Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

WPHelpdesk wphelpdesk-gist

View GitHub Profile
@wphelpdesk-gist
wphelpdesk-gist / link_external_product_image.php
Last active Aug 17, 2018
The featured image and the product title (the_permalinks) will now link to the External product URL that is set in the WooCommerce Product.
View link_external_product_image.php
@wphelpdesk-gist
wphelpdesk-gist / woocommerce_vanaf_prijs.php
Last active Oct 17, 2018
Wijzig de weergave van de product prijs in WooCommerce wanneer een product variabel is met een minimum en maximum prijs. Meer informatie en ondersteuning via https://wphelpdesk.nl/artikel/woocommerce-vanaf-prijs/
View woocommerce_vanaf_prijs.php
<?php
//Vanaf hier Kopiëren
/**
* Toont de tekst "Vanaf" wanneer er een verschil is tussen
* $product->min_variation_price EN $product->max_variation_price
* Geschikt voor WooCommerce versie 3, deze code kan je plakken in de functions.php van je thema
* Version: Woocommerce 3.0
*/