Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zdeslav zdeslav/porezi.md
Last active Feb 25, 2019

Embed
What would you like to do?
O poreznom opterećenju rada u Hrvatskoj

Svakih nekoliko tjedana u medijima nas netko uvjerava kako hrvatske firme ne mogu biti konkurentne zbog prevelikog poreznog opterećenja rada, pa se onda prijeti selidbom firmi u Irsku ili kuka kako se po pitanju oporezivanja trebamo ugledati na Poljsku "u kojoj su davanja na plaće 30 posto, dok su u Hrvatskoj 60 posto."

OK, hajdemo malo pogledat kako stoje stvari u tim zemljama u kojima se, izgleda, država magično financira kišom novčanica koje padaju s neba.

U tablici ispod uspoređeni su neto i bruto 2 iznosi prosječne plaće, dvostruke prosječne neto plaće i plaće u protuvrijednosti 2000 EUR za nekoliko zemalja u kategorijama interesantnima za usporedbu s Hrvatskom:

 • Irska, Poljska: zemlje koje volimo navoditi kao ideal za "doing business"
 • Slovenija, kao susjed s kojim se volimo uspoređivati
 • Rumunjska, Bugarska, Slovačka, kao dojučerašnje socijalističke sestre Hrvatske
 • Austrija, Švedska, kao zemlje s dugogodišnjim visokim standardom
 • Njemačka, jer jebeš sve što se ne mjeri Njemačkom.

Iznosi su izračunati upotrebom dostupnih online kalkulatora i točni su onoliko koliko su točni kalkulatori. Izračun je rađen bez ikakvih olakšica i dodatnih poreza (npr. vjerski porez u Njemačkoj i slično). Upozorenja na pogreške su dobrodošla.

Stupci u tablici su sljedeći:

 • Avg [EUR] - prosječna neto plaća u EUR
 • Avg - Neto i bruto 2 za prosječnu plaću (nacionalna valuta)
 • 2 x Avg - Neto i bruto 2 za plaću u iznosu dvije prosječne neto plaće
 • 2000 EUR - Neto/bruto 2 za neto plaću od 2000 EUR
 • Min - minimalna plaća (bruto 1, nacionalna valuta)
Država Avg [EUR] Avg 2 x Avg 2000 EUR Min
CRO 855 N: 6352 - B2: 10486 N: 12704 - B2: 22730 N: 15000 - B2: 27156 3439
POL 800 N: 3429 - B2: 5813 N: 6858 - B2: 13011 N: 8578 - B2: 14717 2100
IRL 2525 N: 2525 - B2: 3490 N: 5050 - B2: 9115 - 1614
SLO 1083 N: 1083 - B2: 1909 N: 2166 - B2: 4245 N: 2000 - B2: 3870 842
ROM 569 N: 2648 - B2: 4629 N: 5296 - B2: 9254 N: 8991 - B2: 15716 1900
BGR 451 N: 882 - B2: 1667 N: 1764 - B2: 3311 N: 3911 - B2: 6174 510
SVK 858 N: 858 - B2: 1539 N: 1716 - B2: 3191 N: 2000 - B2: 3740 480
GER 2410 N: 2410 - B2: 4698 N: 4820 - B2: 9662 - 1498
SWE 2541 N: 26162 - B2: 46424 N: 52324 - B2: 123076 - -
AUT 2217 N: 2217 - B2: 4392 N: 4434 - B2: 9346 - 1500
CZK 920 N: 920 - B2: 1634 N: 1840 - B2: 3260 - -

Za procjenu poreznog opterećenja, podijelio sam neto plaću s iznosom koji poslodavac mora uplatiti da bi zaposlenik dobio taj neto iznos (popularni "bruto 2"). Što veći omjer, to manje porezno opterećenje rada.

Stupci u tablici:

 • Avg %|2xAvg %|2000 EUR % - neto plaća / bruto 2
 • Min % - udio minimalne plaće u prosječnoj (bruto 1)
 • PDV % - opća stopa PDV-a
 • DOB % - stope korporativnog poreza na dobit
 • DOH % - stope poreza na dohodak
Država Avg % 2 x Avg % 2000 EUR % Min % PDV % DOB % DOH %
CRO 60.58% 55.89% 55.24% 38.44% 25 12/18 24/36
POL 58.99% 52.71% 58.29% 43.52% 23 15/19 18/32
IRL 72.35% 55.40% - 51.24% 23 12.5 20/40
SLO 56.73% 51.02% 51.68% 51.22% 22 19 16/27/34/39/50
ROM 57.20% 57.23% 57.21% 41.97% 20 16 16
BGR 52.91% 53.28% 63.36% 45.33% 20 10 10
SVK 55.75% 53.78% 53.48% 42.18% 20 22 19/25
GER 51.30% 49.89% - 38.06% 19 15.825 14-45
SWE 56.35% 42.51% - - 25 22 20-25
AUT 50.48% 47.44% - 44.05% 20 25 25-55
CZK 56.20% 56.44% - 51.85% 21 19 15

Za usporedbu drugih parametara, u tablicu su dodane i porezne stope PDV-a, korporativnog poreza na dobit i stope poreza na dohodak.

Ono što se iz tablice vidi je da Hrvatska zapravo ima jedno od najmanjih opterećenja rada. U Hrvatskoj radniku s prosječnom plaćom ostane 60.58% plaće, a u mitskoj Poljskoj, eldoradu poduzetništva, tek 58.99%. Za natprosječne plaće, kakve se uglavnom isplaćuju u spasiteljskim STEM1 djelatnostima, razlika je još izraženija.

Jedina zemlja koja ima manje opterećenje od RH za prosječnu plaću je Irska. Jedina zemlja koja ima manje opterećenje od RH za duplu prosječnu plaću je Rumunjska.

Posebna priča je minimalna plaća. S iznimkom Njemačke, Hrvatska ima relativno najniži minimalac od navedenih država (RH: 38.44% prosječne bruto plaće, DE: 38.06%). Naravno, zanemarit ćemo činjenicu da je u RH prosječna neto plaća 855 EUR, a u Njemačkoj 2410 EUR :) Dakle, ukoliko se vaš revolucionarni poslovni poduhvat temelji na iskorištavanju jeftine nekvalificirane radne snage, Hrvatska je obećana zemlja.

Što se tiče prijetnji selidbom firme u Irsku, totalna je misterija kako će taj poslodavac kojeg ubija cijena rada biti konkurentan u državi u kojoj će radnika plaćati trostruko. Kad bi svi poslodavci u Hrvatskoj udvostručili plaće zaposlenika, još uvijek bi rad u Hrvatskoj bio 13% jeftiniji nego u Irskoj. 13% je sjajna margina za konkuretnost.

Problem hrvatske ekonomije očito nije porezno opterećenje rada koje je u svim ovim zemljama zapravo vrlo slično i generalno nepovoljnije nego u Hrvatskoj. Korporativni porez na dobit za male tvrtke u Hrvatskoj je također jedan od najnižih, što je povoljno za tvrtke koje tek počinju.

Problem je na drugom mjestu, ali šteta da propadne priča o gramzivoj državi2 i pljački poznatoj pod imenom porez. Nije bitno što iza te priče u pravilu stoji nešto drugo.

Izvori

Iznosi prosječnih plaća: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage

Kalkulatori:


[1]: Autor je STEM-ovac. Nemojte mi objašnjavati važnost STEM-a.

[2]: Nisam baš potpuna budala. Znam kakav šljam vodi ovu državu i nisam siguran što bih izabrao između njih, kuge i skakavaca. Ali to je druga stvar.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.