Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Gadgetization of edittools
#editpage-specialchars {
display: none;
}
* edittools[ResourceLoader]|edittools.js|edittools.css|default
Actual-description-here
#editpage-specialchars {
margin-top: 15px;
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #aaaaaa;
padding: 2px;
display: block !important;
}
#editpage-specialchars a {
}
#editpage-specialchars a:hover {
}
// copied from [[mw:User:Alex Smotrov/edittools.js]], modified for use on the English Wikipedia.
// enableForAllFields() feature from [[commons:MediaWiki:Edittools.js]]
// combined and modified by [[User:Ilmari Karonen]]
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
$(document).ready(function () {
var EditTools =
{
charinsert : {
'Insert': ' – — ‘+’ “+” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ √ ← → · § Sign_your_posts_on_talk_pages: ~~\~~ Cite_your_sources: <ref>+</ref>',
'Wiki markup': 'Insert: – — ‘+’ “+” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ √ ← → · § ~~\~~ <ref>+</ref> Wiki_markup: {\{+}} {\{\{+}}} | [+] [\[+]] [\[Category:+]] #REDIRECT.[\[+]] &nbsp; <s>+</s> <sup>+</sup> <sub>+</sub> <code>+</code> <pre>+</pre> <blockquote>+</blockquote> <ref.name="+"/> {\{#tag:ref|+|group="nb"|name=""}} {\{Reflist}} <references/> <includeonly>+</includeonly> <noinclude>+</noinclude> {\{DEFAULTSORT:+}} <nowiki>+</nowiki> <!--.+_--> <span.class="plainlinks">+</span>',
'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶ # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞ ‘+’ “+” ‹+› «+» ⟨+⟩ ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥ ♠♣♥♦ m² m³ ♭♯♮ ©®™ ◌ {\{Unicode|+}}',
'Latin': 'A a Á á À à  â Ä ä Ǎ ǎ Ă ă Ā ā à ã Å å Ą ą Æ æ Ǣ ǣ B b C c Ć ć Ċ ċ Ĉ ĉ Č č Ç ç D d Ď ď Đ đ Ḍ ḍ Ð ð E e É é È è Ė ė Ê ê Ë ë Ě ě Ĕ ĕ Ē ē Ẽ ẽ Ę ę Ẹ ẹ Ɛ ɛ Ə ə F f G g Ġ ġ Ĝ ĝ Ğ ğ Ģ ģ H h Ĥ ĥ Ħ ħ Ḥ ḥ I i İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ǐ ǐ Ĭ ĭ Ī ī Ĩ ĩ Į į Ị  ị J j Ĵ ĵ K k Ķ ķ L l Ĺ ĺ Ŀ ŀ Ľ ľ Ļ ļ Ł ł Ḷ ḷ Ḹ ḹ M m Ṃ ṃ N n Ń ń Ň ň Ñ ñ Ņ ņ Ṇ ṇ Ŋ ŋ O o Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ǒ ǒ Ŏ ŏ Ō ō Õ õ Ǫ ǫ Ọ ọ Ő ő Ø ø Œ œ Ɔ ɔ P p Q q R r Ŕ ŕ Ř ř Ŗ ŗ Ṛ ṛ Ṝ ṝ S s Ś ś Ŝ ŝ Š š Ş ş Ș ș Ṣ ṣ ß T t Ť ť Ţ ţ Ț ț Ṭ ṭ Þ þ U u Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ǔ ǔ Ŭ ŭ Ū ū Ũ ũ Ů ů Ų ų Ụ ụ Ű ű Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ V v W w Ŵ ŵ X x Y y Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ȳ ȳ Z z Ź ź Ż ż Ž ž ß Ð ð Þ þ Ŋ ŋ Ə ə {\{Unicode|+}}',
'Greek': 'ΆάΈέΉήΊίΌόΎύΏώ ΑαΒβΓγΔδ ΕεΖζΗηΘθ ΙιΚκΛλΜμ ΝνΞξΟοΠπ ΡρΣσςΤτΥυ ΦφΧχΨψΩω ᾼᾳᾴᾺὰᾲᾶᾷἈἀᾈᾀἉἁᾉᾁἌἄᾌᾄἊἂᾊᾂἎἆᾎᾆἍἅᾍᾅἋἃᾋᾃἏἇᾏᾇ ῈὲἘἐἙἑἜἔἚἒἝἕἛἓ ῌῃῄῊὴῂῆῇἨἠᾘᾐἩἡᾙᾑἬἤᾜᾔἪἢᾚᾒἮἦᾞᾖἭἥᾝᾕἫἣᾛᾓἯἧᾟᾗ ῚὶῖἸἰἹἱἼἴἺἲἾἶἽἵἻἳἿἷ ῸὸὈὀὉὁὌὄὊὂὍὅὋὃ ῤῬῥ ῪὺῦὐὙὑὔὒὖὝὕὛὓὟὗ ῼῳῴῺὼῲῶῷὨὠᾨᾠὩὡᾩᾡὬὤᾬᾤὪὢᾪᾢὮὦᾮᾦὭὥᾭᾥὫὣᾫᾣὯὧᾯᾧ {\{Polytonic|+}}',
'Cyrillic': 'АаБбВвГг ҐґЃѓДдЂђ ЕеЁёЄєЖж ЗзЅѕИиІі ЇїЙйЈјКк ЌќЛлЉљМм НнЊњОоПп РрСсТтЋћ УуЎўФфХх ЦцЧчЏџШш ЩщЪъЫыЬь ЭэЮюЯя ӘәӨөҒғҖҗ ҚқҜҝҢңҮү ҰұҲҳҸҹҺһ ҔҕӢӣӮӯҘҙ ҠҡҤҥҪҫӐӑ ӒӓӔӕӖӗӰӱ ӲӳӸӹӀ ҞҟҦҧҨҩҬҭ ҴҵҶҷҼҽҾҿ ӁӂӃӄӇӈӋӌ ӚӛӜӝӞӟӠӡ ӤӥӦӧӪӫӴӵ ́',
'Hebrew': 'אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת ׳ ״ װױײ',
'Arabic': ' Transcription: ʾ ṯ ḥ ḫ ẖ ḏ š ṣ ḍ ṭ ẓ ʿ ġ ẗ ا ﺁ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه ة و ي ى ء أ إ ؤ ئ',
'IPA (English)': 'ˈ ˌ ŋ ɡ tʃ dʒ ʃ ʒ θ ð ʔ iː ɪ uː ʊ ʌ ɜr eɪ ɛ æ oʊ ɒ ɔː ɔɪ ɔr ɑː ɑr aɪ aʊ ə ər ɨ ɵ ʉ ⟨+⟩ {\{IPAc-en|+}} {\{IPA-en|+}} {\{IPA|/+/}}',
'IPA': 'ʈɖɟɡɢʡʔ ɸβθðʃʒɕʑʂʐçʝɣχʁħʕʜʢɦ ɱɳɲŋɴ ʋɹɻɰ ʙⱱʀɾɽ ɬ ɮ ɺ ɭʎʟ ʍɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ ʘǀǃǂǁ ɨʉɯ ɪʏʊ øɘɵɤ ə ɛœɜɞʌɔ æ ɐ ɶɑɒ ʰʱʷʲˠˤˀ ᵊ k̚ ⁿˡ ˈˌːˑ t̪ d̪ s̺ s̻ θ̼ s̬ n̥ ŋ̊ a̤ a̰ β̞ ˕ r̝ ˔ o˞ ɚ ɝ e̘ e̙ u̟ i̠ ɪ̈ e̽ ɔ̹ ɔ̜ n̩ ə̆ ə̯ ə̃ ȷ̃ ɫ z̴ ə̋ ə́ ə̄ ə̀ ə̏ ə̌ ə̂ ə᷄ ə᷅ ə᷇ ə᷆ ə᷈ ə᷉ t͡ʃ d͡ʒ t͜ɬ ‿ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ꜛ ꜜ | ‖ ↗ ↘ k͈ s͎ {\{IPA|+}}',
'Math and logic': '− × ÷ ⋅ ° ∗ ∘ ± ∓ ≤ ≥ ≠ ≡ ≅ ≜ ≝ ≐ ≃ ≈ ⊕ ⊗ ⇐ ⇔ ⇒ ∞ ← ↔ → ≪ ≫ ∝ √ ∤ ≀ ◅ ▻ ⋉ ⋊ ⋈ ∴ ∵ ↦ ¬ ∧ ∨ ⊻ ∀ ∃ ∈ ∉ ∋ ⊆ ⊈ ⊊ ⊂ ⊄ ⊇ ⊉ ⊋ ⊃ ⊅ ∪ ∩ ∑ ∏ ∐ ′ ∫ ∬ ∭ ∮ ∇ ∂ ∆ ∅ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℵ ⌊ ⌋ ⌈ ⌉ ⊤ ⊥ ⊢ ⊣ ⊧ □ ∠ ⟨ ⟩ {\{frac|+|}} &nbsp; &minus; <math>+</math> {\{math|+}}'
},
charinsertDivider : "\240",
cookieName : 'edittoolscharsubset',
createEditTools : function (placeholder)
{
var box = document.createElement("div");
box.id = "editpage-specialchars";
box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
//append user-defined sets
if (window.charinsertCustom)
for (id in charinsertCustom)
if (!EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] = '';
//create drop-down select
var prevSubset = 0, curSubset = 0;
var sel = document.createElement('select'), id;
for (id in EditTools.charinsert)
sel.options[sel.options.length] = new Option(id, id);
sel.selectedIndex = 0;
sel.style.cssFloat = sel.style.styleFloat = 'left';
sel.style.marginRight = '5px';
sel.title = 'Choose character subset';
sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
box.appendChild(sel);
//create "recall" switch
if (window.editToolsRecall) {
var recall = document.createElement('span');
recall.appendChild(document.createTextNode('')); //
recall.onclick = function () {
sel.selectedIndex = prevSubset;
selectSubset();
}
with (recall.style) { cssFloat = styleFloat = 'left'; marginRight = '5px'; cursor = 'pointer'; }
box.appendChild(recall);
}
// load latest selection from cookies
try {
var cookieRe = new RegExp ("(?:^|;)\\s*" + EditTools.cookieName + "=(\\d+)\\s*(?:;|$)");
var m = cookieRe.exec(document.cookie);
if (m && m.length > 1 && parseInt(m[1]) < sel.options.length)
sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
} catch (err) { /* ignore */ }
placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
selectSubset();
return;
function selectSubset ()
{
//remember previous (for "recall" button)
prevSubset = curSubset;
curSubset = sel.selectedIndex;
//save into cookies for persistence
try {
var expires = new Date ();
expires.setTime( expires.getTime() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000 ); // + 30 days
document.cookie = EditTools.cookieName + "=" + curSubset + ";path=/;expires=" + expires.toUTCString();
} catch (err) { /* ignore */ }
//hide other subsets
var pp = box.getElementsByTagName('p') ;
for (var i=0; i<pp.length; i++)
pp[i].style.display = 'none';
//show/create current subset
var id = sel.options[curSubset].value;
var p = document.getElementById(id);
if (!p){
p = document.createElement('p');
p.id = id;
if (id == 'Arabic' || id == 'Hebrew'){ p.style.fontSize = '120%'; p.dir = 'rtl'; }
var tokens = EditTools.charinsert[id];
if (window.charinsertCustom && charinsertCustom[id]){
if (tokens.length > 0) tokens += ' ';
tokens += charinsertCustom[id];
}
EditTools.createTokens(p, tokens);
box.appendChild(p);
}
p.style.display = 'inline';
}
},
createTokens : function (paragraph, str)
{
var tokens = str.split(' '), token, i, n;
for (i = 0; i < tokens.length; i++) {
token = tokens[i];
n = token.indexOf('+');
if (token == '' || token == '_')
addText(EditTools.charinsertDivider + ' ');
else if (token == '\n')
paragraph.appendChild(document.createElement('br'));
else if (token == '___')
paragraph.appendChild(document.createElement('hr'));
else if (token.charAt(token.length-1) == ':') // : at the end means just text
addBold(token);
else if (n == 0) // +<tag> -> <tag>+</tag>
addLink(token.substring(1), '</' + token.substring(2), token.substring(1));
else if (n > 0) // <tag>+</tag>
addLink(token.substring(0,n), token.substring(n+1));
else if (token.length > 2 && token.charCodeAt(0) > 127) //a string of insertable characters
for (var j=0; j < token.length; j++) addLink(token.charAt(j), '');
else
addLink(token, '');
}
return;
function addLink (tagOpen, tagClose, name)
{
var handler;
var dle = tagOpen.indexOf('\x10');
if (dle > 0){
var path = tagOpen.substring(dle+1).split('.');
tagOpen = tagOpen.substring(0,dle);
var handler = window;
for (var i = 0; i < path.length; i++) {
handler = handler[path[i]];
}
} else {
tagOpen = tagOpen.replace(/\./g,' ');
tagClose = tagClose ? tagClose.replace(/_/g,' ') : '';
handler = new Function( "evt", "insertTags('" + tagOpen + "', '" + tagClose + "', ''); return killEvt( evt );" );
}
var a = document.createElement('a');
name = name || tagOpen + tagClose;
name = name.replace(/\\n/g,'');
a.appendChild(document.createTextNode(name));
a.href = "#";
addHandler( a, 'click', handler );
paragraph.appendChild(a);
addText(' ');
}
function addBold (text)
{
var b = document.createElement('b');
b.appendChild(document.createTextNode(text.replace(/_/g,' ')));
paragraph.appendChild(b);
addText(' ');
}
function addText (txt)
{
paragraph.appendChild(document.createTextNode(txt));
}
},
enableForAllFields : function ()
{
if (typeof (insertTags) != 'function' || window.WikEdInsertTags) return;
// insertTags from the site-wide /skins-1.5/common/edit.js just inserts in the first
// textarea in the document. Evidently, that's not good if we have multiple textareas.
// My first idea was to simply add a hidden textarea as the first one, and redefine
// insertTags such that it copied first the last active textareas contents over to that hidden
// field, set the cursor or selection there, let the standard insertTags do its thing, and
// then copy the hidden field's text, cursor position and selection back to the currently
// active field. Unfortunately, that is just as complex as simply copying the whole code
// from wikibits to here and let it work on the right text field in the first place.
var texts = document.getElementsByTagName ('textarea');
for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
}
// While we're at it, also enable it for input fields
texts = document.getElementsByTagName ('input');
for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
if (texts[i].type == 'text') addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
}
insertTags = EditTools.insertTags; // Redefine the global insertTags
},
last_active_textfield : null,
registerTextField : function (evt)
{
var e = evt || window.event;
var node = e.target || e.srcElement;
if (!node) return;
EditTools.last_active_textfield = node.id;
return true;
},
getTextArea : function ()
{
var txtarea = null;
if (EditTools.last_active_textfield && EditTools.last_active_textfield != "")
txtarea = document.getElementById (EditTools.last_active_textfield);
if (!txtarea) {
// Fallback option: old behaviour
if (document.editform) {
txtarea = document.editform.wpTextbox1;
} else {
// Some alternate form? Take the first one we can find
txtarea = document.getElementsByTagName ('textarea');
if (txtarea.length > 0) txtarea = txtarea[0]; else txtarea = null;
}
}
return txtarea;
},
insertTags : function (tagOpen, tagClose, sampleText)
{
var txtarea = EditTools.getTextArea ();
if (!txtarea) return;
/* Usability initiative compatibility */
if ( typeof $j != 'undefined' && typeof $j.fn.textSelection != 'undefined' ) {
$j( txtarea ).textSelection(
'encapsulateSelection', { 'pre': tagOpen, 'peri': sampleText, 'post': tagClose }
);
return;
}
var selText, isSample = false;
function checkSelectedText ()
{
if (!selText) {
selText = sampleText; isSample = true;
} else if (selText.charAt (selText.length - 1) == ' ') { // Exclude ending space char
selText = selText.substring (0, selText.length - 1);
tagClose += ' ';
}
}
if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
// Save window scroll position
var winScroll = 0;
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
winScroll = document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
winScroll = document.body.scrollTop;
// Get current selection
txtarea.focus();
var range = document.selection.createRange();
selText = range.text;
// Insert tags
checkSelectedText ();
range.text = tagOpen + selText + tagClose;
// Mark sample text as selected
if (isSample && range.moveStart) {
if (window.opera) tagClose = tagClose.replace (/\n/g, "");
range.moveStart( 'character', - tagClose.length - selText.length);
range.moveEnd ('character', - tagClose.length);
}
range.select ();
// Restore window scroll position
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
document.documentElement.scrollTop = winScroll;
else if (document.body)
document.body.scrollTop = winScroll;
} else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart == '0') { // Mozilla
// Save textarea scroll position
var textScroll = txtarea.scrollTop;
// Get current selection
txtarea.focus();
var startPos = txtarea.selectionStart;
var endPos = txtarea.selectionEnd;
selText = txtarea.value.substring (startPos, endPos);
// Insert tags
checkSelectedText ();
txtarea.value = txtarea.value.substring (0, startPos)
+ tagOpen + selText + tagClose
+ txtarea.value.substring (endPos);
// Set new selection
if (isSample) {
txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length;
txtarea.selectionEnd = startPos + tagOpen.length + selText.length;
} else {
txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length + selText.length + tagClose.length;
txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
}
// Restore textarea scroll position
txtarea.scrollTop = textScroll;
}
}, // end insertTags
setup : function ()
{
if( $( '#editpage-specialchars' ).length ) {
var placeholder = $( '#editpage-specialchars' )[0];
} else {
var placeholder = $( '<div id="editpage-specialchars"> </div>' ).prependTo( '.mw-editTools' )[ 0 ];
}
EditTools.createEditTools (placeholder);
EditTools.enableForAllFields ();
}
}; // end EditTools
EditTools.setup();
});
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment