCAADBC
461398830ADCBDBCDADCADCAADBACAACBCBACDCCDBABDDCDCDDBDADBDCBDAABDD
461501670ADCBCBBDADCBDCABDBACAAABCBADAAABBBBDBDDCDDBBCDBCCBDAACAD
461626340ACCBABACADCCAABCACBADBBBB CCCCBACBBA CDBCDDABCBABBAABCAD
461685590ADCBCBBDCDCADCABDCABABBDCBAAACABBDADCACCDDBCCDBABCDCDAAB
461784070ADCBCBCDADCBDCAADDABACBBCBCDCACBBBADBCDADADADDACDBDAABAD
461805960ADADDACBDBCBDDABACACBCDBADACABDCDABCDACBDACBDBCDACBACDAC
461883970ABCBCBCDACBD B ABCCDCDCADBDCCDBABABDDACBDAA CBCBACCBAACB
462011600ADCBCBCDADCADCABDDACABDDABBDCBBAABBDDADCDABBCDBDCBDAABAD
462116480ADCBCBCDADCADCABDBACBACBCBCAACABBBBDDADCDABBCDBCCBDBCCBD
462658750DDCDABDBADCDBADCACABBBADDBBAC AADCBCDCCCDABACD CDCDACABD
462757400ADCBCBCDADCADCABAAAAAACBCBDCCADDCABDDDBCDABBCDBCCCDACBAD
463150810CDDBCADDCDCADDABACDBBCABDBBCAACBAAADBBACADBAAADDDBDACCDD
463426780ADCBCBBDADCADBCADBACAADBBBCADADDBABDDABCDDBBADDCCBDACABD
463444540ABCBCBCDADCBDCABDBACAABBCBAAAACDBABDDADBDDBBCDBCCBDACBAD
463652510ADCBCBCDDDCADCAADBACBACBACDCABBBBABDDDBCDABBCDBDC DADCAD
464052420ACCDBBCDADCDDDABDBACBADBBBBCACDDBABDDAACCBDCCDBDCBDACCAD
464081310AACCCBCDCDCADDAADAACABBABCDBAACCBBBDBABCDDBACCBCABABBABB
464088010AACBBBBDDDCBDBACACABCABBDBCACBDCAADDDABCBBCACDBCCBDADBAD
464092900ADCBDAADADCCDDCBADA CCAADCBDBCAACABDDACCACBACDBADCAABABA
464118330ABBBDBADCDCADCADDAADBCBBCBBAAACBDCADDCCCDABCADBCABDADCDD
464174040AACBCBCDADCBDCBBDBADBABBBBCAAABBBABDCCDCDDCBACBACBDACACD
464386380AACBCBCDADCADBADDCACCBBBCAAACCDBBBADDDCCDABCCDBCBBDACADD
464534310ADCBDBCDBDCADDCBABACBCBDCDAAADDDBABCDCCBDABAADDBABDACBAD
465003290ADBDACBDBBABDAACADBDACBDBBABDAACBACBCDDDDCBCDCBDDAABBDCC
465427770ABCBCCDDADCADCAAABACCCCBDBCBCBDBBABDDCDCDDBBADBADBDABBAC
465466450ADCBCBCDADCBDDABDDADAACBCBCAAAABBDBDCDBCDBBAADDBCBDACCAD
465738490ADCDDBCDBDABDBACDBACABBDBB CABCBBDDBDDBCDABCDDDBCBDCDAAD
465830590DBBCABDACDBACDCABDABAC BBDADCDABBCBADCABBDABCADBACCABDBD
466088500AACBCBADBDCADCAADCADBBDBBBBAACBCBBBDCBBBAABAAD
466166700ADCCCCBDDDCADBAAABADCACACBAAAAADBABDDCBCDCBDCDBDCBDACCDD
466335770DBCBCBCDADCADDACDBACAACBDBDBACCDAABDDDBCDABBCDDC
466420910DBCBDBBBBDCBCCBBABDCACDDCBABBADAAABDDCBCDDBAADDCCDCCABDC
466493590ADCACBBDADCADBAADBACAACBCBACCABCBABDDADCDCCBCDBCCBDACBDD
466614820ADCACBBDADAABCDCABDABCADBCACBCDBBCBADACBADBBCDBDACDB CAC
466881130DDCBCBBDCDCADDABDCABCAC CBCDAACAAABDDDBCDABBCDDCCBDADC A
467088590ADDBCBDDADCADCAACBACACBBDBBACAABBACBAABDCACCBAADABDACBDD
467196250CCCDDABCBADCADBDCBACBCBDABCACDABABADCBCABACBCABCABADCBAB
467228430ACCBCBDDADCADCABACDBACDBBCADABCBBDACBDACBDACBDACBBCCBDAC
467337020AACBCCCDDCACDDCDDDCCAABACBCBABCDDDCCDABBCCBBBBCDDBDACCBC
467551290ADDBBBCDADCBDCABDBACACCACBCACAACCBBDDCACDAACBCBDBDCDBCAC
467884810AACDDBBDADCADCDBBAAACBADABBDCDABAABCDACBDABACDADCBDBCBAD
467933380DDCBCBCDADCADCABABABAADBBBAACACDBABDDADCDAABBDBBBBCBDCCD
467935410ADCBCBDDADCADDADBBABAABBCBBDAACBACBDBABABABBBBDCCBDACAAD
468168590ADCBCBCDBCBADCDADAABAAABBBCAAACA
468209280ABCBBBCDDDCADCAADDDCAACDDABDDCDCCBDABACCDDBABDACCCDDDAAA
468546230CBCABDCAD DBDACBADCDACBBACDBCBDACBDAC BDBCAADCABCBDACBA
468579300ADCBDBBDDDCBDCABDBAAABBBCBBCCADDBBCDCACBAACACDBDCBDABCAD
468595400BDCBDBDDADCAADACABACBCCBAB BACDABBBDDADBDCCDCDBDCBDABBBD
468645400CCBBABCDCACDAAACBDADABDDBBCAADDCBABDDBBCDBCCBCCDCBCDBBAC
469075240CDCBBAADDDCBDCCBACDBDABCADBCADABBADDBAABDBABCDBAABCDBDBA
469494680CDCBCBBDBDCBDCACDBACABBBABBDCCCBBABDDCDCCBBACCBDAACDDBBD
469809950ABCBDBADADCADDABDCABCDAACBB ADACCCABDCACDDBACDBBADBBCDBD
470041000AACBCBCDADCADCABDBACACCBBBAAAACDBBBDCDDCDAABCCDDBBDBCADD
470191500AACBCCCDDDCADDABABABACBDBBDAACDCBCADBABDDCBADCDAABDBCAAD
470263570CDCDBCCDABCADBCDDDAABADBBBCCAACCBCBDDBCBBCBACBADABDACAAC
470278750AACBCBCDADCADCABABADAACBCBADAACBBABDDADCDACACDCDABDACCAD
470421670DDCBCBCDADCADBAADBABACCBBBCAACCBBBADDACBABBBCBCACCDACBAB
470564370DDCBCBDDADCADCABDBACBCABBCBDCACABABDDADBDABBCDBCDBDAACDC
470595500ADCBCBADADBADCCAABABCCBDABBACBDDAABCDACCAACACADCBDBBCAAD
471058620ABCBCBCDCDCACDAADBACAADBCD AAACBB BCBABDBABDBBACBCBCADBA
471224950ADCBCBBDCDCBDCDBBBABAACBBBABCBABBBB BABABABBCDCCBCDCDCBB
471339820AACABBDB CCBDBBAABCDCACBBABCACADBABDDCAACCABBDCACBDBDACC
471713760ADCBCBADBDCADDAAACBDCACBADCABDCDABBACBDAADABCBDAADDBACBC
471896070ACDBDBADDCAACDCCABBDCDCBBBAABBBADDDBDBDDAABAAABDDCBAABAA
472208530ABCACBCDCDCBDAABABACAABDAABCABC BABDDCBCDDBBCDBDBBDAABBD
472311450ADBBCBADCDCADCACDCABACABCBAABABDBCBABDDBDABDCDBCCBDBADBD
472421910BBCACBDDADCADBBAABACCABCBBBDCCDAAABDDCDCBABCCABDCBDCCBAC
472481240ADCBCCCDDDCBDDAAABACAADBCACCCCABAABDDDBCDBBBCDBBCBDACAAD
472481870ADCBCBCDADCADBABDBACABCACBABAACABABDDADCDABACDBCCBDACBAD
472488500DBCBCBDDBDCADCAB ACBBCDAABABACBDBABDDCCCDACBADBDCBDACAAD
472555850CBAACADBBDABACADACACBCACABCABABABCCBABABBABAABCBAADBAA B
472721100CCBDABBDBBABCAACACCAABADBCABDDBD
472860090ACCBCBCDADCADCAAABACAADBCBBACACBBABDCAACDDBBCDACCBDBCCBD
472916520DCBDCBADDDCABBACBBD
472939900ADCBCBCDADCADCACDBABAACBCBDAAACBCABDDCDCDABACDBCCBDACBAD
472958540ADCBCBCDADCADCAAABACAACBCBDAACCCBBBDDABCDDACCDBCBBDACCBD
473004760DDCDCBCDADCADCABDBACAACBCBBAACCBBABDDCBABABBCDDCCBDBCAAD
473050350ADCDCBADADCADCABDBACAABBCBCAAAACBABDDADCDABBCDBCCBDACDAD
473073030AACDCABDBDCCCBDCBBBCCBCABBABCACABCABADBBADCBCBCBDABACABB
473844400ADCBCBCDADCBCBCDCAD CBCBCDC BCBCDCDCDABCADCABCDACBCD
474104040ADBDCABDCABDACADBDACADBADACBDACACADBD BDCADBABCADBDACADB
474195800ACCACBBDDDCDDCABBADABDBDCBAAACDAABDCABBCCABCCCBDDCABCCBD
474233780DCCBCBCDADCADDACDBACACCDACBCBDDCCBBDDCBCDABCDACAACBDBACC
474331000AACBCBADADCADCBBDCACAACBCBCAACCBBABDDDDBDDBBCCBCCBDACCAD
474690910ADCBDBCDADCADCAAABACAACBCBBABADBCABDAABCBABBCDBDCBDACBAD
474747030AACBACCDDDCADBCBDDACACDBCBBDBCDBBABDDABCDDBBCDBBCBDACBAD
474863030ADCBBBCDADCADCAADDACAACBCBCACADDBABDCABBDABBCDBCCBDABAAD
474948000CBCACAACDDCBCDDBACBBBCBCABCAADDCABACBDCBACBCDCBCCAABADDB
474951780ACCBCBADADCACDACABADAABBCBBCCBBBBAADDACCDACBCDBDABDACBAD
475402610ADCBCBCDADCBDCAAABACAACBCBCAACCCBABDBDCBDABBCDBCCBDACBAD
476001500AACBCBDDCDCADCDBDBACBDCADBDACBDCBACADAACAABADDDBDBDBCDBD
476026970BDDCACBCDBCBABBCABACBDCDBCACBDACBDACCBCBCABABCABBDACBCBA
476087540ADCCCBCDADCADCAADBACAACBCBCACACBBABDDCDCDABBCDBCDBDACDAD
476180450ACCACBDDADBADCDCDBABAACBCBADACCABABDAACBDABCBDDCCBDACDDD
476266780ABCBCBCDADCCDCABDDACAAABABDAAABABBBDDABCDABDCBBCCBDACAAD
476291710DACBABADDBCABABDCBCDBBADBBBCDCABACDDBDCCDACBDDADCADBBADC
476400580AACBCBCDADCADDABDAAAACCBCBCACAADBABDDCDCBDBACDBCCBDABCBD
476607100ADCBCBCDADCBDCABABACAACBCBAAAAADBABDDCDCDDCACDDCBBDBCCAD
476616390AACBCBCDCDCBDCDADBABBCCBCBCCAACBBBBADCDBDDCAADCCBBDABADD
476627790BCDBCBCBBCBDDBBC AAAAB BCACABCBBBABCACABBABACADDCBDBCBBD
476694850ADCBCBCDADCADBAADBACAADBCBBCAADBBABDCADCDCBBCDBBCDAACABD
476785600ADCCCBADADCADBAADBACBACBCBCAAABABABDDADCDABBCDBCABDBCADD
477339560ADCBCCADADCBDBACDADBDCBDABCADBDCABDCACBCADBACBACBACBDACB
477519180ADCBCBCDADCADAABDBACAACBCBDDCACBBABDDADBDABBCDBCCBDACBAD
477586490ADCBCBCDADCADCABDBABBACBCBCCDDCABABDCCBCDABBCDACDBDBCCAD
477728520ACCBCCCDADCADDAADCADAACBCBCAACCBBABDDABCDDBBCDBCCBDACCAD
477744100DDCCDAADCDCADCDCADABACBBCBAAABCDBCCDACBBABCB C ADBCDCACB
478005280ABCBDBADCACADBDAADBDACABBBACCDCBBDACBABCAABDDCDACCDBDCBC
478088940ACCBCADDBDCADCCCBCACABDBCBAABCBDBABCDDCCDABACDADBBBABBDD
478089470ADCCDBBDBDACDCAADBACAABBCBACAACDBABDDBDCDDBBCDBDBBDACAAD
478111380ADCBCBCDDDCADDABDBACBACBCBDACCCABABDDABCDABBCDBCCBDACDCD
478215620ADDBCBDDADCBDAADABBBADBBDAAAAAAABBBAAADCDABABDCDCCBADBDD
478607900DDCBCCCDADCADCABDBACAADBDBBDAABDBABDBBDCADBCCDBCCBDACBAD
478610000ADCC BCDADCADCACDBABACAADBDADADDBDAB CACDABACDBCBBDBBAAB
478650230BACBDAADABAABCBDACABDACCBDABCCDABCADCBACCBCCDCCDACCCBCAD
478660670ACDBBDDBADCABCDACBAABCABDACBDBACBAACDCBBDCBACBDCBACBDBAC
479101490ABCCCBCDADCADCABDDACAACB BBBDDCDCDABACDDCDBDBCAAD
479192200ADCDCBADADCADCABDBABACABCBAAAABBCCDCCABCDDBACBDCBCABCBDB
479279480ABDBCBCDADCBDCCCDAABABCACBADCACABDBCCCACDACCADBDDBDAADDD
480064320ACCBCBCDADCADCABDCACAAABCBACBADBBABDDADCDDBBCDBCCBDACCAD
480192600ACDBCBADCDCADCABDADCBABDABBAACCBBCBDDABCADBACDDCACCBBADD
480272180AACDCBBDADCADCAABDACADCACBAAABCCAABDDACADABADBBCABDACBAD
480475440ADBBDBDDBDCABADBCCABBBCDCADBCCABBCCCCCDADCBACDBCBBCBDADD
480501370DDCBCBDDADCBDCABDDADAACBCBAACACDBABDDAACDABBDDBCCBBACBAD
480524870AACBCCCDBDCDDDBDCCDADBCBDBBC DBCBABDBCDCDDBDC BCADCBD AC
480689050ABDBCBADDDCBDCDAABDCCABBDBCAADDCDBBDADCCDCCDBABDCDBABADD
480726120ABCBCAA BBDDCDCBCAAABCBCCCDAAABBBBBACBACDDDDBBCCCCBBBAAD
480930080ADCBCBCDDDCADDAAADACAABBCBDAACDACABADCBCDABBCDBCCBDACBAD
480974260ABACCBADCBBCBBBCADDCACBCDCBCACDAB DBADCDABDCABDCDACDCACD
481440430DAABCCADCDCBDACBDBCADBCABBBDCACBADCBAABCDBBCABDBBADBCBDA
481477690ADCBCBCDADCBDCAADBDBCBCBDACDACBCBAADDCBCDBBCBDDDCDDACACD
481513650ADCBCBCDADCADCABABACA BBCBBBCACBBABDDCDBDCBBCDBCCBDACCCD
481525250DACBBBCDBDCADDABDDACAACBCBABAACDBABDDCDBDABBCDDDCBDACBAD
481558210CBCBCBCDCABCACCACBCBCBDBCCBAACCABCDCCDBBBCCADBCBAACBBCAC
481677250ADCACBCDDDCADDABDDABAACBCBDAAADCBBBDDCACDABBC BCDBDBCBDD
481805720ADCBCBBDBDCCDDBBABCDDACBADBCCBDABAADDBCACCB ADCACBABADCB
481863520DACBCBCDBDCADBABBBABAACBCBBACADDBAADDABCDABBCDBCCBDABCAD
481950500A CBDBDDADCBDCABDBACBAABCBBCABDCBBBDACBCDCBBA
482163440CCDDBCDDADCBCCACBDACBBDBCBCDBCBBBDCBDADCABB BB CBDBCBCCC
482180430DCBDACCDBDCABCBDBDBDBDCDBDBDB ACBCBDBDBCBACBCADCBDACBCDB
482182700ADCBDBCDADDADDABABACBAABCBCCABDDBBBDACBCBABDADD CBABACAD
482300410ADBADBADCDACBACACACDBACACACDDBACBA CACDBBDBADABDBCABCDBA
482329740ACCBBBDDADCADAADDBABAACBDBABDDDDBABDDCABDABCBDBACDBDBACB
482541530ADCADBADDBCBDBCCBCABCBCDABCBCDCBCDACBDACABCDBCBABCBCCBCB
482580290ADCBD DDDCADBADDBACBADBDBBAACBABBDDDAACDDBDBDDDCBDACCCD
482607570BCCAABDDADCB DDB
482662340CADBDBBCADBACDDCBCAACBCDCABBCCCDACDBCBABBDCBCBDBDBDCAADA
482734950ADCBCBCDADCADBAADBABAACBCBAADABBCBACB DBBCBDACBCBCDBCADC
482791480BDCBCBBDADCBDDABABACAACBCBBAAABBBABDDADCBDBBCDBCBBDACADD
483000080ACABBBDBADCBDDADDDCBACBBABBCCADABDBDDABCBDBCCDDCABCCBBAC
483186460DACDDADADCCDAAADDDABADCDCBADCADCAABDCCCBDDBCBDDDCBDABADD
483505880BBABCDCDABDBBDCAD CADDBCCDABDBDCCACDABADCCBABBADDBAABC
483723570ACCAAABDBBADDDCDADABBCBDCBABBBCCBCBDCCBBAABBCDDDCBCACCAD
483934800CCDABBDBABCDBBCBBABCDCBAABCDCCDCBCBCCDCACBABCDCBACABCDDB
483947910ADCBBBBDADCBDCAADBACAACBDBBDCBDDAABDDDDBDACDBDAACBDAABCD
483973590DDCACBBDADCADCABABABBACBCBAADADDBABDDDCCDABBCDCDCBDACBDD
484262850ADDCDBABACCBDBACABACBACADBBDADCCADACABBCDBBACDABDCACBADA
484977820AACBCBCDCDCADBAADDACAACBCBCAAACDBBBDDDCCDDBCCCCCCBDACBAD
485175900AACBCBADDDCADAABADADADBCBCDABCCBBABDBACBDBDCDBCABBDBAADB
485202120ADCBCBCDADCADCACABACBACBDBDAAACBBABDDDDCDABDCDDDBBDACBAD
485428100ADCDCBADADCBDCAAABACBDBADBBCCBCBBBADCCBBDABBADBDBBDBAAAD
485452980CACBCBCDADCADDAAABACAABBABAACCCDBADDDCADADBBCCACDBDACCDD
485832480ACCBCBADADCADDACDBAABDBDABBBADCCBBDBDCBBAABDCCABABDAABDD
485959380DDCCCBACCDBACBCACABDBCDBCBCACBDBBBCABCBCCBCBDCADACBCBDAC
486615200ADCCCBCDADCADCDBDBACAACBCBA ACCCBABDDDDCDABACDBDABDACAAD
486748800ADCBCBDDADCADCABDBACACCBCBDBACCDBABDDABCDABACDBCDBDBCBCD
486766480ACCBCBCDBDCADCABDBABAABACBBAACCBAABDBCCCDDBABDBCCBDBCACD
486781610ADDBCBADBDCADCABDDACBCDBBBBBBADBABAADADADACACDBCCBDACCBD
486903840ACCBCBCDADCBDCAACDACBCABCBBCADCBBCBCDBCBBCACDBCBCCBBCAAB
486984800ADCBCBCDCDCBDCAAABADBCABCBABCCDCAABDDADCDABABDDACBDACBAD
486995180DCCDCBBDADCADCADDCABBBADBDACABADBCBDDACCACBDBCDBCDBDCADC
487145910DCCDBBCDBDADBACCBBCADBADBBBDACAADBBABBDBCDCADABDACACBCB
487248820ACCAACDBCDACDCCAADDCDCAADBAACCBBAAD AACDAABAABA AB
487603770BCCCDCCDABDACCBDACACAB ACB CDCBCABBCCABCDABDABC ADABCB A
487925700ADCBCAADBDCCBACCDCDBCBCCADDCBBCABCBCABBCDACCBBBDCBCADDCC
487994260DCABCCDDADCABADDABABAACBCBDCCACDBABAAACCAABABADCCBBADADC
488015370CDCBCBCDDDCADCDBDCDDAABBCBAACADCAABCBCBCDAABCDBDCBDACBDD
488151590ACCDCDBCADCADDCBAADBACAABBAABBDCDAADABDCAADABBBDDBAABBAD
488248340ADCCBCBBACACDCABDA ABCCCABACCBCAACBC BCCACBACADCABBCABCB
488255020DDCBCBDDDDCBDADAACDCBABBCBAAABCCAABDDBCDDCBDAADCABDCCCDD
488677740ADCBCBCDADCADCACDBACAACBDBCAAACBBABDDDDCDABBCDBCCBDACBAD
488747970ADCDCBBDADCADDABDAADABBBDBBBABCBBDBCDADCDABACDACADDBCDAD
488753510ADCBBCDDADCBADCCBDDBACDABBAAACDBBABDDBBCDACACDDDDBDBCBDD
488819160ADCDCBDDDDCCDCABDBACAACBCBCADACDCABDDDAADABBBDBCCBDADBAD
488897150ADCBDBCDADBBDCCABADCBAADCBBBDCCCDCDDBABCBDBCBACCDBADAAAD
488914400ABDBBCADDDDCDDBCADACBBCDACABADCAADCCADDDACCDBBDBDADABDDD
488968100ADCBCBBDADCADCACDDADABCBCBCAAACDBBBDDCDCDDBBDDBCCBDAACAD
489114520DACBCBCDDDCBDCACDBACADCBABCBADBDACBDBCADBCADDBCBADBADCBD
489133010ADCCCBADADCADCABDBACAACBCBDBAACDBABDBADCDABBCDBCCBDACBBD
489134100ADCBCBDDADCADBABADACAACBCBCBABAD
489150920AACBCCCDBDCADCDDABADAAABCBCBAACCABBCDAABDABBCAACCBDACDAB
489482850DAABCDADADCBDCCADADBACBADBBCBDACABBBCABBACDABABCDABCAACD
489551580ADCACBBDADCADCABDBACAACBCBAAAAABBABDDADCDABBCDBCDBDACBAD
489791840DDBCCDDDADBADCAADBABAABBDBBCCBACCAADCBDBDCBABDBCCABCBCDC
489924600ABCBBADADCCBAADCCCACBACBABCDCBABCDCBAABCACADCCADCBABBDCA
489928750ADCBCBCDDDCBDDABCCACABCCDBABDCBBBBDDDDDCBAACCDDDCDDCBBAC
490075370CDBBACAABDDBBACDCDBCDBCDCAACCCDAABBDACDCACBDDBDBDAACAADB
490154680ADCBBBCDADCADCABDDACAACBCAAACCABAABDBCDCBAAACBBCCBDACCDD
490174110ADBBCBADBDCADCBAABACAAABCBDCAADDBABDDAACDDBAADBDCBDACBAD
490229740ABCCCBCDADCBDCABDBACABCBCBDAAADBBABDDADCDABACDBCCBDACBAD
490369840ADCBDBBDCDCBCBCBDDBABCC DBBCBBDBCBCC CDBABCDCBABBBDCABBC
490449180ACCBCCBDADCCDBADDBDCCBCBCBABAAAABDADBAACCABAACADABDCDBAD
490525900ADCBCBBDBDCBACAAABDADCDACBABADBCBBBDCDBADDBBBDBDCABDAADB
490554200ADCCCBADADCBDDAADBABCDBABDDBACCDBABDBAACDDBAADBCDDABCBDD
490724200ACCBCBADADCACCAADBACCADABBCAABADDCABBACBDCCADDBCCABBACDD
490875040BBCACBDDDDCBBCCBDDBCBACBBBBABAA CCCADDCCDABDDDCAABDDDBDB
491041860DDCBCBCDBDCBDCABDBACAACBCBDBABCCBABDDADBDABCCDBDDCDACADD
491358980ADCBCBCDADCADCABDBADABCBCBDACACD
491672720CDACDBDCADCABDCADBDACDBDCBBADCDBACBDCABDCADBCBDACDBDBADD
491849280ADCACBCDADCBBBCADDDCABCAABCDCBBDBBADDAACBABDCDBCCCDBCDAD
492075360ABCBCBCDADCBDCADABABACBDDBCADBBDCCADDACDBABABDACADDBCBDD
492713450ABCBCBCDABCBDDABDCACACDBBBCCACD
492742940ACCBDBADDDCADBACADBCADCCBAACCABDBBBACDCAABDACBBADCADB C
492787380ABDBCBBDADCADBCBCDBCACBCADCDBDBDDCBCCDACDACCAC BCDDCBDCD
492900840BDACBDDABCCBDACBACDBCABDCCBDCABDCABCADBCACDBAACDBDCBACAB
492903830ACCBCBBDBDCADCAADDADACCBCBCADCBABBBADDDCBDCBCDBCBBDCCAAD
493069750ADCBCCCDADCADCABABACAACBCBBAAACBBABCDCBBDABBCDDCBBDACBAD
493140200ABBCAACBDADBCBAACDBACBDADDCBCCADABBDBCCACDBCABDCCABCAADC
493218700DDCBCCCDADCADCABDCACACBBDBDCABCDBDBCDCBCDAACCDBDCBDACBAD
493300710ADCBCBADADCADBAADBACAADBCBCBACADBAADDABCBACACBBCCBDADBAD
493520500AACDCBCBDDAADCBCB ABBDDACCDABBCDBDABD
493641500CDDABDCBBCDCBDCCADBBADCCBCDBACDA
493753210CDABABDCCDCBDCABACDBDADBADCACDACBCBDADDADABACDCBCBDBACDD
493950090ADCBCBCDDDCADCABABACAABBCBDACACDBABDDADCDAAACDDCCBDBCBBD
494086130BAABCBCDBBCBDCABCACDADABBCDCBACABCBAABDABABDADBDDACABCDA
494136430ABADBBCDADCBCBB DDACDAB CBADCACB ACADBDBACDCADDDCCDACBA
494261680ADCBCBCDADCADCACBABAAAB CABADBCBCADCDACBCA CACBCABDACADD
494291620ADCBCBADCDCADCDCABACAAABCBBACABDBABDBABBDBCCCDBCCBDACCDD
494428580ACCBCBDDADBADBDADDABAAABBBACAAACBACDDCDADACBADDCCBDAACAD
494429350ADCBDBDDADCADBABDBADCADBCBBDABCABCBDDADCDABBCDACABDACADD
494738610ACCBDBCDDDCBDBAAADADADBDCBCCCABDBDDDDCCCDABAACCCDBAACBAD
494917740ADCBDCCCADCADDABDDACAACBCBBAAAADBABDDADCDACACCBBBBDACDCD
494923320ADCBDBDDCDCBDCAADBACB BABDDAABABCAADDCACBDCABB
495215190ADCCBBCDDDCADCABADAACCBBCBACAAABBABCDADCDABCBDDACADAACDD
495328480ADCBCBCDADCADBABADACAACBCBAAAACBBABBDADCDACBCDBCCBDBCACD
495364230ACCBCBADBAABCDCBABCDCBABCBBBCDADBDBCACDCBCBDABCDDCABCDCB
495399990CDCACBCDBDCADCDCACABBDABCBABBCCABDBCADBCBAC BDABDBABCCDC
495816160DDCBCBCD
495892080CCBDADCDDDABCAACDBCBDDBCADACDCBBDDCAADBDDDBBBCADBCACBDAC
496561090ADCBCBCDBDCADCAABDACDABCBBBACDADACBDBACADBCABADBCBACBCAC
496573340ADABCBADABBCADCDABCDBACBAAACBCDCBCDBDCABABDCBBBCBBDBCBAD
496789510ADCBDBBDDDCADCCAADACAACBABBACBBBBBBADCABAADDCDBCBBDABBBD
496874520ACCBCBCDADCBDCABDDACBCBBBBBDCABCACABDABCDABBCBBBBBADDAAD
497117430ADCBCBCDDDCBDCABABACAACBCBBAAACDBABDDAABDABBCDACDBDACCAD
497135030ADCBCBBDDDCCDCAADBACAADBCBCACCDDBABCDADBDABACDACACCBDACD
497244700ADCBDB DDDCCDBCBABACACABABADCBABABBCBAACDABDADACAADBBBAD
497323900ABCBCBBDADCBDDABDDACACDDDBBAAADBAABDDABCDABBADBDCBADCCDD
497591420AACBCBBDADCADDABDBACAACBCBCBAACDCBBDBDDCDABBCDBCCBDACBCD
497847440ABCBCBDDDCCADCACDDCCABABCABCBADCBBBCDADCABBBCDBCCBDACBDD
497871850 BABADABBDCBBCDBCCBDACCAD
497900230DDCBCBCDADCADADBDBACBAABCBCAAADCBCBDDCDDDABCDDACCADACBDD
497918740CDCBCBCDDDCCDCAADDADBACBCBBCCCCADAABDCCCDABACDACABDDCCAD
498188020BBACBDCDCBBCABCBDCCCABBCBBDBCACACABBDBCAABBBCBDDBDAADBCD
498205900DDCACBCDDDCBBCAAABABACAABBAAACBABBDDDCBCDABBDDACBBCCBAAD
498355400ACCACBCDDDCBDDBCADACAABBCBDCCDADBBBDDCDCDABBADBCCBDBCBAD
498562400ADBDBBCDADCADCCADDADBCCBCBDACBDABABDDDBBDABBCABCCCDABABD
498690540ADCBCBCDADCADBAADBACAACBCBDAACCBBABDDADCDABBDDBCDBDACDAD
498864160AACDCBBDDDCBDBABDBACAACBCBAAAABBBABDDCBADABBCDBCCBDACBAD
499004300ABBACBCDBDCADCABDBACAACBCBCBAACCBDBDDACADABBCDBDCBDACCCD
499169160ADCBCBCDADCADCABABACAACBCBDAAACDBABDDADBDABBCDBCCBDACBAC
499982870CCCACDBDBDACDCCBACDCBDBDDBDACBABBADADCBCBDDCABADDBBCADBA
500202980DCDBCDDDDDCAADDCABACBCCABCAAABBDBABDBACCAABCABDCBADBCDDA
500224930ADCBCBDDADCADCABABCBDABACBAA BDCBDACDDBCDDAABCDCABDBDCBA
501258650DDCACBCDADCCDBADDBACACCAABCCCACBBABDDACCDABABBDCCCDBCBBD
501337700ADCBCBCDDDCADCABDBACAACBCBBAACABBABDDADCDDBBCDBCCBDACBAD
501537650AACBCBBDADCADDABDDACAADCCBCACAADBABBCCBCDABBCDDCCBDACBAD
501790340CABACBACDCBACDACAABABBCABCA DCBDADABAABCBDBCCADBCCCABDDA
502094660DDCDABCDCDCADAACDBADCACDCBDACCBBBABBDADCDABACADCDBDBCBAD
502123320ACCDBADBADCADCAADBACACBBCBADCDCDCABDBCBCDABCCDBDCBDACBAD
502166100BACDBBADADCA CBDAAACACABABABCAABCCBADACBABDCACABCDABABCB
502300200ADCBCBCDADCADCACAAADAABBCBDCAAACBABDDADCDABACCBCCBDAACAD
502372530DDCBCCCDADCADCABDCACAACACBBACADBBABDCCBCDDBCCDBCCBDBABAD
502378550ADCBCBCDBDCBDABCDBACAACBCBBACCDCCDBDDABCBABCBAADCBDACBAD
502451790ABBBCBCDDDDCCBBABBCAABCDBCDBCCACBACBDDBCBCACDCABDCBACBDC
502477700ACDBCBCDBDCCDCCBDDADBCBACBAAAACCACBDBDACBABBADDBCBDABCAD
502608350ACCBCBCDADDADDADABAAAACDBBCABCDCBABCDCBCDDBCCDCCCBDACABD
502690080CCCDCBADCBDACBADCBABCDBBBBADAACBBABADBCBABBABBCADDDCCCDB
502947980ADCBDBCDDDCDDCAADCACAADBCBCCABBBAABCDDBCDBBBCDBBCBDBBCCA
503147720BACCBBCDDDCBCCADBACBACADBACACBDBDAADDADCCBCDAACBCBCBDCBD
503173940CBDBBBADDDCADCBADBACADDDCBADCBCAABADBABCDACCABCDABABBCDD
503175410ADCBBBCDADCADCABDBACAACBCBCAAADBBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
503178350ABCBCBDDADCBDCAAADB CBBAAAA
503276480ADCDCBDDBDCADDAADBAAADBBCACACADDBADDDABCDDBBCDDCABDADBAD
503284500ABCBCBBDADCADBABDCAAAADBDBADCABDBBBDCADCDACBBDCCCBDBDCAD
503351190DDBBDABDBDCBDCAABBACACABBBABBCDBBDDDDBCBDABDDACCCCDBCDBD
503539100DBACDAACDABDCDABBABCBDBACABDBBACCBAAABCCBACDABADCAABACDA
503718270ADCABBADDDBBDDACACACACABCBDCABABBCBDADBCADBDCACDAAACCAAB
504089050DCADCDADCBCBDDDCABDCBCBABBACACDAADCBADBCCDDBDCBDACDADDDC
504137410ADCBBCCDADCADBABDBAACADBCBBACBBCBABBDADBDABACDBCABDABCAD
504476400ADCCCBBDADCADCABDAACADDAABDBADCDBABDADACABBABCBBCBDACBBD
504870590ACCBDDADADCADBABDADCABCDDBBACAACBCBDDA CCBBCADACBCBBDCBD
504920880DDCDCBCDBDABDDAADDCCAADDDBCDBBDABBADDCCADCBBCDBCDADCABCC
504940310CDCACAADADBCDCACADACADADABDACAACACBDAADCDBBCBACDBDACBDCA
505274150CABDCBCDADCADDBCBDBCACBCCBDABACBDACBDBCACACDBADBCBDBCADC
505633020DCCBCDBDADCDDCAADDADBCBBCBAACADDBCDABDDAADBBCBDCADADCBDA
505789650ACCBABDBABCBDDAAADCBCDBCDBDCBBCBABCABDCAACADCBDBADCBCADD
505793200BACBCBCDADCADCCBDBAAAACBCBBAABDBBABDDCBCDABBCDBCCBDBCCAD
506184000ABDABAAAADCABAABBADCAAABCBACBCACABBAADDCAABACAADABDADCBD
506259580ACCBCBCDADCADCACDBACACCBDBACCACDBABDDCDCAABACDBCDBDACDAD
506271040ABCBCBCDDDCBDBDDABABAAABCBBDABDCBABDDCCBDD CDBDCBADABBBD
506473440ADDACDADDDCBDCAAABDAABADABABCDADBCBDDBCCDABADDCDBBBCDABD
506484510AACBCBCDADCACAABDBACAACBCBBCAACBBBBDDCBCDABBCDBCCBDACBAD
506713800ADCBCBBDDDDBDBABADABACABCBCBDBCABBBDDABBDDBBCDBCCBDACAAD
506807850ADCACCDDBDCADABDDDACCBCCBCDBADBCACACDABCADABDBADBCCBDACB
506808000ADADCCACADCCABDCABBCAABABBBBACDCABBCADDCCBABCBCBACBCBADC
506965200ACCDDADDCDCBABCDCBABCDCBABCDCBABBABDDCACABCDCBABCDBCDCBC
507079080ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBAACACBBABDDADCBABBCDBCCBDACBAD
507275710ADCBCBDDBDCADCABDCDCCACDCACBACABDBDDACDCCBDDCBCABDDBAB D
507311550BDCDCBCDDDCBDCACADACACAABBCDBDDDABBDDADBAABABBDBBBDACBDD
507352970CACBCCADADCADDDABBCCBCDBDBDBCAABBABDDDBBDAAACCBDCBDACCBD
507652320ADBABDCDDDCADCCABB CDAABDDD CBACBCDABBACAABACABCCBDCCCBA
507747350ABCBCBCDBDCADCAADDACACCBCBCAAACBBBBDBABCDDBABDACABDAABAD
507901700CABCDBDCABADBDBCACBDACCDBCADBBACDCADBCCBA CDCBABCBDBCBCB
508277670ADCACBCDADCBDCAAADADACBBCBBAAACCBABDDABBDDCBCDDCCBDBCBAD
508446400CDCBCBDDCDCADCDBADCCACDDCBCAACDDCCBDDDACDABBBBBCCBDCBBAD
508619070ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBDAAACBBABDDADBDABBCDBCCBDACBAD
508691130CDBADBDDBABABBDCCDBACCABBCACDABDAACDBDDBBBC CCCACDBAACCD
508841440ABADBACCACCABBADDBCDC ABCCBABDBABCABCDADBCBACBCBCBADABBD
509179750ACCBCBCDDDCCDCACABACCBBCBABCACCDBCDBAABDDCDBACDCBCDBCBAA
509298850BCCBABADDDCADCABDBAACACCDBBDBADCBBDAACDADCDBCAADACDBCCBA
509321340DDCBCBCDDDCADBACABADAACBABADACDABABDDABCDABACDBCCBDACCAD
509692060ACCDCBDDDDCADCDBADDCBAABCBDBACDAADCBABDACCBABCBACCDCADAC
509903090DCCDCBBDBDCBDCDBBBADCAABCBDCADBBBCBDDADCDDBBCDBCCBDAABCD
510074920ACCBCBBDADCADCADBBABABBBCBBBCCCDBABDDDACDACACDBCCBDCCBAD
510139780CDABDBB DDCADBACDBC ACCBCBCACDDACBD CBADDDAC BD C D A B
510248200ADCBBACDDDCADDABABADBABCBDCBCCBAACBDBBACDABBDABDCCBABCAD
510249780 AABCCBDCDCBBBCADCBDAABDD
510425470BDCACCBBADCBDDCBACACDCBDACBCBCBC
510663420BCCBCCADCDCCDAADDDADAABBDBACAADBBAADAACCDBBABCDDABDDABAD
510669660DACACBDDBDCADCBCADACAAAABBCAAAABBABDDDACDCCBCDADCBDADBAD
511197840ADCCCBADADCADDABABABACBADBABD BCBABDDBDADDBBCCBCCBDBABAD
511260900ACCCBBADADCBDDAAADAAACDBBBAACCCDBBBDCACBDABBADBDCBDBCBAD
511527950BDBCACABAABACBCABABCABBACDACBADCABDAACDBAABCACBDACDBBACB
511555670DCCDCDDDBBCACDADDBCCBDBBCBADACDADDBABDABADCA
511832050ADCDCBBDDCCADBAAABACAADBCBBAAACDBABDDCBCAABBADCCABDADCCD
511921750AACBCBCDADCABDBCABBCACBDCBDCCBCDDBADB DBDBB CB DCBAD B
512095900ADCBBBCDADCADBAADBABABBBCBDAACDBBABDDABBDDDBCDBDDBAACCAD
512125890BDCBCBBDDDCADBAADAACAABBCBDACCCDBABDDABCDABBBDBACBDBAADD
512522630ABCBBBCDDDCADCABDBACABCBCBDCAACDBAADDBDCDDBDBDBDBBDACBAD
512564590ABCBCBCDADCBDCCADBACAACBBBBBAACBBBBDDCBCDABACDBCBBDACBAD
512698900ADCBDBCDADCBDDABADACAACBCDDAAAACBBBDDABCDDBBCDBCDBDACCDD
512771660ACCBBCDBBBCADBDCBADCDBAACBADCADAACBDBCABAABDCDCBBCDBCACD
512809140ABCBBBCDBDCBDCABADCCACDBBBAADBCABBADACBBDABDCDBCCBDAAADD
512898780ADCCDBCDDDCBCACDBDBCCBDBACDCABCBADABACBDABDACADBBBDDBBBD
512906960ABCBCBADADACB CBABCCBCCBABACBACABCCCABCCDCADDABADBBACDAB
513000520ABDBCCCDACCBAADBDCBACDCDABABABDCBCBADDCBAABABCDACCBBAABD
513213590ADCBDBCDADCADBABDBACAACBCBDAAABDBABDBCBCDABBBDBCCBDACADD
513235850ADCBCBDDDDCADDDCBCADCAADCDCABDACCBBCBDBBABCDABDBACADCBDB
513537200DCCDBBCDDBCBACBDACBABACBACBDACABDCBCAADCACAABCBABAABCAAD
513756090DCCBCBADADCBDCDBDBA ACABDCBDDBACAABDBDABDABAACACBBDAABAD
513823580ADCACBCDADCBDDACABACBABACBBAAACBBABCBABADBACB CBDDDACDCA
513845700ADCBBCCDBDCADBAADBAAACADCBBCABCABBBDCACCDDCBCDDCBBDAABAD
514105830ABBDCBDDBAADDCDCBCDADAABBACBDDABBAAABDCBCCABDAABACABAABC
514176460ADCBCBBDBDCADCABDBACAACBBBDAAADBBABDDCDCBCBBCDBCCBDACBAD
514396600ADCBCBDDCDCAABACABDBBABDDBDAAACCBABDACBBDDBBCCBCABDACBBD
514534230ABCDCBCDCDBADCDCDBADACBDABACAACDBBBDADCCBDBBCDBCABDCBBCD
514786350 BBCBDDADCADDDABDBCACBDABBBACDDBABDBAABBCBDCDBCDACADACD
515170480ADCBBADDADDB DCBBCBAACBBABCCDBCBCDCBCCBBDBDABDDCBCBCADCD
515614500ADCBCBCDDDCADBDAADACACCBCBCABACDCABCDCCCDDBCCDBCCBDACBAD
515751630CDCBCBBDADCADCAADCACADCDCBCDCCADBBADDCBCDDBBCDDBCBDBBBAD
515843240ADCDDBDDDDCADDABDCDCBBBBCBA CCADAABDBCACDDB
516199430ACCDCBBDADCADCAADBADBACBCBBAADDBBABDDDBCDABBCDBDCBDBCDAD
516249990AACCCBCDCDCADCABDBDCAABBCBBACCCBBABDDABCBCBBADBDCBDACCCD
516372310DADDCBACBDCADCBDBDACADBCDACBDBADBDCBDCAABDDCBBDACAADACAB
516581860ADCBBDABDDCADCDBCBADBACCCBABABDABDBDCDBCBDBACDBACBDBCBCA
516773660ADCACBCDCDCAAABADDABACABDBACCDCDBABCABDBBCCDDCBBCBBBACDC
516857690CDCACB D DCADBAABBACAACBBBB DADBCABCABAADABBCADBCDCABADD
516976990BACDBABDBBABCDADABBDDABCBBCABAAABCABADCBABCABDBDBAAABDBA
516985270ADCACBCDADCADCABDBACAACBCBBACACDBABDDABCDABCCDBCCBDACBDD
517110280ADCCCBCDADCADCABABACAACBCBDAAADCBABDDDDCAABBCDBCCBDACCAD
517156230BDCBCBDDADCADDACCAABACDBCBCBCBCABABDDADCDABACDBCABDABCAD
517237140ADCBCBCDADCADBABADACAACBCBCABCBABABDDCDBDBBDBDBDCBDACBAD
517567300ABCDCBBDCDCADCBAABDCACABDBADABACABDAACBDDBCABCBDAACBDACD
517652310AACACBCDADCADBABABABABDBBBABCABCCABDDCBCDAABDCBCCBDACDDD
517728600ACBBBBCDDDCADDABDBABCCBBBBAAABDDBCDCDCACDABACDBCBCDBCBBC
517799370CDCBCDBCBADBCABDCADCBCBADBADCDCDBABCDCDBACABDCDABACADBDC
517902550AACBCBBDADCADCAAACADAABBBAAADABD
518100520ADC DBCDDDCBDBABDDABBADACBCBAACDBACDBADCBABBCDBBCCDACBDD
518239080ADCACBACBAABBBCAABBDCBABCADABBCDBACDCABBACAABBCDDADBABDD
518296620ACCDADDDBCCBDBACABACBDDDDCCC
518462900ADCBDBCDADCBDDBBABACBACBCCDAAACBBBBDDADCDACBCDBCCBDACBAD
518473380ABCBDBCDADCADCABDBACAADBCBDAADCBBABDDADCDABBCDBDCBDACABD
518595810ADCACBCD DCADDABACAAADDBCBCABCDABBBDDACBDABBCDDBCBDACBDD
518665790ABABDBDDCDCABCDCDBDCCABBAAACC BCBCDBBACABCBCADCBBDDACBBB
518868500ADCBCBCDADCADAABDBABBCBDCBBCAA BBBBDDADCDBBBCCBDABAABCAC
518924390CBDCADCA BADCBBABBCCCCCDBBACCDDACCBADD BCDCBABBCBBDACDB
518968110AACBCBDDADCADBBBDBACAACBCBCAAACBBABDDABCDDBBCDBBCBDBCBBD
519012790DCCDBDADADCADDABADDCACBBDBBACBDDBABDAABBDCBABDBBABDACBDD
519063670AACBBCABCDABDBDCABDBBBCBABCCBCCCDAABCABCDABAACCBBBDBCADA
519085810DBABCBCDCDCBDDABACADBACBABCDCDADBBDADCCBDADACBBDACDBCADD
519225730ADCBCBBDCDCADBABDBDDBABCBDACACCBCBBACDBBCBBCBACDBDDBCDAB
519333200DCBACBCDCCCBCDADDBBCCACCBDBABB BADCBACAADBAACBCBDBBDCAB
519440830CACBABAABCBDBBCADCDAADCA BCAABABACDABCACBABCDACACDABCDCA
519478460ADCACBCDDDCADDDBDBACBACBCBCBACCBBCBDBCBCDCBDCDBCBBDAACAD
519498600AACACCBDADDBBBDCDBAAAAABDBAAADCDAACBACABDABAADBCABDBCCCA
519505740AACBBBCBDBCCDCADDBBACACAABBDCCDCBDDDAAABDCBAACDCDBCBDCAD
519553410BBCBDBADADCADCABDCDCBABBCBADACCBBBADDAACDABACDDCCBABCBAD
519901740ADDBCBBCBDBADCABACBBBCBCBBACBACBBAADDADCAABABBCBCBDBCCAB
520050550DDCADBCDADCADCABDBABAACBCBDABCCBBCBDDCDBDDBBCDBCCBDACBAD
520071870BDDBCBDCCDCDDACCAAADCDDBACDBDDCCDADACBABDDADBCADCBBBCDCA
520133040ADCDCBBDDBCABBCBBACBAABDCBADCCADAABADDACDCBACBADABCCBADB
520225760ADCBCBCDADCADCABADADBACBCBCAAACBBABDDCBCDABBCBBCCBDBCBAD
520393170ACBBCBCDCDBACACDDDABBCBDBBABCBBCCBACDCADDABCBBCABCBCBACD
520407430ADCBCBCDADCADBABADACAABBCBBCAACBBDBADCBCDABACDDCCBDACBCD
520841710ADCCCBCDDDCADCDADBACAACBCBBAABCBBABDDCDCDDBACDBCCBDADBAD
520963300ABCBCBCAABCDBACDABCABCBDBCACDBACBBACBADBCBCADBCACBDACBAD
521042380ADDBABCDDDCBDBAADBADAACBCBDAAAADBBBDDBACDBBACBCDBDABADDA
521405600AACBCBADABCCBCDAABCBDCACBCDDCBAAABCBDCACDCBDDABDBAABABCD
521724730ACCBDBBDADCACAABADACACBBBBDAAACDBBBDDAACDABACDBBABDADBAD
522016630ACCBCBCDADCADAAADBACAABBCBBAAADDBABDCABBDDBBCDBCCBDACCAD
522097150ACCBABBDADCBDBCADBDCBACBBBADABCDCABBDDACDABDCDACDBDACCAD
522194340CDABDABCBDAABCCB BBABCACDBBDBBDBACBCBBCCBABDBBAABDDBACAD
522236600ADCDCBCDDDCADCDBADABABCDCBBACADBBABDDCDCDABABDADCBDBCBAD
522340460ACCCCBCDADCBDBCAADBCCDBCBADBDCCDBABDDDDCDABACDBCCBDACDDD
522406390ADCCCBDDCDCDACACDDABCDCBDBDCDABABABDDCDBADBCADBCACBCADCA
522465110ABCBCBCBADCADBAADBAAACCBCBBCCADBBBBDDAABDDBBCDBDBBDACACD
522810320ACCBCBCDADCBDCABDBACABDBDBBDCACBBABDCAADDABCDCBDCBDBDBAD
522823960ABCACBBDCBCAACDBDBACACBACBAACAADBADCAADCDBCDCDCDBBABBCDA
522930980DACBADCABDBACDBDCACADBCABDACBDBACDACCB ADBCDACBDACBCA DC
522934420ACCCBBCDADCBDBCBDBACCADBCBACCBABBABDDACBDABAABBCABDACBAD
523240940ADCBCBCDADCADCABDBACAACBCBCCAACABABDDCBCDABBCDBCCBDACAAD
523508280ADDBACBDDBACDDACABABABAACDADCCDCBCABCAACCBCACDDBADDACACB
523540020ADCBCBCDADCADCADDBADAAABCBDAAACCBABDBCDCBABACDBCCBDACAAD
524128500ADBCDCCDADCADDAADBACACBBBBDACDDCBBCCDCCCBACAACBABCDACDAB
524180100CBCBCBCDBDCADCABACDBDBADABBDBCABDCBDAABAAACDCADCBABADCAD
524188890ABCDCBADBDCADDBACBDCBBDACBBCADCBBCBCDCCADACCDABDCBBCBABC
524219950ADCDADADADCBABADACDBCDBDAABCDABDDBADCDDCABBDBBDCABAABCDD
524255010ADC DDCDADCADCDACBACABBDCBACAACCBBBDBAACDCBCAABCBBDACBDD
524298300ACBDBACDDBADCCBAABACBCDACBDABCCDCABBCDBAB CDABCBBDDA
524316520ABCBCBCDADCADBACADABBACBCBA A ABBBBDCCBBDABBBDBCCBD CB D
524672450CCCBCBCDBDBCAACDDBBCACDCBBACCDBCABBDABCBDCBCDDCBBCDADDDD
525096170ABCBCBCDADCADDAADBABACCBABBAABCBBAADDCCCDDBACCBBC
525283150ADCACDADADCACDABDBABABCACBDBAACB
525302850BCABCDBACDBADCACACBCCABACAADCDACBDBACBDADBACACADBACABADB
525482220ADABBBCDADCADCBAABACAADBCBDACCCABABDDCBCBABBCDBCCBDACBAD
525593840ADCBCBCDADCADCAADDACAACBCBDAAABDBBBDDADCDACDCDBCCBDACDAD
525630420CACBDBADADCABBACDCDBB B BDADACBACABDCBDBDBBBBDBCBBDBB AD
525813400ADACDCBCDA CBDACD CBDCBBCDB BAAAAABDBDADBABBDAACADDAABCB
525922430CDCCCBDDADCADCAADBACABCBCBBCAACCBCBDDADCDABBCDDCCBDBDBAD
526229600AABBCBDDADCBDAABDBACAACBCBCBCACDBCBDDCBABABBCCDCCBDACCAD
526410770AACBCCCDDDCBDDCBADABAACBCBBAACBDABBDDADCBDBBCCDCCBDACBBD
526488660AACDCCCBBDDBDCABACADACCBABBABBABACCABDBCDAACBDDBACABBCAD
526501900ADCBDBADCDCADCCCADBDACBCBBCCAACBCBBCBCACCCBDBDCBDCDCAADD
526522620ADCBABCDADCADBABDBACAADBCBCAABCBCABDBADCDABACDBCABDACBAD
526892640DDCBADABDDCADDABBCADACBACBACBBBBBAABDACADABABDCAABDDADCD
526897910ABCCCBCDDDCADBCADBADACDBBAADDCDCBABCDCBBDACACDBCCBDACCAD
527152290ACCBDBCDADCADCABDDACAACBDBACAACDAABDAADCBABBCDCC BDACBBD
527185630ADCCDBCDDDCBDCABDBACAACBCBCBCDDDBABDDADCDACBCDBCDBDACAAD
527289780AACCCBDDDDCBDCAAADABADBBCBCABBACBBBCDBBCDABBCDBCCBDACBAD
527420030DDCBCBDDDDBDDBABBDABAADDBBBACACDCBBCDCBCAABBCDBDBBDADBDD
527450360ABCDB ACDBBCBDCABDACACBACBADCDCABBACDACBBCABDDAC BCCBACD
527834160ACADCCDBBABCACBDBABDACDDBBADCCAADBDCDCCBACBADBACABCBDACB
527843750 BABDDADBDABBCDBCCBDACCDD
527945940ADCBCBCDADCADCABDCADAACBCBDAAACDBABDDADCDABACDBCCBDACBCD
528037410ADCBCBCDADCACDABABACAADBCBDAAACCBABDDCDCDABBCDBCCBDACBAD
528117930ADCCCBCDBDCBDADCABDCBCDBADCBCADABBCBDBCBBABCCDBBDABDACDD
528417630BCCACBDDCDCBDAAAADDCBACDABABDDBABBBBCDBCCABDBCABCDDCBABC
528474370ADCACCADADCBDCABDBACAABBAACACBCABACBDDDADCBCDBCBACDABBDA
528586680ACCBCBBDBBCDDDACACDCBCBAABAAABCBBCBCB CDABAABCDABAABDBA
528707500ADCCCBCDBDCADCAAADBCAACBABCAABCCBABDCADBDABBCDDBBBDACDBD
528916800ABCBCBBDADCABDDADBDABDCDCBDDCAADBABDCABCAABBCCDCADDADDDD
528986300DBCDDBBBBDAADCDCABACCCBABBAAAADCBBDCDDBCDCDADDBAACDBACBB
528986350AACBCBCDADCCDDABADABACCBCBBBCABBBABDDABCDABBCADCCBDACBA
529050600ABCBCBBDBDCAABABACACADCBABBABCBDCABCCCCCDACACDDBC DACDDD
529180330ADCBCBCDADCADCABDAACAACBCBDACDCDBABDDADCDABBCDBCCBDBCBAD
529182080ADCBCBCCADCCDCBDADBBCDDBAABBCCDABADABBCABCDBBACBADCADDBA
529366480ACCBBBCDDDCACADAABABAABDCBBDAADCABBCDABCBCBACDACCBBAABAA
529375890ABCBAAADBDCBBDBAAADCACBDBBAACACCDDBDABCCDDCABCABADDBCBAD
529398510AABDCDCCDDCBABAACCACBBBCADBDAAACDBCDACDDCDDDBCAABCAACBCD
529415800ACADDACDCCCADCAAD BCBDBACBCCBADCBBBDDADCDABDBBCBCAACDCDD
529482120ABCBCBBD DDADCACDBAAACCBCBCDAADDBADDDBBCDDBBCDAD BCBDACD
529640440DDCCCBCBDDBBABACADDCBCBBDBBADCCCBAABCDCCDDBCADBCBDDCBDBD
529937870BA CCCCDBDCADCABDBAAABBDDABACAADBABDDCDCDBBBADDDDBDACDAA
530039580DDCBABCDADCBDCABABACBCCDABABAABCBABDDDBABADDCDDCDBDACCAD
530417860ADCCCBCDACCADCDBBBDABCDAABBDBDBCBDDBBCCCACBDCBBBACDBCABC
530449450AACBCBCDADCADCABDDCCAACBCBAAABAABBBDDADCBDBBCCDCCBDACBBD
530500000ADCBBBCDADCBDDABABACACCBCBDAACCDBABDBADBDDBBCDBCCBDACBCD
530515480AACBDBCDDDCADCABDBACBABBCBCABACBCBBADADBDACBCDBCDBDACBAD
530540200ABCACADBCDCADBADBADBDACACDBDCCD ABADB ADCACACACBDDDABBBC
530748620AADBCCBDAACBDACABCDABCACCBAACDABCBCACBCDCBACBDBAAABACDDB
530894270AACBCBCDB CADCABDDACAACBCBAAAACBCABDDBBCDABBCDDDCBDACBDD
530991230ACCBCBDDADCBDAABABACBABBABDBAABABABDDABCDABAADDDCBDACBAD
531147310ADCACBCDADCBDCCBDBACAAABCBAAAAACBABDDADCDABBCDBCCBDACBAD
531365690ADCBBBADADCCDDCAABACBCABCBBBAADCBABBDCCCDDBADBBACBDBCBBD
531371240BC B AD BCBBDDACCDDAABDDBACDAABCBBCAACDBDABABACDCBABCDCC
531710880CADCABADADCACBDABDDAACDBCBA CBCDDCAABADCDABAABDCABDACBDD
531746050ADCACBBDBDCCCCABAADBBCBBCBBDCBDCBABDBACCACBABCBDABBAAADD
531941810AACDCBBDADCBDBACBDBCBDADC BDADADBDABACDCCDBABDADCDDACBDB
531972880ABCBCBCDADBAABDCADACAADBBDACBBBCBCBACBADBBDABCADCBDABDBA
532047800CDCBABBDADCBDBD CDDCDABCDBCADAABBCADDBADABA CBADCAADCACD
532218210ADCCDBADADCBDDAAABACACBBBDCACDBABABDDABBADBA DBCCBDAABDC
532362920ABCBBCDDADCBDCCAACABAABBCBBAABADBBBDBABCBABBCDBACDDBCBCA
532509500ACCDCCCDADCADCACABACABCBDBBCAACD
532552050ADCACBCDDDCADCDCDDACCDABCBDAAACBBDDADCDCBDBCCABCCBABADBD
532610820ABCACBDDADCADDACDDABACBBCADBDB BABDDCACDABDCCBCBBDACADD
532859990CBCBCBDDADCDDBADBBADBABBCAADCCDBBDBCADBC
533080430ABCACABDDABCBACBDBADCADBCBCACDACBABDCACBCDBACBDACBDBCADD
533274230DDADCBDDDDCBDCABADACAABBCBADCAACBCBADADCDABBCDACCBDACAAD
533279930ADCCCBDDDDCADCABDBACAABBCBCDAACADABDDABCDACABDBCABBACDAD
533546610ACCBCBCDBDCADCABDCACABDBCBDBCDBABABDBABCDDBCBDBCCBABCAAD
533755210ADCBCBCDADCBCBABCCBBBAACCBBCCB BABDDCBCDABBCDBDCBDACBAC
534149500ABDBACCDADCADCAADDACBDBBCBADBCBBBABDACDCBABDCCBBBDDCCADD
534204170AACCBBCDABCAABACDBACACCADBBACBDDBABCDCABDABACBACABCDCCDD
534543680ABCACBCDADCADCAADBACAACBDBAAAAADBABDDADBDABBCDBDDBDACBDD
535056730AB ACBCCBDCCCAADACACCCBBBBCAABDCBBBABCCCCABACBDDCBDACBAD
535056910BADBBADDADCADBADDBDCACAACBAACBCADBDCABAADACDACBDCACACBBA
535248730ADCBCBBDADCADCABDDACACCBDBACCBCBAABDDCACDABBCDBCCBDACBDD
535666370ADDBCBBDACCBDBAADDADACCBCBCAAABBDABDDAACDABBCDBCDBDAADAD
535926030ABCBCDADADCADAABDBAAACCBCBCAAABABABDBABBDABBCCBDCBDACBAB
535938100DACBCBCDDDCBDCABADACAABBCBCBCBCCADABAADCDABDCDDDCBCCABBB
535958070ADCBCBCDDDCBDCABABACACCBCBDBAABB
536218580ADCDCBBCADCBDDACABABCAABCBADCCBCBDADBBABDABBABADCCDBDCDD
536487600ADDBCBABDAABDBABABABBABDBBACABABBABACBDACBDACDAACBDACBAD
536712530BDCDDBCDADCBDDAAADADBBBDBBACAADDBABDDDCBDCCABACBCBDABBAD
536766120CDCBDCADBDBADAABDBCADBCADCAC DACDACADCBBDBDCADDCBDBDACAD
536940800ABBBDBADADCBDC DDAACBCBBCBDADBCBBACDDBABBCBACBBBCBBCBDCD
537785650 BCBCBDDAACAACDCDBADBAABBBAACDBCBBDDCACAACABBBACBDCCCAB
537812000ADCDCBCDADCADCABADACBACBCBBBACDBBBBDDABCDABBCDBDCBDACDAD
538066560ADCBDBCDADCADDAAADAAAACBABBDABBAAABDDADCBDBBCDDCDBDADACD
538120690ADCBCBDDADCADCACDBACACBBCBDBAADDBBBDDADCDABACDBDCBDACCAD
538151510ADCBCBCDDDCCBCABCBACBCBDBBCABBABAABCBBCBDDCBCDDDDDBBADBA
538505100ADCBCBCDADCADCABADADACBDCBAAAACCBABDBABBDABACDDACBDACADD
538596400ACDCCBBCADCDDCABDBACCBADDBCBCAABCADBCACBDBBCADBCDAADCABC
538680440DBADCCBDBBACBABADCACDCACBACDCCACADCACDBABAABCCAD DDCABCD
538786280ADCBCBCDBDCADDADDDACAADBCBCAAACBCBBCDDDCDDBBCDDCCBDACCAD
538871500BCCBDBADDDCBDCACABDDADCBBBBDABDDBABDDCDCDACBCDBCCBAABBBD
539117830ADCBCBCDCDCACDACABACADBBDBBAACDCBABDDABCDCBBADBCCBDACDAD