Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@wololock

wololock/openlibrary.json Secret

Created May 26, 2020
Embed
What would you like to do?
{
"start": 0,
"num_found": 44,
"numFound": 44,
"docs": [
{
"title_suggest": "S\u0142ownik tajemnych gwar przest\u0119pczych",
"edition_key": [
"OL1174034M"
],
"isbn": [
"9781859170069",
"1859170064"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1174034M",
"9781859170069",
"1859170064",
"Klemens St\u0119pniak",
"Podg\u00f3rzec, Zbigniew.",
"OL614423A",
"S\u0142ownik tajemnych gwar przest\u0119pczych",
"Klemens St\u0119pniak, wsp\u00f3\u0142praca Zbigniew Podg\u00f3rzec.",
"Polish",
"Cant",
"Dictionaries",
"Slang",
"Polish language",
"/works/OL3614926W",
"Puls",
"94158219"
],
"author_name": [
"Klemens St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1174034M",
"/works/OL3614926W",
"/subjects/dictionaries",
"/subjects/polish",
"/subjects/cant",
"/subjects/slang",
"/subjects/polish_language",
"/authors/OL614423A"
],
"contributor": [
"Podg\u00f3rzec, Zbigniew."
],
"author_key": [
"OL614423A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Polish",
"Cant",
"Dictionaries",
"Slang",
"Polish language"
],
"title": "S\u0142ownik tajemnych gwar przest\u0119pczych",
"publish_date": [
"1993"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"London"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL3614926W",
"id_goodreads": [
"3045354"
],
"publisher": [
"Puls"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"94158219"
],
"last_modified_i": 1271388789,
"publish_year": [
1993
],
"first_publish_year": 1993
},
{
"title_suggest": "Integracja regionalna i transfer kapita\u0142u",
"edition_key": [
"OL621596M"
],
"isbn": [
"8370176631",
"9788370176631"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL621596M",
"8370176631",
"9788370176631",
"Andrzej St\u0119pniak",
"OL321721A",
"inwestycje bezpo\u015brednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej",
"Integracja regionalna i transfer kapita\u0142u",
"Andrzej St\u0119pniak.",
"Economic integration",
"Capital movements",
"/works/OL2364668W",
"Wydawn. Uniwersytetu Gda\u0144skiego",
"96220530",
"Europe"
],
"author_name": [
"Andrzej St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL621596M",
"/works/OL2364668W",
"/subjects/economic_integration",
"/subjects/capital_movements",
"/subjects/place:europe",
"/authors/OL321721A"
],
"author_key": [
"OL321721A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Economic integration",
"Capital movements"
],
"title": "Integracja regionalna i transfer kapita\u0142u",
"publish_date": [
"1996"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL2364668W",
"id_goodreads": [
"6943006"
],
"publisher": [
"Wydawn. Uniwersytetu Gda\u0144skiego"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"96220530"
],
"last_modified_i": 1271016363,
"publish_year": [
1996
],
"first_publish_year": 1996,
"place": [
"Europe"
]
},
{
"title_suggest": "Promocja polskich podmiot\u00f3w inwestycyjnych na obszarze Wsp\u00f3lnot Europejskich",
"edition_key": [
"OL537474M"
],
"isbn": [
"8385878521",
"9788385878520"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL537474M",
"8385878521",
"9788385878520",
"Andrzej St\u0119pniak",
"Umi\u0144ski, Stanis\u0142aw.",
"OL321721A",
"Promocja polskich podmiot\u00f3w inwestycyjnych na obszarze Wsp\u00f3lnot Europejskich",
"Andrzej St\u0119pniak, Stanis\u0142aw Umi\u0144ski.",
"Investments, Polish",
"Relations",
"Polish Investments",
"/works/OL2364671W",
"Real Press",
"96115769",
"Poland",
"European Union countries"
],
"author_name": [
"Andrzej St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL537474M",
"/works/OL2364671W",
"/subjects/investments_polish",
"/subjects/polish_investments",
"/subjects/relations",
"/subjects/place:european_union_countries",
"/subjects/place:poland",
"/authors/OL321721A"
],
"contributor": [
"Umi\u0144ski, Stanis\u0142aw."
],
"author_key": [
"OL321721A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Investments, Polish",
"Relations",
"Polish Investments"
],
"title": "Promocja polskich podmiot\u00f3w inwestycyjnych na obszarze Wsp\u00f3lnot Europejskich",
"publish_date": [
"1993"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL2364671W",
"id_goodreads": [
"6943008"
],
"publisher": [
"Real Press"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"96115769"
],
"last_modified_i": 1291454716,
"publish_year": [
1993
],
"first_publish_year": 1993,
"place": [
"Poland",
"European Union countries"
]
},
{
"title_suggest": "Kwestia narodowa a spo\u0142eczna na \u015al\u0105sku Cieszy\u0144skim pod koniec XIX i w pocz\u0105tkach XX wieku, do 1920 roku",
"edition_key": [
"OL2072747M"
],
"isbn": [
"8370080227",
"9788370080228"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL2072747M",
"8370080227",
"9788370080228",
"Andrzej St\u0119pniak",
"OL321721A",
"Kwestia narodowa a spo\u0142eczna na \u015al\u0105sku Cieszy\u0144skim pod koniec XIX i w pocz\u0105tkach XX wieku, do 1920 roku",
"Andrzej St\u0119pniak.",
"Politics and government",
"Ethnic relations",
"/works/OL2364669W",
"\u015al\u0105ski Instytut Nauk.",
"88102666",
"Cieszyn Region (Wojew\u00f3dztwo \u015al\u0105skie, Poland)",
"\u010cesk\u00fd T\u011b\u0161\u00edn Region (Czech Republic)",
"Poland) Cieszyn Region (Wojew\u00f3dztwo \u015al\u0105skie"
],
"author_name": [
"Andrzej St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL2072747M",
"/works/OL2364669W",
"/subjects/ethnic_relations",
"/subjects/politics_and_government",
"/subjects/place:cieszyn_region_(wojew\u00f3dztwo_\u015bl\u0105skie_poland)",
"/subjects/place:poland)_cieszyn_region_(wojew\u00f3dztwo_\u015bl\u0105skie",
"/subjects/place:\u010desk\u00fd_t\u011b\u0161\u00edn_region_(czech_republic)",
"/authors/OL321721A"
],
"author_key": [
"OL321721A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Politics and government",
"Ethnic relations"
],
"title": "Kwestia narodowa a spo\u0142eczna na \u015al\u0105sku Cieszy\u0144skim pod koniec XIX i w pocz\u0105tkach XX wieku, do 1920 roku",
"publish_date": [
"1986"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Katowice"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL2364669W",
"id_goodreads": [
"6177387"
],
"publisher": [
"\u015al\u0105ski Instytut Nauk."
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"88102666"
],
"last_modified_i": 1291479102,
"publish_year": [
1986
],
"first_publish_year": 1986,
"place": [
"Cieszyn Region (Wojew\u00f3dztwo \u015al\u0105skie, Poland)",
"\u010cesk\u00fd T\u011b\u0161\u00edn Region (Czech Republic)",
"Poland) Cieszyn Region (Wojew\u00f3dztwo \u015al\u0105skie"
]
},
{
"title_suggest": "Uzdatnianie z\u0142omu poprodukcyjnego",
"edition_key": [
"OL4354167M"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL4354167M",
"Stanis\u0142aw St\u0119pniak",
"OL1739007A",
"Uzdatnianie z\u0142omu poprodukcyjnego",
"Stanis\u0142aw St\u0119pniak.",
"Safety measures",
"Metal-work",
"Health aspects of Metal-work",
"Health aspects",
"/works/OL6515955W",
"Instytut Wydawniczy CRZZ",
"78396294"
],
"author_name": [
"Stanis\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL4354167M",
"/works/OL6515955W",
"/subjects/health_aspects",
"/subjects/health_aspects_of_metal-work",
"/subjects/metal-work",
"/subjects/safety_measures",
"/authors/OL1739007A"
],
"author_key": [
"OL1739007A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Safety measures",
"Metal-work",
"Health aspects of Metal-work",
"Health aspects"
],
"title": "Uzdatnianie z\u0142omu poprodukcyjnego",
"publish_date": [
"1978"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL6515955W",
"publisher": [
"Instytut Wydawniczy CRZZ"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"78396294"
],
"last_modified_i": 1291528139,
"publish_year": [
1978
],
"first_publish_year": 1978
},
{
"title_suggest": "Potr\u0105cenie w systemie polskiego prawa cywilnego",
"edition_key": [
"OL5002952M"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL5002952M",
"Lechos\u0142aw St\u0119pniak",
"OL1945653A",
"Potr\u0105cenie w systemie polskiego prawa cywilnego",
"Lechos\u0142aw St\u0119pniak.",
"Civil law",
"Compensation (Law)",
"/works/OL6979604W",
"Zak\u0142ad Narodowy im. Ossoli\u0144skich",
"76512182",
"Poland"
],
"author_name": [
"Lechos\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL5002952M",
"/works/OL6979604W",
"/subjects/civil_law",
"/subjects/compensation_(law)",
"/subjects/place:poland",
"/authors/OL1945653A"
],
"author_key": [
"OL1945653A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Civil law",
"Compensation (Law)"
],
"title": "Potr\u0105cenie w systemie polskiego prawa cywilnego",
"first_publish_year": 1975,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Wroc\u0142aw"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL6979604W",
"publisher": [
"Zak\u0142ad Narodowy im. Ossoli\u0144skich"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"76512182"
],
"last_modified_i": 1291540479,
"publish_year": [
1975
],
"place": [
"Poland"
],
"publish_date": [
"1975"
]
},
{
"title_suggest": "Europa os\u00f3b i narod\u00f3w",
"edition_key": [
"OL3777661M"
],
"isbn": [
"9788387931131",
"8387931136"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL3777661M",
"9788387931131",
"8387931136",
"Marek St\u0119pniak",
"54446639",
"OL1547391A",
"problemy integracji europejskiej w nauczaniu spo\u0142ecznym Ko\u015bcio\u0142a (od Leona XIII do Jana Paw\u0142a II)",
"Europa os\u00f3b i narod\u00f3w",
"Marek St\u0119pniak.",
"Christian sociology",
"Social integration",
"Catholic Church",
"Foreign relations",
"/works/OL6086996W",
"Archidiecezjalne Wydawn. \u0141\u00f3dzkie",
"2003543325",
"Europe"
],
"author_name": [
"Marek St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL3777661M",
"/works/OL6086996W",
"/subjects/catholic_church",
"/subjects/christian_sociology",
"/subjects/foreign_relations",
"/subjects/social_integration",
"/subjects/place:europe",
"/authors/OL1547391A"
],
"oclc": [
"54446639"
],
"author_key": [
"OL1547391A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Christian sociology",
"Social integration",
"Catholic Church",
"Foreign relations"
],
"title": "Europa os\u00f3b i narod\u00f3w",
"publish_date": [
"2002"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"\u0141\u00f3d\u017a"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL6086996W",
"publisher": [
"Archidiecezjalne Wydawn. \u0141\u00f3dzkie"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2003543325"
],
"last_modified_i": 1303889514,
"publish_year": [
2002
],
"first_publish_year": 2002,
"place": [
"Europe"
]
},
{
"title_suggest": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku, 1920-1939",
"edition_key": [
"OL1455082M"
],
"cover_i": 3951006,
"isbn": [
"8385111247",
"9788385111245"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1455082M",
"8385111247",
"9788385111245",
"Henryk St\u0119pniak",
"OL731064A",
"Ethnology",
"Civilization",
"Ethnic relations",
"History",
"Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku, 1920-1939",
"Gda\u0144sk",
"Poland",
"Gda\u0144sk (Poland)",
"Henryk St\u0119pniak.",
"/works/OL3984618W",
"Wydawn. Diecezji Gda\u0144skiej \"Stella Maris\"",
"93109285",
"20th century"
],
"author_name": [
"Henryk St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1455082M",
"/works/OL3984618W",
"/subjects/civilization",
"/subjects/ethnic_relations",
"/subjects/ethnology",
"/subjects/history",
"/subjects/place:gda\u0144sk",
"/subjects/place:gda\u0144sk_(poland)",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:20th_century",
"/authors/OL731064A"
],
"author_key": [
"OL731064A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Ethnology",
"Civilization",
"Ethnic relations",
"History"
],
"title": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku, 1920-1939",
"publish_date": [
"1991"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL3984618W",
"publisher": [
"Wydawn. Diecezji Gda\u0144skiej \"Stella Maris\""
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"93109285"
],
"last_modified_i": 1291463479,
"cover_edition_key": "OL1455082M",
"publish_year": [
1991
],
"first_publish_year": 1991,
"place": [
"Gda\u0144sk",
"Poland",
"Gda\u0144sk (Poland)"
],
"time": [
"20th century"
]
},
{
"title_suggest": "Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku. Gda\u0144sku",
"edition_key": [
"OL5124793M"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL5124793M",
"Henryk St\u0119pniak",
"5332231",
"OL731064A",
"Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku. Gda\u0144sku",
"Gda\u0144sk, Poland",
"History",
"Gda\u0144sk, Poland. Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych",
"/works/OL3984619W",
"Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku. Gda\u0144sku.",
"74206479",
"Gda\u0144sk (Poland)"
],
"author_name": [
"Henryk St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL5124793M",
"/works/OL3984619W",
"/subjects/gda\u0144sk_poland",
"/subjects/gda\u0144sk_poland._rada_portu_i_dr\u00f3g_wodnych",
"/subjects/history",
"/subjects/place:gda\u0144sk_(poland)",
"/authors/OL731064A"
],
"oclc": [
"5332231"
],
"author_key": [
"OL731064A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Gda\u0144sk, Poland",
"History",
"Gda\u0144sk, Poland. Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych"
],
"title": "Rada Portu i Dr\u00f3g Wodnych w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku. Gda\u0144sku",
"first_publish_year": 1971,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"[Zak\u0142ad Norodowy im. Ossoli\u0144skich]"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL3984619W",
"publish_date": [
"1971"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"74206479"
],
"last_modified_i": 1291543126,
"publish_year": [
1971
],
"place": [
"Gda\u0144sk (Poland)"
]
},
{
"title_suggest": "Dyplomacja polska na Ba\u0142kanach, 1918-1926",
"edition_key": [
"OL66855M"
],
"isbn": [
"9788386643233",
"8386643234"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL66855M",
"9788386643233",
"8386643234",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"40887281",
"OL44679A",
"Foreign relations",
"Dyplomacja polska na Ba\u0142kanach, 1918-1926",
"Poland",
"Balkan Peninsula",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"/works/OL599605W",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"99165128",
"1918-1945"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL66855M",
"/works/OL599605W",
"/subjects/foreign_relations",
"/subjects/place:balkan_peninsula",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:1918-1945",
"/authors/OL44679A"
],
"oclc": [
"40887281"
],
"author_key": [
"OL44679A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Foreign relations"
],
"title": "Dyplomacja polska na Ba\u0142kanach, 1918-1926",
"publish_date": [
"1998"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL599605W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"99165128"
],
"last_modified_i": 1291450872,
"publish_year": [
1998
],
"first_publish_year": 1998,
"place": [
"Poland",
"Balkan Peninsula"
],
"time": [
"1918-1945"
]
},
{
"title_suggest": "Misja Adama Stebelskiego",
"edition_key": [
"OL1931786M"
],
"cover_i": 4044496,
"isbn": [
"9788301084479",
"8301084472"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1931786M",
"9788301084479",
"8301084472",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL44679A",
"Relations",
"Archives",
"World War, 1939-1945",
"Claims",
"Destruction and pillage",
"History",
"rewindykacja archiwali\u00f3w polskich z Niemiec w latach 1945-1949",
"Misja Adama Stebelskiego",
"Poland",
"Germany",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"/works/OL599606W",
"Pa\u0144stwowe Wydawn. Nauk.",
"90147850",
"Adam Stebelski",
"20th century"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1931786M",
"/works/OL599606W",
"/subjects/archives",
"/subjects/claims",
"/subjects/destruction_and_pillage",
"/subjects/history",
"/subjects/relations",
"/subjects/world_war_1939-1945",
"/subjects/person:adam_stebelski",
"/subjects/place:germany",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:20th_century",
"/authors/OL44679A"
],
"author_key": [
"OL44679A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Relations",
"Archives",
"World War, 1939-1945",
"Claims",
"Destruction and pillage",
"History"
],
"title": "Misja Adama Stebelskiego",
"publish_date": [
"1989"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL599606W",
"publisher": [
"Pa\u0144stwowe Wydawn. Nauk."
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"90147850"
],
"last_modified_i": 1291475181,
"cover_edition_key": "OL1931786M",
"person": [
"Adam Stebelski"
],
"publish_year": [
1989
],
"first_publish_year": 1989,
"place": [
"Poland",
"Germany"
],
"time": [
"20th century"
]
},
{
"title_suggest": "Sukcesja pa\u0144stw dotycz\u0105ca archiwali\u00f3w",
"edition_key": [
"OL1931778M"
],
"isbn": [
"8301090057",
"9788301090050"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1931778M",
"8301090057",
"9788301090050",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL44679A",
"Sukcesja pa\u0144stw dotycz\u0105ca archiwali\u00f3w",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"Law and legislation",
"State succession",
"Archives",
"/works/OL599607W",
"Pa\u0144stwowe Wydawn. Nauk.",
"90147839"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1931778M",
"/works/OL599607W",
"/subjects/archives",
"/subjects/law_and_legislation",
"/subjects/state_succession",
"/authors/OL44679A"
],
"author_key": [
"OL44679A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Law and legislation",
"State succession",
"Archives"
],
"title": "Sukcesja pa\u0144stw dotycz\u0105ca archiwali\u00f3w",
"publish_date": [
"1989"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL599607W",
"publisher": [
"Pa\u0144stwowe Wydawn. Nauk."
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"90147839"
],
"last_modified_i": 1291475181,
"publish_year": [
1989
],
"first_publish_year": 1989
},
{
"title_suggest": "Zastosowanie pola ultrad\u017awi\u0119kowego do wspomagania procesu koagulacji w uzdatnianiu wody",
"edition_key": [
"OL16520591M"
],
"isbn": [
"8371932928",
"9788371932922"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL16520591M",
"8371932928",
"9788371932922",
"Longina St\u0119pniak",
"OL5047933A",
"Zastosowanie pola ultrad\u017awi\u0119kowego do wspomagania procesu koagulacji w uzdatnianiu wody",
"Longina St\u0119pniak.",
"Water",
"Ultrasonics",
"Coagulation",
"Purification",
"/works/OL12813559W",
"Wydawnictwo Politechniki Cz\u0119stochowskiej",
"2007455426"
],
"author_name": [
"Longina St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL16520591M",
"/works/OL12813559W",
"/subjects/water",
"/subjects/ultrasonics",
"/subjects/coagulation",
"/subjects/purification",
"/authors/OL5047933A"
],
"author_key": [
"OL5047933A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Water",
"Ultrasonics",
"Coagulation",
"Purification"
],
"title": "Zastosowanie pola ultrad\u017awi\u0119kowego do wspomagania procesu koagulacji w uzdatnianiu wody",
"publish_date": [
"2006"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Cz\u0119stochowa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL12813559W",
"publisher": [
"Wydawnictwo Politechniki Cz\u0119stochowskiej"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2007455426"
],
"last_modified_i": 1264369536,
"publish_year": [
2006
],
"first_publish_year": 2006
},
{
"title_suggest": "Mirsk",
"edition_key": [
"OL24563826M"
],
"isbn": [
"8390454262",
"9788390454269"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL24563826M",
"8390454262",
"9788390454269",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL6793724A",
"dzieje miasta do 1945 roku",
"Mirsk",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"History",
"/works/OL15613618W",
"Afra",
"2009394728",
"Mirsk (Poland)"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL24563826M",
"/works/OL15613618W",
"/subjects/history",
"/subjects/place:mirsk_(poland)",
"/authors/OL6793724A"
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"History"
],
"title": "Mirsk",
"first_publish_year": 2004,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Mirsk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL15613618W",
"publisher": [
"Afra"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2009394728"
],
"last_modified_i": 1294028974,
"publish_year": [
2004
],
"place": [
"Mirsk (Poland)"
],
"publish_date": [
"2004"
]
},
{
"title_suggest": "Czarny B\u00f3r",
"edition_key": [
"OL24563821M"
],
"isbn": [
"9788390454221",
"839045422X"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL24563821M",
"9788390454221",
"839045422X",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL6793724A",
"historia i wsp\u00f3\u0142czesno\u015b\u0107 : praca zbiorowa",
"Czarny B\u00f3r",
"pod red. W\u0142adys\u0142awa St\u0119pniaka",
"History",
"/works/OL15613613W",
"Afra",
"2009394711",
"Czarny B\u00f3r (Poland)"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL24563821M",
"/works/OL15613613W",
"/subjects/history",
"/subjects/place:czarny_b\u00f3r_(poland)",
"/authors/OL6793724A"
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"History"
],
"title": "Czarny B\u00f3r",
"first_publish_year": 2007,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Wa\u0142brzych"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL15613613W",
"publisher": [
"Afra"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2009394711"
],
"last_modified_i": 1294028954,
"publish_year": [
2007
],
"place": [
"Czarny B\u00f3r (Poland)"
],
"publish_date": [
"2007"
]
},
{
"title_suggest": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939), Gda\u0144sk 1991 ",
"publisher": [
"Gdansk"
],
"has_fulltext": false,
"edition_count": 1,
"edition_key": [
"OL24422832M"
],
"last_modified_i": 1289470757,
"title": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939), Gda\u0144sk 1991 ",
"author_name": [
"Henryk St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL24422832M",
"/works/OL15455760W",
"/authors/OL6843626A"
],
"first_publish_year": 1991,
"publish_year": [
1991
],
"key": "/works/OL15455760W",
"text": [
"OL24422832M",
"Henryk St\u0119pniak",
"OL6843626A",
"Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939), Gda\u0144sk 1991 ",
"/works/OL15455760W",
"Gdansk"
],
"publish_date": [
"1991"
],
"author_key": [
"OL6843626A"
],
"type": "work",
"availability": {
"status": "error"
},
"ebook_count_i": 0
},
{
"title_suggest": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939)",
"publisher": [
"Gdansk"
],
"has_fulltext": false,
"edition_count": 1,
"edition_key": [
"OL24422833M"
],
"last_modified_i": 1289470794,
"title": "Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939)",
"author_name": [
"Henryk St\u0119pniak "
],
"seed": [
"/books/OL24422833M",
"/works/OL15455761W",
"/authors/OL6843627A"
],
"first_publish_year": 1991,
"publish_year": [
1991
],
"key": "/works/OL15455761W",
"text": [
"OL24422833M",
"Henryk St\u0119pniak ",
"OL6843627A",
"Ludno\u015b\u0107 polska w Wolnym Mie\u015bcie Gda\u0144sku (1920-1939)",
"/works/OL15455761W",
"Gdansk"
],
"publish_date": [
"1991"
],
"author_key": [
"OL6843627A"
],
"type": "work",
"availability": {
"status": "error"
},
"ebook_count_i": 0
},
{
"title_suggest": "Polska-WE",
"edition_key": [
"OL1229424M"
],
"isbn": [
"8390095254",
"9788390095257"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1229424M",
"8390095254",
"9788390095257",
"Andrzej St\u0119pniak",
"Umi\u0144ski, Stanis\u0142aw.",
"OL321721A",
"mo\u017cliwo\u015bci inwestowania na obszarze Wsp\u00f3lnoty",
"Polska-WE",
"Andrzej St\u0119pniak, Stanis\u0142aw Umi\u0144ski.",
"Investments",
"/works/OL2364670W",
"O\u015brodek Bada\u0144 WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda\u0144skiego",
"94230899",
"Poland",
"European Economic Community"
],
"author_name": [
"Andrzej St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1229424M",
"/works/OL2364670W",
"/subjects/investments",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/place:european_economic_community",
"/authors/OL321721A"
],
"contributor": [
"Umi\u0144ski, Stanis\u0142aw."
],
"author_key": [
"OL321721A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Investments"
],
"title": "Polska-WE",
"publish_date": [
"1993"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL2364670W",
"id_goodreads": [
"6943007"
],
"publisher": [
"O\u015brodek Bada\u0144 WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda\u0144skiego"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"94230899"
],
"last_modified_i": 1271388993,
"publish_year": [
1993
],
"first_publish_year": 1993,
"place": [
"Poland",
"European Economic Community"
]
},
{
"title_suggest": "Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda",
"edition_key": [
"OL405268M"
],
"isbn": [
"9788386643561",
"8386643560"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL405268M",
"9788386643561",
"8386643560",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.",
"OL44679A",
"Catalogs",
"Archival resources",
"Sources",
"Archives",
"Hoover Institution on War, Revolution, and Peace",
"Bibliography",
"History",
"Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda",
"Poland",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"/works/OL599604W",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"98105389",
"20th century"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL405268M",
"/works/OL599604W",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/archives",
"/subjects/bibliography",
"/subjects/catalogs",
"/subjects/history",
"/subjects/hoover_institution_on_war_revolution_and_peace",
"/subjects/sources",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:20th_century",
"/authors/OL44679A"
],
"contributor": [
"Hoover Institution on War, Revolution, and Peace."
],
"author_key": [
"OL44679A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Catalogs",
"Archival resources",
"Sources",
"Archives",
"Hoover Institution on War, Revolution, and Peace",
"Bibliography",
"History"
],
"title": "Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda",
"publish_date": [
"1997"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL599604W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"98105389"
],
"last_modified_i": 1291453805,
"publish_year": [
1997
],
"first_publish_year": 1997,
"place": [
"Poland"
],
"time": [
"20th century"
]
},
{
"title_suggest": "Dziedzictwo archiwalne we wsp\u00f3\u0142pracy Polski i Ukrainy",
"edition_key": [
"OL25395738M"
],
"isbn": [
"9878389115881",
"8389115883",
"9788389115881"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL25395738M",
"9878389115881",
"8389115883",
"9788389115881",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"Derz\ufe20h\ufe21avny\u012d komitet arkhiviv Ukra\u00efny",
"697600297",
"OL6793724A",
"International cooperation",
"Archives",
"Archival resources",
"Dziedzictwo archiwalne we wsp\u00f3\u0142pracy Polski i Ukrainy",
"/works/OL16728958W",
"praca zbiorowa pod redakcj\u0105 W\u0142adys\u0142awa St\u0119pniaka = Arkhivna spadshchyna u spivprat\ufe20s\ufe21i Pol\u02b9shchi i Ukra\u00efny / zbirna prat\ufe20s\ufe21i\ufe20a\ufe21 pid redakt\ufe20s\ufe21ii\ufe20e\ufe21i\ufe20u\ufe21 Vladyslava Stempni\ufe20a\ufe21ka",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"Arkhivna spadshchyna u spivprat\ufe20s\ufe21i Pol\u02b9shchi i Ukra\u00efny",
"2012408286",
"Ukraine",
"Poland"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL25395738M",
"/works/OL16728958W",
"/subjects/international_cooperation",
"/subjects/archives",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/place:ukraine",
"/subjects/place:poland",
"/authors/OL6793724A"
],
"oclc": [
"697600297"
],
"contributor": [
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"Derz\ufe20h\ufe21avny\u012d komitet arkhiviv Ukra\u00efny"
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"International cooperation",
"Archives",
"Archival resources"
],
"title": "Dziedzictwo archiwalne we wsp\u00f3\u0142pracy Polski i Ukrainy",
"publish_date": [
"2010"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL16728958W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2012408286"
],
"last_modified_i": 1344413531,
"publish_year": [
2010
],
"first_publish_year": 2010,
"place": [
"Ukraine",
"Poland"
]
},
{
"title_suggest": "Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"edition_key": [
"OL19291435M"
],
"isbn": [
"8386643439",
"9788386643431"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL19291435M",
"8386643439",
"9788386643431",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv.",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii.",
"OL6793724A",
"Catalogs",
"Archival resources",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv",
"History",
"(archiwalia w\u0142adz rosyjskich 1813-1918, archiwalia niemieckie z ziem zachodnich i p\u00f3\u0142nocnych Polski do 1945, archiwalia Senatu WM Gda\u0144ska 1920-1939)",
"Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"/works/OL18894532W",
"[redakcja naukowa W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak].",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"Poland",
"1918-1945",
"1795-1918"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL19291435M",
"/works/OL18894532W",
"/subjects/gosudarstvenny\u012d_arkhiv_rossi\u012dsko\u012d_federat\ufe20s\ufe21ii",
"/subjects/history",
"/subjects/catalogs",
"/subjects/rossi\u012dski\u012d_gosudarstvenny\u012d_voenny\u012d_arkhiv",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:1918-1945",
"/subjects/time:1795-1918",
"/authors/OL6793724A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv.",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii."
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Catalogs",
"Archival resources",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv",
"History"
],
"title": "Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"publish_date": [
"2000"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL18894532W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1550438175,
"publish_year": [
2000
],
"first_publish_year": 2000,
"place": [
"Poland"
],
"time": [
"1918-1945",
"1795-1918"
]
},
{
"title_suggest": "Wok\u00f3\u0142 rozglo\u015bni polskiej Radia Wolna Europa",
"edition_key": [
"OL19593801M"
],
"cover_i": 5482240,
"isbn": [
"9788386643943",
"8386643943"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL19593801M",
"9788386643943",
"8386643943",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych.",
"Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.",
"OL6793724A",
"International broadcasting",
"Congresses",
"Archival resources",
"Radio Free Europe",
"History",
"materia\u0142y konferencji naukowej",
"Wok\u00f3\u0142 rozglo\u015bni polskiej Radia Wolna Europa",
"/works/OL19265911W",
"pod redakcj\u0105 W\u0142adys\u0142awa St\u0119pniaka.",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"Poland",
"1945-"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL19593801M",
"/works/OL19265911W",
"/subjects/international_broadcasting",
"/subjects/radio_free_europe",
"/subjects/history",
"/subjects/congresses",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:1945-",
"/authors/OL6793724A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych.",
"Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie."
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"International broadcasting",
"Congresses",
"Archival resources",
"Radio Free Europe",
"History"
],
"title": "Wok\u00f3\u0142 rozglo\u015bni polskiej Radia Wolna Europa",
"publish_date": [
"2002"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL19265911W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1552415013,
"cover_edition_key": "OL19593801M",
"publish_year": [
2002
],
"first_publish_year": 2002,
"place": [
"Poland"
],
"time": [
"1945-"
]
},
{
"title_suggest": "Mirsk",
"edition_key": [
"OL24120067M"
],
"isbn": [
"8390454262",
"9788390454269"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL24120067M",
"8390454262",
"9788390454269",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL6793724A",
"History",
"dzieje miasta do 1945 roku",
"Mirsk",
"/works/OL18693193W",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"Afra",
"2009394728",
"Mirsk (Poland)"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL24120067M",
"/works/OL18693193W",
"/subjects/history",
"/subjects/place:mirsk_(poland)",
"/authors/OL6793724A"
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"History"
],
"title": "Mirsk",
"first_publish_year": 2004,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Mirsk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL18693193W",
"publisher": [
"Afra"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"2009394728"
],
"last_modified_i": 1549871890,
"publish_year": [
2004
],
"place": [
"Mirsk (Poland)"
],
"publish_date": [
"2004"
]
},
{
"title_suggest": "The private archives and archival materials in the Central and East European countries",
"edition_key": [
"OL22136258M"
],
"isbn": [
"8386643978",
"9788386643974"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL22136258M",
"8386643978",
"9788386643974",
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"OL6793724A",
"Congresses",
"Archives",
"Archival resources",
"materials of the International Conference, M\u0105dralin, October 8-11, 1998",
"The private archives and archival materials in the Central and East European countries",
"/works/OL19443733W",
"edited by W\u0142adys\u0142aw Stepniak.",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"State Committee for Scientific Research",
"Association of Polish Archivists",
"Eastern Europe",
"Central Europe"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL22136258M",
"/works/OL19443733W",
"/subjects/congresses",
"/subjects/archives",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/place:eastern_europe",
"/subjects/place:central_europe",
"/authors/OL6793724A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw."
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Congresses",
"Archives",
"Archival resources"
],
"title": "The private archives and archival materials in the Central and East European countries",
"first_publish_year": 1999,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL19443733W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"State Committee for Scientific Research",
"Association of Polish Archivists"
],
"language": [
"eng"
],
"last_modified_i": 1554252301,
"publish_year": [
1999
],
"place": [
"Eastern Europe",
"Central Europe"
],
"publish_date": [
"1999"
]
},
{
"title_suggest": "Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"has_fulltext": false,
"edition_count": 0,
"last_modified_i": 1550438175,
"title": "Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"subject": [
"Catalogs",
"Archival resources",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv",
"History"
],
"author_name": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/works/OL18894533W",
"/subjects/gosudarstvenny\u012d_arkhiv_rossi\u012dsko\u012d_federat\ufe20s\ufe21ii",
"/subjects/history",
"/subjects/catalogs",
"/subjects/rossi\u012dski\u012d_gosudarstvenny\u012d_voenny\u012d_arkhiv",
"/subjects/archival_resources",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/time:1918-1945",
"/subjects/time:1795-1918",
"/authors/OL6793724A"
],
"text": [
"W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak",
"OL6793724A",
"Catalogs",
"Archival resources",
"Gosudarstvenny\u012d arkhiv Rossi\u012dsko\u012d Federat\ufe20s\ufe21ii",
"Rossi\u012dski\u012d gosudarstvenny\u012d voenny\u012d arkhiv",
"History",
"Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Pa\u0144stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Pa\u0144stwowym Archiwum Wojskowym",
"/works/OL18894533W",
"Poland",
"1918-1945",
"1795-1918"
],
"key": "/works/OL18894533W",
"time": [
"1918-1945",
"1795-1918"
],
"place": [
"Poland"
],
"author_key": [
"OL6793724A"
],
"type": "work",
"availability": {
"status": "error"
},
"ebook_count_i": 0
},
{
"title_suggest": "Sytuacyjne uwarunkowania przest\u0119pczo\u015bci m\u0142odocianych",
"edition_key": [
"OL1625609M"
],
"isbn": [
"8323202044",
"9788323202042"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL1625609M",
"8323202044",
"9788323202042",
"Piotr Andrzej St\u0119pniak",
"OL798675A",
"Sytuacyjne uwarunkowania przest\u0119pczo\u015bci m\u0142odocianych",
"Piotr Andrzej St\u0119pniak.",
"Juvenile delinquency",
"/works/OL4198443W",
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
"91172096",
"Poland",
"Pozna\u0144 Region"
],
"author_name": [
"Piotr Andrzej St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL1625609M",
"/works/OL4198443W",
"/subjects/juvenile_delinquency",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/place:pozna\u0144_region",
"/authors/OL798675A"
],
"author_key": [
"OL798675A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Juvenile delinquency"
],
"title": "Sytuacyjne uwarunkowania przest\u0119pczo\u015bci m\u0142odocianych",
"publish_date": [
"1989"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Pozna\u0144"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL4198443W",
"id_goodreads": [
"6943009"
],
"publisher": [
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"91172096"
],
"last_modified_i": 1291467992,
"publish_year": [
1989
],
"first_publish_year": 1989,
"place": [
"Poland",
"Pozna\u0144 Region"
]
},
{
"title_suggest": "Kula jako symbol vanitas",
"edition_key": [
"OL20876383M"
],
"isbn": [
"9788389405760",
"8389405768"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL20876383M",
"9788389405760",
"8389405768",
"Beata Purc-St\u0119pniak",
"60402253",
"OL6152204A",
"z kr\u0119gu bada\u0144 nad malarstwem XVII wieku",
"Kula jako symbol vanitas",
"Beata Purc-St\u0119pniak.",
"European Painting",
"Vanitas (Art)",
"Painting, European",
"Sphere in art",
"Melancholy in art",
"/works/OL13247250W",
"S\u0142owo/obraz terytoria",
"Vanitas",
"17th century"
],
"author_name": [
"Beata Purc-St\u0119pniak"
],
"seed": [
"/books/OL20876383M",
"/works/OL13247250W",
"/subjects/european_painting",
"/subjects/melancholy_in_art",
"/subjects/painting_european",
"/subjects/sphere_in_art",
"/subjects/vanitas_(art)",
"/subjects/time:17th_century",
"/authors/OL6152204A"
],
"oclc": [
"60402253"
],
"author_key": [
"OL6152204A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"European Painting",
"Vanitas (Art)",
"Painting, European",
"Sphere in art",
"Melancholy in art"
],
"title": "Kula jako symbol vanitas",
"publish_date": [
"2004"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL13247250W",
"publisher": [
"S\u0142owo/obraz terytoria"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1307533400,
"publish_year": [
2004
],
"first_publish_year": 2004,
"time": [
"17th century"
]
},
{
"title_suggest": "Polska w strefie euro",
"edition_key": [
"OL20097901M",
"OL19367807M"
],
"cover_i": 5516305,
"isbn": [
"8372052131",
"9788372052131"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL20097901M",
"OL19367807M",
"8372052131",
"9788372052131",
"St\u0119pniak, Andrzej.",
"Kubska-Maciejewicz, Barbara.",
"Wy\u017csza Szko\u0142a Bankowa w Poznaniu.",
"Euro area",
"Economic conditions",
"Economic integration",
"Polska w strefie euro",
"/works/OL19280353W",
"redakcja: Barbara Kubska-Maciejewicz, Andrzej Stepniak.",
"redakcja: Barbara Kubska-Maciejewicz, Andrzej St\u0119pniak.",
"Wydawnictwo Wy\u017cszej Szko\u0142y Bankowej w Poznaniu",
"Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu"
],
"seed": [
"/books/OL20097901M",
"/books/OL19367807M",
"/works/OL19280353W",
"/subjects/euro_area",
"/subjects/economic_conditions",
"/subjects/economic_integration"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, Andrzej.",
"Kubska-Maciejewicz, Barbara.",
"Wy\u017csza Szko\u0142a Bankowa w Poznaniu."
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Euro area",
"Economic conditions",
"Economic integration"
],
"title": "Polska w strefie euro",
"publish_date": [
"2005"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Poznan",
"Pozna\u0144"
],
"edition_count": 2,
"key": "/works/OL19280353W",
"publisher": [
"Wydawnictwo Wy\u017cszej Szko\u0142y Bankowej w Poznaniu",
"Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1564550145,
"cover_edition_key": "OL19367807M",
"publish_year": [
2005
],
"first_publish_year": 2005
},
{
"title_suggest": "Krakowsko-wile\u0144skie studia slawistyczne",
"edition_key": [
"OL3379693M",
"OL3669717M"
],
"isbn": [
"8390373254",
"9788390373256"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL3379693M",
"OL3669717M",
"8390373254",
"9788390373256",
"Tem\u010dinas, Sergejus.",
"Naumow, Aleksander E.",
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda.",
"56348109",
"162313032",
"Slavic philology",
"Krakowsko-wile\u0144skie studia slawistyczne",
"/works/OL19173570W",
"redaktorzy Wanda St\u0119pniak-Minczewa, Aleksander Naumow.",
"pod red. Sergejusa Tem\u010dinasa.",
"Instytut Filologii S\u0142owia\u0144skiej UJ",
"Krakowsko-wile\u0144skie studia slawistyczne.",
"Krakuvos ir Vilniaus slavistikos tyrin\u0117jimai.",
"Krokuvos ir Vilniaus slavistikos tyrin\u00ebjimai.",
"2004540879",
"2002632002"
],
"seed": [
"/books/OL3379693M",
"/books/OL3669717M",
"/works/OL19173570W",
"/subjects/slavic_philology"
],
"oclc": [
"56348109",
"162313032"
],
"contributor": [
"Tem\u010dinas, Sergejus.",
"Naumow, Aleksander E.",
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda."
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Slavic philology"
],
"title": "Krakowsko-wile\u0144skie studia slawistyczne",
"publish_date": [
"2001",
"1997"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Krak\u00f3w"
],
"edition_count": 2,
"key": "/works/OL19173570W",
"publisher": [
"Instytut Filologii S\u0142owia\u0144skiej UJ"
],
"language": [
"rus",
"pol"
],
"lccn": [
"2004540879",
"2002632002"
],
"last_modified_i": 1564551026,
"publish_year": [
2001,
1997
],
"first_publish_year": 1997
},
{
"title_suggest": "EU adjustment to eastern enlargement",
"edition_key": [
"OL108978M"
],
"isbn": [
"9788386230471",
"8386230479"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL108978M",
"9788386230471",
"8386230479",
"Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Anna.",
"St\u0119pniak, Andrzej.",
"Polish and European perspective",
"EU adjustment to eastern enlargement",
"Anna Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Andrzej St\u0119pniak (eds.).",
"Europe -- Economic integration -- Congresses.",
"European Union countries -- Economic policy -- Congresses.",
"Poland -- Relations -- European Union countries -- Congresses.",
"Poland -- Economic policy -- 1990- -- Congresses.",
"/works/OL108978M",
"Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda\u0144skiego",
"99227919"
],
"seed": [
"/books/OL108978M",
"/works/OL108978M",
"/subjects/europe_--_economic_integration_--_congresses.",
"/subjects/poland_--_economic_policy_--_1990-_--_congresses.",
"/subjects/european_union_countries_--_economic_policy_--_congresses.",
"/subjects/poland_--_relations_--_european_union_countries_--_congresses."
],
"contributor": [
"Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Anna.",
"St\u0119pniak, Andrzej."
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Europe -- Economic integration -- Congresses.",
"European Union countries -- Economic policy -- Congresses.",
"Poland -- Relations -- European Union countries -- Congresses.",
"Poland -- Economic policy -- 1990- -- Congresses."
],
"title": "EU adjustment to eastern enlargement",
"publish_date": [
"1998"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL108978M",
"id_goodreads": [
"4344868"
],
"publisher": [
"Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda\u0144skiego"
],
"language": [
"eng"
],
"lccn": [
"99227919"
],
"last_modified_i": 1419575861,
"publish_year": [
1998
],
"first_publish_year": 1998
},
{
"title_suggest": "Ultrad\u017awi\u0119ki w dezynfekcji wody i preparowaniu osad\u00f3w \u015bciekowych przed ich odwadnianiem",
"edition_key": [
"OL613957M"
],
"isbn": [
"9788385031499",
"8385031499"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL613957M",
"9788385031499",
"8385031499",
"January Bie\u0144",
"St\u0119pniak, Longina.",
"Wolny, Lidia.",
"36200842",
"OL362473A",
"Ultrad\u017awi\u0119ki w dezynfekcji wody i preparowaniu osad\u00f3w \u015bciekowych przed ich odwadnianiem",
"January Bie\u0144, Longina St\u0119pniak, Lidia Wolny.",
"Water",
"Disinfection",
"Ultrasonic waves",
"Industrial applications",
"Purification",
"/works/OL2553255W",
"Wydawn. Politechniki Cz\u0119stochowskiej",
"96210789"
],
"author_name": [
"January Bie\u0144"
],
"seed": [
"/books/OL613957M",
"/works/OL2553255W",
"/subjects/water",
"/subjects/purification",
"/subjects/ultrasonic_waves",
"/subjects/industrial_applications",
"/subjects/disinfection",
"/authors/OL362473A"
],
"oclc": [
"36200842"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, Longina.",
"Wolny, Lidia."
],
"author_key": [
"OL362473A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Water",
"Disinfection",
"Ultrasonic waves",
"Industrial applications",
"Purification"
],
"title": "Ultrad\u017awi\u0119ki w dezynfekcji wody i preparowaniu osad\u00f3w \u015bciekowych przed ich odwadnianiem",
"publish_date": [
"1995"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Cz\u0119stochowa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL2553255W",
"publisher": [
"Wydawn. Politechniki Cz\u0119stochowskiej"
],
"language": [
"pol"
],
"lccn": [
"96210789"
],
"last_modified_i": 1304091828,
"publish_year": [
1995
],
"first_publish_year": 1995
},
{
"title_suggest": "Archives among the memory institutions",
"edition_key": [
"OL16272891M"
],
"isbn": [
"8389115441",
"9788389115447"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL16272891M",
"8389115441",
"9788389115447",
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (10th 2004 Warsaw, Poland)",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Biernat, Andrzej.",
"OL4969824A",
"papers of the international conference, Warsaw, May 28-29, 2004",
"Archives among the memory institutions",
"edited by Andrzej Biernat and W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"Libraries",
"Museums",
"Congresses",
"Archives",
"/works/OL11715802W",
"Head Office of State Archives",
"2006384602",
"Eastern Europe"
],
"author_name": [
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (10th 2004 Warsaw, Poland)"
],
"seed": [
"/books/OL16272891M",
"/works/OL11715802W",
"/subjects/congresses",
"/subjects/libraries",
"/subjects/museums",
"/subjects/archives",
"/subjects/place:eastern_europe",
"/authors/OL4969824A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Biernat, Andrzej."
],
"author_key": [
"OL4969824A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Libraries",
"Museums",
"Congresses",
"Archives"
],
"title": "Archives among the memory institutions",
"publish_date": [
"2004"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL11715802W",
"publisher": [
"Head Office of State Archives"
],
"language": [
"eng"
],
"lccn": [
"2006384602"
],
"last_modified_i": 1264054762,
"publish_year": [
2004
],
"first_publish_year": 2004,
"place": [
"Eastern Europe"
]
},
{
"title_suggest": "Archives in the society",
"edition_key": [
"OL22600504M"
],
"isbn": [
"9788389115201",
"8389115204"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL22600504M",
"9788389115201",
"8389115204",
"ICA Pre-Congress Meeting - Vienna 2004 (2003 Elbl\u0105g).",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"OL6489485A",
"ICA Pre-Congress Meeting - Vienna 2004 : papers of the International Conference, Elbl\u0105g, May 22-24, 2003",
"Archives in the society",
"ed. by W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"Congresses",
"Archives",
"/works/OL13632831W",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych - Wydzia\u0142 Wydawnictw"
],
"author_name": [
"ICA Pre-Congress Meeting - Vienna 2004 (2003 Elbl\u0105g)."
],
"seed": [
"/books/OL22600504M",
"/works/OL13632831W",
"/subjects/congresses",
"/subjects/archives",
"/authors/OL6489485A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw."
],
"author_key": [
"OL6489485A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Congresses",
"Archives"
],
"title": "Archives in the society",
"publish_date": [
"2003"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL13632831W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych - Wydzia\u0142 Wydawnictw"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1282201157,
"id_librarything": [
"4597132"
],
"publish_year": [
2003
],
"first_publish_year": 2003
},
{
"title_suggest": "Archives in the information society",
"edition_key": [
"OL3766934M"
],
"isbn": [
"9788389115126",
"8389115123"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL3766934M",
"9788389115126",
"8389115123",
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (8th 2002 Popowo, Poland)",
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych.",
"OL1543680A",
"papers of the international conference, Popowo, May 31-June 1, 2002",
"Archives in the information society",
"edited by W\u0142adys\u0142aw St\u0119pniak.",
"Congresses",
"Archives",
"Public administration",
"/works/OL6081005W",
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych",
"2003486847",
"Europe"
],
"author_name": [
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (8th 2002 Popowo, Poland)"
],
"seed": [
"/books/OL3766934M",
"/works/OL6081005W",
"/subjects/archives",
"/subjects/congresses",
"/subjects/public_administration",
"/subjects/place:europe",
"/authors/OL1543680A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak, W\u0142adys\u0142aw.",
"Poland. Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych."
],
"author_key": [
"OL1543680A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Congresses",
"Archives",
"Public administration"
],
"title": "Archives in the information society",
"publish_date": [
"2002"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Warszawa"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL6081005W",
"publisher": [
"Naczelna Dyrekcja Archiw\u00f3w Pa\u0144stwowych"
],
"language": [
"eng"
],
"lccn": [
"2003486847"
],
"last_modified_i": 1291515643,
"publish_year": [
2002
],
"first_publish_year": 2002,
"place": [
"Europe"
]
},
{
"title_suggest": "S\u02bakrovishte slov\u0113s\u02b9noi\ufe20e\ufe21",
"edition_key": [
"OL21741893M"
],
"isbn": [
"8323313342",
"9788323313342"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL21741893M",
"8323313342",
"9788323313342",
"Wies\u0142aw Bory\u015b",
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda.",
"Rusek, Jerzy.",
"Bory\u015b, Wies\u0142aw.",
"OL4290253A",
"Slavic philology",
"studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny",
"S\u02bakrovishte slov\u0113s\u02b9noi\ufe20e\ufe21",
"/works/OL19262829W",
"pod redakcj\u0105 Wandy St\u0119pniak-Minczewej i Wies\u0142awa Borysia.",
"Wydawn. Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego",
"Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny"
],
"author_name": [
"Wies\u0142aw Bory\u015b"
],
"seed": [
"/books/OL21741893M",
"/works/OL19262829W",
"/subjects/slavic_philology",
"/authors/OL4290253A"
],
"contributor": [
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda.",
"Rusek, Jerzy.",
"Bory\u015b, Wies\u0142aw."
],
"author_key": [
"OL4290253A"
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Slavic philology"
],
"title": "S\u02bakrovishte slov\u0113s\u02b9noi\ufe20e\ufe21",
"publish_date": [
"2000"
],
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Krak\u00f3w"
],
"edition_count": 1,
"key": "/works/OL19262829W",
"publisher": [
"Wydawn. Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego"
],
"language": [
"pol"
],
"last_modified_i": 1552409015,
"publish_year": [
2000
],
"first_publish_year": 2000
},
{
"title_suggest": "Transformation and integration in Europe",
"edition_key": [
"OL9111253M",
"OL1235194M"
],
"isbn": [
"8390095297",
"9788390095295"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL9111253M",
"OL1235194M",
"8390095297",
"9788390095295",
"Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Anna.",
"St\u0119pniak, Andrzej.",
"Gawlikowska-Hueckel, Krystyna.",
"Economic policy",
"Congresses",
"Economic integration",
"Relations",
"adjustment of Polish economy",
"Adjustment of Polish economy",
"Transformation and integration in Europe",
"/works/OL19422135W",
"[editors], Anna Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Andrzej St\u0119pniak, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.",
"Gda\u0144sk University Development Foundation",
"Gdansk University Development Foundation",
"Research Centre on European Integration",
"94238271",
"Europe",
"Poland",
"European Union countries",
"1990-"
],
"seed": [
"/books/OL9111253M",
"/books/OL1235194M",
"/works/OL19422135W",
"/subjects/economic_policy",
"/subjects/congresses",
"/subjects/economic_integration",
"/subjects/relations",
"/subjects/place:europe",
"/subjects/place:poland",
"/subjects/place:european_union_countries",
"/subjects/time:1990-"
],
"contributor": [
"Zieli\u0144ska-G\u0142\u0119bocka, Anna.",
"St\u0119pniak, Andrzej.",
"Gawlikowska-Hueckel, Krystyna."
],
"availability": {
"status": "error"
},
"subject": [
"Economic policy",
"Congresses",
"Economic integration",
"Relations"
],
"title": "Transformation and integration in Europe",
"first_publish_year": 1994,
"type": "work",
"ebook_count_i": 0,
"publish_place": [
"Gda\u0144sk"
],
"edition_count": 2,
"key": "/works/OL19422135W",
"publisher": [
"Gda\u0144sk University Development Foundation",
"Gdansk University Development Foundation",
"Research Centre on European Integration"
],
"language": [
"eng"
],
"lccn": [
"94238271"
],
"last_modified_i": 1564550996,
"publish_year": [
1994
],
"place": [
"Europe",
"Poland",
"European Union countries"
],
"time": [
"1990-"
],
"publish_date": [
"1994"
]
},
{
"title_suggest": "Klasztorne o\u015brodki pi\u015bmiennictwa i kultury w krajach s\u0142owia\u0144skich",
"edition_key": [
"OL21040198M",
"OL19349892M"
],
"cover_i": 5541041,
"isbn": [
"8374380144",
"9788374380140"
],
"has_fulltext": false,
"text": [
"OL21040198M",
"OL19349892M",
"8374380144",
"9788374380140",
"Jan Stradomski",
"Georgiewa-Oko\u0144, Jordanka",
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda",
"Stradomski, Jan",
"70682236",
"69453712",
"218562603",
"179947813",
"OL5672481A",
"Monasticism and religious orders",
"Slavic Civilization",
"Congresses",
"Monastic libraries",
"History",
"Klasztorne o\u015brodki pi\u015bmiennictwa i kultury w krajach s\u0142owia\u0144skich",
"/works/OL19462616W",
"red. Jordanka Georgiewa-Oko\u0144, Jan Stradomski ; wst\u0119p Wanda St\u0119pniak-Minczewa.",
"redakcja: Jordanka Georgiewa-Okon, Jan Stradomski ; wstep: Wanda Stepniak-Minczewa.",
"Wydawn. Naukowe PAT",
"Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie",
"Monastic centres of culture and literature in slavonic countries",
"Klasztorne osrodki pismiennictwa i kultury w krajach slowianskich",
"Europe"
],
"author_name": [
"Jan Stradomski"
],
"seed": [
"/books/OL21040198M",
"/books/OL19349892M",
"/works/OL19462616W",
"/subjects/monasticism_and_religious_orders",
"/subjects/slavic_civilization",
"/subjects/congresses",
"/subjects/monastic_libraries",
"/subjects/history",
"/subjects/place:europe",
"/authors/OL5672481A"
],
"oclc": [
"70682236",
"69453712",
"218562603",
"179947813"
],
"contributor": [
"Georgiewa-Oko\u0144, Jordanka",
"St\u0119pniak-Minczewa, Wanda",
"Stradomski, Jan"
],
"author_key": [
"OL5672481A"
],
"availability": {
"status": "error"