Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View find-dead-swift-files.rb
# Very naive way of finding files that are in the filesystem but not added to an Xcode project
proj = File.read("path-to-project.pbxproj")
puts Dir.glob("./**/*.swift")
.map { |e| File.basename(e) }
.reject { |e| proj.include?(e) }
View PhoneCaller.swift
import CallKit
import Foundation
class PhoneCaller: NSObject {
typealias OnCallConnected = () -> Void
static let shared: PhoneCaller = PhoneCaller()
private let observer = CXCallObserver()
private var isCalling: Bool = false
View SD2.md

Hierbij mijn lijst. Sorry dat het een beetje veel is geworden. Ik heb gewoon de app doorgelopen en opgeschreven wat me te binnen schoot. Om het een beetje behapbaarder te maken heb ik het wel onderverdeeld in categorieën.

Customer Journey

Autocheck De autocheck is volgens mij een van de kernpunten die we aanbieden met Smart Driver. Ik vind dat dit wel wat meer naar voren zou mogen komen in de app; de customer journey voor autocheck is eigenlijk gewoon non existent.

De enige informatie over de check is de summiere tekst in de bottom sheet als je het invite-item opent, en zelfs daarin staat eigenlijk niet uitgelegd hoe het werkt en wat we doen. De autocheck invite-detailpagina is nu alleen een functionele lijst met checkmarks en een belknop. Het is niet echt enthousiasmerend, terwijl het toch best een mooie service is die ANWB ook promoot in haar marketing.

Opt-in voor locatie

@wvteijlingen
wvteijlingen / Protected songs.scpt
Created Nov 15, 2019
Finds all purchased songs that are DRM protected, and adds them to a "Protected songs" playlist
View Protected songs.scpt
-- Finds all purchased songs that are DRM protected, and adds them to a "Protected songs" playlist
tell application "iTunes"
set aPlaylist to (make new user playlist with properties {name:"Protected songs"})
repeat with aTrack in tracks of library playlist 1
if purchaser Apple ID of aTrack is not missing value and kind of aTrack is "Protected AAC audio file" then
duplicate aTrack to aPlaylist
end if
end repeat
end tell
@wvteijlingen
wvteijlingen / use-toggle.ts
Created Oct 30, 2019
react-native-use-toggle
View use-toggle.ts
import { useState } from "react"
export function useToggle(initialState: boolean = false): [boolean, () => void] {
const [state, setState] = useState<boolean>(initialState)
return [
state,
() => setState(!state)
]
}
@wvteijlingen
wvteijlingen / index.js
Last active Jul 20, 2019
HOC for react-navigation that maps params to props
View index.js
import paramsToProps from 'paramsToProps.js'
const MainNavigator = StackNavigator({
firstScreen: { screen: paramsToProps(FirstScreenComponent) },
secondScreen: { screen: paramsToProps(SecondScreenComponent) },
});
View retina-background.styl
retina-background(url, width, height)
dir = dirname(url)
ext = extname(url)
base = basename(url, ext)
background-image: url(dir '/' base ext)
@media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),
(min--moz-device-pixel-ratio: 2),
(-o-min-device-pixel-ratio: 2/1),
(min-device-pixel-ratio: 2),
@wvteijlingen
wvteijlingen / default-gems-10.10.4.txt
Last active Aug 29, 2015
Default gems OS 10.10.4
View default-gems-10.10.4.txt
bigdecimal (1.2.0)
CFPropertyList (2.2.8)
io-console (0.4.2)
json (1.7.7)
libxml-ruby (2.6.0)
minitest (4.3.2)
nokogiri (1.5.6)
psych (2.0.0)
rake (0.9.6)
rdoc (4.0.0)