Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
👌
Haha u looked

xSlendiX xslendix

👌
Haha u looked
View GitHub Profile
View installer.sh
#!/bin/sh
osname="$(lsb_release -c -s)"
if [ -z "$DISPLAY" ] && [ "$(fgconsole)" -eq 1 ]; then
echo "Please switch TTY to something other than 1."
exit
fi
nc -z gnu.org 80
@xslendix
xslendix / HDown.py
Created Aug 6, 2021
Hentai downloader python script. Originally made to fill Geometry Dash's servers. The script that fills the servers will not be released for obvious reasons.
View HDown.py
import nekos as n
import random as r
import requests as req
import sys
total = int(sys.argv[1])
def download(index, url, tag):
print(f'[{index}/{total}] Downloading {tag}')
r = req.get(url)
View gist:ff38457687118a8154baab2730f04b79
UxVQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAQAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEgAFBQUAAAAAAAAPVY6rD1WAAAAAAAAAABWBBQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAATgAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAFYAFBQUAAAAAAAAPVY6rD1WAAAAAAAAAABOBBQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAhwQUHgoAAAAAAAA9VgAAPqsAAAAAAAAAQEQEFB4KAAAAAAAAPVYAAD6rAAAAAAAAAEBECAKCgr1WAf+6AYAAAAAAAAAAAAAAAABAQAgUFA8AAAAAAKqAAAAAAAAAAAAAAAAEwIAIFBQFAAAAAD9VgAAAAAAAAAAAAAAABMCAC4oKFAFVAVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAATASR0HngoAAAAAAAA/Vb6rPqsAAAAAAAAAgEgMB54KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAeeCgAAAAAAAD6rPqs+qwAAAAAAAADASgQHngoAAAAAAAA+qz6rPqsAAAAAAAAAwEoICh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAQBEDAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABQEAECh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACABAQAF3jIAgACA2DKJUE5HDQoaCgAAAA1JSERSAAAAgAAAAIAIBgAAAMM+YcsAABkfSURBVHheY2QgAJ48efIfn5KrV6+Cpffu3cvw8eNHhitXrjAcPXqUYefOnQzu7u4gOYJ2MAwgGGj/DbT9RCWAV69eYY0iMTExBlgCwBWHwEQw6BPAQPoPlAAG0n4WYjIfKKLRHQkSg+l9/fo1VmNERUUZhgIYaP8NpP0sxEYQcoQzDEMw0P4bKPuJSgCLFy/EGuWxsfF0SQoHDuzD2g5xcHCiSvUy0P4bSPuZCMUgLseB9OGTo1bKAEW+qqo6AzaM
View gist:c908f59c5e758cbe291c9b5ca2fb57bb
Uw5QUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAASAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEAAA8UCvgC7VrxngAAAAAAABjjAAAAAAAA1hEADxQKA//tWvGeAAAAAAAAGOMAAAAAAADWEQBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgUHgoAAAAAAAA9VgAAPqsAAAAAAAAAQEQEB54KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAeeCgAAAAAAAD9Vvqs+qwAAAAAAAACASAwHngoAAAAAAAA+qz6rPqsAAAAAAAAAwEoIB54KAAAAAAAAPqs+qz6rAAAAAAAAAMBKBAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABAEQMCh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAFAQAQAQEABYARAEAAQPoQiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAAIQUlEQVR4XmNkYGD4z4AHfNh3kIGFl5vhz+evYBqkFMYG0SA+PnkBJ3sGAoCRYQABCyG7QZ5j4+Rg4BASYGBigSj/B2T/+/6DARYYDEMYEAwAUCwjxz7Mr7DYZxjigOgUgO5PUKr4BUwFQz0gWIiNQCZgNoBngT9/GGBZAKafT0IMYRQ3N8O3r1+HRNqgShbgAnoY3bcgsU+fB38gkJQFWHh5oAXfFwZYFgALSIoyMLCiGfX7DwPL12EQALBCkEtMGCWSv716SzCJD4XygRFYz//HVo8j+w7keWxlAHoggMwB6SOxncD468qV/6AClcfUhCptgi+nz/wHpVA2HR2C5jGBHAxSDKNhbFiMwzwFkv8HKvyAGBY4MDmYWrClwMIS2Uxc5sPsAXmegY2VgVBqefLkyf9v376BMYiNL/mBzQKaCTabQDplAnkCFLswz8DYTFCPfJCUYPijpMTA9PotCgaJgeRA5qPrQTYTn/nI
View gist:a0b6cfd134646a98f1598a532a97a1e2
Uw5QUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAASAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEAAA8UCvgC7VrxngAAAAAAABjjAAAAAAAA1hEADxQKA//tWvGeAAAAAAAAGOMAAAAAAADWEQBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgUHgoAAAAAAAA9VgAAPqsAAAAAAAAAQEQEB54KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAeeCgAAAAAAAD9Vvqs+qwAAAAAAAACASAwHngoAAAAAAAA+qz6rPqsAAAAAAAAAwEoIB54KAAAAAAAAPqs+qz6rAAAAAAAAAMBKBAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABAEQMCh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAFAQAQAQEABYARAEAAQPoQiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAAIQUlEQVR4XmNkYGD4z4AHfNh3kIGFl5vhz+evYBqkFMYG0SA+PnkBJ3sGAoCRYQABCyG7QZ5j4+Rg4BASYGBigSj/B2T/+/6DARYYDEMYEAwAUCwjxz7Mr7DYZxjigOgUgO5PUKr4BUwFQz0gWIiNQCZgNoBngT9/GGBZAKafT0IMYRQ3N8O3r1+HRNqgShbgAnoY3bcgsU+fB38gkJQFWHh5oAXfFwZYFgALSIoyMLCiGfX7DwPL12EQALBCkEtMGCWSv716SzCJD4XygRFYz//HVo8j+w7keWxlAHoggMwB6SOxncD468qV/6AClcfUhCptgi+nz/wHpVA2HR2C5jGBHAxSDKNhbFiMwzwFkv8HKvyAGBY4MDmYWrClwMIS2Uxc5sPsAXmegY2VgVBqefLkyf9v376BMYiNL/mBzQKaCTabQDplAnkCFLswz8DYTFCPfJCUYPijpMTA9PotCgaJgeRA5qPrQTYTn/nI
View gist:e2ab13e75c37a92a6edb18f7268d9048
UwxQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAQAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEgAFB4KAAAAAAAAPVYAAD6rAAAAAAAAAEBEBBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgKHgoAAAAAAAA/Vb6rPqsAAAAAAAAAgEgMCh4KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAoeCgAAAAAAAD4Avqs+qwAAAAAAAADASgQKHgoAAAAAAAA+AL6rPqsAAAAAAAAAwEoICh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAQBEDAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABQEAECh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACABAQAICgELAKoCqgKqAqoICgENAKoCqgKqAqoICgEPAKoCqgKqAqoICgERAKoCqgKqAqoICgETAKoCqgKqAqoICgEVAKoCqgKqAqoKngECCgAHaGFuZHJ1YgEHBwACAwPoAgMIAgABBBQAAP1WAAAAAP1WAAAAAP1WAAD+AQMUAADOOBVVAADOOBVVAADOOBVVAAAEFAABAqoAAAAAAqoAAAH/AqoAAAAAAxQAAc446qkAAM446qkAAM446qkAAAEQAAEBDFJvbWFuIFNhbHV0ZQcGAQEBA+gDCAIBAgMIAQCxxgAAAAAJAgA/AAAAa04=
View gist:e3b9a066c7deb539c86601cb4f021c35
UwxQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAQAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEgAFB4KAAAAAAAAPVYAAD6rAAAAAAAAAEBEBBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgKHgoAAAAAAAA/Vb6rPqsAAAAAAAAAgEgMCh4KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAoeCgAAAAAAAD4Avqs+qwAAAAAAAADASgQKHgoAAAAAAAA+AL6rPqsAAAAAAAAAwEoICh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAQBEDAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABQEAECh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACABAQAICgELAKoCqgKqAqoICgENAKoCqgKqAqoICgEPAKoCqgKqAqoICgERAKoCqgKqAqoICgETAKoCqgKqAqoICgEVAKoCqgKqAqoKngEBEAAAAQxSb21hbiBTYWx1dGUHBgABAQPoAwgCAAEDCAAAscYAAAAAAgoBB2hhbmRydWIBBwcBAgMD6AIDCAIBAgQUAQD9VgAAAAD9VgAAAAD9VgAA/gEDFAEAzjgVVQAAzjgVVQAAzjgVVQAABBQBAQKqAAAAAAKqAAAB/wKqAAAAAAMUAQHOOOqpAADOOOqpAADOOOqpAAAJAgA/AAAAa1E=
View gist:94b5e61faa09917f5a0bafc8411e8389
Uw5QUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAASAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEAAA8UCvgC7VrxngAAAAAAABjjAAAAAAAA1hEADxQKA//tWvGeAAAAAAAAGOMAAAAAAADWEQBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgUHgoAAAAAAAA9VgAAPqsAAAAAAAAAQEQEB54KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAeeCgAAAAAAAD9Vvqs+qwAAAAAAAACASAwHngoAAAAAAAA+qz6rPqsAAAAAAAAAwEoIB54KAAAAAAAAPqs+qz6rAAAAAAAAAMBKBAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABAEQMCh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAFAQAQAQEABYARAEAAQPoQiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAAIQUlEQVR4XmNkYGD4z4AHfNh3kIGFl5vhz+evYBqkFMYG0SA+PnkBJ3sGAoCRYQABCyG7QZ5j4+Rg4BASYGBigSj/B2T/+/6DARYYDEMYEAwAUCwjxz7Mr7DYZxjigOgUgO5PUKr4BUwFQz0gWIiNQCZgNoBngT9/GGBZAKafT0IMYRQ3N8O3r1+HRNqgShbgAnoY3bcgsU+fB38gkJQFWHh5oAXfFwZYFgALSIoyMLCiGfX7DwPL12EQALBCkEtMGCWSv716SzCJD4XygRFYz//HVo8j+w7keWxlAHoggMwB6SOxncD468qV/6AClcfUhCptgi+nz/wHpVA2HR2C5jGBHAxSDKNhbFiMwzwFkv8HKvyAGBY4MDmYWrClwMIS2Uxc5sPsAXmegY2VgVBqefLkyf9v376BMYiNL/mBzQKaCTabQDplAnkCFLswz8DYTFCPfJCUYPijpMTA9PotCgaJgeRA5qPrQTYTn/nI
View gist:df6a36d47fb234bc1d07c621c96b2185
UxJQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAQAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEgAFBQUAAAAAAAAPVY6rD1WAAAAAAAAAABIABQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAQUHgoAAAAAAAA9VgAAPqsAAAAAAAAAQEQIFB4KAAAAAAAAPVYAAD6rAAAAAAAAAEBECAoeCgAAAAAAAD9Vvqs+qwAAAAAAAACASAwKHgoAAAAAAAA/Vb6rPqsAAAAAAAAAgEwMCh4KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAoeCgAAAAAAAD4Avqs+qwAAAAAAAADASgQKHgoAAAAAAAA+AL6rPqsAAAAAAAAAwEoICh4KAAAAAAAAPgC+qz6rAAAAAAAAAMBKCAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEARAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABAEAMCh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAQBADAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAFAQAQKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABQEAICh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACABAQAICgELAKoCqgKqAqoICgEMAKoCqgKqAqoICgEOAKoCqgKqAqoICgEPAKoCqgKqAqoICgERAKoCqgKqAqoICgESAKoCqgKqAqoICgEUAKoCqgKqAqoICgEVAKoCqgKqAqoICgEXAKoCqgKqAqoICgEYAKoCqgKqAqoICgEaAKoCqgKqAqoICgEbAKoCqgKqAqoKLQEQAAABDFJvbWFuIFNhbHV0ZQcGAAEBA+gDCAIAAQMIAACxxgAAAAAJAgA/AAAAgGs=
View gist:b92a384cc64dd4a9157589762b3dec70
UwxQUFAAAAAAAAD1WOqw9VgAAAAAAAAAAQAAUFBQAAAAAAAA9VjqsPVYAAAAAAAAAAEgAFB4KAAAAAAAAPVYAAD6rAAAAAAAAAEBEBBQeCgAAAAAAAD1WAAA+qwAAAAAAAABARAgKHgoAAAAAAAA/Vb6rPqsAAAAAAAAAgEgMCh4KAAAAAAAAP1W+qz6rAAAAAAAAAIBMDAoeCgAAAAAAAD4Avqs+qwAAAAAAAADASgQKHgoAAAAAAAA+AL6rPqsAAAAAAAAAwEoICh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAQBEDAoeCgAAAAAAAD6rAAA+qwAAAAAAAAEAQAwKHgoAAAAAAAA+qwAAPqsAAAAAAAABQEAECh4KAAAAAAAAPqsAAD6rAAAAAAAAAUBACABAQAICgELAKoCqgKqAqoICgENAKoCqgKqAqoICgEPAKoCqgKqAqoICgERAKoCqgKqAqoICgETAKoCqgKqAqoICgEVAKoCqgKqAqoKLQEQAAABDFJvbWFuIFNhbHV0ZQcGAAEBA+gDCAIAAQMIAACxxgAAAAAJAgA/AAkQlzVhfcJje2LkD7Sbbe9GrgAAWrE=